Mieszkam w
Jaworze

i razem ze mną mieszka oficjalnie 5 565 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2018 roku:

01

Dochody
ogółem

02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
10 578 380,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 237 923,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 592 000,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 518 576,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 966 000,00 zł
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
3 774 985,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 187 673,80 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 254 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 512 512,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
731 141,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
480 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
167 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
całkowity koszt
110 000,00 zł
Pozostałe:
całkowity koszt
124 000,00 zł