Legnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
97 300
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
723 679 712,03 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.36%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
132 839 846 zł
18.36%
CIT
12 912 980 zł
1.78%
Podatki od nieruchomości
86 907 000 zł
12.01%
Inne podatki i opłaty lokalne
57 806 299,02 zł
7.99%
Dotacje
182 084 629,95 zł
25.16%
Subwencje
166 173 047 zł
22.96%
Pozostałe dochody
84 955 910,06 zł
11.74%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
830 548 712,03 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
168 988 698,00 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
168 988 698,00 zł
Wydatki bieżące
80%
661 560 014,03 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.59%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
241 592 334,40 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
136 405 060,79 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
97 683 436,15 zł
Rodzina
całkowity koszt
96 914 735,93 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
61 397 088,07 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
32 844 210,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
44 825 110,48 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
26 803 104,27 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
22 797 747,35 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 466 507,69 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
14 650 722,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
12 975 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 936 622,88 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 754 818,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 576 068,76 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 512 811,97 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
413 333,29 zł

Źródło: Plan budżetu Legnicy na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
168 988 698,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
68.39%
Infrastruktura
31.61%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
115 576 221,19 zł
53 412 476,81 zł
Sieć kolejowa

Sieć kolejowa

Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów.

Całkowity koszt
46 000,00 zł
Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

 • Budowa dróg powiatowych;
 • Budowa i przebudowa chodników w mieście;
 • Przebudowa ulic w mieście;
 • Przebudowa przejść dla pieszych:
  - droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica
  - droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica
  - krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica
  - w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy.
Całkowity koszt
84 576 114,03 zł
Drogi gminne i parkingi

Drogi gminne i parkingi

 • Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie miasta;
 • Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry;
 • Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego;
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
 • Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica.
Całkowity koszt
18 899 739,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO).

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Całkowity koszt
4 376 334,97 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

 • Zakup licencji dostępowych do programu ZSI Papirus SQL;
 • Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzieleniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7.
Całkowity koszt
1 008 860,92 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
 • Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacja elewacji budynku użytkowego:
  - przy al. Orła Białego 2;
  - przy ul. Wojska Polskiego 10;
 • Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II;
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej:
  - przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
  - przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
 • Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki.
Całkowity koszt
2 223 006,77 zł
Mieszkaniowe zasoby gminy

Mieszkaniowe zasoby gminy

 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
 • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
 • Przebudowa konstrukcji dachu:
  - w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50;
  - w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25;
  - w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9;
 • Wzmocnienie stropu nad piwnicą wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w budynku przy ul. Chojnowskiej 4.
Całkowity koszt
2 604 295,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

Całkowity koszt
1 571 870,50 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Przebudowa boisk szkolnych.

Całkowity koszt
746 111,47 zł
Oświata - przebudowa budynków

Oświata - przebudowa budynków

 • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
Całkowity koszt
5 559 980,63 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego;
 • "Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6.
Całkowity koszt
294 350,00 zł
Domy opieki i ośrodki wsparcia

Domy opieki i ośrodki wsparcia

 • Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy;
 • Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Modernizacja węzła grzewczego.
Całkowity koszt
8 304 956,87 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO).

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO);
 • Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO);
 • Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO);
 • Zakup wraz z montażem 2 aeratorów.
Całkowity koszt
930 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
 • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Całkowity koszt
16 673 675,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
 • Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legnicy;
 • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
 • Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO).
Całkowity koszt
9 912 922,20 zł
Sport

Sport

Przebudowa nawierzchni boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy.

Całkowity koszt
351 000,00 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

 • Rewitalizacja elewacji budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i Plac Słowiański 8;
 • Zakup samochodów;
 • Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;
 • Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.
Całkowity koszt
988 060,64 zł
Rezerwy

Rezerwy

 • Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;
 • Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO).
Całkowity koszt
570 750,00 zł
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór.

Całkowity koszt
4 265 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.

Całkowity koszt
250 670,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Zakup radiowozu nieoznakowanego pod wideorejestrator dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - Łodź ratownicza - MF110;
 • Przebudowa i rozbudowa obiektów JRG 2 w Legnicy wraz z modernizacją placu manewrowego.
Całkowity koszt
2 295 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieć kolejowa

Całkowity koszt

46 000,00 zł

Sieć kolejowa

Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów.

Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

Całkowity koszt

84 576 114,03 zł

Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

 • Budowa dróg powiatowych;
 • Budowa i przebudowa chodników w mieście;
 • Przebudowa ulic w mieście;
 • Przebudowa przejść dla pieszych:
  - droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica
  - droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica
  - krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica
  - w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy.
Drogi gminne i parkingi

Całkowity koszt

18 899 739,00 zł

Drogi gminne i parkingi

 • Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie miasta;
 • Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry;
 • Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego;
 • Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
 • Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych;
 • Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica.
Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Drogi wewnętrzne

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO).

Oświetlenie

Całkowity koszt

4 376 334,97 zł

Oświetlenie

 • Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Całkowity koszt

1 008 860,92 zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

 • Zakup licencji dostępowych do programu ZSI Papirus SQL;
 • Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzieleniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

2 223 006,77 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
 • Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacja elewacji budynku użytkowego:
  - przy al. Orła Białego 2;
  - przy ul. Wojska Polskiego 10;
 • Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II;
 • Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej:
  - przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
  - przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
 • Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki.
Mieszkaniowe zasoby gminy

Całkowity koszt

2 604 295,00 zł

Mieszkaniowe zasoby gminy

 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
 • Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
 • Przebudowa konstrukcji dachu:
  - w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50;
  - w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25;
  - w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9;
 • Wzmocnienie stropu nad piwnicą wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w budynku przy ul. Chojnowskiej 4.
Cmentarze

Całkowity koszt

1 571 870,50 zł

Cmentarze

Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

746 111,47 zł

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Przebudowa boisk szkolnych.

Oświata - przebudowa budynków

Całkowity koszt

5 559 980,63 zł

Oświata - przebudowa budynków

 • Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.
Przedszkola

Całkowity koszt

294 350,00 zł

Przedszkola

 • Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego;
 • "Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6.
Domy opieki i ośrodki wsparcia

Całkowity koszt

8 304 956,87 zł

Domy opieki i ośrodki wsparcia

 • Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy;
 • Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Modernizacja węzła grzewczego.
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO).

Tereny zielone

Całkowity koszt

930 000,00 zł

Tereny zielone

 • Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO);
 • Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO);
 • Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO);
 • Zakup wraz z montażem 2 aeratorów.
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

16 673 675,00 zł

Ochrona zabytków

 • Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
 • Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
 • Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Rekreacja

Całkowity koszt

9 912 922,20 zł

Rekreacja

 • Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
 • Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legnicy;
 • Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
 • Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO).
Sport

Całkowity koszt

351 000,00 zł

Sport

Przebudowa nawierzchni boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy.

Administracja publiczna

Całkowity koszt

988 060,64 zł

Administracja publiczna

 • Rewitalizacja elewacji budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i Plac Słowiański 8;
 • Zakup samochodów;
 • Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;
 • Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.
Rezerwy

Całkowity koszt

570 750,00 zł

Rezerwy

 • Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;
 • Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO).
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Całkowity koszt

4 265 000,00 zł

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

250 670,00 zł

Pozostała działalność

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

2 295 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Zakup radiowozu nieoznakowanego pod wideorejestrator dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - Łodź ratownicza - MF110;
 • Przebudowa i rozbudowa obiektów JRG 2 w Legnicy wraz z modernizacją placu manewrowego.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.