Mieszkam w
Legnicy

i razem ze mną mieszka oficjalnie 99 486 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
144 701 110 zł
21.48%
CIT
10 036 000 zł
1.49%
Podatki od nieruchomości
74 280 000 zł
11.03%
Inne podatki i opłaty lokalne
53 615 117 zł
7.96%
Dotacje
176 324 130 zł
26.17%
Subwencje
150 888 323 zł
22.4%
Pozostałe dochody
63 791 320 zł
9.47%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
203 999 974,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
162 128 388,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
74 747 453,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
52 015 993,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
43 114 597,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
37 370 684,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
36 553 550,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 806 206,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 703 031,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 721 350,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 390 281,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 468 902,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 845 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 843 179,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 121 159,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
373 253,00 zł