Legnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
99 486
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
673 636 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.48%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
144 701 110 zł
21.48%
CIT
CIT
10 036 000 zł
1.49%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
74 280 000 zł
11.03%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
53 615 117 zł
7.96%
Dotacje
Dotacje
176 324 130 zł
26.17%
Subwencje
Subwencje
150 888 323 zł
22.4%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
63 791 320 zł
9.47%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
695 203 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
74 545 000,00 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
74 545 000,00 zł
Wydatki bieżące
89%
620 658 000,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.41%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_hxUsl0e.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
203 999 974,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_qKWv5pi.svg
Rodzina
całkowity koszt
162 128 388,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_2wEsxgo.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
74 747 453,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_zckIBgj.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
52 015 993,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_hfvBPE9.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
43 114 597,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_Fc9QOPh.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
37 370 684,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_aM92DSi.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
36 553 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_df6ymk0.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 806 206,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_6UiROGL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 703 031,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_mVEcSdJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 721 350,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_SfrZWqf.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 390 281,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 468 902,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit_qSzcSax.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 845 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 843 179,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa_Vv6bavu.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 121 159,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
373 253,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_hxUsl0e.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
203 999 974,00 zł
Wydatki bieżące
197 435 888,00 zł
Wydatki majątkowe
6 564 086,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_qKWv5pi.svg
Rodzina
całkowity koszt
162 128 388,00 zł
Wydatki bieżące
162 128 388,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_2wEsxgo.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
74 747 453,00 zł
Wydatki bieżące
34 214 742,00 zł
Wydatki majątkowe
40 532 711,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_zckIBgj.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
52 015 993,00 zł
Wydatki bieżące
51 718 993,00 zł
Wydatki majątkowe
297 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_hfvBPE9.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
43 114 597,00 zł
Wydatki bieżące
40 340 581,00 zł
Wydatki majątkowe
2 774 016,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_Fc9QOPh.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
37 370 684,00 zł
Wydatki bieżące
37 270 684,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_aM92DSi.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
36 553 550,00 zł
Wydatki bieżące
16 061 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 492 550,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_df6ymk0.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 806 206,00 zł
Wydatki bieżące
19 806 206,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_6UiROGL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 703 031,00 zł
Wydatki bieżące
15 703 031,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_mVEcSdJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 721 350,00 zł
Wydatki bieżące
9 644 413,00 zł
Wydatki majątkowe
3 076 937,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_SfrZWqf.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 390 281,00 zł
Wydatki bieżące
11 120 281,00 zł
Wydatki majątkowe
270 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 468 902,00 zł
Wydatki bieżące
8 231 202,00 zł
Wydatki majątkowe
237 700,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit_qSzcSax.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 845 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 845 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 843 179,00 zł
Wydatki bieżące
4 843 179,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa_Vv6bavu.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 121 159,00 zł
Wydatki bieżące
3 921 159,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
373 253,00 zł
Wydatki bieżące
67 863 603,00 zł
Wydatki majątkowe
5 774 086,00 zł
Szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne
73 637 689,00 zł
Wydatki bieżące
36 783 382,00 zł
Wydatki majątkowe
790 000,00 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego
37 573 382,00 zł
Wydatki bieżące
34 977 130,00 zł
Gimnazja, Technika, Szkoły policealne, branżowe, zawodowe
34 977 130,00 zł
Wydatki bieżące
23 075 534,00 zł
Licea ogólnokształcące
23 075 534,00 zł
Wydatki bieżące
10 693 463,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
10 693 463,00 zł
Wydatki bieżące
8 085 509,00 zł
Szkoły artystyczne
8 085 509,00 zł
Wydatki bieżące
7 654 281,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 654 281,00 zł
Wydatki bieżące
3 780 960,00 zł
Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
3 780 960,00 zł
Wydatki bieżące
1 048 800,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 048 800,00 zł
Wydatki bieżące
765 130,00 zł
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
765 130,00 zł
Wydatki bieżące
2 708 096,00 zł
Pozostała działalność
2 708 096,00 zł
Wydatki bieżące
104 785 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
104 785 000,00 zł
Wydatki bieżące
31 475 330,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
31 475 330,00 zł
Wydatki bieżące
7 854 088,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
7 854 088,00 zł
Wydatki bieżące
7 364 898,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
7 364 898,00 zł
Wydatki bieżące
6 010 680,00 zł
Wspieranie rodziny
6 010 680,00 zł
Wydatki bieżące
4 182 750,00 zł
Rodziny zastępcze
4 182 750,00 zł
Wydatki bieżące
266 500,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
266 500,00 zł
Wydatki bieżące
142 200,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
142 200,00 zł
Wydatki bieżące
46 942,00 zł
Pozostała działalność
46 942,00 zł
Wydatki bieżące
8 046 338,00 zł
Wydatki majątkowe
29 799 711,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
37 846 049,00 zł
Wydatki bieżące
17 193 047,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
17 193 047,00 zł
Wydatki bieżące
6 252 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 463 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
16 715 000,00 zł
Wydatki bieżące
235 000,00 zł
Wydatki majątkowe
270 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
505 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 488 357,00 zł
