Łęczyce

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce
i razem ze mną mieszka oficjalnie
11 880
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
72 557 286,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
10.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
7 443 146 zł
10.26%
CIT
200 000 zł
0.28%
Podatki od nieruchomości
6 250 000 zł
8.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 702 900 zł
6.48%
Dotacje
24 524 912 zł
33.8%
Subwencje
24 283 991 zł
33.47%
Pozostałe dochody
5 152 337 zł
7.1%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
68 693 237,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
6 650 393,00 zł
stanowią 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
6 650 393,00 zł
Wydatki bieżące
90%
62 042 844,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
22 455 797,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 129 456,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 770 378,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 824 229,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 315 594,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 183 701,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 044 068,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 347 100,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 171 727,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
670 560,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
599 565,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
453 007,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
448 625,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
353 500,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
321 660,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
604 270,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Łęczyce na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
6 650 393,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.82%
Infrastruktura duża
56.18%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
2 914 493,00 zł
3 735 900,00 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz, Dzięcielec, Strzebielino, Kisewo, Rozłazino, Łęczyce;
Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino, Pużyce, Godętowo, Łęczyce;
Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole;
Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Chrzanowo Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska, Witków;
Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach;
Budowa, remont kanalizacji sanitarnej w m. Nawcz, Łęczyce;
Budowa ujęcia wody w m. Dąbrowa Brzezieńska.

Całkowity koszt
1 152 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Słoneczna w m. Łęczyce, ul. Osiedlowa w m. Bożepole Wielkie;
Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz;
Remont drogi powiatowej nr 1322 G;
Utwardzenie dróg płytami IOMB.

Całkowity koszt
858 568,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie;
Projekt i budowa oświetlenia w m. Łęczyce;
Dokumentacja projektowa nowych pkt. oświetlenia w gminie;
Wykonanie oświetlenia na terenie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
176 925,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Projekt i budowa chodników w Strzebielinie-Osiedlu, Kaczkowie, Kisewie, Wysokim;
Wykonanie progu przeciwzalewowego na wjeździe w ul. Leśną w Łęczycach;
Projekt i budowa parkingu przy ul. Rzecznej i Topolowej w Łęczycach, ul. Kraszewskiego w Strzebielinie-Osiedlu;
Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup ciągnika oraz przyczepy;
Wymiana przystanku autobusowego w m. Pużyce;
Pozostałe zadania wykonywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
727 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych;
Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wielkie.

Całkowity koszt
566 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo;
Rozbudowa strażnicy OSP Rozłazino.

Całkowity koszt
550 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacji wraz z wykonaniem w m. Świetlino;
Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym w m. Bożepole Wielkie;
Wykonanie monitoringu oraz skrzynki rozdzielczej na terenie sportu w m. Brzeźno Lęborskie;
Budowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Dzięcielec, Strzelęcino, Kisewo, Wielistowo, Godętowo, Jeżewo;
Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w m. Świetlino;
Budowa SkateParku w m. Nawcz, Bożepole Wielkie;
Budowa boiska w m. Rozłazino, Świchowo;
Estetyzacja miejscowości Wysokie.

Całkowity koszt
415 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku magazynowego w Strzebielinie;
Budowa sceny przy ul. Szkolnej w m. Strzebielino Osiedle;
Zakup mebli i wyposażenia archiwum do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy.

Całkowity koszt
680 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych;
Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Kultura

Kultura

Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie w m. Bożepole Małe;
Estetyzacja miejscowości Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie, Łęczyce;
Wykonanie obiektu ogólnoużytkowego w Chrzanowie;
Wykonanie wiaty ogólnoużytkowej w m. Łówcz Górny, Strzebielino Osiedle, Dąbrowa Brzezieńska;
Zagospodarowanie terenów rekreacji w m. Strzebielino, Świetlino;
Pozostałe zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
298 173,00 zł
Szlaki kajakowe

Szlaki kajakowe

"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekt i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m. Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe".

Całkowity koszt
1 146 727,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 152 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz, Dzięcielec, Strzebielino, Kisewo, Rozłazino, Łęczyce;
Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino, Pużyce, Godętowo, Łęczyce;
Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole;
Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Chrzanowo Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska, Witków;
Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach;
Budowa, remont kanalizacji sanitarnej w m. Nawcz, Łęczyce;
Budowa ujęcia wody w m. Dąbrowa Brzezieńska.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

858 568,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Słoneczna w m. Łęczyce, ul. Osiedlowa w m. Bożepole Wielkie;
Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz;
Remont drogi powiatowej nr 1322 G;
Utwardzenie dróg płytami IOMB.

Oświetlenie

Całkowity koszt

176 925,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie;
Projekt i budowa oświetlenia w m. Łęczyce;
Dokumentacja projektowa nowych pkt. oświetlenia w gminie;
Wykonanie oświetlenia na terenie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

727 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Projekt i budowa chodników w Strzebielinie-Osiedlu, Kaczkowie, Kisewie, Wysokim;
Wykonanie progu przeciwzalewowego na wjeździe w ul. Leśną w Łęczycach;
Projekt i budowa parkingu przy ul. Rzecznej i Topolowej w Łęczycach, ul. Kraszewskiego w Strzebielinie-Osiedlu;
Doposażenie GZUK Łęczyce poprzez zakup ciągnika oraz przyczepy;
Wymiana przystanku autobusowego w m. Pużyce;
Pozostałe zadania wykonywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

566 000,00 zł

Placówki oświatowe

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych;
Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wielkie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

550 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP Rozłazino i Kaczkowo;
Rozbudowa strażnicy OSP Rozłazino.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

415 000,00 zł

Sport i rekreacja

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacji wraz z wykonaniem w m. Świetlino;
Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym w m. Bożepole Wielkie;
Wykonanie monitoringu oraz skrzynki rozdzielczej na terenie sportu w m. Brzeźno Lęborskie;
Budowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Dzięcielec, Strzelęcino, Kisewo, Wielistowo, Godętowo, Jeżewo;
Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w m. Świetlino;
Budowa SkateParku w m. Nawcz, Bożepole Wielkie;
Budowa boiska w m. Rozłazino, Świchowo;
Estetyzacja miejscowości Wysokie.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

680 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku magazynowego w Strzebielinie;
Budowa sceny przy ul. Szkolnej w m. Strzebielino Osiedle;
Zakup mebli i wyposażenia archiwum do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych;
Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym.

Kultura

Całkowity koszt

298 173,00 zł

Kultura

Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie w m. Bożepole Małe;
Estetyzacja miejscowości Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie, Łęczyce;
Wykonanie obiektu ogólnoużytkowego w Chrzanowie;
Wykonanie wiaty ogólnoużytkowej w m. Łówcz Górny, Strzebielino Osiedle, Dąbrowa Brzezieńska;
Zagospodarowanie terenów rekreacji w m. Strzebielino, Świetlino;
Pozostałe zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szlaki kajakowe

Całkowity koszt

1 146 727,00 zł

Szlaki kajakowe

"Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" - projekt i budowa przystani kajakowych oraz przenosek w m. Paraszyno, Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Wielistowo i Łęczyce w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe".

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozlicza tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
7 443 146,00 zł
Prognoza
100%
8 360 137,94 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Transport lokalny
+ 2
nowe przystanki autobusowe
Dla kierowców
+ 10
dodatkowych miejsc parkingowych
Więcej zieleni
cała gmina
Utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.