Mieszkam w
Jastrzębiu-Zdroju

i razem ze mną mieszka oficjalnie 80 398 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2023 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
106 084 893 zł
18.02%
CIT
9 829 918 zł
1.67%
Dotacje
73 988 435,98 zł
12.57%
Subwencje
166 861 436 zł
28.35%
Środki na dofinansowanie zadań
29 982 943,81 zł
5.09%
Inne podatki i opłaty lokalne
86 715 404 zł
14.73%
Podatki od nieruchomości
70 250 858 zł
11.94%
Pozostałe dochody
44 855 322,61 zł
7.62%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
230 751 878,44 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
84 694 517,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
78 274 034,70 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
60 837 390,40 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 421 938,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
30 981 271,70 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
46 156 931,75 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
26 445 014,36 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
20 450 470,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 465 927,77 zł
Turystyka
całkowity koszt
14 861 565,07 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
12 659 279,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 399 083,78 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
7 026 563,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 849 001,56 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 764 652,10 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz
całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 789 581,22 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
813 625,60 zł