Mieszkam w
Gminie Łęczyce

i razem ze mną mieszka oficjalnie 11 880 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2021 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
7 443 146 zł
10.26%
CIT
200 000 zł
0.28%
Podatki od nieruchomości
6 250 000 zł
8.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 702 900 zł
6.48%
Dotacje
24 524 912 zł
33.8%
Subwencje
24 283 991 zł
33.47%
Pozostałe dochody
5 152 337 zł
7.1%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
22 455 797,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 129 456,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 770 378,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 824 229,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 315 594,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 183 701,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 044 068,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 347 100,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 171 727,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
670 560,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
599 565,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
453 007,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
448 625,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
353 500,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
321 660,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
604 270,00 zł