Legnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
97 300
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
732 287 856,30 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.95%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
153 436 373,99 zł
20.95%
CIT
12 912 976,51 zł
1.76%
Podatki od nieruchomości
84 934 004,70 zł
11.6%
Inne podatki i opłaty lokalne
59 166 173,26 zł
8.08%
Dotacje
185 544 280,73 zł
25.34%
Subwencje
167 471 942 zł
22.87%
Pozostałe dochody
68 822 105,11 zł
9.4%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
793 983 020,76 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
128 770 155,83 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
128 770 155,83 zł
Wydatki bieżące
84%
665 212 864,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.59%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
254 875 269,74 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
109 978 214,95 zł
Rodzina
całkowity koszt
96 422 988,13 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
74 529 469,58 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
57 952 998,37 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
28 347 087,58 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
42 916 401,61 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
25 274 061,29 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
23 326 523,74 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 521 436,18 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
18 389 471,85 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
14 706 485,97 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
14 354 197,23 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 642 714,81 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 512 445,83 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 233 253,90 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Legnicy za 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
128 770 155,83 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.4%
Infrastruktura
32.6%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
86 797 263,36 zł
41 972 892,47 zł
Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

  • Budowa dróg powiatowych;
  • Budowa i przebudowa chodników w mieście;
  • Przebudowa ulic w mieście;
  • Przebudowa przejść dla pieszych:
    - droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica
    - droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica
    - krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica
    - w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy.
Całkowity koszt
56 559 839,61 zł
Drogi gminne i parkingi

Drogi gminne i parkingi

  • Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie miasta;
  • Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry;
  • Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego;
  • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
  • Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych;
  • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica.
Całkowity koszt
18 464 451,79 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

  • Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO).
Całkowity koszt
286 680,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

  • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
  • Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Całkowity koszt
4 048 295,17 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

  • Zakup licencji dostępowych do programu ZSI Papirus SQL;
  • Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzieleniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej -  budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7;
  • Zakup urządzeń sieciowych typu Firewall wraz ze wsparciem UTP oraz licencji dostępowych na potrzeby sieci komputerowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.
Całkowity koszt
1 479 093,68 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

  • Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
  • Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców;
  • Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacja elewacji budynku użytkowego:
    - przy al. Orła Białego 2;
    - przy ul. Wojska Polskiego 10;
  • Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II (LBO);
  • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej:
    - przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
    - przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
  • Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki.
Całkowity koszt
1 862 995,50 zł
Mieszkaniowe zasoby gminy

Mieszkaniowe zasoby gminy

  • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
  • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
  • Przebudowa konstrukcji dachu:
    - w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50;
    - w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25;
    - w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9;
  • Wzmocnienie stropu nad piwnicą wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w budynku przy ul. Chojnowskiej 4.
Całkowity koszt
2 524 037,14 zł
Cmentarze

Cmentarze

  • Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.
Całkowity koszt
1 571 870,47 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

  • Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły:
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50;
    - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3;
    - Szkoła Podstawowa Nr 9  w Legnicy ul. Marynarska 31;
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Przebudowa boisk szkolnych.
Całkowity koszt
1 066 112,19 zł
Oświata - przebudowa budynków

Oświata - przebudowa budynków

  • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
Całkowity koszt
5 558 400,46 zł
Przedszkola

Przedszkola

  • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych;
  • Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego;
  • "Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6.
Całkowity koszt
345 175,90 zł
Domy opieki i ośrodki wsparcia

Domy opieki i ośrodki wsparcia

  • Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy;
  • Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Modernizacja węzła grzewczego;
  • Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup suszarki bębnowej.
Całkowity koszt
8 324 935,57 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

  • Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Całkowity koszt
1 999 335,44 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

  • Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO).
Całkowity koszt
269 987,40 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

  • Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO);
  • Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO);
  • Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO);
  • Zakup wraz z montażem 2 aeratorów.
Całkowity koszt
453 440,80 zł
Kultura

Kultura

  • Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna;
  • Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup zestawu namiotów z oprzyrządowaniem;
  • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
  • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
  • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Całkowity koszt
11 549 785,15 zł
Rekreacja

Rekreacja

  • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
  • Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legnicy;
  • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
  • Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO).
Całkowity koszt
4 523 600,18 zł
Sport

Sport

  • Przebudowa nawierzchni boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;
  • Zakup i wymiana dwóch kamer obrotowych na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;
  • Zakup wraz z montażem wyposażenia do odnowy biologicznej w pomieszczeniach Trybuny C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy oraz dostosowanie techniczne pomieszczeń;
  • Zakup wraz z montażem zasilacza UPS - oświetlenie awaryjne Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy;
  • Zakup traktorka ogrodowego.
Całkowity koszt
335 493,98 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

  • Zakup samochodów;
  • Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;
  • Zakup wraz z montażem UPS-a do Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Chojnowskiej 2.
Całkowity koszt
747 904,14 zł
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

  • Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór.
Całkowity koszt
4 265 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

  • Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.
Całkowity koszt
238 721,26 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

  • Zakup radiowozu nieoznakowanego pod wideorejestrator dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
  • Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - Łodź ratownicza - MF110;
  • Przebudowa i rozbudowa obiektów JRG 2 w Legnicy wraz z modernizacją placu manewrowego.
Całkowity koszt
2 295 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

Całkowity koszt

56 559 839,61 zł

Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

  • Budowa dróg powiatowych;
  • Budowa i przebudowa chodników w mieście;
  • Przebudowa ulic w mieście;
  • Przebudowa przejść dla pieszych:
    - droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica
    - droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica
    - krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica
    - w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy.
Drogi gminne i parkingi

Całkowity koszt

18 464 451,79 zł

Drogi gminne i parkingi

  • Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie miasta;
  • Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry;
  • Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego;
  • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
  • Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych;
  • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica.
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

286 680,00 zł

Drogi wewnętrzne

  • Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO).
Oświetlenie

Całkowity koszt

4 048 295,17 zł

Oświetlenie

  • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
  • Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Całkowity koszt

1 479 093,68 zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

  • Zakup licencji dostępowych do programu ZSI Papirus SQL;
  • Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzieleniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej -  budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7;
  • Zakup urządzeń sieciowych typu Firewall wraz ze wsparciem UTP oraz licencji dostępowych na potrzeby sieci komputerowej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 862 995,50 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

  • Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
  • Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców;
  • Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacja elewacji budynku użytkowego:
    - przy al. Orła Białego 2;
    - przy ul. Wojska Polskiego 10;
  • Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II (LBO);
  • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej:
    - przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
    - przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
  • Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki.
Mieszkaniowe zasoby gminy

Całkowity koszt

2 524 037,14 zł

Mieszkaniowe zasoby gminy

  • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
  • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
  • Przebudowa konstrukcji dachu:
    - w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50;
    - w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25;
    - w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9;
  • Wzmocnienie stropu nad piwnicą wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w budynku przy ul. Chojnowskiej 4.
Cmentarze

Całkowity koszt

1 571 870,47 zł

Cmentarze

  • Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

1 066 112,19 zł

Szkoły podstawowe

  • Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły:
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50;
    - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3;
    - Szkoła Podstawowa Nr 9  w Legnicy ul. Marynarska 31;
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Przebudowa boisk szkolnych.
Oświata - przebudowa budynków

Całkowity koszt

5 558 400,46 zł

Oświata - przebudowa budynków

  • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
Przedszkola

Całkowity koszt

345 175,90 zł

Przedszkola

  • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych;
  • Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego;
  • "Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6.
Domy opieki i ośrodki wsparcia

Całkowity koszt

8 324 935,57 zł

Domy opieki i ośrodki wsparcia

  • Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy;
  • Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Modernizacja węzła grzewczego;
  • Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup suszarki bębnowej.
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 999 335,44 zł

Ochrona powietrza

  • Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".
Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

269 987,40 zł

Schroniska dla zwierząt

  • Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO).
Tereny zielone

Całkowity koszt

453 440,80 zł

Tereny zielone

  • Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO);
  • Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO);
  • Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO);
  • Zakup wraz z montażem 2 aeratorów.
Kultura

Całkowity koszt

11 549 785,15 zł

Kultura

  • Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna;
  • Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup zestawu namiotów z oprzyrządowaniem;
  • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
  • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
  • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Rekreacja

Całkowity koszt

4 523 600,18 zł

Rekreacja

  • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
  • Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legnicy;
  • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
  • Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO).
Sport

Całkowity koszt

335 493,98 zł

Sport

  • Przebudowa nawierzchni boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;
  • Zakup i wymiana dwóch kamer obrotowych na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;
  • Zakup wraz z montażem wyposażenia do odnowy biologicznej w pomieszczeniach Trybuny C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy oraz dostosowanie techniczne pomieszczeń;
  • Zakup wraz z montażem zasilacza UPS - oświetlenie awaryjne Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy;
  • Zakup traktorka ogrodowego.
Administracja publiczna

Całkowity koszt

747 904,14 zł

Administracja publiczna

  • Zakup samochodów;
  • Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;
  • Zakup wraz z montażem UPS-a do Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Chojnowskiej 2.
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Całkowity koszt

4 265 000,00 zł

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

  • Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór.
Pozostała działalność

Całkowity koszt

238 721,26 zł

Pozostała działalność

  • Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

2 295 000,00 zł

Bezpieczeństwo

  • Zakup radiowozu nieoznakowanego pod wideorejestrator dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
  • Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - Łodź ratownicza - MF110;
  • Przebudowa i rozbudowa obiektów JRG 2 w Legnicy wraz z modernizacją placu manewrowego.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.