Mieszkam w
Jastrzębiu-Zdroju

i razem ze mną mieszka oficjalnie 80 398 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2023 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
106 084 893 zł
16.05%
CIT
9 829 918 zł
1.49%
Dotacje
77 693 642,02 zł
11.75%
Subwencje
167 191 482 zł
25.29%
Środki na dofinansowanie zadań
39 238 157,79 zł
5.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
89 086 644,23 zł
13.48%
Podatki od nieruchomości
70 250 858 zł
10.63%
Pozostałe dochody
101 722 202,90 zł
15.39%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
253 065 226,50 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
88 726 162,10 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
78 928 187,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
69 544 778,75 zł
Rodzina
całkowity koszt
47 695 515,38 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
32 770 731,20 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
47 879 697,61 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
28 422 086,65 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
24 230 230,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
17 164 481,49 zł
Turystyka
całkowity koszt
15 377 902,16 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
12 702 786,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 864 024,79 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 145 493,45 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 710 863,27 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 304 749,06 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 789 581,22 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz
całkowity koszt
1 406 532,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 449 646,49 zł