Legnica

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
99 350
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
627 791 237,42 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.77%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
142 920 552 zł
22.77%
CIT
CIT
10 507 552,88 zł
1.67%
Podatki od nieruchomości
70 030 380,53 zł
11.16%
Inne podatki i opłaty lokalne
42 179 489,25 zł
6.72%
Dotacje
Dotacje
166 271 036,75 zł
26.49%
Subwencje
Subwencje
139 494 814 zł
22.22%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
56 387 412,01 zł
8.98%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
624 695 120,42 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
74 185 965,13 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
74 185 965,13 zł
Wydatki bieżące
88%
550 509 155,29 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.33%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_hxUsl0e.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 286 741,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_2wEsxgo.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
65 309 671,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_mVEcSdJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 962 470,49 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_Fc9QOPh.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
35 302 194,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_6UiROGL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
16 327 803,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_zckIBgj.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
56 083 904,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_qKWv5pi.svg
Rodzina
całkowity koszt
125 839 748,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_df6ymk0.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 046 015,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_hfvBPE9.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
30 350 171,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_aM92DSi.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 924 644,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_SfrZWqf.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 622 872,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa_Vv6bavu.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 964 146,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit_qSzcSax.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 822 518,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo_DHiaWG2.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
101 039,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 751 176,47 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnicy z 2019 roku

