Łęczyce

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Łęczyce.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
11 837
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
67 672 692,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
10.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
7 128 782 zł
10.53%
CIT
222 876 zł
0.33%
Podatki od nieruchomości
9 050 000 zł
13.37%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 085 559 zł
8.99%
Dotacje
18 746 387,21 zł
27.7%
Subwencje
25 038 896 zł
37.0%
Pozostałe dochody
1 400 192 zł
2.07%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
66 308 643,21 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
6 469 914,18 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
6 469 914,18 zł
Wydatki bieżące
90%
59 838 729,03 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 065 355,72 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 302 213,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 159 136,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 462 103,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 472 146,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
767 956,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 785 435,49 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
524 100,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 428 588,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 315 118,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
373 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
693 523,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
372 049,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
587 420,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Łęczyce w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
6 469 914,18 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.69%
Inwestycje jednoroczne
35.53%
Inwestycje wieloletnie
10.78%
Fundusz Sołecki
Wydatki na inwestycje w dziale
3 473 909,00 zł
2 298 808,18 zł
697 197,00 zł
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Rozłazino ul. Kwiatowa i ul. Widokowa - 75 000,00 zł
  - w m. Łęczyce ul. Piaskowa - 15 000,00 zł
  - w m. Strzebielino ul.: Miłosza, Riedla, Wodeckiego i Broniewskiego - 45 000,00 zł
  - w m. Nawcz do dz. nr 248/3 - 30 000,00 zł
  - w m. Bożepole Wielkie dz. nr 580, 451, 452 - 30 000,00 zł
  - w m. Brzeźno Lęborskie dz. nr 94/2 - 50 000,00 zł
  - w m. Wysokie dz. nr 19/4 i 19/5 i 19/7 - 30 000,00 zł
  - w m. Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 100 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  - w m. Strzebielino dz. nr 350/12, 350/32 i 350/67 - 45 000,00 zł
  - w m. Bożepole Małe dz. nr 35/11 - 30 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w m. Strzebielino ul. Sielska - 100 000,00 zł
  - w m. Nawcz -(zakończeniowe inwestycji w drogach gminnych) - 75 000,00 zł
 • Przebudowa budynku hydroforni w m-ci Dąbrowa Brzezieńska wraz z modernizacją sterowania ujęcia wody - 70 000,00 zł
 • Projekt koncepcji kanalizacji sanitarnej w m-ci Strzebielino ul. Miłosza, Reidla, Pileckiego i Broniewskiego - 20 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna - 30 000,00 zł
 • Budowa ujęcia wody w m-ci Dąbrowa Brzezieńska - 439 596,00 zł
Całkowity koszt
1 184 596,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1458 G na odcinku Pużyce - Witków - 200 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 G na odcinku Świetlino - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
300 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

 • Wykonanie utwardzenia płytami IOMB ul. Krótkiej w m-ci Łęczyce (397,50 m2) - 33 785,00 zł
 • Wykonanie utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej w m-ci Pużyce (w kierunku młyna) z płyt zakupionych w ramach funduszu sołeckiego (216,75 m2) - 18 424,00 zł
 • Utwardzenie drogi gminnej płytami IOMB w m-ci Chmieleniec ul. Leśna - 6 200,00 zł
 • Przebudowa ul. Spokojnej w m-ci Brzeźno Lęborskie - 80 000,00 zł
 • Projekt i budowa zjazdu w m-ci Godętowo dz. 40/1 - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
188 409,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych
Całkowity koszt
39 100,00 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

 • Zakup i posadowienia wiaty przystankowej w m-ci Paraszyno
Całkowity koszt
7 000,00 zł
Parkingi

Parkingi

 • Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Chmieleńcu
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Nieuchomości i modernizacja budynków

Nieuchomości i modernizacja budynków

 • Odnowienie elewacji wraz z wymianą drzwi w budynku gospodarczym w m-ci Strzebielino ul. Leśna - 80 000,00 zł
 • Zakup i montaż systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami na potrzeby obsługi obrad rady gminy - 30 000,00 zł
 • Wykonanie zasilania awaryjnego UG Łęczyce - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
190 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m-ci Rozłazino dz. nr 100/19 i 100/20, 100/21 - 5 904,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu działki drogowej nr 140/3 obr. Świetlino - 47 000,00 zł
 • Budowa 1 pkt oświetlenia drogowego w m-ci Nawcz (dz. nr 226) - 10 000,00 zł
 • Projekt i wykonanie 3 szt. oświetlenia drogowego w m-ci Kaczkowo dz. nr 105/10 - 35 000,00 zł
Całkowity koszt
97 904,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych - 5 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym - 120 000,00 zł
Całkowity koszt
135 000,00 zł
Gminny Zakład Usług Komunalnych