Pozostała działalność
2 488 357,00 zł
Wydatki bieżące
13 406 185,00 zł
Domy pomocy społecznej
13 406 185,00 zł
Wydatki bieżące
11 108 284,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
11 108 284,00 zł
Wydatki bieżące
8 299 400,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8 299 400,00 zł
Wydatki bieżące
3 817 840,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
3 857 840,00 zł
Wydatki bieżące
3 129 000,00 zł
Zasiłki stałe
3 129 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 044 300,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 044 300,00 zł
Wydatki bieżące
2 405 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 405 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 878 760,00 zł
Izby wytrzeźwień
1 878 760,00 zł
Wydatki bieżące
1 546 500,00 zł
Wydatki majątkowe
257 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 803 500,00 zł
Wydatki bieżące
838 340,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
838 340,00 zł
Wydatki bieżące
526 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
526 500,00 zł
Wydatki bieżące
399 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
399 000,00 zł
Wydatki bieżące
130 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
130 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 179 884,00 zł
Pozostała działalność
1 179 884,00 zł
Wydatki bieżące
29 374 731,00 zł
Wydatki majątkowe
282 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
29 656 731,00 zł
Wydatki bieżące
5 500 000,00 zł
Wydatki majątkowe
818 016,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6 318 016,00 zł
Wydatki bieżące
1 900 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 900 000,00 zł
Wydatki bieżące
903 150,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 103 150,00 zł
Wydatki majątkowe
689 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
689 000,00 zł
Wydatki bieżące
311 000,00 zł
Wydatki majątkowe
270 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
581 000,00 zł
Wydatki bieżące
430 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
430 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Ochrona gleby i wód podziemnych
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Zmniejszenie hałasu i wibracji
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzenniem środków z opłat produktowych
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 853 700,00 zł
Wydatki majątkowe
515 000,00 zł
Pozostała działalność
2 368 700,00 zł
Wydatki bieżące
28 554 369,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
28 654 369,00 zł
Wydatki bieżące
2 635 647,00 zł
Urzędy wojewódzkie
2 635 647,00 zł
Wydatki bieżące
2 660 578,00 zł
Starostwa powiatowe
2 660 578,00 zł
Wydatki bieżące
1 944 660,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 944 660,00 zł
Wydatki bieżące
464 600,00 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
464 600,00 zł
Wydatki bieżące
409 830,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
409 830,00 zł
Wydatki bieżące
58 000,00 zł
Kwalifikacja wojskowa
58 000,00 zł
Wydatki bieżące
543 000,00 zł
Pozostała działalność
543 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 492 550,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
20 692 550,00 zł
Wydatki bieżące
5 418 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 418 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 696 000,00 zł
Biblioteki
4 696 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 739 000,00 zł
Muzea
2 739 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500 000,00 zł
Teatry
1 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 400 000,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
1 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Pozostała działalność
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 484 890,00 zł
Świetlice szkolne
4 484 890,00 zł
Wydatki bieżące
4 117 780,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
4 117 780,00 zł
Wydatki bieżące
2 893 420,00 zł
Internaty i bursy szkolne
2 893 420,00 zł
Wydatki bieżące
2 499 240,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 499 240,00 zł
Wydatki bieżące
2 094 090,00 zł
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
2 094 090,00 zł
Wydatki bieżące
1 302 496,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 302 496,00 zł
Wydatki bieżące
730 330,00 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
730 330,00 zł
Wydatki bieżące
693 240,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
693 240,00 zł
Wydatki bieżące
622 450,00 zł
Wczesne wspmaganie rozwoju dziecka
622 450,00 zł
Wydatki bieżące
293 270,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
293 270,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 769 032,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
11 769 032,00 zł
Wydatki bieżące
3 707 610,00 zł
Straż gminna
3 707 610,00 zł
Wydatki bieżące
81 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
81 500,00 zł
Wydatki bieżące
64 500,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
64 500,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Obrona cywilna
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 389,00 zł
Pozostała działalność
44 389,00 zł
Wydatki bieżące
7 000 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 076 937,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
10 076 937,00 zł
Wydatki bieżące
2 640 913,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 640 913,00 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Pozostała działalność
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 150 790,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 150 790,00 zł
Wydatki bieżące
1 933 880,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 933 880,00 zł
Wydatki bieżące
915 361,00 zł
Wydatki majątkowe
270 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 185 361,00 zł
Wydatki bieżące
120 250,00 zł
Pozostała działalność
120 250,00 zł
Wydatki bieżące
7 781 202,00 zł
Wydatki majątkowe
237 700,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
8 018 902,00 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 845 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
7 845 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 069 205,00 zł
Powiatowe urzędy pracy
4 069 205,00 zł
Wydatki bieżące
557 627,00 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
557 627,00 zł
Wydatki bieżące
216 347,00 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
216 347,00 zł
Wydatki bieżące
1 602 537,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Cmentarze
1 802 537,00 zł
Wydatki bieżące
1 470 688,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
1 470 688,00 zł
Wydatki bieżące
532 934,00 zł
Nadzór budowlany
532 934,00 zł
Wydatki bieżące
315 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
315 000,00 zł
Wydatki bieżące
264 000,00 zł
Wymiar sprawiedliwości
264 000,00 zł
Wydatki bieżące
47 873,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
47 873,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Turystyka
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 380,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
19 380,00 zł
Wydatki bieżące
34 000,00 zł
Obrona narodowa
34 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Legnica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
74 545 000,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.65%
Transport i łączność
39.54%
Kultura i sprawy społeczne
6.81%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
39 992 711,00 zł
29 475 936,00 zł
5 076 353,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_powiatowe_1.jpg

