Łęczyce

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce
i razem ze mną mieszka oficjalnie
11 837
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
68 443 127,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
9.82%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 722 473 zł
9.82%
CIT
355 904 zł
0.52%
Dotacje
10 396 867 zł
15.19%
Subwencje
27 027 009 zł
39.49%
Środki na dofinansowanie zadań
3 449 654 zł
5.04%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 040 645 zł
10.29%
Podatki od nieruchomości
10 300 000 zł
15.05%
Pozostałe dochody
3 150 575 zł
4.6%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
70 013 078,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 393 263,00 zł
stanowią 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
9 393 263,00 zł
Wydatki bieżące
87%
60 619 815,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 768 127,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 267 602,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 423 718,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 960 991,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 351 010,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 204 463,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 456 031,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 049 437,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 677 209,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
758 927,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
633 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
452 023,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 010 540,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
9 393 263,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.92%
Inwestycje wieloletnie
30.29%
Inwestycje jednoroczne
6.79%
Fundusz Sołecki
Wydatki na inwestycje w dziale
5 910 163,00 zł
2 844 971,00 zł
638 129,00 zł

Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Limit w 2023: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)

Limit w 2023: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 783 270,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo - Dąbrowa Brzezieńska - Wysokie

Limit w 2023: 1 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 802 014,00 zł

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz

Limit w 2023: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 525 000,00 zł

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach

Limit w 2023: 325 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 425 000,00 zł

Całkowity koszt
325 000,00 zł

Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

Limit w 2023: 17 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 39 300,00 zł

Całkowity koszt
17 000,00 zł

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach

Limit w 2023: 2 657 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 190 392,00 zł

Całkowity koszt
2 657 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)

Limit w 2023: 1 361 163,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 214 363,00 zł

Całkowity koszt
1 361 163,00 zł

Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną

Limit w 2023: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 255 640,00 zł

Całkowity koszt
20 000,00 zł

Budowa terenu sportu i rekreacji w Bożympolu Wielkim

Limit w 2023: 80 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 202 000,00 zł

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Projekt i budowa parkingu przy ZSP Strzebielino

Limit w 2023: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 100 000,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie dz.79 oraz dz.55/5 obr. Dąbrówka Wielka - 30 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna - 200 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Strzebielino ulice: Miłosza i Broniewskiego - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
360 000,00 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

 • Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórnej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2 w m. Łęczyce
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
Całkowity koszt
10 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych 
Całkowity koszt
5 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym 
Całkowity koszt
60 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości 
Całkowity koszt
29 437,00 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

 • Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni
Całkowity koszt
1 840 534,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja łazienek w szkole w Łęczycach - 70 000,00 zł
 • Urządzenie placu zabaw poprzez zagospodarowanie terenu przed salą gimnastyczną szkoły w Strzebielinie - 55 000,00 zł
 • Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w sali gimnastycznej i na holoch SP Bożepole Wielkie - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
140 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja łazienek w przedszkolu przy szkole w Rozłazinie
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Bożepole Małe

Bożepole Małe

 • Budowa obiektu ogólnoużytkowego – wykończenie obiektu
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Bożepole Wielkie

Bożepole Wielkie

 • Budowa trybuny na boisku sportowym – kolejny etap
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Brzeźno Lęborskie

Brzeźno Lęborskie

 • Zakup kostki na chodnik na terenie sołectwa;
 • Zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego.
Całkowity koszt
28 700,00 zł
Chmieleniec

Chmieleniec

 • Doposażenie placu zabaw 
Całkowity koszt
22 000,00 zł
Chrzanowo

Chrzanowo

 • Budowa ogrodzenia placu zabaw w m-ci Witków;
 • Budowa ogrodzenia na boisko w m-ci Chrzanowo.
Całkowity koszt
24 372,00 zł
Dzięcielec

Dzięcielec

 • Zakup płyt IOMB na potrzeby utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa
Całkowity koszt
33 041,00 zł
Kaczkowo

Kaczkowo

 • Ogrodzenie placu zabaw
Całkowity koszt
25 495,00 zł
Łęczyce

Łęczyce

 • Projekt skateparku;
 • Projekt budowy zadaszonych ławostołów na terenie boiska sportowego.
Całkowity koszt
58 000,00 zł
Łęczyn

Łęczyn

 • Zakup płyt IOMB 
Całkowity koszt
14 820,00 zł
Łówcz Górny

Łówcz Górny

 • Budowa 1 pkt. oświetlenia ulicznego
Całkowity koszt
16 000,00 zł
Nawcz

Nawcz

 • Modernizacja placu zabaw
Całkowity koszt
27 617,00 zł
Rozłazino

Rozłazino

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego
Całkowity koszt
58 000,00 zł
Strzebielino

Strzebielino

 • Budowa i wykończenie budynku gospodarczego 
Całkowity koszt
63 304,00 zł
Strzebielino Osiedle

Strzebielino Osiedle

 • Zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18)
Całkowity koszt
63 304,00 zł
Strzelęcino

Strzelęcino

 • Wykonanie utwardzenia płytami IOMB drogi gminnej  
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Świetlino

Świetlino

 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino 
Całkowity koszt
20 194,00 zł
Wysokie

Wysokie

 • Doposażanie i modernizacja placu zabaw
Całkowity koszt
13 000,00 zł
Kisewo

Kisewo

 • Budowa wiaty
Całkowity koszt
16 000,00 zł
Dąbrowa Brzezieńska

Dąbrowa Brzezieńska

 • Modernizacja terenów sportu i rekreacji – wykonanie piłkochwytów oraz utwardzenia z kostki betonowej 
Całkowity koszt
12 000,00 zł
Świchowo

