Mieszkam w
Gminie Leszno

i razem ze mną mieszka oficjalnie 9 862 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_pit_F35Wsy2.svg
PIT
20 775 866 zł
30.05%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_cit_xwGN7WK.svg
CIT
449 164 zł
0.65%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_podatki-od-nieruchomosci_yqkh1Sc.svg
Podatki od nieruchomości
6 192 905 zł
8.96%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_inne-podatki-i-oplaty-lokalne_FqNeR7w.svg
Pozostałe podatki i opłaty lokalne
5 322 751 zł
7.7%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_dotacje_aQSpFqx.svg
Dotacje
17 873 779,75 zł
25.85%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_subwencje_9dTgkKd.svg
Subwencje
10 907 945 zł
15.78%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_pozostale-dochody_lNvCmkJ.svg
Pozostałe dochody
7 611 631,25 zł
11.01%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_yX6FtwN.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 418 969,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_h6LJPOR.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 555 861,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_4mEVmQ9.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 169 034,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_lMKcoCZ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 437 735,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_onDiuAP.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
577 119,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_1csxiZK.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
323 716,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_odlkMFb.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 841 685,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_XwBEEUR.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 694 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_H9ftnvR.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 512 600,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_ubVGW3q.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 369 730,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_V8l8GAX.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 310 436,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_energia-gaz-woda_EecmUex.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 813 169,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_HANhjN9.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 580 523,00 zł