Łęczyce

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
11 773
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
73 965 813,06 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
9.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 722 473 zł
9.09%
CIT
355 904 zł
0.48%
Dotacje
15 750 697,82 zł
21.29%
Subwencje
27 157 224 zł
36.72%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 799 096,69 zł
9.19%
Podatki od nieruchomości
10 716 089,41 zł
14.49%
Pozostałe dochody
6 464 328,14 zł
8.74%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2023 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
78 650 973,43 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 030 767,79 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
9 030 767,79 zł
Wydatki bieżące
89%
69 620 205,64 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 715 845,86 zł
Rodzina
całkowity koszt
10 814 552,11 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 336 861,53 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 950 745,69 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 855 020,84 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 215 482,98 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 248 472,87 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 892 509,40 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 490 623,57 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
834 808,30 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
515 443,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 780 607,28 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2023 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 030 767,79 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.23%
Inwestycje jednoroczne
22.65%
Inwestycje wieloletnie
7.12%
Fundusz Sołecki
Wydatki na inwestycje w dziale
6 342 667,74 zł
2 045 466,79 zł
642 633,26 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

  • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 92 204,18 zł
  • Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie  dz.79 oraz dz.55/5 obr. Dąbrówka Wielka - 27 987,72 zł
  • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna - 182 074,65 zł
  • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Strzebielino ulice: Miłosza i Broniewskiego - 43 010,83 zł
  • Projekt sieci wodociągowej Godętowo - Łęczyce - 21 000,00 zł 
  • Renowacja studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody w Godętowie - 25 465,66 zł 
  • Przebudowa sieci wodociągowej z DN110 na DN160 w rejonie projektowanego węzła Łęczyce w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, zadanie 5: w. Leśnice w. Bożepole Wielkie - 52 226,50 zł 
  • Budowa sieci wodociągowej Rozłazino, ul. Lipowa - 52 412,63 zł 
  • Dofinansowanie do renowacji studni wierconej - 20 073,60 zł 
  • Budowa sieci wodociągowej w m. Kaczkowo dz. nr 59 - 25 000,00 zł 
  Całkowity koszt
  541 455,77 zł
  Sieci kanalizacyjne

  Sieci kanalizacyjne

  • Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórnej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2  w m. Łęczyce - 146 368,77 zł
  • Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach wraz z wykonaniem zjazdu - 441 334,58 zł 
  Całkowity koszt
  587 703,35 zł
  Ochrona środowiska

  Ochrona środowiska

  • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach zarządzanych przez GZUK
  Całkowity koszt
  646 170,11 zł
  Ochrona powietrza

  Ochrona powietrza

  • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym 
  Całkowity koszt
  68 000,00 zł
  Inwestycje drogowe

  Inwestycje drogowe

  • Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni - 1 842 189,82 zł 
  • Zakup dużej listwy drogowej przeznaczonej  do profilowania nawierzchni drogowych przed układaniem płyt YOMB - 20 295,00 zł
  • Ułożenie płyt YOMB na drogach gminnych  w m. Nawcz, Dzięcielec, Brzeźno Lęborskie, Świchowo, Strzelęcino, Łęczyn, Rozłazino - 300 000,00 zł 
  • Przebudowa drogi nr 125005G  Chmieleniec - Mokry Bór - 644 334,05 zł 
  • Budowa trzech wiat przystankowych w miejscowości Strzebielino Osiedle oraz Kisewo - 27 893,73 zł 
  • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Chrzanowo - I etap (projekt) - 12 300,00 zł 
  • Remont ulicy Leśnej w Strzebielinie, gm. Łęczyce - 527 867, 29 zł 
  Całkowity koszt
  3 374 879,89 zł
  Szkoły podstawowe

  Szkoły podstawowe

  • Modernizacja łazienek w szkole w Łęczycach - 70 000,00 zł
  • Urządzenie placu zabaw poprzez zagospodarowanie terenu przed salą gimnastyczną szkoły w Strzebielinie - 4 700,00 zł
  Całkowity koszt
  74 700,00 zł
  Przedszkola