Gminny Zakład Usług Komunalnych

 • Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych - 5 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym - 120 000,00 zł
Całkowity koszt
391 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup samochodu bojowego dla OSP Kaczkowo - 425 000,00 zł
 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
675 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Łęczyce - 70 000,00 zł
 • Zakup i montaż stojaków rowerowych (uzupełnienie) na terenie ZSP Strzebielino - 35 000,00 zł
 • Modernizacja łazienki szkolnej SP Bożepole Wielkie - 60 000,00 zł
 • Wymiana nawierzchni i poprawienie instalacji odprowadzającej wody opadowe na parkingu przy ul. Szkolnej (wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych) SP Bożepole Wielkie - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
185 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Utwardzenia dojścia przed świetlicą w m-ci Nawcz wraz z wykonaniem ocieplenia szczytów obiektu
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Zakup i ułożenie krawężników na terenie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Strzebielinie Osiedle
Całkowity koszt
10 900,00 zł

Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach (WPF)

Limit w 2022: 325 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 425 000,00 zł

 
 

Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej Łęczyce (WPF)

Limit w 2022: 157 775,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 307 775,00 zł

 
 

Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (WPF)

Limit w 2022: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 256 000,00 zł

 
 

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzięcielec (WPF)

Limit w 2022: 30 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 271 921,00 zł

 
 

Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza (WPF)

Limit w 2022: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł

 
 

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska, Witków - I etap projekt Wysokie i Dąbrowa Brzezieńska (WPF)

Limit w 2022: 39 500,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 840 000,00 zł

 
 

Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m - nawierzchnia (WPF)

Limit w 2022: 5 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 523 000,00 zł

 
 

Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo (WPF)

Limit w 2022: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 260 000,00 zł

 
 

Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie I etap/II etap (WPF)

Limit w 2022: 6 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 330 000,00 zł

 
 

Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedle (WPF)

Limit w 2022: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 320 000,00 zł

 
 

Projekt i budowa chodnika ul.Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedle (WPF)

Limit w 2022: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 320 000,00 zł

 
 

Projekt i budowa chodnika w m. Wysokie (WPF)

Limit w 2022: 25 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 325 000,00 zł

 
 

Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy (WPF)

Limit w 2022: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 42 308,00 zł

 
 

Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną i siedzibę GIKiB (WPF)
Limit w 2022: 40 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 540 000,00 zł

 
 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza (WPF)
Limit w 2022: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

 
 

Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie - dokumentacja i wykonanie (WPF)

Limit w 2022: 60 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 660 000,00 zł

 
 

Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie (WPF)

Limit w 2022: 10 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 835 819,00 zł

 
 

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw (WPF)

Limit w 2022: 440 533,18 zł
Łączne nakłady finansowe: 440 533,18 zł

 
 

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę pubiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (WPF)

Limit w 2022: 260 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 783 270,00 zł

 
 

Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną (WPF)

Limit w 2022: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł

 
 

Budowa budynku ogólnoużytkowego na cele kultury i sportu w miejscowości Chrzanowo (WPF)

Limit w 2022: 150 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 350 000,00 zł

 
 

Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce (WPF)

Limit w 2022: 30 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 030 000,00 zł

 
 

Budowa Centrum Opiekuńco-Mieszkaniowego w Łęczycach (WPF)

Limit w 2022: 10 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 10 000,00 zł

 
 
Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

Bożapole Małe - 42 487,00 zł
Bożapole Wielkie - 61 744,00 zł
Brzeźno Lęborskie - 15 000,00 zł
Chmieleniec - 22 000,00 zł
Chrzanowo - 23 772,00 zł
Dzięcielec - 30 156,00 zł
Kaczkowo - 23 225,00 zł
Łęczyce - 61 400,00 zł
Łęczyn - 14 381,00 zł
Łówcz Główny - 17 697,00 zł
Nawcz - 27 897,00 zł
Rozłazino - 55 000,00 zł
Strzebielino - 61 744,00 zł
Strzebielino Osiedle - 61 744,00 zł
Strzelęcino - 19 246,00 zł
Świętlino - 27 464,00 zł
Wysokie - 20 000,00 zł
Kisewo - 21 500,00 zł
Dąbrowa Brzezińska - 16 536,00 zł
Pużyce - 10 500,00 zł
Świchowo - 19 265,00 zł
Wielistowo - 15 900,00 zł
Godętowo - 22 539,00 zł
Jeżewo - 6 000,00 zł

