Łęczyce

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
11 837
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
80 633 533,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
8.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 722 473 zł
8.34%
CIT
355 904 zł
0.44%
Dotacje
15 332 855,31 zł
19.02%
Subwencje
27 143 574 zł
33.66%
Środki na dofinansowanie zadań
7 357 815,72 zł
9.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 139 674 zł
8.85%
Podatki od nieruchomości
10 300 000 zł
12.77%
Pozostałe dochody
6 281 237,70 zł
7.79%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
86 953 035,73 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 190 483,22 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
13 190 483,22 zł
Wydatki bieżące
85%
73 762 552,51 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 147 803,52 zł
Rodzina
całkowity koszt
10 149 684,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 658 611,16 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 142 841,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 866 757,13 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 427 686,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 776 375,82 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 168 301,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 072 437,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 890 805,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 117 060,58 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
633 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
504 418,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 397 255,52 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
13 190 483,22 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
48.89%
Inwestycje wieloletnie
46.22%
Inwestycje jednoroczne
4.89%
Fundusz Sołecki
Wydatki na inwestycje w dziale
6 448 434,72 zł
6 096 603,50 zł
645 445,00 zł

Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Limit w 2023: 1 187 964,16 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 687 964,16 zł

Całkowity koszt
1 187 964,16 zł

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)

Limit w 2023: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 783 270,00 zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo - Dąbrowa Brzezieńska - Wysokie

Limit w 2023: 525 907,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 802 014,00 zł

Całkowity koszt
525 907,00 zł

Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz

Limit w 2023: 123 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 548 000,00 zł

Całkowity koszt
123 000,00 zł

Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

Limit w 2023: 87 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 119 300,00 zł

Całkowity koszt
87 000,00 zł

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach

Limit w 2023: 2 657 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 998 268,00 zł

Całkowity koszt
2 657 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)

Limit w 2023: 1 361 163,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 214 363,00 zł

Całkowity koszt
1 361 163,00 zł

Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną

Limit w 2023: 27 552,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 263 192,00 zł

Całkowity koszt
27 552,00 zł

Projekt i budowa parkingu przy ZSP Strzebielino

Limit w 2023: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Całkowity koszt
50 000,00 zł

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSP w Łęczycach" 

Limit w 2023: 101 171,58 zł
Łączne nakłady finansowe: 111 934,08 zł 

Całkowity koszt
101 171,58 zł

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina" 

Limit w 2023: 75 676,98 zł
Łączne nakłady finansowe: 75 676,98 zł 

Całkowity koszt
75 676,98 zł

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 125014G na odcinku Łęczyce-Świetlino 

Limit w 2023: 2 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 741 850,00 zł 

Całkowity koszt
2 000,00 zł

Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną

Limit w 2023: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 590 000,00 zł 

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 100 000,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie  dz.79 oraz dz.55/5 obr. Dąbrówka Wielka - 30 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna - 200 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Strzebielino ulice: Miłosza i Broniewskiego - 50 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej Godętowo - Łęczyce - 21 000,00 zł 
 • Renowacja studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody w Godętowie - 29 000,00 zł 
 • Przebudowa sieci wodociągowej z DN110 na DN160 w rejonie projektowanego węzła Łęczyce w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, zadanie 5: w. Leśnice w. Bożepole Wielkie - 52 226,50 zł 
 • Budowa sieci wodociągowej Rozłazino, ul. Lipowa - 91 000,00 zł 
 • Dofinansowanie do renowacji studni wierconej - 20 100,00 zł 
Całkowity koszt
593 326,50 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

 • Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórnej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2  w m. Łęczyce - 150 000,00 zł
 • Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach wraz z wykonaniem zjazdu - 325 000,00 zł 
Całkowity koszt
475 000,00 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
Całkowity koszt
10 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych - 5 000,00 zł
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach zarządzanych przez GZUK - 700 000,00 zł
Całkowity koszt
705 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym 
Całkowity koszt
68 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości 
Całkowity koszt
29 437,00 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

 • Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni - 1 842 190,00 zł 
 • Zakup dużej listwy drogowej przeznaczonej  do profilowania nawierzchni drogowych przed układaniem płyt YOMB - 20 300,00 zł
 • Ułożenie płyt YOMB na drogach gminnych  w m. Nawcz, Dzięcielec, Brzeźno Lęborskie, Świchowo, Strzelęcino, Łęczyn, Rozłazino - 300 000,00 zł 
 • Przebudowa drogi nr 125005G  Chmieleniec - Mokry Bór - 650 000,00 zł 
 • Budowa trzech wiat przystankowych w miejscowości Strzebielino Osiedle oraz Kisewo - 27 894,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Chrzanowo - I etap (projekt) - 14 760,00 zł 
Całkowity koszt
2 855 144,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja łazienek w szkole w Łęczycach - 70 000,00 zł
 • Urządzenie placu zabaw poprzez zagospodarowanie terenu przed salą gimnastyczną szkoły w Strzebielinie - 4 700,00 zł
Całkowity koszt
74 700,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja części obiektu SP Bożepole Wielkie na potrzeby zwiększenia części przedszkolnej - 176 996,00 zł 
 • Modernizacja łazienek w ZKiW Rozłazino - 102 000,00 zł 
Całkowity koszt
278 996,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo
Całkowity koszt
580 000,00 zł
Sport

Sport

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego - 12 400,00 zł
 • Rozbiórka istniejącego zaplecza sportowego w Łęczycach oraz zakup i montaż kontenerowego zaplecza sportowego - 331 000,00 zł 
Całkowity koszt
343 400,00 zł
Kultura

Kultura

 • Budowa wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świchowo
Całkowity koszt
27 500,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup automatycznych defibrylatorów dla Gminy Łęczyce - 20 500,00 zł
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla referatu oświaty Urzędu Gminy - 11 000,00 zł
Całkowity koszt
31 500,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Wykonanie dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęczyce, ul. Słoneczna
Całkowity koszt
24 600,00 zł
Bożepole Małe

Bożepole Małe

 • Budowa obiektu ogólnoużytkowego wraz z utwardzeniem terenu przyległego
Całkowity koszt
24 500,00 zł
Bożepole Wielkie

Bożepole Wielkie

 • Budowa trybuny na boisku sportowym – kolejny etap
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Brzeźno Lęborskie

Brzeźno Lęborskie

 • Zakup kostki na chodnik na terenie sołectwa;
 • Zakup płyt IOMB do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa;
 • Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie szkoły w m-ci Brzeźno Lęborskie.
Całkowity koszt
35 808,00 zł
Chmieleniec

Chmieleniec

 • Doposażenie placu zabaw 
Całkowity koszt
19 350,00 zł
Chrzanowo

Chrzanowo

 • Budowa ogrodzenia placu zabaw w m-ci Witków;
 • Budowa ogrodzenia na boisko w m-ci Chrzanowo.
Całkowity koszt
19 078,00 zł
Dzięcielec

Dzięcielec

 • Zakup płyt IOMB na potrzeby utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa
Całkowity koszt
33 041,00 zł
Kaczkowo

Kaczkowo

 • Budowa placu zabaw na terenie boiska
Całkowity koszt
27 645,00 zł
Łęczyce

Łęczyce

 • Projekt skateparku;
 • Projekt budowy zadaszonych ławostołów na terenie boiska sportowego.
Całkowity koszt
58 000,00 zł
Łęczyn

Łęczyn

 • Zakup płyt IOMB 
Całkowity koszt
14 820,00 zł
Łówcz Górny

Łówcz Górny

 • Budowa 1 pkt. oświetlenia ulicznego
Całkowity koszt
12 300,00 zł
Nawcz

Nawcz

 • Modernizacja placu zabaw
Całkowity koszt
27 617,00 zł
Rozłazino

Rozłazino

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego
Całkowity koszt
58 000,00 zł
Strzebielino

Strzebielino

 • Budowa i wykończenie budynku gospodarczego 
Całkowity koszt
63 304,00 zł
Strzebielino Osiedle

Strzebielino Osiedle

 • Zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18)
Całkowity koszt
63 304,00 zł
Strzelęcino

Strzelęcino

 • Wykonanie utwardzenia płytami IOMB drogi gminnej  
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Świetlino

Świetlino

 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino 
Całkowity koszt
20 157,00 zł
Wysokie

Wysokie

 • Doposażanie i modernizacja placu zabaw
Całkowity koszt
13 000,00 zł
Kisewo

Kisewo

 • Budowa wiaty
Całkowity koszt
16 000,00 zł
Dąbrowa Brzezieńska

Dąbrowa Brzezieńska

 • Wykończenie wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu sportu i rekreacji 
Całkowity koszt
17 834,00 zł
Świchowo

Świchowo

 • Zakup płyt IOMB;
 • Budowa wiaty ogólnoużytkowej wraz z  zagospodarow. terenu.
Całkowity koszt
15 503,00 zł
Wielistowo

