Mieszkam w
Gminie Leszno

i razem ze mną mieszka oficjalnie 9 862 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
20 176 790 zł
29.54%
CIT
596 676,17 zł
0.87%
Podatki od nieruchomości
6 217 737,41 zł
9.1%
Pozostałe podatki i opłaty lokalne
6 098 357,35 zł
8.93%
Dotacje
17 646 017,97 zł
25.84%
Subwencje
11 160 827 zł
16.34%
Pozostałe dochody
6 405 491,65 zł
9.38%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 849 119,46 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 044 628,43 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
835 419,70 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
661 497,01 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
314 203,40 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 777 902,46 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 267 082,42 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 423 219,11 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 387 550,82 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
712 754,61 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 249 321,97 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 684 734,80 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 089 096,11 zł