Legnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
97 300
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
638 184 850,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.82%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
132 839 846 zł
20.82%
CIT
12 912 980 zł
2.02%
Podatki od nieruchomości
83 907 000 zł
13.15%
Inne podatki i opłaty lokalne
56 554 215,50 zł
8.86%
Dotacje
124 510 020,66 zł
19.51%
Subwencje
159 200 341 zł
24.95%
Pozostałe dochody
68 260 446,84 zł
10.7%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
745 670 850,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
162 529 617,00 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
162 529 617,00 zł
Wydatki bieżące
78%
583 141 233,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.59%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
220 855 930,75 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
129 140 224,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
95 343 425,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
54 267 579,56 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
61 178 478,48 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 399 695,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
43 555 269,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
31 812 505,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
29 186 486,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
13 874 857,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 966 001,79 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
17 714 110,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 185 229,42 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
56 514,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 746 838,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 588 953,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 475 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
323 754,00 zł

Źródło: Plan budżetu Legnicy na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
162 529 617,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
68.35%
Infrastruktura
31.65%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
111 084 632,38 zł
51 444 984,62 zł
Sieć kolejowa

Sieć kolejowa

Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów.

Całkowity koszt
46 000,00 zł
Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

Budowa dróg powiatowych;
Przebudowa ulic i chodników w mieście;
Przebudowa przejść dla pieszych:
- droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica
- droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica
- krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica
- w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy.

Całkowity koszt
82 994 548,21 zł
Drogi gminne i parkingi

Drogi gminne i parkingi

Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta;
Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry;
Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego;
Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych;
Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica.

Całkowity koszt
15 670 399,20 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO).

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.

Całkowity koszt
4 376 334,97 zł
Zakłady gospodarki komunalnej

Zakłady gospodarki komunalnej

Zakup licencji dostępowych do programu ZSI Papirus SQL.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacja elewacji budynku użytkowego:
- przy al. Orła Białego 2;
- przy ul. Wojska Polskiego 10;
Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II (LBO) ;
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej:
- przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
- przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7.

Całkowity koszt
2 789 100,00 zł
Mieszkaniowe zasoby gminy

Mieszkaniowe zasoby gminy

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
Przebudowa konstrukcji dachu:
- w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50;
- w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25;
- w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9;
Wzmocnienie stropu nad piwnicą wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w budynku przy ul. Chojnowskiej 4;
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki.

Całkowity koszt
2 963 250,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

Całkowity koszt
1 925 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Przebudowa boisk szkolnych.

Całkowity koszt
830 000,00 zł
Oświata - przebudowa budynków

Oświata - przebudowa budynków

Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.

Całkowity koszt
4 579 980,63 zł
Place zabaw

Place zabaw

"Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO). 

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (ośrodki wsparcia)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (ośrodki wsparcia)

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.

Całkowity koszt
7 615 736,79 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO).

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO);
Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO);
Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO);
Zakup wraz z montażem 2 aeratorów.

Całkowity koszt
930 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.

Całkowity koszt
15 855 675,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legnicy;
Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO).

Całkowity koszt
17 151 922,20 zł
Sport

Sport

Przebudowa nawierzchni boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy.

Całkowity koszt
41 000,00 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Rewitalizacja elewacji budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i Plac Słowiański 8;

Zakup samochodów;

Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;

Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.

Całkowity koszt
870 000,00 zł
Rezerwy

Rezerwy

Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;
Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO).

Całkowity koszt
680 000,00 zł
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.

Całkowity koszt
250 670,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieć kolejowa

Całkowity koszt

46 000,00 zł

Sieć kolejowa

Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów.

Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

Całkowity koszt

82 994 548,21 zł

Budowa dróg, chodników i przejść dla pieszych

Budowa dróg powiatowych;
Przebudowa ulic i chodników w mieście;
Przebudowa przejść dla pieszych:
- droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica
- droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica
- krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica
- w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy.

Drogi gminne i parkingi

Całkowity koszt

15 670 399,20 zł

Drogi gminne i parkingi

Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta;
Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry;
Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego;
Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych;
Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica.

Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Drogi wewnętrzne

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO).

Oświetlenie

Całkowity koszt

4 376 334,97 zł

Oświetlenie

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.

Zakłady gospodarki komunalnej

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

Zakup licencji dostępowych do programu ZSI Papirus SQL.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

2 789 100,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz renowacja elewacji budynku użytkowego:
- przy al. Orła Białego 2;
- przy ul. Wojska Polskiego 10;
Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II (LBO) ;
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej:
- przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
- przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia;
Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7.

Mieszkaniowe zasoby gminy

Całkowity koszt

2 963 250,00 zł

Mieszkaniowe zasoby gminy

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
Przebudowa konstrukcji dachu:
- w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50;
- w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25;
- w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9;
Wzmocnienie stropu nad piwnicą wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w budynku przy ul. Chojnowskiej 4;
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego - wjazd od strony ul. Moniuszki.

Cmentarze

Całkowity koszt

1 925 000,00 zł

Cmentarze

Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

830 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Przebudowa boisk szkolnych.

Oświata - przebudowa budynków

Całkowity koszt

4 579 980,63 zł

Oświata - przebudowa budynków

Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły;
Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.

Place zabaw

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Place zabaw

"Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO). 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (ośrodki wsparcia)

Całkowity koszt

7 615 736,79 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (ośrodki wsparcia)

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO).

Tereny zielone

Całkowity koszt

930 000,00 zł

Tereny zielone

Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO);
Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO);
Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO);
Zakup wraz z montażem 2 aeratorów.

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

15 855 675,00 zł

Ochrona zabytków

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona;
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.

Rekreacja

Całkowity koszt

17 151 922,20 zł

Rekreacja

Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą;
Budowa hali widowiskowo - sportowej w Legnicy;
Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy;
Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO).

Sport

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Sport

Przebudowa nawierzchni boisk treningowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy.

Administracja publiczna

Całkowity koszt

870 000,00 zł

Administracja publiczna

Rewitalizacja elewacji budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i Plac Słowiański 8;

Zakup samochodów;

Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;

Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.

Rezerwy

Całkowity koszt

680 000,00 zł

Rezerwy

Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;
Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO).

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

250 670,00 zł

Pozostała działalność

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2022 r.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.