Drogi powiatowe cz. 1

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z mostem na Kaczawie (spłata zobowiązania) - 10 mln 760 tys. zł,

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 6 mln 183 tys. zł,

- przebudowa DK 94 - ul. Pocztowa i ul. Piastowska - 200 tys. zł,

- przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie – 4 mln 688 tys. 181 zł.

Całkowity koszt
21 831 181,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_powaitowe-2.jpg

Drogi powiatowe cz. 2

- przebudowa ul. Sikorskiego - 1 mln 828 tys. zł,

- przebudowa ulic Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym: Etap II ul. Szczytnicka, obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej - 4 mln 500 tys. zł,

- uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych - 1 mln 449 tys. zł.

Całkowity koszt
7 968 530,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_publiczne_gminne_1.jpg

Drogi publiczne gminne cz. 1

- budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka – 6 mln 70 tys. zł,

- budowa ul. T. Gumińskiego – 3 mln 400 tys. zł.

Całkowity koszt
9 470 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_publiczne_gminne_2.jpg

Drogi publiczne gminne cz. 2

- modernizacja wejścia do parku przez wał od strony ul. Wodnej - 230 tys. zł,

- zagospodarowanie i rewitalizacja pl. Słowiańskiego wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego - 493 tys. zł.

Całkowity koszt
723 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_20QOWr3.jpg

Oświata

- termomodernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 19 –147 tys. 920 zł,

- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych – 1 mln 553 tys. 706 zł,

- przebudowa obiektu na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych – 4 mln 72 tys. 460 zł.