  Przedszkola

   • Modernizacja części obiektu SP Bożepole Wielkie na potrzeby zwiększenia części przedszkolnej - 146 821,54 zł 
   • Modernizacja łazienek w ZKiW Rozłazino - 102 000,00 zł 
   • Zakup kurtyny do sali gimnastycznej w ZKiW Rozłazino - 25 338,00 zł 
   Całkowity koszt
   274 159,54 zł
   Ochotnicze Straże Pożarne

   Ochotnicze Straże Pożarne

   • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo
   Całkowity koszt
   579 702,95 zł
   Sport

   Sport

   • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego - 12 338,48 zł
   • Rozbiórka istniejącego zaplecza sportowego w Łęczycach oraz zakup i montaż kontenerowego zaplecza sportowego - 100 021,90 zł 
   Całkowity koszt
   112 360,38 zł
   Kultura

   Kultura

   • Budowa wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świchowo
   Całkowity koszt
   27 445,75 zł
   Urząd Gminy

   Urząd Gminy

   • Zakup automatycznych defibrylatorów dla Gminy Łęczyce - 20 490,00 zł
   • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla referatu oświaty Urzędu Gminy - 11 000,00 zł
   Całkowity koszt
   31 490,00 zł
   Oświetlenie

   Oświetlenie

   • Wykonanie dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęczyce, ul. Słoneczna
   Całkowity koszt
   24 600,00 zł

   Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

   Limit w 2023: 1236 964,16 zł
   Łączne nakłady finansowe: 11 736 964,16 zł

   Całkowity koszt
   1 187 487,50 zł

   Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz

   Limit w 2023: 125 164,80 zł
   Łączne nakłady finansowe: 3 550 165,00 zł

   Całkowity koszt
   125 164,80 zł

   Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

   Limit w 2023: 97 000,00 zł
   Łączne nakłady finansowe: 129 300,00 zł

   Całkowity koszt
   96 999,93 zł

   Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach

   Limit w 2023: 246 914,00 zł
   Łączne nakłady finansowe: 1 717 901,00 zł

   Całkowity koszt
   246 914,00 zł

   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)

   Limit w 2023: 498 765,00 zł
   Łączne nakłady finansowe: 4 214 363,00 zł

   Całkowity koszt
   184 500,00 zł

   Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną

   Limit w 2023: 27 552,00 zł
   Łączne nakłady finansowe: 263 192,00 zł

   Całkowity koszt
   27 552,00 zł

   Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSP w Łęczycach" 

   Limit w 2023: 101 171,58 zł
   Łączne nakłady finansowe: 111 934,08 zł 

   Całkowity koszt
   101 171,58 zł

   Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina" 

   Limit w 2023: 75 676,98 zł
   Łączne nakłady finansowe: 75 676,98 zł 

   Całkowity koszt
   75 676,98 zł
   Bożepole Małe

   Bożepole Małe

   • Budowa obiektu ogólnoużytkowego wraz z utwardzeniem terenu przyległego
   Całkowity koszt
   24 500,00 zł
   Bożepole Wielkie

   Bożepole Wielkie

   • Budowa trybuny na boisku sportowym – kolejny etap
   Całkowity koszt
   30 000,00 zł
   Brzeźno Lęborskie

   Brzeźno Lęborskie

   • Zakup kostki na chodnik na terenie sołectwa;
   • Zakup płyt IOMB do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa;
   • Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie szkoły w m-ci Brzeźno Lęborskie.
   Całkowity koszt
   35 759,96 zł
   Chmieleniec

   Chmieleniec

   • Doposażenie placu zabaw 
   Całkowity koszt
   19 350,00 zł
   Chrzanowo

   Chrzanowo

   • Budowa ogrodzenia placu zabaw w m-ci Witków;
   • Budowa ogrodzenia na boisko w m-ci Chrzanowo.
   Całkowity koszt
   19 077,00 zł
   Dzięcielec

   Dzięcielec

   • Zakup płyt IOMB na potrzeby utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa
   Całkowity koszt
   33 030,42 zł
   Kaczkowo

   Kaczkowo

   • Budowa placu zabaw na terenie boiska
   Całkowity koszt
   26 232,57 zł
   Łęczyce

   Łęczyce

   • Projekt skateparku;
   • Budowa zadaszonych ławostołów na terenie boiska sportowego.
   Całkowity koszt
   57 999,90 zł
   Łęczyn