Wielistowo

 • Modernizacja placu zabaw
Całkowity koszt
10 876,00 zł
Godętowo

Godętowo

 • Modernizacja placu zabaw Godętowo;
 • Modernizacja placu zabaw Węgornia.
Całkowity koszt
26 841,00 zł
Jeżewo

Jeżewo

 • Modernizacja ogrodzenia terenu sportu i rekreacji wraz  z wykończeniem wiaty sołeckiej
Całkowity koszt
18 467,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje wieloletnie

Całkowity koszt

1 187 964,16 zł

Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy, Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Limit w 2023: 1 187 964,16 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 687 964,16 zł

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)

Limit w 2023: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 783 270,00 zł

Całkowity koszt

525 907,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo - Dąbrowa Brzezieńska - Wysokie

Limit w 2023: 525 907,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 802 014,00 zł

Całkowity koszt

123 000,00 zł

Projekt i przebudowa drogi gminnej Nawcz - Łówcz

Limit w 2023: 123 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 548 000,00 zł

Całkowity koszt

87 000,00 zł

Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy

Limit w 2023: 87 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 119 300,00 zł

Całkowity koszt

2 657 000,00 zł

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Łęczycach

Limit w 2023: 2 657 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 998 268,00 zł

Całkowity koszt

1 361 163,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (gm. Łęczyce)

Limit w 2023: 1 361 163,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 214 363,00 zł

Całkowity koszt

27 552,00 zł

Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną

Limit w 2023: 27 552,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 263 192,00 zł

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Projekt i budowa parkingu przy ZSP Strzebielino

Limit w 2023: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 70 000,00 zł

Całkowity koszt

101 171,58 zł

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSP w Łęczycach" 

Limit w 2023: 101 171,58 zł
Łączne nakłady finansowe: 111 934,08 zł 

Całkowity koszt

75 676,98 zł

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina" 

Limit w 2023: 75 676,98 zł
Łączne nakłady finansowe: 75 676,98 zł 

Całkowity koszt

2 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 125014G na odcinku Łęczyce-Świetlino 

Limit w 2023: 2 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 741 850,00 zł 

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną

Limit w 2023: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 590 000,00 zł 

Inwestycje jednoroczne
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

593 326,50 zł

Sieci wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 100 000,00 zł
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie  dz.79 oraz dz.55/5 obr. Dąbrówka Wielka - 30 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna - 200 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w m-ci Strzebielino ulice: Miłosza i Broniewskiego - 50 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej Godętowo - Łęczyce - 21 000,00 zł 
 • Renowacja studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody w Godętowie - 29 000,00 zł 
 • Przebudowa sieci wodociągowej z DN110 na DN160 w rejonie projektowanego węzła Łęczyce w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, zadanie 5: w. Leśnice w. Bożepole Wielkie - 52 226,50 zł 
 • Budowa sieci wodociągowej Rozłazino, ul. Lipowa - 91 000,00 zł 
 • Dofinansowanie do renowacji studni wierconej - 20 100,00 zł 
Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

475 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

 • Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej, ul. Podgórnej oraz dz. 93/2, 233/3, 233/2  w m. Łęczyce - 150 000,00 zł
 • Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach wraz z wykonaniem zjazdu - 325 000,00 zł 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

705 000,00 zł

Ochrona środowiska

 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych - 5 000,00 zł
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach zarządzanych przez GZUK - 700 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

68 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym 
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

29 437,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości 
Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

2 855 144,00 zł

Inwestycje drogowe

 • Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni - 1 842 190,00 zł 
 • Zakup dużej listwy drogowej przeznaczonej  do profilowania nawierzchni drogowych przed układaniem płyt YOMB - 20 300,00 zł
 • Ułożenie płyt YOMB na drogach gminnych  w m. Nawcz, Dzięcielec, Brzeźno Lęborskie, Świchowo, Strzelęcino, Łęczyn, Rozłazino - 300 000,00 zł 
 • Przebudowa drogi nr 125005G  Chmieleniec - Mokry Bór - 650 000,00 zł 
 • Budowa trzech wiat przystankowych w miejscowości Strzebielino Osiedle oraz Kisewo - 27 894,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Chrzanowo - I etap (projekt) - 14 760,00 zł 
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

74 700,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja łazienek w szkole w Łęczycach - 70 000,00 zł
 • Urządzenie placu zabaw poprzez zagospodarowanie terenu przed salą gimnastyczną szkoły w Strzebielinie - 4 700,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