Całkowity koszt
5 774 086,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_domu_opieki_1nZNmMj.jpg

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

- budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy.

Całkowity koszt
297 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_i_rekreacja_yc4hdvD.jpg

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego – 13 mln 736 tys. 550 zł,

- przebudowa budynku Teatru Letniego na potrzeby Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 6 mln 206 tys. zł,

- rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 550 tys. zł.

Całkowity koszt
20 492 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_C3sSdrh.jpg

Legnicki Budżet Obywatelski

11 zadań wybranych przez mieszkańców.

Całkowity koszt
2 912 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_luFvJRf.jpg

Rezerwy na inwestycje

Całkowity koszt
237 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_ebhNXsR.jpg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Całkowity koszt
818 016,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_obszarow_miejskich_OqXyhua.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

- odnowa obszarów miejskich w rejonie H. Pobożnego-renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 1 mln 300 tys. 74 zł,

- przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 849 tys. 563 zł.

Całkowity koszt
2 549 637,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ograniczenie_niskiej_emisji_7N56KFr.jpg

Pozostałe inwestycje

- renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej,

- ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach ""Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"",

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście,

- zakupy inwestycyjne.


Całkowity koszt
1 471 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Transport i łączność

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_powiatowe_1.jpg

Całkowity koszt

21 831 181,00 zł

Drogi powiatowe cz. 1

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z mostem na Kaczawie (spłata zobowiązania) - 10 mln 760 tys. zł,

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 6 mln 183 tys. zł,

- przebudowa DK 94 - ul. Pocztowa i ul. Piastowska - 200 tys. zł,

- przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie – 4 mln 688 tys. 181 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_powaitowe-2.jpg

Całkowity koszt

7 968 530,00 zł

Drogi powiatowe cz. 2

- przebudowa ul. Sikorskiego - 1 mln 828 tys. zł,

- przebudowa ulic Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym: Etap II ul. Szczytnicka, obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej - 4 mln 500 tys. zł,

- uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych - 1 mln 449 tys. zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_publiczne_gminne_1.jpg

Całkowity koszt

9 470 000,00 zł

Drogi publiczne gminne cz. 1

- budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka – 6 mln 70 tys. zł,

- budowa ul. T. Gumińskiego – 3 mln 400 tys. zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_publiczne_gminne_2.jpg

Całkowity koszt

723 000,00 zł

Drogi publiczne gminne cz. 2

- modernizacja wejścia do parku przez wał od strony ul. Wodnej - 230 tys. zł,

- zagospodarowanie i rewitalizacja pl. Słowiańskiego wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego - 493 tys. zł.

Kultura i sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_20QOWr3.jpg

Całkowity koszt

5 774 086,00 zł

Oświata

- termomodernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 19 –147 tys. 920 zł,

- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych – 1 mln 553 tys. 706 zł,

- przebudowa obiektu na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych – 4 mln 72 tys. 460 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_domu_opieki_1nZNmMj.jpg

Całkowity koszt

297 000,00 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

- budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_i_rekreacja_yc4hdvD.jpg

Całkowity koszt

20 492 550,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego – 13 mln 736 tys. 550 zł,

- przebudowa budynku Teatru Letniego na potrzeby Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 6 mln 206 tys. zł,

- rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 550 tys. zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_C3sSdrh.jpg

Całkowity koszt

2 912 300,00 zł

Legnicki Budżet Obywatelski

11 zadań wybranych przez mieszkańców.

Inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_luFvJRf.jpg

Całkowity koszt

237 700,00 zł

Rezerwy na inwestycje

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_ebhNXsR.jpg

Całkowity koszt

818 016,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_obszarow_miejskich_OqXyhua.jpg

Całkowity koszt

2 549 637,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

- odnowa obszarów miejskich w rejonie H. Pobożnego-renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 1 mln 300 tys. 74 zł,

- przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 849 tys. 563 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ograniczenie_niskiej_emisji_7N56KFr.jpg

Całkowity koszt

1 471 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

- renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej,

- ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach ""Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"",

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście,

- zakupy inwestycyjne.


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.