Mieszkam w
Legnicy

i razem ze mną mieszka oficjalnie 99 486 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_pit_JrMAGMa.svg
PIT
144 701 110 zł
21.48%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_cit_K3yaRMA.svg
CIT
10 036 000 zł
1.49%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_podatki-od-nieruchomosci_gB6qetm.svg
Podatki od nieruchomości
74 280 000 zł
11.03%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_inne-podatki-i-oplaty-lokalne_uQdO2aO.svg
Inne podatki i opłaty lokalne
53 615 117 zł
7.96%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_dotacje_P6NEaxn.svg
Dotacje
176 324 130 zł
26.17%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_subwencje_5yrf5J5.svg
Subwencje
150 888 323 zł
22.4%
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dochody_def_224x112_pozostale-dochody_IejjRiJ.svg
Pozostałe dochody
63 791 320 zł
9.47%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_hxUsl0e.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
203 999 974,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_qKWv5pi.svg
Rodzina
całkowity koszt
162 128 388,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_2wEsxgo.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
74 747 453,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_zckIBgj.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
52 015 993,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_hfvBPE9.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
43 114 597,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_Fc9QOPh.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
37 370 684,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_aM92DSi.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
36 553 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_df6ymk0.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 806 206,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_6UiROGL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 703 031,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_mVEcSdJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 721 350,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_SfrZWqf.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 390 281,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 468 902,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit_qSzcSax.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 845 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 843 179,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa_Vv6bavu.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 121 159,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
373 253,00 zł