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_hxUsl0e.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 286 741,89 zł
Wydatki bieżące
191 376 901,97 zł
Wydatki majątkowe
18 909 839,92 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_2wEsxgo.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
65 309 671,48 zł
Wydatki bieżące
35 795 085,72 zł
Wydatki majątkowe
29 514 585,76 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_mVEcSdJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 962 470,49 zł
Wydatki bieżące
8 252 147,33 zł
Wydatki majątkowe
7 710 323,16 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_Fc9QOPh.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
35 302 194,03 zł
Wydatki bieżące
34 223 896,08 zł
Wydatki majątkowe
1 078 297,95 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_6UiROGL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
16 327 803,96 zł
Wydatki bieżące
15 460 303,96 zł
Wydatki majątkowe
867 500,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_zckIBgj.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
56 083 904,12 zł
Wydatki bieżące
51 028 993,67 zł
Wydatki majątkowe
5 054 910,45 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_qKWv5pi.svg
Rodzina
całkowity koszt
125 839 748,25 zł
Wydatki bieżące
125 730 881,46 zł
Wydatki majątkowe
108 866,79 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_df6ymk0.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 046 015,83 zł
Wydatki bieżące
19 006 163,83 zł
Wydatki majątkowe
39 852,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_hfvBPE9.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
30 350 171,02 zł
Wydatki bieżące
26 703 979,97 zł
Wydatki majątkowe
3 646 191,05 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_aM92DSi.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 924 644,39 zł
Wydatki bieżące
16 410 938,70 zł
Wydatki majątkowe
6 513 705,69 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_SfrZWqf.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 622 872,96 zł
Wydatki bieżące
10 920 923,62 zł
Wydatki majątkowe
701 949,34 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa_Vv6bavu.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 964 146,79 zł
Wydatki bieżące
3 964 146,79 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit_qSzcSax.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 822 518,95 zł
Wydatki bieżące
5 822 518,95 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo_DHiaWG2.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
101 039,79 zł
Wydatki bieżące
61 096,77 zł
Wydatki majątkowe
39 943,02 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 751 176,47 zł
Wydatki bieżące
5 751 176,47 zł
Wydatki bieżące
62 204 557,15 zł
Wydatki majątkowe
18 028 503,62 zł
Szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne
80 233 060,77 zł
Wydatki bieżące
33 075 047,39 zł
Wydatki majątkowe
247 816,08 zł
Przedszkola,oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego
33 322 863,47 zł
Wydatki bieżące
22 743 735,47 zł
Wydatki majątkowe
115 736,23 zł
Technika
22 859 471,70 zł
Wydatki bieżące
18 849 294,42 zł
Wydatki majątkowe
239 865,00 zł
Licea ogólnokształcące
19 089 159,42 zł
Wydatki bieżące
17 198 445,70 zł
Wydatki majątkowe
27 946,00 zł
Szkoły specjalne, policealne, branżowe, zawodowe, artystyczne
17 226 391,70 zł
Wydatki bieżące
9 711 114,23 zł
Wydatki majątkowe
233 599,99 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
9 944 714,22 zł
Wydatki bieżące
7 404 591,28 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 404 591,28 zł
Wydatki bieżące
6 471 184,96 zł
Gimnazja i gimnazja specjalne
6 471 184,96 zł
Wydatki bieżące
2 732 309,57 zł
Wydatki majątkowe
16 373,00 zł
Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
2 748 682,57 zł
Wydatki bieżące
853 613,24 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
853 613,24 zł
Wydatki bieżące
741 216,80 zł
Dowożenie uczniów do szkół
741 216,80 zł
Wydatki bieżące
646 402,26 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych
646 402,26 zł
Wydatki bieżące
401 294,94 zł
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
401 294,94 zł
Wydatki bieżące
8 344 094,56 zł
Pozostała działalność
8 344 094,56 zł
Wydatki bieżące
7 659 792,38 zł
Wydatki majątkowe
22 616 944,69 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
30 276 737,07 zł
Wydatki bieżące
19 612 644,82 zł
Lokalny transport zbiorowy
19 612 644,82 zł
Wydatki bieżące
6 048 301,11 zł
Wydatki majątkowe
6 528 641,07 zł
Drogi publiczne gminne
12 576 942,18 zł
Wydatki bieżące
67 254,98 zł
Wydatki majątkowe
369 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
436 254,98 zł
Wydatki bieżące
2 407 092,43 zł
Pozostała działalność
2 407 092,43 zł
Wydatki bieżące
6 700 000,00 zł
Wydatki majątkowe
6 023 503,83 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
12 723 503,83 zł
Wydatki bieżące
1 550 047,33 zł
Wydatki majątkowe
876 053,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 426 100,33 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 100,00 zł
Wydatki majątkowe
310 766,33 zł
Pozostała działalność
312 866,33 zł
Wydatki bieżące
26 324 689,44 zł
Wydatki majątkowe
1 078 297,95 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
27 402 987,39 zł
Wydatki bieżące
2 484 542,48 zł
Starostwa powiatowe
2 484 542,48 zł
Wydatki bieżące
2 444 980,30 zł
Urzędy wojewódzkie
2 444 980,30 zł
Wydatki bieżące
1 787 520,38 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 787 520,38 zł
Wydatki bieżące
427 770,63 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
427 770,63 zł
Wydatki bieżące
348 522,70 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
348 522,70 zł
Wydatki bieżące
49 834,02 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Kwalifikacja wojskowa
49 834,02 zł
Wydatki bieżące
356 036,13 zł
Pozostała działalność
356 036,13 zł
Wydatki bieżące
11 847 127,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
11 847 127,00 zł
Wydatki bieżące
3 151 098,91 zł
Wydatki majątkowe
510 000,00 zł
Straż gminna
3 661 098,91 zł
Wydatki bieżące
223 464,00 zł
Wydatki majątkowe
357 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
580 964,00 zł
Wydatki bieżące
57 899,28 zł
Zarządzanie kryzysowe
57 899,28 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 585,99 zł
Obrona cywilna
