Łęczyce

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
11 864
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
77 337 835,19 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
9.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
7 109 518 zł
9.19%
CIT
250 000 zł
0.32%
Podatki od nieruchomości
6 245 100 zł
8.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 694 533 zł
6.07%
Dotacje
30 378 730,19 zł
39.28%
Subwencje
25 574 254 zł
33.07%
Pozostałe dochody
3 085 700 zł
3.99%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
75 973 786,19 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 543 214,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
8 543 214,00 zł
Wydatki bieżące
89%
67 430 572,19 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
27 303 065,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 458 928,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 954 203,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 628 173,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 132 127,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 642 280,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 001 093,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 487 613,19 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
811 004,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
419 875,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
330 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
767 613,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 037 812,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Łęczyce na 2020 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
8 543 214,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
86.21%
Infrastruktura duża
13.79%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
7 364 986,00 zł
1 178 228,00 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Godętowo, Strzebielino, Łęczyce, Świetlino, Bożepole Wielkie;
Wykonanie projektu i wymiany sieci wodociągowej w m. Świetlino;
Projekt i budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole;
Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w Łęczycach;
Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie;
Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach.

Całkowity koszt
832 904,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Wykonanie poszerzenia ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe;
Wykonanie utwardzenia skrzyżowania ul. Wrzosowej i Ogrodowej w m. Bożepole Wielkie;
Zakup i ułożenie nawierzchni dróg z płyt IOMB;
Przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników ul. Szkolnej w Bożympolu Wielkim;
Remont nawierzchni i odwodnienia zjazdu przy OSP Rozłazino;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Brzeźnie Lęborskim;
Remont i przebudowa drogi gminnej Paraszyno-Nawcz, ul. Okrężnej, Nawcz-Łówcz.

Całkowity koszt
1 576 937,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Oświetlenie odcinka drogi od PKP Godętowo do wsi Godętowo;
Projekt i budowa oświetlenia - ul. Jana Pawła II.

Całkowity koszt
204 277,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - poprawa warunków pracy pracowników urzędu. Całkowity koszt zadania to 8 637 864 zł.

Całkowity koszt
4 183 128,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie remontu rowów i przepustu w celu odprowadzenia wód opadowych do rzeki Kisewy z drogi gminnej;
Zakup walca wibracyjnego ciągnionego, przyczepy skorupowej ciągnikowej i traktorka ogrodniczego z wyposażeniem;
Wykonanie wjazdu do Przedszkola "Bajka" w Bożympolu Wielkim;
Wykonanie przystanku wraz z tablicą ogłoszeniową w m. Łówcz Górny;
Projekt i budowa chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie;
Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie - dofinansowanie do zadania ze strony Gminy Łęczyce.

Całkowity koszt
567 740,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych;
Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym;
Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne.

Całkowity koszt
51 678,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Remont toalet w SP Bożepole Wielkie;
Zakup kotła warzelnego dla ZSP Łęczyce;
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych;
Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wielkie.

Całkowity koszt
176 500,00 zł
Kultura

Kultura

Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie w Bożympolu Małym;
Estetyzacja miejscowości Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie;
Wykonanie obiektu ogólnoużytkowego w Chrzanowie;
Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Strzebielino Osiedle, Świetlino;
Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej w m. Dąbrowa Brzezieńska.

Całkowity koszt
135 291,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym i przygotowanie terenu pod funkcję sportu i rekreacji w Bożympolu Wielkim;
Modernizacja i doposażenie placów zabaw;
Zagospodarowanie boiska;
Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy;
Pozostałe zadania inwestycyjne.

Całkowity koszt
251 119,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup serwera do serwerowni OPS w Łęczycach;
Zakup kamery do inspekcji kanalizacji sanitarnej;
Zakup przyczepki na potrzeby jednostek OSP działających na terenie gminy i zakup wyposażenia dla OSP Kaczkowo;
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Renowacja i oczyszczenie zbiornika ppoż. oraz remizy;
Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.

Całkowity koszt
563 640,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

832 904,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Godętowo, Strzebielino, Łęczyce, Świetlino, Bożepole Wielkie;
Wykonanie projektu i wymiany sieci wodociągowej w m. Świetlino;
Projekt i budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęborskie i Pużyce wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole;
Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w Łęczycach;
Budowa wodociągu na terenach PKP w Strzebielinie;
Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 576 937,00 zł

Lepsze drogi

Wykonanie poszerzenia ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe;
Wykonanie utwardzenia skrzyżowania ul. Wrzosowej i Ogrodowej w m. Bożepole Wielkie;
Zakup i ułożenie nawierzchni dróg z płyt IOMB;
Przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników ul. Szkolnej w Bożympolu Wielkim;
Remont nawierzchni i odwodnienia zjazdu przy OSP Rozłazino;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Brzeźnie Lęborskim;
Remont i przebudowa drogi gminnej Paraszyno-Nawcz, ul. Okrężnej, Nawcz-Łówcz.

Oświetlenie

Całkowity koszt

204 277,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Oświetlenie odcinka drogi od PKP Godętowo do wsi Godętowo;
Projekt i budowa oświetlenia - ul. Jana Pawła II.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

4 183 128,00 zł

Urząd Gminy

Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - poprawa warunków pracy pracowników urzędu. Całkowity koszt zadania to 8 637 864 zł.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

567 740,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie remontu rowów i przepustu w celu odprowadzenia wód opadowych do rzeki Kisewy z drogi gminnej;
Zakup walca wibracyjnego ciągnionego, przyczepy skorupowej ciągnikowej i traktorka ogrodniczego z wyposażeniem;
Wykonanie wjazdu do Przedszkola "Bajka" w Bożympolu Wielkim;
Wykonanie przystanku wraz z tablicą ogłoszeniową w m. Łówcz Górny;
Projekt i budowa chodnika ul. Wejherowska w Strzebielinie;
Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie - dofinansowanie do zadania ze strony Gminy Łęczyce.

Infrastruktura mała
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

51 678,00 zł

Ochrona środowiska

Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych;
Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym;
Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

176 500,00 zł

Placówki oświatowe

Remont toalet w SP Bożepole Wielkie;
Zakup kotła warzelnego dla ZSP Łęczyce;
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych;
Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wielkie.

Kultura

Całkowity koszt

135 291,00 zł

Kultura

Rozbudowa budynku ogólnoużytkowego na cele sołeckie w Bożympolu Małym;
Estetyzacja miejscowości Bożepole Wielkie, Brzeźno Lęborskie;
Wykonanie obiektu ogólnoużytkowego w Chrzanowie;
Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Strzebielino Osiedle, Świetlino;
Kontynuacja budowy wiaty ogólnoużytkowej w m. Dąbrowa Brzezieńska.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

251 119,00 zł

Sport i rekreacja

Wykonanie trybuny sportowej na boisku sportowym i przygotowanie terenu pod funkcję sportu i rekreacji w Bożympolu Wielkim;
Modernizacja i doposażenie placów zabaw;
Zagospodarowanie boiska;
Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy;
Pozostałe zadania inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

563 640,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup serwera do serwerowni OPS w Łęczycach;
Zakup kamery do inspekcji kanalizacji sanitarnej;
Zakup przyczepki na potrzeby jednostek OSP działających na terenie gminy i zakup wyposażenia dla OSP Kaczkowo;
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
Renowacja i oczyszczenie zbiornika ppoż. oraz remizy;
Projekt i przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęb.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozliczyło tylko 68% mieszkańców.

Teraz
68%
7 109 518,00 zł
Prognoza
100%
10 320 631,52 zł
Zobacz, jak brakujące +32%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
nowy obiekt sportowy
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.