Legnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
99 072
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
657 564 879,55 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.75%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
142 990 924 zł
21.75%
CIT
7 000 000 zł
1.06%
Podatki od nieruchomości
77 195 000 zł
11.74%
Inne podatki i opłaty lokalne
54 247 697 zł
8.25%
Dotacje
162 544 655,70 zł
24.72%
Subwencje
151 357 662 zł
23.02%
Pozostałe dochody
62 228 940,85 zł
9.46%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
686 589 879,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
76 977 000,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
76 977 000,00 zł
Wydatki bieżące
89%
609 612 879,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.48%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
207 239 940,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
149 567 679,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
88 669 004,40 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
45 863 195,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
43 024 611,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
38 640 927,55 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 869 400,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 291 525,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
16 467 192,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
13 200 245,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 691 547,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 521 883,60 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 192 512,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 092 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 776 496,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 481 722,00 zł

Źródło: Plan budżetu Legnicy na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
76 977 000,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
73.09%
Infrastruktura drogowa
17.74%
Oświata, kultura i sport
9.17%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
56 263 540,00 zł
13 656 460,00 zł
7 057 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

- Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;

- Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą;

- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy;

- Przebudowa DK 94, ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie, ul. Sikorskiego.

Całkowity koszt
46 801 480,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

- Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka;

- Przebudowa ul. Łowickiej, Śląskiej.

Całkowity koszt
7 411 060,00 zł
Chodniki

Chodniki

- Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej;

- Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych.

Całkowity koszt
540 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

- Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego;

- Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów.

Całkowity koszt
1 511 000,00 zł
Zespół Placówek Specjalnych

Zespół Placówek Specjalnych

- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych.

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

- Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2;

- Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19.

Całkowity koszt
520 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

- Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej;

- Budowa parku sportowego Arena Piekary;

- Pumptrack przy ul. Bydgoskiej;

- Rozbudowa Skateparku w Parku Bielańskim;

- Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku.

Całkowity koszt
1 506 460,00 zł
Park Miejski

Park Miejski

- Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego;

- Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni.

Całkowity koszt
1 630 000,00 zł
Kultura

Kultura

- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.

Całkowity koszt
7 000 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy";

- Rozbudowa schroniska dla zwierząt.

Całkowity koszt
670 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

- Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

- "Droga w sercu miasta" - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta;

- Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego;

- Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;

- Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska, Św.Trójcy, St. Moniuszki.

Całkowity koszt
3 490 000,00 zł
Rezerwa na inwestycje

Rezerwa na inwestycje

- Rezerwa celowa na dofinansowanie realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;

- Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski.

Całkowity koszt
700 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

- Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej;

- Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 197 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

46 801 480,00 zł

Drogi powiatowe

- Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94;

- Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą;

- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy;

- Przebudowa DK 94, ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie, ul. Sikorskiego.

Drogi gminne

Całkowity koszt

7 411 060,00 zł

Drogi gminne

- Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka;

- Przebudowa ul. Łowickiej, Śląskiej.

Chodniki

Całkowity koszt

540 000,00 zł

Chodniki

- Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej;

- Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 511 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

- Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego;

- Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów.

Oświata, kultura i sport
Zespół Placówek Specjalnych

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Zespół Placówek Specjalnych

- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych.

Przedszkola

Całkowity koszt

520 000,00 zł

Przedszkola

- Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2;

- Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

1 506 460,00 zł

Sport i rekreacja

- Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej;

- Budowa parku sportowego Arena Piekary;

- Pumptrack przy ul. Bydgoskiej;

- Rozbudowa Skateparku w Parku Bielańskim;

- Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku.

Park Miejski

Całkowity koszt

1 630 000,00 zł

Park Miejski

- Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego;

- Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni.

Kultura

Całkowity koszt

7 000 000,00 zł

Kultura

- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.

Inne
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

670 000,00 zł

Ochrona środowiska

- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy";

- Rozbudowa schroniska dla zwierząt.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Oświetlenie

- Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 490 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

- "Droga w sercu miasta" - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta;

- Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego;

- Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;

- Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska, Św.Trójcy, St. Moniuszki.

Rezerwa na inwestycje

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Rezerwa na inwestycje

- Rezerwa celowa na dofinansowanie realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert;

- Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 197 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

- Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej;

- Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.