   Łęczyn

   • Zakup płyt IOMB 
   Całkowity koszt
   14 767,38 zł
   Łówcz Górny

   Łówcz Górny

   • Budowa 1 pkt. oświetlenia ulicznego
   Całkowity koszt
   12 300,00 zł
   Nawcz

   Nawcz

   • Modernizacja placu zabaw
   Całkowity koszt
   27 606,98 zł
   Rozłazino

   Rozłazino

   • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego
   Całkowity koszt
   58 000,00 zł
   Strzebielino

   Strzebielino

   • Budowa i wykończenie budynku gospodarczego 
   Całkowity koszt
   63 303,00 zł
   Strzebielino Osiedle

   Strzebielino Osiedle

   • Zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18)
   Całkowity koszt
   63 303,85 zł
   Strzelęcino

   Strzelęcino

   • Wykonanie utwardzenia płytami IOMB drogi gminnej  
   Całkowity koszt
   19 975,20 zł
   Świetlino

   Świetlino

   • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino 
   Całkowity koszt
   20 155,89 zł
   Wysokie

   Wysokie

   • Doposażanie i modernizacja placu zabaw
   Całkowity koszt
   12 915,00 zł
   Kisewo

   Kisewo

   • Budowa wiaty
   Całkowity koszt
   15 990,00 zł
   Dąbrowa Brzezieńska

   Dąbrowa Brzezieńska

   • Wykończenie wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu sportu i rekreacji 
   Całkowity koszt
   17 800,00 zł
   Świchowo

   Świchowo

   • Zakup płyt IOMB;
   • Budowa wiaty ogólnoużytkowej wraz z  zagospodarow. terenu.
   Całkowity koszt
   15 498,14 zł
   Wielistowo

   Wielistowo

   • Modernizacja placu zabaw
   Całkowity koszt
   10 875,01 zł
   Godętowo

   Godętowo

   • Modernizacja placu zabaw Godętowo;
   • Modernizacja placu zabaw Węgornia.
   Całkowity koszt
   25 747,63 zł
   Jeżewo

   Jeżewo

   • Modernizacja ogrodzenia terenu sportu i rekreacji wraz  z wykończeniem wiaty sołeckiej
   Całkowity koszt
   18 445,33 zł
   Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
   Inwestycje jednoroczne
   Sieci wodociągowe

   Całkowity koszt

   541 455,77 zł

   Sieci wodociągowe

    • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 92 204,18 zł
    • Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie  dz.79 oraz dz.55/5 obr. Dąbrówka Wielka - 27 987,72 zł
    • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna - 182 074,65 zł
    • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Strzebielino ulice: Miłosza i Broniewskiego - 43 010,83 zł
    • Projekt sieci wodociągowej Godętowo - Łęczyce - 21 000,00 zł 
    • Renowacja studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody w Godętowie - 25 465,66 zł 
    • Przebudowa sieci wodociągowej z DN110 na DN160 w rejonie projektowanego węzła Łęczyce w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, zadanie 5: w. Leśnice w. Bożepole Wielkie - 52 226,50 zł 
    • Budowa sieci wodociągowej Rozłazino, ul. Lipowa - 52 412,63 zł 
    • Dofinansowanie do renowacji studni wierconej - 20 073,60 zł 
    • Budowa sieci wodociągowej w m. Kaczkowo dz. nr 59 - 25 000,00 zł 
    Sieci kanalizacyjne

    Całkowity koszt

    587 703,35 zł

    Sieci kanalizacyjne

    • Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórnej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2  w m. Łęczyce - 146 368,77 zł
    • Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach wraz z wykonaniem zjazdu - 441 334,58 zł 
    Ochrona środowiska

    Całkowity koszt

    646 170,11 zł

    Ochrona środowiska

    • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach zarządzanych przez GZUK
    Ochrona powietrza

