Łęczyce

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
11 864
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
76 772 468,11 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
9.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 906 841 zł
9.0%
CIT
236 566,30 zł
0.31%
Podatki od nieruchomości
6 284 951,43 zł
8.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 864 573,59 zł
6.34%
Dotacje
30 316 896,60 zł
39.49%
Subwencje
25 574 254 zł
33.31%
Pozostałe dochody
2 588 385,19 zł
3.37%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
73 930 389,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 810 867,54 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
7 810 867,54 zł
Wydatki bieżące
89%
66 119 522,13 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
27 151 142,16 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 400 258,64 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 080 801,99 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 386 729,11 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 017 709,49 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 573 081,03 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 923 616,56 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 448 716,08 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
805 685,43 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
397 885,57 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
748 070,82 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
996 692,79 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Łęczyce za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
7 810 867,54 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
85.37%
Infrastruktura duża
14.63%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
6 668 480,54 zł
1 142 387,00 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Godętowo, Strzebielino, Łęczyce, Świetlino, Bożepole Wielkie;
Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Małe;
Wykonanie projektu i wymiana sieci wodociągowej w m. Świetlino;
Projekt budowy sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole;
Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w Łęczycach;
Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie.

Całkowity koszt
798 024,17 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Wykonanie poszerzenia ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe;
Wykonanie projektu odwodnienia skrzyżowania w m. Bożepole Wielkie;
Przebudowa ul. Szkolnej w m. Bożepole Wielkie;
Zakup i ułożenie nawierzchni dróg z płyt IOMB;
Remont nawierzchi i odwodnienia zjazdu przy OSP Rozłazino;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Brzeźnie Lęborskim;
Remont i przebudowa drogi gminnej Paraszyno-Nawcz, ul. Okrężnej, Nawcz-Łówcz.

Całkowity koszt
1 572 333,21 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Oświetlenie odcinka drogi od PKP Godętowo do wsi Godętowo;
Projekt i budowa oświetlenia - ul. Jana Pawła II.

Całkowity koszt
203 396,17 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - poprawa warunków pracy pracowników urzędu. Całkowity koszt zadania to 8 937 864 zł.

Całkowity koszt
3 541 845,84 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie remontu rowów i przepustu w celu odprowadzenia wód opadowych do rzeki Kisewy z drogi gminnej;
Zakup walca wibracyjnego ciągnionego, przyczepy skorupowej ciągnikowej, równiarki ciągnikowej i traktorka ogrodniczego z wyposażeniem;
Wykonanie wjazdu do Przedszkola "Bajka" w Bożympolu Wielkim;
Wykonanie przystanku wraz z tablicą ogłoszeniową w m. Łówcz Górny;
Projekt i budowa chodnika w Strzebielinie;
Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie - dofinansowanie do zadania ze strony Gminy Łęczyce.

Całkowity koszt
552 881,15 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych;
Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym;
Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne.

Całkowity koszt
51 678,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Remont toalet w SP Bożepole Wielkie;
Zakup kotła warzelnego dla ZSP Łęczyce;
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.

Całkowity koszt
143 450,00 zł
Kultura

Kultura

Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie w Bożympolu Małym;
Estetyzacja miejscowości Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie;
Wykonanie obiektu ogólnoużytkowego w Chrzanowie;
Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Strzebielino Osiedle, Świetlino;
Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej w m. Dąbrowa Brzezieńska.

Całkowity koszt
149 833,62 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym i przygotowanie terenu pod funkcję sportu i rekreacji w Bożympolu Wielkim;
Modernizacja i doposażenie placów zabaw;
Zagospodarowanie boiska;
Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy;
Pozostałe zadania inwestycyjne.

Całkowity koszt
235 852,52 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup serwera do serwerowni OPS w Łęczycach;
Zakup kamery do inspekcji kanalizacji sanitarnej;
Zakup przyczepki na potrzeby jednostek OSP działających na terenie gminy;
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Renowacja i oczyszczenie zbiornika ppoż. oraz remizy;
Zakup wyposażenia dla OSP Kaczkowo;
Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.

Całkowity koszt
561 572,86 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

798 024,17 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Godętowo, Strzebielino, Łęczyce, Świetlino, Bożepole Wielkie;
Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Małe;
Wykonanie projektu i wymiana sieci wodociągowej w m. Świetlino;
Projekt budowy sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole;
Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w Łęczycach;
Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 572 333,21 zł

Lepsze drogi

Wykonanie poszerzenia ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe;
Wykonanie projektu odwodnienia skrzyżowania w m. Bożepole Wielkie;
Przebudowa ul. Szkolnej w m. Bożepole Wielkie;
Zakup i ułożenie nawierzchni dróg z płyt IOMB;
Remont nawierzchi i odwodnienia zjazdu przy OSP Rozłazino;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Brzeźnie Lęborskim;
Remont i przebudowa drogi gminnej Paraszyno-Nawcz, ul. Okrężnej, Nawcz-Łówcz.

Oświetlenie

Całkowity koszt

203 396,17 zł

Oświetlenie

Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Oświetlenie odcinka drogi od PKP Godętowo do wsi Godętowo;
Projekt i budowa oświetlenia - ul. Jana Pawła II.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

3 541 845,84 zł

Urząd Gminy

Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - poprawa warunków pracy pracowników urzędu. Całkowity koszt zadania to 8 937 864 zł.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

552 881,15 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie remontu rowów i przepustu w celu odprowadzenia wód opadowych do rzeki Kisewy z drogi gminnej;
Zakup walca wibracyjnego ciągnionego, przyczepy skorupowej ciągnikowej, równiarki ciągnikowej i traktorka ogrodniczego z wyposażeniem;
Wykonanie wjazdu do Przedszkola "Bajka" w Bożympolu Wielkim;
Wykonanie przystanku wraz z tablicą ogłoszeniową w m. Łówcz Górny;
Projekt i budowa chodnika w Strzebielinie;
Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie - dofinansowanie do zadania ze strony Gminy Łęczyce.

Infrastruktura mała
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

51 678,00 zł

Ochrona środowiska

Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych;
Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym;
Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

143 450,00 zł

Placówki oświatowe

Remont toalet w SP Bożepole Wielkie;
Zakup kotła warzelnego dla ZSP Łęczyce;
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.

Kultura

Całkowity koszt

149 833,62 zł

Kultura

Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie w Bożympolu Małym;
Estetyzacja miejscowości Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie;
Wykonanie obiektu ogólnoużytkowego w Chrzanowie;
Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Strzebielino Osiedle, Świetlino;
Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej w m. Dąbrowa Brzezieńska.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

235 852,52 zł

Sport i rekreacja

Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym i przygotowanie terenu pod funkcję sportu i rekreacji w Bożympolu Wielkim;
Modernizacja i doposażenie placów zabaw;
Zagospodarowanie boiska;
Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy;
Pozostałe zadania inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

561 572,86 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup serwera do serwerowni OPS w Łęczycach;
Zakup kamery do inspekcji kanalizacji sanitarnej;
Zakup przyczepki na potrzeby jednostek OSP działających na terenie gminy;
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Renowacja i oczyszczenie zbiornika ppoż. oraz remizy;
Zakup wyposażenia dla OSP Kaczkowo;
Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozliczyło tylko 68% mieszkańców.

Teraz
68%
6 906 841,00 zł
Prognoza
100%
10 026 412,61 zł
Zobacz, jak brakujące +32%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
nowy obiekt sportowy
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.