Mieszkam w
Gminie Łęczyce

i razem ze mną mieszka oficjalnie 11 837 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2022 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
7 128 782 zł
10.53%
CIT
222 876 zł
0.33%
Podatki od nieruchomości
9 050 000 zł
13.37%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 085 559 zł
8.99%
Dotacje
18 746 387,21 zł
27.7%
Subwencje
25 038 896 zł
37.0%
Pozostałe dochody
1 400 192 zł
2.07%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 065 355,72 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 302 213,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 159 136,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 462 103,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 472 146,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
767 956,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 785 435,49 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
524 100,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 428 588,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 315 118,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
373 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
693 523,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
372 049,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
587 420,00 zł