    Całkowity koszt

    68 000,00 zł

    Ochrona powietrza

    • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym 
    Inwestycje drogowe

    Całkowity koszt

    3 374 879,89 zł

    Inwestycje drogowe

    • Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni - 1 842 189,82 zł 
    • Zakup dużej listwy drogowej przeznaczonej  do profilowania nawierzchni drogowych przed układaniem płyt YOMB - 20 295,00 zł
    • Ułożenie płyt YOMB na drogach gminnych  w m. Nawcz, Dzięcielec, Brzeźno Lęborskie, Świchowo, Strzelęcino, Łęczyn, Rozłazino - 300 000,00 zł 
    • Przebudowa drogi nr 125005G  Chmieleniec - Mokry Bór - 644 334,05 zł 
    • Budowa trzech wiat przystankowych w miejscowości Strzebielino Osiedle oraz Kisewo - 27 893,73 zł 
    • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Chrzanowo - I etap (projekt) - 12 300,00 zł 
    • Remont ulicy Leśnej w Strzebielinie, gm. Łęczyce - 527 867, 29 zł 
    Szkoły podstawowe

    Całkowity koszt

    74 700,00 zł

    Szkoły podstawowe

    • Modernizacja łazienek w szkole w Łęczycach - 70 000,00 zł
    • Urządzenie placu zabaw poprzez zagospodarowanie terenu przed salą gimnastyczną szkoły w Strzebielinie - 4 700,00 zł
    Przedszkola

    Całkowity koszt

    274 159,54 zł

    Przedszkola

     • Modernizacja części obiektu SP Bożepole Wielkie na potrzeby zwiększenia części przedszkolnej - 146 821,54 zł 
     • Modernizacja łazienek w ZKiW Rozłazino - 102 000,00 zł 
     • Zakup kurtyny do sali gimnastycznej w ZKiW Rozłazino - 25 338,00 zł 
     Ochotnicze Straże Pożarne

     Całkowity koszt

     579 702,95 zł

     Ochotnicze Straże Pożarne

     • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo
     Sport

     Całkowity koszt

     112 360,38 zł

     Sport

     • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego - 12 338,48 zł
     • Rozbiórka istniejącego zaplecza sportowego w Łęczycach oraz zakup i montaż kontenerowego zaplecza sportowego - 100 021,90 zł 
     Kultura

     Całkowity koszt

     27 445,75 zł

     Kultura

     • Budowa wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świchowo
     Urząd Gminy

     Całkowity koszt

     31 490,00 zł

     Urząd Gminy

     • Zakup automatycznych defibrylatorów dla Gminy Łęczyce - 20 490,00 zł
     • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla referatu oświaty Urzędu Gminy - 11 000,00 zł
     Oświetlenie

     Całkowity koszt

     24 600,00 zł

     Oświetlenie

     • Wykonanie dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęczyce, ul. Słoneczna
     Inwestycje wieloletnie

     Całkowity koszt

     1 187 487,50 zł

     Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

     Limit w 2023: 1236 964,16 zł
     Łączne nakłady finansowe: 11 736 964,16 zł

     Całkowity koszt

     125 164,80 zł

     Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz

     Limit w 2023: 125 164,80 zł
     Łączne nakłady finansowe: 3 550 165,00 zł

     Całkowity koszt

     96 999,93 zł

     Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

     Limit w 2023: 97 000,00 zł
     Łączne nakłady finansowe: 129 300,00 zł

     Całkowity koszt

     246 914,00 zł

     Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach

     Limit w 2023: 246 914,00 zł
     Łączne nakłady finansowe: 1 717 901,00 zł

     Całkowity koszt

     184 500,00 zł

     Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)

     Limit w 2023: 498 765,00 zł
     Łączne nakłady finansowe: 4 214 363,00 zł

     Całkowity koszt

     27 552,00 zł

     Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną

     Limit w 2023: 27 552,00 zł
     Łączne nakłady finansowe: 263 192,00 zł

     Całkowity koszt

     101 171,58 zł

     Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSP w Łęczycach" 

     Limit w 2023: 101 171,58 zł
     Łączne nakłady finansowe: 111 934,08 zł 

     Całkowity koszt

     75 676,98 zł

     Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina" 

     Limit w 2023: 75 676,98 zł
     Łączne nakłady finansowe: 75 676,98 zł 

     Fundusz Sołecki
     Bożepole Małe

     Całkowity koszt

     24 500,00 zł

     Bożepole Małe

     • Budowa obiektu ogólnoużytkowego wraz z utwardzeniem terenu przyległego
     Bożepole Wielkie

