01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
99 486
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
673 636 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.48%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
144 701 110 zł
21.48%
CIT
10 036 000 zł
1.49%
Podatki od nieruchomości
74 280 000 zł
11.03%
Inne podatki i opłaty lokalne
53 615 117 zł
7.96%
Dotacje
176 324 130 zł
26.17%
Subwencje
150 888 323 zł
22.4%
Pozostałe dochody
63 791 320 zł
9.47%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
695 203 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
74 545 000,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
74 545 000,00 zł
Wydatki bieżące
89%
620 658 000,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.41%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
203 999 974,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
162 128 388,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
74 747 453,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
52 015 993,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
43 114 597,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
37 370 684,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
36 553 550,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 806 206,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 703 031,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
12 721 350,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 390 281,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 468 902,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 845 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 843 179,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 121 159,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
373 253,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2020 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
74 545 000,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.65%
Transport i łączność
39.54%
Kultura i sprawy społeczne
6.81%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
39 992 711,00 zł
29 475 936,00 zł
5 076 353,00 zł

Drogi powiatowe cz. 1

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z mostem na Kaczawie (spłata zobowiązania) - 10 mln 760 tys. zł,

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 6 mln 183 tys. zł,

- przebudowa DK 94 - ul. Pocztowa i ul. Piastowska - 200 tys. zł,

- przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie – 4 mln 688 tys. 181 zł.

Całkowity koszt
21 831 181,00 zł

Drogi powiatowe cz. 2

- przebudowa ul. Sikorskiego - 1 mln 828 tys. zł,

- przebudowa ulic Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym: Etap II ul. Szczytnicka, obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej - 4 mln 500 tys. zł,

- uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych - 1 mln 449 tys. zł.

Całkowity koszt
7 968 530,00 zł

Drogi publiczne gminne cz. 1

- budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka – 6 mln 70 tys. zł,

- budowa ul. T. Gumińskiego – 3 mln 400 tys. zł.

Całkowity koszt
9 470 000,00 zł

Drogi publiczne gminne cz. 2

- modernizacja wejścia do parku przez wał od strony ul. Wodnej - 230 tys. zł,

- zagospodarowanie i rewitalizacja pl. Słowiańskiego wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego - 493 tys. zł.

Całkowity koszt
723 000,00 zł

Oświata

- termomodernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 19 –147 tys. 920 zł,

- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych – 1 mln 553 tys. 706 zł,

- przebudowa obiektu na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych – 4 mln 72 tys. 460 zł.

Całkowity koszt
5 774 086,00 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

- budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy.

Całkowity koszt
297 000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego – 13 mln 736 tys. 550 zł,

- przebudowa budynku Teatru Letniego na potrzeby Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 6 mln 206 tys. zł,

- rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 550 tys. zł.

Całkowity koszt
20 492 550,00 zł

Legnicki Budżet Obywatelski

11 zadań wybranych przez mieszkańców.

Całkowity koszt
2 912 300,00 zł

Rezerwy na inwestycje

Całkowity koszt
237 700,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Całkowity koszt
818 016,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

- odnowa obszarów miejskich w rejonie H. Pobożnego-renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 1 mln 300 tys. 74 zł,

- przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 849 tys. 563 zł.

Całkowity koszt
2 549 637,00 zł

Pozostałe inwestycje

- renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej,

- ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach ""Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"",

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście,

- zakupy inwestycyjne.


Całkowity koszt
1 471 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność

Całkowity koszt

21 831 181,00 zł

Drogi powiatowe cz. 1

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z mostem na Kaczawie (spłata zobowiązania) - 10 mln 760 tys. zł,

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 6 mln 183 tys. zł,

- przebudowa DK 94 - ul. Pocztowa i ul. Piastowska - 200 tys. zł,

- przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie – 4 mln 688 tys. 181 zł.

Całkowity koszt

7 968 530,00 zł

Drogi powiatowe cz. 2

- przebudowa ul. Sikorskiego - 1 mln 828 tys. zł,

- przebudowa ulic Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym: Etap II ul. Szczytnicka, obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej - 4 mln 500 tys. zł,

- uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych - 1 mln 449 tys. zł.

Całkowity koszt

9 470 000,00 zł

Drogi publiczne gminne cz. 1

- budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka – 6 mln 70 tys. zł,

- budowa ul. T. Gumińskiego – 3 mln 400 tys. zł.

Całkowity koszt

723 000,00 zł

Drogi publiczne gminne cz. 2

- modernizacja wejścia do parku przez wał od strony ul. Wodnej - 230 tys. zł,

- zagospodarowanie i rewitalizacja pl. Słowiańskiego wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego - 493 tys. zł.

Kultura i sprawy społeczne

Całkowity koszt

5 774 086,00 zł

Oświata

- termomodernizacja budynku w Szkole Podstawowej nr 19 –147 tys. 920 zł,

- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych – 1 mln 553 tys. 706 zł,

- przebudowa obiektu na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych – 4 mln 72 tys. 460 zł.

Całkowity koszt

297 000,00 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

- budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy.

Całkowity koszt

20 492 550,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego – 13 mln 736 tys. 550 zł,

- przebudowa budynku Teatru Letniego na potrzeby Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 6 mln 206 tys. zł,

- rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 550 tys. zł.

Całkowity koszt

2 912 300,00 zł

Legnicki Budżet Obywatelski

11 zadań wybranych przez mieszkańców.

Inne

Całkowity koszt

237 700,00 zł

Rezerwy na inwestycje

Całkowity koszt

818 016,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Całkowity koszt

2 549 637,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

- odnowa obszarów miejskich w rejonie H. Pobożnego-renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 1 mln 300 tys. 74 zł,

- przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 849 tys. 563 zł.

Całkowity koszt

1 471 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

- renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej,

- ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach ""Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"",

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście,

- zakupy inwestycyjne.


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.