Gmina Leszno

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Leszno
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 862
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
69 134 042,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
30.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
20 775 866 zł
30.05%
CIT
CIT
449 164 zł
0.65%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
6 192 905 zł
8.96%
Pozostałe podatki i opłaty lokalne
5 322 751 zł
7.7%
Dotacje
Dotacje
17 873 779,75 zł
25.85%
Subwencje
Subwencje
10 907 945 zł
15.78%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 611 631,25 zł
11.01%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
70 604 578,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 943 459,90 zł
stanowią 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
10 943 459,90 zł
Wydatki bieżące
84%
59 661 118,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_yX6FtwN.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 418 969,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_h6LJPOR.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 555 861,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_4mEVmQ9.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 169 034,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_lMKcoCZ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 437 735,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_onDiuAP.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
577 119,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_1csxiZK.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
323 716,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_odlkMFb.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 841 685,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_XwBEEUR.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 694 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_H9ftnvR.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 512 600,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_ubVGW3q.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 369 730,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_V8l8GAX.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 310 436,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_energia-gaz-woda_EecmUex.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 813 169,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_HANhjN9.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 580 523,00 zł

Źródło: Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2020 Nr XX/110/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 grudnia 2019r. 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_yX6FtwN.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 418 969,00 zł
Wydatki bieżące
21 899 329,00 zł
Wydatki majątkowe
519 640,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_h6LJPOR.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 555 861,28 zł
Wydatki bieżące
2 281 862,00 zł
Wydatki majątkowe
7 273 999,28 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_4mEVmQ9.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 169 034,00 zł
Wydatki bieżące
922 221,00 zł
Wydatki majątkowe
246 813,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_lMKcoCZ.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 437 735,00 zł
Wydatki bieżące
5 437 735,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_onDiuAP.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
577 119,00 zł
Wydatki bieżące
399 162,00 zł
Wydatki majątkowe
177 957,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_1csxiZK.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
323 716,00 zł
Wydatki bieżące
323 716,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_odlkMFb.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 841 685,05 zł
Wydatki bieżące
1 841 685,05 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_XwBEEUR.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 694 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 694 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_H9ftnvR.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 512 600,12 zł
Wydatki bieżące
7 392 386,95 zł
Wydatki majątkowe
1 120 213,17 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_ubVGW3q.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 369 730,00 zł
Wydatki bieżące
1 369 730,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_V8l8GAX.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 310 436,21 zł
Wydatki bieżące
737 341,60 zł
Wydatki majątkowe
573 094,61 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_energia-gaz-woda_EecmUex.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 813 169,00 zł
Wydatki bieżące
1 483 169,00 zł
Wydatki majątkowe
330 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_HANhjN9.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 580 523,00 zł
Wydatki bieżące
878 781,01 zł
Wydatki majątkowe
701 742,84 zł
Wydatki bieżące
11 495 242,00 zł
Wydatki majątkowe
449 640,00 zł
Szkoły podstawowe
11 944 882,00 zł
Wydatki bieżące
6 445 929,00 zł
Wydatki majątkowe
70 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
6 515 929,00 zł
Wydatki bieżące
1 900 668,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 900 668,00 zł
Wydatki bieżące
1 072 562,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 072 562,00 zł
Wydatki bieżące
852 127,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
852 127,00 zł
Wydatki bieżące
1 386,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 386,00 zł
Wydatki bieżące
551 331,00 zł
Pozostała działalność
551 331,00 zł
Wydatki bieżące
940 187,00 zł
Wydatki majątkowe
7 273 999,28 zł
Drogi publiczne gminne
8 214 186,28 zł
Wydatki bieżące
1 339 875,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 339 875,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
300,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
300,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
4 932 754,00 zł
Urzędy gmin
4 932 754,00 zł
Wydatki bieżące
198 596,00 zł
Rady gmin
198 596,00 zł
Wydatki bieżące
67 235,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
67 235,00 zł
Wydatki bieżące
85 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
85 000,00 zł
Wydatki bieżące
551 331,00 zł
Pozostała działalność
551 331,00 zł
Wydatki bieżące
379 162,00 zł
Wydatki majątkowe
27 957,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
407 119,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
170 000,00 zł
Wydatki bieżące
248 991,00 zł
Świetlice szkolne
248 991,00 zł
Wydatki bieżące
39 339,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
39 339,00 zł
Wydatki bieżące
34 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
34 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 386,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 386,00 zł
Wydatki bieżące
816 242,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
816 242,00 zł
Wydatki bieżące
315 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
315 000,00 zł
Wydatki bieżące
227 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
227 000,00 zł
Wydatki bieżące
165 199,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
165 199,00 zł
Wydatki bieżące
144 290,00 zł
Zasiłki stałe
144 290,00 zł
Wydatki bieżące
94 484,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
94 484,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
551 331,00 zł
Pozostała działalność
551 331,00 zł
Wydatki bieżące
11 193 250,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
11 193 250,00 zł
Wydatki bieżące
2 881 750,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2 881 750,00 zł
Wydatki bieżące
466 000,00 zł
Wspieranie rodziny
466 000,00 zł
Wydatki bieżące
124 500,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
124 500,00 zł
Wydatki bieżące
14 500,00 zł
Rodziny zastępcze
14 500,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 572 968,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
3 572 968,00 zł
Wydatki bieżące
2 070 145,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 070 145,00 zł
Wydatki bieżące
617 609,95 zł
Wydatki majątkowe
461 228,53 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 078 838,48 zł
Wydatki bieżące
4 601,00 zł
Wydatki majątkowe
618 984,64 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
623 585,64 zł
Wydatki bieżące
193 351,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
233 351,00 zł
Wydatki bieżące
191 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
191 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 500,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
60 500,00 zł
Wydatki bieżące
26 427,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
26 427,00 zł
Wydatki bieżące
13 936,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
13 936,00 zł
Wydatki bieżące
518,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
518,00 zł
Wydatki bieżące
551 331,00 zł
Pozostała działalność
551 331,00 zł
Wydatki bieżące
947 089,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
947 089,00 zł
Wydatki bieżące
422 641,00 zł
Biblioteki
422 641,00 zł
Wydatki bieżące
715 368,00 zł
Wydatki majątkowe
16 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
731 368,00 zł
Wydatki bieżące
21 973,60 zł
Wydatki majątkowe
557 094,61 zł
Obiekty sportowe
579 068,21 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
10 718,00 zł
Wydatki majątkowe
701 742,84 zł
Rolnictwo i łowiectwo
712 460,84 zł
Wydatki bieżące
326 000,00 zł
Różne rozliczenia
326 000,00 zł
Wydatki bieżące
281 469,01 zł
Obsługa długu publicznego
281 469,01 zł
Wydatki bieżące
169 500,00 zł
Działalność usługowa
169 500,00 zł
Wydatki bieżące
46 756,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
46 756,00 zł
Wydatki bieżące
42 341,00 zł
Handel
42 341,00 zł
Wydatki bieżące
1 997,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 997,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Leszno?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Leszno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.