Całkowity koszt
697 197,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje jednoroczne
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Całkowity koszt

1 184 596,00 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Rozłazino ul. Kwiatowa i ul. Widokowa - 75 000,00 zł
  - w m. Łęczyce ul. Piaskowa - 15 000,00 zł
  - w m. Strzebielino ul.: Miłosza, Riedla, Wodeckiego i Broniewskiego - 45 000,00 zł
  - w m. Nawcz do dz. nr 248/3 - 30 000,00 zł
  - w m. Bożepole Wielkie dz. nr 580, 451, 452 - 30 000,00 zł
  - w m. Brzeźno Lęborskie dz. nr 94/2 - 50 000,00 zł
  - w m. Wysokie dz. nr 19/4 i 19/5 i 19/7 - 30 000,00 zł
  - w m. Bożepole Małe – teren PKP – ul. Przemysłowa - 100 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  - w m. Strzebielino dz. nr 350/12, 350/32 i 350/67 - 45 000,00 zł
  - w m. Bożepole Małe dz. nr 35/11 - 30 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w m. Strzebielino ul. Sielska - 100 000,00 zł
  - w m. Nawcz -(zakończeniowe inwestycji w drogach gminnych) - 75 000,00 zł
 • Przebudowa budynku hydroforni w m-ci Dąbrowa Brzezieńska wraz z modernizacją sterowania ujęcia wody - 70 000,00 zł
 • Projekt koncepcji kanalizacji sanitarnej w m-ci Strzebielino ul. Miłosza, Reidla, Pileckiego i Broniewskiego - 20 000,00 zł
 • Projekt sieci wodociągowej w m-ci Rozłazino ul. Leśna - 30 000,00 zł
 • Budowa ujęcia wody w m-ci Dąbrowa Brzezieńska - 439 596,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1458 G na odcinku Pużyce - Witków - 200 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 G na odcinku Świetlino - 100 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

188 409,00 zł

Drogi wewnętrzne

 • Wykonanie utwardzenia płytami IOMB ul. Krótkiej w m-ci Łęczyce (397,50 m2) - 33 785,00 zł
 • Wykonanie utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej w m-ci Pużyce (w kierunku młyna) z płyt zakupionych w ramach funduszu sołeckiego (216,75 m2) - 18 424,00 zł
 • Utwardzenie drogi gminnej płytami IOMB w m-ci Chmieleniec ul. Leśna - 6 200,00 zł
 • Przebudowa ul. Spokojnej w m-ci Brzeźno Lęborskie - 80 000,00 zł
 • Projekt i budowa zjazdu w m-ci Godętowo dz. 40/1 - 50 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

39 100,00 zł

Drogi gminne

 • Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych
Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

7 000,00 zł

Przystanki autobusowe

 • Zakup i posadowienia wiaty przystankowej w m-ci Paraszyno
Parkingi

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Parkingi

 • Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Chmieleńcu
Nieuchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

190 000,00 zł

Nieuchomości i modernizacja budynków

 • Odnowienie elewacji wraz z wymianą drzwi w budynku gospodarczym w m-ci Strzebielino ul. Leśna - 80 000,00 zł
 • Zakup i montaż systemu konferencyjnego wraz z mikrofonami na potrzeby obsługi obrad rady gminy - 30 000,00 zł
 • Wykonanie zasilania awaryjnego UG Łęczyce - 80 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

97 904,00 zł

Oświetlenie

 • Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m-ci Rozłazino dz. nr 100/19 i 100/20, 100/21 - 5 904,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu działki drogowej nr 140/3 obr. Świetlino - 47 000,00 zł
 • Budowa 1 pkt oświetlenia drogowego w m-ci Nawcz (dz. nr 226) - 10 000,00 zł
 • Projekt i wykonanie 3 szt. oświetlenia drogowego w m-ci Kaczkowo dz. nr 105/10 - 35 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

135 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych - 5 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym - 120 000,00 zł
Gminny Zakład Usług Komunalnych

Całkowity koszt

391 000,00 zł

Gminny Zakład Usług Komunalnych

 • Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych - 5 000,00 zł
 • Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym - 120 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

675 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup samochodu bojowego dla OSP Kaczkowo - 425 000,00 zł
 • Rozbudowa remizy OSP w m-ci Kaczkowo - 250 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

185 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Łęczyce - 70 000,00 zł
 • Zakup i montaż stojaków rowerowych (uzupełnienie) na terenie ZSP Strzebielino - 35 000,00 zł
 • Modernizacja łazienki szkolnej SP Bożepole Wielkie - 60 000,00 zł
 • Wymiana nawierzchni i poprawienie instalacji odprowadzającej wody opadowe na parkingu przy ul. Szkolnej (wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych) SP Bożepole Wielkie - 20 000,00 zł
Świetlice

