Legnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
97 300
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
742 107 581,80 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
20.86%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
154 778 019 zł
20.86%
CIT
13 513 342,62 zł
1.82%
Podatki od nieruchomości
80 293 023,36 zł
10.82%
Inne podatki i opłaty lokalne
57 037 890,49 zł
7.69%
Dotacje
172 715 102,05 zł
23.27%
Subwencje
177 935 223 zł
23.98%
Pozostałe dochody
85 834 981,28 zł
11.5%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
676 511 725,01 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
62 650 837,71 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
62 650 837,71 zł
Wydatki bieżące
91%
613 860 887,30 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.48%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
218 633 794,37 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
68 318 632,31 zł
Rodzina
całkowity koszt
147 425 197,97 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
46 568 767,32 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
44 270 451,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 501 125,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
37 227 942,62 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
27 451 824,72 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 146 445,31 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
18 675 700,88 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 110 519,04 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
18 682 472,05 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
96 465,74 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
7 431 776,80 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 610 710,18 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 359 898,49 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Legnica za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
62 650 837,71 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.59%
Infrastruktura drogowa
27.18%
Oświata, kultura i sport
19.23%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
33 573 650,70 zł
17 028 363,89 zł
12 048 823,12 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;
Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą;
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy;
Przebudowa al. Rzeczypospolitej;
Przebudowa skrzyżowania ul. Nowodworskiej i ul. Spółdzielczej;
Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy;
Przebudowa ul. Poznańskiej od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej.

Całkowity koszt
17 716 201,22 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy;
Przebudowa nawierzchni ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Bilsego do ul. Piastowskiej;
Przebudowa ulic na terenie Miasta Legnica.

Całkowity koszt
15 123 007,46 zł
Chodniki

Chodniki

Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej (LBO);
Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO);
Budowa i przebudowa chodników w mieście.

Całkowity koszt
487 033,12 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.

Całkowity koszt
247 408,90 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa układu zasilania elektrycznego szkoły;
Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Przebudowa instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej.

Całkowity koszt
103 165,78 zł
Zespół Placówek Specjalnych

Zespół Placówek Specjalnych

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Całkowity koszt
2 500 829,94 zł
Przedszkola

Przedszkola

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola;
Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - częściowa przebudowa lokalnej kotłowni gazowej;
Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy (LBO);
Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11 (LBO).

Całkowity koszt
575 214,76 zł
Szkoły branżowe i licea

Szkoły branżowe i licea

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - zakup auta ciężarowego do realizacji podstawy programowej w zawodzie kierowca mechanik;
V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Senatorska 32 - budowa systemu ochrony p. poż. w budynku szkoły.

Całkowity koszt
379 950,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego (LBO);

Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy;

Budowa parku sportowego Arena Piekary- miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku (LBO);

Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim (LBO);

Modernizacja monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - modernizacja i zakupy inwestycyjne; 

Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej (LBO).

Całkowity koszt
1 786 272,48 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej;
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - zakup konsoli do świateł scenicznych;
Galeria Sztuki w Legnicy -nabycie dzieła;
Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.

Całkowity koszt
7 796 653,04 zł
Park Miejski

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.

Całkowity koszt
3 886 277,89 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy";
Rozbudowa schroniska dla zwierząt (LBO).

Całkowity koszt
1 462 825,47 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.

Całkowity koszt
828 930,99 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Modernizacja kotłowni w Środowiskowym domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 7 - wykonanie instalacji oddymiania w placówce.

Całkowity koszt
40 725,30 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy;
"Droga w sercu miasta" - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta (LBO);
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynków mieszkalnych gminy;
Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie ul. Drukarska (LBO);
Ulepszenie lokalu użytkowego gminy w budynku wspólnotowym ul. Rynek 19;
Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7;
Zakup serwera;
Zmiana sposobu ochrony siedziby OGM-1 przy ul. E. Plater 11.

Całkowity koszt
6 157 183,56 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

Całkowity koszt
3 213 555,06 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczegodla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy;
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2 - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP;
Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup pojazdu patrolowo - interwencyjnego;
Zakup tabletu.

Całkowity koszt
285 602,74 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

17 716 201,22 zł

Drogi powiatowe

Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;
Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą;
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy;
Przebudowa al. Rzeczypospolitej;
Przebudowa skrzyżowania ul. Nowodworskiej i ul. Spółdzielczej;
Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy;
Przebudowa ul. Poznańskiej od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej.

Drogi gminne

Całkowity koszt

15 123 007,46 zł

Drogi gminne

Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy;
Przebudowa nawierzchni ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Bilsego do ul. Piastowskiej;
Przebudowa ulic na terenie Miasta Legnica.

Chodniki

Całkowity koszt

487 033,12 zł

Chodniki

Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej (LBO);
Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO);
Budowa i przebudowa chodników w mieście.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

247 408,90 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.

Oświata, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

103 165,78 zł

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa układu zasilania elektrycznego szkoły;
Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Przebudowa instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej.

Zespół Placówek Specjalnych

Całkowity koszt

2 500 829,94 zł

Zespół Placówek Specjalnych

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Przedszkola

Całkowity koszt

575 214,76 zł

Przedszkola

Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola;
Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - częściowa przebudowa lokalnej kotłowni gazowej;
Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy (LBO);
Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11 (LBO).

Szkoły branżowe i licea

Całkowity koszt

379 950,00 zł

Szkoły branżowe i licea

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - zakup auta ciężarowego do realizacji podstawy programowej w zawodzie kierowca mechanik;
V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Senatorska 32 - budowa systemu ochrony p. poż. w budynku szkoły.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

1 786 272,48 zł

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego (LBO);

Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy;

Budowa parku sportowego Arena Piekary- miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku (LBO);

Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim (LBO);

Modernizacja monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy;

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - modernizacja i zakupy inwestycyjne; 

Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej (LBO).

Kultura

Całkowity koszt

7 796 653,04 zł

Kultura

Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej;
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - zakup konsoli do świateł scenicznych;
Galeria Sztuki w Legnicy -nabycie dzieła;
Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.

Park Miejski

Całkowity koszt

3 886 277,89 zł

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy;
Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.

Inne
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 462 825,47 zł

Ochrona środowiska

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy";
Rozbudowa schroniska dla zwierząt (LBO).

Oświetlenie

Całkowity koszt

828 930,99 zł

Oświetlenie

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście;
Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Pomoc społeczna

Modernizacja kotłowni w Środowiskowym domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

40 725,30 zł

Ochrona zdrowia

Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 7 - wykonanie instalacji oddymiania w placówce.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

6 157 183,56 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy;
"Droga w sercu miasta" - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta (LBO);
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynków mieszkalnych gminy;
Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie ul. Drukarska (LBO);
Ulepszenie lokalu użytkowego gminy w budynku wspólnotowym ul. Rynek 19;
Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7;
Zakup serwera;
Zmiana sposobu ochrony siedziby OGM-1 przy ul. E. Plater 11.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

3 213 555,06 zł

Pozostałe inwestycje

Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

285 602,74 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczegodla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy;
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2 - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP;
Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup pojazdu patrolowo - interwencyjnego;
Zakup tabletu.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.