     Całkowity koszt

     30 000,00 zł

     Bożepole Wielkie

     • Budowa trybuny na boisku sportowym – kolejny etap
     Brzeźno Lęborskie

     Całkowity koszt

     35 759,96 zł

     Brzeźno Lęborskie

     • Zakup kostki na chodnik na terenie sołectwa;
     • Zakup płyt IOMB do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa;
     • Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie szkoły w m-ci Brzeźno Lęborskie.
     Chmieleniec

     Całkowity koszt

     19 350,00 zł

     Chmieleniec

     • Doposażenie placu zabaw 
     Chrzanowo

     Całkowity koszt

     19 077,00 zł

     Chrzanowo

     • Budowa ogrodzenia placu zabaw w m-ci Witków;
     • Budowa ogrodzenia na boisko w m-ci Chrzanowo.
     Dzięcielec

     Całkowity koszt

     33 030,42 zł

     Dzięcielec

     • Zakup płyt IOMB na potrzeby utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa
     Kaczkowo

     Całkowity koszt

     26 232,57 zł

     Kaczkowo

     • Budowa placu zabaw na terenie boiska
     Łęczyce

     Całkowity koszt

     57 999,90 zł

     Łęczyce

     • Projekt skateparku;
     • Budowa zadaszonych ławostołów na terenie boiska sportowego.
     Łęczyn

     Całkowity koszt

     14 767,38 zł

     Łęczyn

     • Zakup płyt IOMB 
     Łówcz Górny

     Całkowity koszt

     12 300,00 zł

     Łówcz Górny

     • Budowa 1 pkt. oświetlenia ulicznego
     Nawcz

     Całkowity koszt

     27 606,98 zł

     Nawcz

     • Modernizacja placu zabaw
     Rozłazino

     Całkowity koszt

     58 000,00 zł

     Rozłazino

     • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego
     Strzebielino

     Całkowity koszt

     63 303,00 zł

     Strzebielino

     • Budowa i wykończenie budynku gospodarczego 
     Strzebielino Osiedle

     Całkowity koszt

     63 303,85 zł

     Strzebielino Osiedle

     • Zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18)
     Strzelęcino

     Całkowity koszt

     19 975,20 zł

     Strzelęcino

     • Wykonanie utwardzenia płytami IOMB drogi gminnej  
     Świetlino

     Całkowity koszt

     20 155,89 zł

     Świetlino

     • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino 
     Wysokie

     Całkowity koszt

     12 915,00 zł

     Wysokie

     • Doposażanie i modernizacja placu zabaw
     Kisewo

     Całkowity koszt

     15 990,00 zł

     Kisewo

     • Budowa wiaty
     Dąbrowa Brzezieńska

     Całkowity koszt

     17 800,00 zł

     Dąbrowa Brzezieńska

     • Wykończenie wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu sportu i rekreacji 
     Świchowo

     Całkowity koszt

     15 498,14 zł

     Świchowo

     • Zakup płyt IOMB;
     • Budowa wiaty ogólnoużytkowej wraz z  zagospodarow. terenu.
     Wielistowo

     Całkowity koszt

     10 875,01 zł

     Wielistowo

     • Modernizacja placu zabaw
     Godętowo

     Całkowity koszt

     25 747,63 zł

     Godętowo

     • Modernizacja placu zabaw Godętowo;
     • Modernizacja placu zabaw Węgornia.
     Jeżewo

     Całkowity koszt

     18 445,33 zł

     Jeżewo

     • Modernizacja ogrodzenia terenu sportu i rekreacji wraz  z wykończeniem wiaty sołeckiej
     05

     Prognoza PIT

     My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

     Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozliczyło tylko 91% mieszkańców.

     Teraz
     91%
     6 722 473,00 zł
     Prognoza
     100%
     7 335 613,29 zł
     Zobacz, jak brakujące +9%
     wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
     Lepsze drogi
     + 1 km
     wybudowanych dróg rocznie
     Sport
     + 1
     nowa siłownia zewnętrzna
     Oświetlenie
     + 15
     dodatkowych lamp ulicznych
     Łatwe parkowanie
     + 25
     nowych miejsc parkingowych
     Dowiedz
     się jak rozliczyć
     PIT w swojej gminie!
     Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
     Jesteśmy z Ciebie dumni.

     Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

     Pamiętaj!

     Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

     Twoje podatki wrócą do Ciebie!

     Korzystamy z ciasteczek
     Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.