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Świetlice

 • Utwardzenia dojścia przed świetlicą w m-ci Nawcz wraz z wykonaniem ocieplenia szczytów obiektu
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

10 900,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Zakup i ułożenie krawężników na terenie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Strzebielinie Osiedle
Inwestycje wieloletnie

Przebudowa układu kanalizacyjnego pod rzeką Łebą w Łęczycach (WPF)

Limit w 2022: 325 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 425 000,00 zł

Projekt i przebudowa kanalizacji w ul. Leśnej Łęczyce (WPF)

Limit w 2022: 157 775,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 307 775,00 zł

Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Godętowo - Wielistowo (WPF)

Limit w 2022: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 256 000,00 zł

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nawcz i Dzięcielec (WPF)

Limit w 2022: 30 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 271 921,00 zł

Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza (WPF)

Limit w 2022: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł

Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Chrzanowo. Wysokie, Dąbrowa Brzezieńska, Witków - I etap projekt Wysokie i Dąbrowa Brzezieńska (WPF)

Limit w 2022: 39 500,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 840 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m - nawierzchnia (WPF)

Limit w 2022: 5 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 523 000,00 zł

Projekt i budowa chodnika w miejscowości Kaczkowo (WPF)

Limit w 2022: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 260 000,00 zł

Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie I etap/II etap (WPF)

Limit w 2022: 6 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 330 000,00 zł

Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedle (WPF)

Limit w 2022: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 320 000,00 zł

Projekt i budowa chodnika ul.Piotra Skargi w Strzebielinie Osiedle (WPF)

Limit w 2022: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 320 000,00 zł

Projekt i budowa chodnika w m. Wysokie (WPF)

Limit w 2022: 25 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 325 000,00 zł

Projekt i adaptacja pomieszczenia archiwum urzędu gminy na potrzeby organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek gminy (WPF)

Limit w 2022: 20 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 42 308,00 zł

Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną i siedzibę GIKiB (WPF)
Limit w 2022: 40 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 540 000,00 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Strzebielinie: ul. Kochanowskiego, ul. Drzymały, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza (WPF)
Limit w 2022: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł

Termomodernizacja wraz z pompą ciepła ZKiW w Rozłazinie - dokumentacja i wykonanie (WPF)

Limit w 2022: 60 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 660 000,00 zł

Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie (WPF)

Limit w 2022: 10 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 835 819,00 zł

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - utworzenie 11 miejsc przedszkolnych oraz budowa placu zabaw (WPF)

Limit w 2022: 440 533,18 zł
Łączne nakłady finansowe: 440 533,18 zł

Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę pubiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (WPF)

Limit w 2022: 260 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 783 270,00 zł

Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną (WPF)

Limit w 2022: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł

Budowa budynku ogólnoużytkowego na cele kultury i sportu w miejscowości Chrzanowo (WPF)

Limit w 2022: 150 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 350 000,00 zł

Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce (WPF)

Limit w 2022: 30 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 030 000,00 zł

Budowa Centrum Opiekuńco-Mieszkaniowego w Łęczycach (WPF)

Limit w 2022: 10 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 10 000,00 zł

Fundusz Sołecki
Fundusz sołecki

Całkowity koszt

697 197,00 zł

Fundusz sołecki

Bożapole Małe - 42 487,00 zł
Bożapole Wielkie - 61 744,00 zł
Brzeźno Lęborskie - 15 000,00 zł
Chmieleniec - 22 000,00 zł
Chrzanowo - 23 772,00 zł
Dzięcielec - 30 156,00 zł
Kaczkowo - 23 225,00 zł
Łęczyce - 61 400,00 zł
Łęczyn - 14 381,00 zł
Łówcz Główny - 17 697,00 zł
Nawcz - 27 897,00 zł
Rozłazino - 55 000,00 zł
Strzebielino - 61 744,00 zł
Strzebielino Osiedle - 61 744,00 zł
Strzelęcino - 19 246,00 zł
Świętlino - 27 464,00 zł
Wysokie - 20 000,00 zł
Kisewo - 21 500,00 zł
Dąbrowa Brzezińska - 16 536,00 zł
Pużyce - 10 500,00 zł
Świchowo - 19 265,00 zł
Wielistowo - 15 900,00 zł
Godętowo - 22 539,00 zł
Jeżewo - 6 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Łęczyce rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
7 128 782,00 zł
Prognoza
100%
7 920 868,89 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Łęczyce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Łęczyce (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.