278 996,00 zł

Przedszkola

 • Modernizacja części obiektu SP Bożepole Wielkie na potrzeby zwiększenia części przedszkolnej - 176 996,00 zł 
 • Modernizacja łazienek w ZKiW Rozłazino - 102 000,00 zł 
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

580 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo
Sport

Całkowity koszt

343 400,00 zł

Sport

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego - 12 400,00 zł
 • Rozbiórka istniejącego zaplecza sportowego w Łęczycach oraz zakup i montaż kontenerowego zaplecza sportowego - 331 000,00 zł 
Kultura

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Kultura

 • Budowa wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świchowo
Urząd Gminy

Całkowity koszt

31 500,00 zł

Urząd Gminy

 • Zakup automatycznych defibrylatorów dla Gminy Łęczyce - 20 500,00 zł
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla referatu oświaty Urzędu Gminy - 11 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

24 600,00 zł

Oświetlenie

 • Wykonanie dwóch punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęczyce, ul. Słoneczna
Fundusz Sołecki
Bożepole Małe

Całkowity koszt

24 500,00 zł

Bożepole Małe

 • Budowa obiektu ogólnoużytkowego wraz z utwardzeniem terenu przyległego
Bożepole Wielkie

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Bożepole Wielkie

 • Budowa trybuny na boisku sportowym – kolejny etap
Brzeźno Lęborskie

Całkowity koszt

35 808,00 zł

Brzeźno Lęborskie

 • Zakup kostki na chodnik na terenie sołectwa;
 • Zakup płyt IOMB do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa;
 • Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie szkoły w m-ci Brzeźno Lęborskie.
Chmieleniec

Całkowity koszt

19 350,00 zł

Chmieleniec

 • Doposażenie placu zabaw 
Chrzanowo

Całkowity koszt

19 078,00 zł

Chrzanowo

 • Budowa ogrodzenia placu zabaw w m-ci Witków;
 • Budowa ogrodzenia na boisko w m-ci Chrzanowo.
Dzięcielec

Całkowity koszt

33 041,00 zł

Dzięcielec

 • Zakup płyt IOMB na potrzeby utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa
Kaczkowo

Całkowity koszt

27 645,00 zł

Kaczkowo

 • Budowa placu zabaw na terenie boiska
Łęczyce

Całkowity koszt

58 000,00 zł

Łęczyce

 • Projekt skateparku;
 • Projekt budowy zadaszonych ławostołów na terenie boiska sportowego.
Łęczyn

Całkowity koszt

14 820,00 zł

Łęczyn

 • Zakup płyt IOMB 
Łówcz Górny

Całkowity koszt

12 300,00 zł

Łówcz Górny

 • Budowa 1 pkt. oświetlenia ulicznego
Nawcz

Całkowity koszt

27 617,00 zł

Nawcz

 • Modernizacja placu zabaw
Rozłazino

Całkowity koszt

58 000,00 zł

Rozłazino

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego
Strzebielino

Całkowity koszt

63 304,00 zł

Strzebielino

 • Budowa i wykończenie budynku gospodarczego 
Strzebielino Osiedle

Całkowity koszt

63 304,00 zł

Strzebielino Osiedle

 • Zagospodarowanie terenu po byłym gimnazjum (działka przy ul. Leśnej 18)
Strzelęcino

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Strzelęcino

 • Wykonanie utwardzenia płytami IOMB drogi gminnej  
Świetlino

Całkowity koszt

20 157,00 zł

Świetlino

 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w m-ci Świetlino 
Wysokie

Całkowity koszt

13 000,00 zł

Wysokie

 • Doposażanie i modernizacja placu zabaw
Kisewo

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Kisewo

 • Budowa wiaty
Dąbrowa Brzezieńska

Całkowity koszt

17 834,00 zł

Dąbrowa Brzezieńska

 • Wykończenie wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu sportu i rekreacji 
Świchowo

Całkowity koszt

15 503,00 zł

Świchowo

 • Zakup płyt IOMB;
 • Budowa wiaty ogólnoużytkowej wraz z  zagospodarow. terenu.
Wielistowo

Całkowity koszt

10 876,00 zł

Wielistowo

 • Modernizacja placu zabaw
Godętowo

Całkowity koszt

26 841,00 zł

Godętowo

 • Modernizacja placu zabaw Godętowo;
 • Modernizacja placu zabaw Węgornia.
Jeżewo

Całkowity koszt

18 467,00 zł

Jeżewo

 • Modernizacja ogrodzenia terenu sportu i rekreacji wraz  z wykończeniem wiaty sołeckiej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.