Świchowo

 • Zakup płyt IOMB;
 • Wykonanie ogrodzenia terenu sportu i rekreacji.
Całkowity koszt
15 441,00 zł
Wielistowo

Wielistowo

 • Modernizacja placu zabaw
Całkowity koszt
160 000,00 zł
Godętowo

Godętowo

 • Modernizacja placu zabaw Godętowo;
 • Modernizacja placu zabaw Węgornia.
Całkowity koszt
26 841,00 zł
Jeżewo

Jeżewo

 • Modernizacja ogrodzenia i doposażenie placu zabaw
Całkowity koszt
14 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje wieloletnie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Limit w 2023: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)

Limit w 2023: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 783 270,00 zł

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo - Dąbrowa Brzezieńska - Wysokie

Limit w 2023: 1 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 802 014,00 zł

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz

Limit w 2023: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 525 000,00 zł

Całkowity koszt

325 000,00 zł

Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach

Limit w 2023: 325 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 425 000,00 zł

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

Limit w 2023: 17 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 39 300,00 zł

Całkowity koszt

2 657 000,00 zł

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach

Limit w 2023: 2 657 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 190 392,00 zł

Całkowity koszt

1 361 163,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)

Limit w 2023: 1 361 163,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 214 363,00 zł

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną

Limit w 2023: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 255 640,00 zł

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Budowa terenu sportu i rekreacji w Bożympolu Wielkim

Limit w 2023: 80 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 202 000,00 zł

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Projekt i budowa parkingu przy ZSP Strzebielino

Limit w 2023: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Inwestycje jednoroczne
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

360 000,00 zł

Sieci wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 100 000,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie dz.79 oraz dz.55/5 obr. Dąbrówka Wielka - 30 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna - 200 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Strzebielino ulice: Miłosza i Broniewskiego - 30 000,00 zł
Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

 • Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórnej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2 w m. Łęczyce
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych 
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym 
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

29 437,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości 
Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

1 840 534,00 zł

Inwestycje drogowe

 • Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja łazienek w szkole w Łęczycach - 70 000,00 zł
 • Urządzenie placu zabaw poprzez zagospodarowanie terenu przed salą gimnastyczną szkoły w Strzebielinie - 55 000,00 zł
 • Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w sali gimnastycznej i na holoch SP Bożepole Wielkie - 15 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Przedszkola

 • Modernizacja łazienek w przedszkolu przy szkole w Rozłazinie
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo
Fundusz Sołecki
Bożepole Małe

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Bożepole Małe

 • Budowa obiektu ogólnoużytkowego – wykończenie obiektu
Bożepole Wielkie

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Bożepole Wielkie

 • Budowa trybuny na boisku sportowym – kolejny etap
Brzeźno Lęborskie

Całkowity koszt

28 700,00 zł

Brzeźno Lęborskie

 • Zakup kostki na chodnik na terenie sołectwa;
 • Zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego.
Chmieleniec

Całkowity koszt

22 000,00 zł

Chmieleniec

 • Doposażenie placu zabaw 
Chrzanowo

Całkowity koszt

24 372,00 zł

Chrzanowo

 • Budowa ogrodzenia placu zabaw w m-ci Witków;
 • Budowa ogrodzenia na boisko w m-ci Chrzanowo.
Dzięcielec

Całkowity koszt

33 041,00 zł

Dzięcielec

 • Zakup płyt IOMB na potrzeby utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa
Kaczkowo

Całkowity koszt

25 495,00 zł

Kaczkowo

 • Ogrodzenie placu zabaw
Łęczyce

Całkowity koszt

58 000,00 zł

Łęczyce

 • Projekt skateparku;
 • Projekt budowy zadaszonych ławostołów na terenie boiska sportowego.
Łęczyn

Całkowity koszt

14 820,00 zł

Łęczyn

 • Zakup płyt IOMB 
Łówcz Górny

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Łówcz Górny

 • Budowa 1 pkt. oświetlenia ulicznego
Nawcz

Całkowity koszt

27 617,00 zł

Nawcz

 • Modernizacja placu zabaw
Rozłazino

Całkowity koszt

58 000,00 zł

Rozłazino

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego
Strzebielino

Całkowity koszt

63 304,00 zł

Strzebielino

 • Budowa i wykończenie budynku gospodarczego 
Strzebielino Osiedle

Całkowity koszt

63 304,00 zł

Strzebielino Osiedle

 • Zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18)
Strzelęcino

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Strzelęcino

 • Wykonanie utwardzenia płytami IOMB drogi gminnej  
Świetlino

Całkowity koszt

20 194,00 zł

Świetlino

 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino 
Wysokie

Całkowity koszt

13 000,00 zł

Wysokie

 • Doposażanie i modernizacja placu zabaw
Kisewo

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Kisewo

 • Budowa wiaty
Dąbrowa Brzezieńska

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Dąbrowa Brzezieńska

 • Modernizacja terenów sportu i rekreacji – wykonanie piłkochwytów oraz utwardzenia z kostki betonowej 
Świchowo

Całkowity koszt

15 441,00 zł

Świchowo

 • Zakup płyt IOMB;
 • Wykonanie ogrodzenia terenu sportu i rekreacji.
Wielistowo

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Wielistowo

 • Modernizacja placu zabaw
Godętowo

Całkowity koszt

26 841,00 zł

Godętowo

 • Modernizacja placu zabaw Godętowo;
 • Modernizacja placu zabaw Węgornia.
Jeżewo

Całkowity koszt

14 000,00 zł

Jeżewo

 • Modernizacja ogrodzenia i doposażenie placu zabaw
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozlicza tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
6 722 473,00 zł
Prognoza
100%
7 335 613,29 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 25
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.