9 585,99 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Straż graniczna
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
147 628,78 zł
Pozostała działalność
147 628,78 zł
Wydatki bieżące
13 090 167,34 zł
Domy pomocy społecznej
13 090 167,34 zł
Wydatki bieżące
11 539 095,08 zł
Wydatki majątkowe
139 999,99 zł
Ośrodki pomocy społecznej
11 679 095,07 zł
Wydatki bieżące
8 005 931,11 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8 005 931,11 zł
Wydatki bieżące
3 992 321,46 zł
Ośrodki wsparcia
3 992 321,46 zł
Wydatki bieżące
3 597 360,49 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
3 597 360,49 zł
Wydatki bieżące
2 745 102,80 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 745 102,80 zł
Wydatki bieżące
1 114 782,82 zł
Wydatki majątkowe
1 334 310,38 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 449 093,20 zł
Wydatki bieżące
2 438 715,38 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 438 715,38 zł
Wydatki bieżące
1 741 758,36 zł
Izby wytrzeźwień
1 741 758,36 zł
Wydatki bieżące
746 826,09 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
746 826,09 zł
Wydatki bieżące
364 739,66 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
364 739,66 zł
Wydatki bieżące
302 447,49 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
302 447,49 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 764,46 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
20 764,46 zł
Wydatki bieżące
5 852,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pomoc dla cudzoziemców
5 852,00 zł
Wydatki bieżące
1 273 129,13 zł
Wydatki majątkowe
3 580 600,08 zł
Pozostała działalność
4 853 729,21 zł
Wydatki bieżące
68 352 900,00 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
68 352 900,00 zł
Wydatki bieżące
32 235 391,30 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
32 235 391,30 zł
Wydatki bieżące
7 493 923,08 zł
Wydatki majątkowe
97 866,90 zł
Tworzenie i funkcjonalności żłobków
7 591 789,98 zł
Wydatki bieżące
7 064 723,25 zł
Wydatki majątkowe
10 999,89 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
7 075 723,14 zł
Wydatki bieżące
6 054 956,50 zł
Wspieranie rodziny
6 054 956,50 zł
Wydatki bieżące
4 084 131,51 zł
Rodziny zastępcze
4 084 131,51 zł
Wydatki bieżące
321 191,18 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
321 191,18 zł
Wydatki bieżące
68 100,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
68 100,00 zł
Wydatki bieżące
7 684,64 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
7 684,64 zł
Wydatki bieżące
47 880,00 zł
Pozostała działalność
47 880,00 zł
Wydatki bieżące
3 854 717,88 zł
Świetlice szkolne
3 854 717,88 zł
Wydatki bieżące
3 441 746,64 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
3 441 746,64 zł
Wydatki bieżące
2 771 701,77 zł
Internaty i bursy szkolne
2 771 701,77 zł
Wydatki bieżące
2 328 047,72 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 328 047,72 zł
Wydatki bieżące
2 028 278,17 zł
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
2 028 278,17 zł
Wydatki bieżące
1 329 103,42 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 329 103,42 zł
Wydatki bieżące
1 252 218,83 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
1 252 218,83 zł
Wydatki bieżące
772 307,08 zł
Wydatki majątkowe
39 852,00 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
812 159,08 zł
Wydatki bieżące
493 440,23 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
493 440,23 zł
Wydatki bieżące
447 007,27 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
447 007,27 zł
Wydatki bieżące
101 482,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
101 482,00 zł
Wydatki bieżące
85 747,82 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
85 747,82 zł
Wydatki bieżące
100 365,00 zł
Pozostała działalność
100 365,00 zł
Wydatki bieżące
17 083 369,31 zł
Wydatki majątkowe
282 999,68 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
17 366 368,99 zł
Wydatki bieżące
4 825 320,12 zł
Wydatki majątkowe
1 209 677,96 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6 034 998,08 zł
Wydatki bieżące
1 976 137,14 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 976 137,14 zł
Wydatki majątkowe
1 507 339,19 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 507 339,19 zł
Wydatki bieżące
361 305,87 zł
Wydatki majątkowe
331 041,24 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
692 347,11 zł
Wydatki bieżące
305 178,08 zł
Wydatki majątkowe
269 837,98 zł
Schroniska dla zwierząt
575 016,06 zł
Wydatki bieżące
456 647,23 zł
Oczyszczanie miast i wsi
456 647,23 zł
Wydatki bieżące
9 840,00 zł
Zmniejszenie hałasu i wibracji
9 840,00 zł
Wydatki bieżące
4 952,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
4 952,00 zł
Wydatki bieżące
1 945,31 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
1 945,31 zł
Wydatki bieżące
1 679 284,91 zł
Wydatki majątkowe
45 295,00 zł
Pozostała działalność
1 724 579,91 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Wydatki majątkowe
6 513 705,69 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
6 713 705,69 zł
Wydatki bieżące
5 635 861,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 635 861,00 zł
Wydatki bieżące
4 691 104,00 zł
Biblioteki
4 691 104,00 zł
Wydatki bieżące
2 640 320,00 zł
Muzea
2 640 320,00 zł
Wydatki bieżące
1 700 000,00 zł
Teatry
1 700 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 361 997,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
1 361 997,00 zł
Wydatki bieżące
113 310,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
113 310,00 zł
Wydatki bieżące
68 346,70 zł
Pozostała działalność
68 346,70 zł
Wydatki bieżące
7 988 679,99 zł
Wydatki majątkowe
701 949,34 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 690 629,33 zł
Wydatki bieżące
2 441 325,64 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2 441 325,64 zł
Wydatki bieżące
252 553,77 zł
Obiekty sportowe
252 553,77 zł
Wydatki bieżące
238 364,22 zł
Pozostała działalność
238 364,22 zł
Wydatki bieżące
1 725 244,93 zł
Cmentarze
1 725 244,93 zł
Wydatki bieżące
1 343 571,14 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
1 343 571,14 zł
Wydatki bieżące
554 640,61 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Nadzór budowlany
554 640,61 zł
Wydatki bieżące
290 690,11 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
290 690,11 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich

Pozostała działalność
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 822 518,95 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
5 822 518,95 zł
Wydatki majątkowe
39 943,02 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
39 943,02 zł
Wydatki bieżące
4 647,70 zł
Izby rolnicze
4 647,70 zł
Wydatki bieżące
56 449,07 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
56 449,07 zł
Wydatki bieżące
4 812 518,76 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4 812 518,76 zł
Wydatki bieżące
519 353,80 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
519 353,80 zł
Wydatki bieżące
263 847,15 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wymiar sprawiedlowości
263 847,15 zł
Wydatki bieżące
88 942,76 zł
Obrona narodowa
88 942,76 zł
Wydatki bieżące
40 214,00 zł
Różne rozliczenia
40 214,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Turystyka
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 300,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Przetwórstwo przemysłowe
10 300,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Legnica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
74 185 965,13 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.16%
Infrastruktura
25.93%
Edukacja i oświata
9.98%
Kultura i sport
8.07%
Pozostałe wydatki
4.86%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
37 950 392,21 zł
19 234 215,49 zł
7 404 636,08 zł
5 989 684,87 zł
3 607 036,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_obszarow_miejskich_7cMsrJg.jpg

Rewitalizacja obszarów miejskich

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Całkowity koszt
4 375 108,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_terenow_zakaczewia.jpg

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej;
Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt
6 461 832,59 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_vjhAf8v.jpg

Budowa dróg

Budowa i przebudowa dróg i ulic;
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy;
Modernizacja Osi Kartuskiej;
Budowa i przebudowa chodników w mieście;
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście;
Budowa aktywnych przejść dla pieszych;
Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka, ulicy Śląskiej.

Całkowity koszt
25 512 495,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_0mGIA16.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne;
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście.

Całkowity koszt
391 278,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_tz5aL5F.jpg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Całkowity koszt
1 209 677,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_i_modernizacja_placowek_oswiatowych.jpg

Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1 - Łączny nakład (2016-2020): 6 458 548,73 zł;
Termomodernizacja i modernizacja Szkół Podstawowych Nr 16, 19;
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej Nr 7;
CKZiU - Budowa dodatkowego wejścia do budynku szkoły dostosowanego dla osób niepełnosprawnych;
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną w Szkole Podstawowej Nr 16;
Poprawa efektywności energetycznej budynku w Zespole Szkół Samochodowych i w V Liceum Ogólnokształcącym;
V Liceum Ogólnokształcące - przebudowa ogrodzenia i toalety uczniowskiej.

Całkowity koszt
6 995 599,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy.jpg

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Budowa systemów ochrony p.poż. w budynkach szkół podstawowych, miejskich przedszkolach;
Budowa monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 1;
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 12.

Całkowity koszt
892 387,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szkoly_podstawowe_specjalne.jpg

Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Całkowity koszt
10 827 045,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/z%C5%82obki_i_przedszkola.jpg

Żłobki i Przedszkola

Przebudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 12;
Budowa klimatyzacji i wentylacji w Żłobkach Nr 1, 2, 3, 4;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
197 802,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wydatki_inwestycyjne_szko%C5%82.jpg

Wydatki inwestycyjne szkół

Zakup multimedialnego programu edukacyjnego do Szkół Podstawowych, Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Zespołów Placówek Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Całkowity koszt
321 379,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Centrum_Kultury_i_Nauki.jpg

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na potrzeby CKNiE Witelona.
Łączne nakłady finansowe w latach (2015-2022): 23 413 298,00 zł.
Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar.

Całkowity koszt
5 986 200,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/palmiarnia_Am6VWBt.jpg

Palmiarnia

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej. Łączne nakłady finansowe (2006-2023): 6 198 656,15 zł.

Całkowity koszt
80 811,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Park_miejski.jpg

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. Łączne nakłady finansowe (2006-2021): 20 031 218,00 zł.
Modernizacja wejścia do Parku.

Całkowity koszt
635 675,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/osrodek_sportu_i_rekreacji.jpg

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. NMP 7 oraz rozbudowa oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia poboru mocy.

Całkowity koszt
701 949,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nabywanie_nieruchomosci.jpg

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość położoną przy ul. Złotoryjskiej 62 przez Spółdzielnię Inwalidów "Legspin".

Całkowity koszt
876 053,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ograniczenie_niskiej_emisji_PSBDjsp.jpg

Ograniczenie niskiej emisji

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Całkowity koszt
1 507 339,19 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_dzwigu.jpg

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku UML

Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8.

Całkowity koszt
799 908,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_d4elNEb.jpg

Pozostałe inwestycje

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży;
Budowa parkingu w miejscu wyburzonych pawilonów przy ul. Neptuna;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
1 750 145,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zaklady_gospodarki_mieszkaniowej.jpg

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki na zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Całkowity koszt
1 056 238,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/legnicki_budzet_obywatelski.jpg

Legnicki Budżet Obywatelski

Budowa i przebudowa dróg, chodników, ścieżek i miejsc postojowych;
Budowa placów zabaw i boisk;
Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Całkowity koszt
2 645 072,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_domu_opieki_AVemmb8.jpg

Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.
Łączne nakłady finansowe (2019-2022): 5 447 000,00 zł.

Całkowity koszt
94 464,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_8H5aTnC.jpg

Bezpieczeństwo

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej;
Przebudowa wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy.

Całkowity koszt
867 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_obszarow_miejskich_7cMsrJg.jpg

Całkowity koszt

4 375 108,11 zł

Rewitalizacja obszarów miejskich

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych;
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_terenow_zakaczewia.jpg

Całkowity koszt

6 461 832,59 zł

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej;
Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_vjhAf8v.jpg

Całkowity koszt

25 512 495,31 zł

Budowa dróg

Budowa i przebudowa dróg i ulic;
Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy;
Modernizacja Osi Kartuskiej;
Budowa i przebudowa chodników w mieście;
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście;
Budowa aktywnych przejść dla pieszych;
Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka, ulicy Śląskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_0mGIA16.jpg

Całkowity koszt

391 278,24 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne;
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_tz5aL5F.jpg

Całkowity koszt

1 209 677,96 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Edukacja i oświata

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_i_modernizacja_placowek_oswiatowych.jpg

Całkowity koszt

6 995 599,89 zł

Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych

Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1 - Łączny nakład (2016-2020): 6 458 548,73 zł;
Termomodernizacja i modernizacja Szkół Podstawowych Nr 16, 19;
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej Nr 7;
CKZiU - Budowa dodatkowego wejścia do budynku szkoły dostosowanego dla osób niepełnosprawnych;
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną w Szkole Podstawowej Nr 16;
Poprawa efektywności energetycznej budynku w Zespole Szkół Samochodowych i w V Liceum Ogólnokształcącym;
V Liceum Ogólnokształcące - przebudowa ogrodzenia i toalety uczniowskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy.jpg

Całkowity koszt

892 387,96 zł

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Budowa systemów ochrony p.poż. w budynkach szkół podstawowych, miejskich przedszkolach;
Budowa monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 1;
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 12.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szkoly_podstawowe_specjalne.jpg

Całkowity koszt

10 827 045,74 zł

Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/z%C5%82obki_i_przedszkola.jpg

Całkowity koszt

197 802,90 zł

Żłobki i Przedszkola

Przebudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 12;
Budowa klimatyzacji i wentylacji w Żłobkach Nr 1, 2, 3, 4;
Pozostałe inwestycje.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wydatki_inwestycyjne_szko%C5%82.jpg

Całkowity koszt

321 379,00 zł

Wydatki inwestycyjne szkół

Zakup multimedialnego programu edukacyjnego do Szkół Podstawowych, Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Zespołów Placówek Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Centrum_Kultury_i_Nauki.jpg

Całkowity koszt

5 986 200,05 zł

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na potrzeby CKNiE Witelona.
Łączne nakłady finansowe w latach (2015-2022): 23 413 298,00 zł.
Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/palmiarnia_Am6VWBt.jpg

Całkowity koszt

80 811,00 zł

Palmiarnia

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej. Łączne nakłady finansowe (2006-2023): 6 198 656,15 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Park_miejski.jpg

Całkowity koszt

635 675,69 zł

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. Łączne nakłady finansowe (2006-2021): 20 031 218,00 zł.
Modernizacja wejścia do Parku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/osrodek_sportu_i_rekreacji.jpg

Całkowity koszt

701 949,34 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. NMP 7 oraz rozbudowa oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia poboru mocy.

Pozostałe wydatki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nabywanie_nieruchomosci.jpg

Całkowity koszt

876 053,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości;
Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość położoną przy ul. Złotoryjskiej 62 przez Spółdzielnię Inwalidów "Legspin".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ograniczenie_niskiej_emisji_PSBDjsp.jpg

Całkowity koszt

1 507 339,19 zł

Ograniczenie niskiej emisji

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_dzwigu.jpg

Całkowity koszt

799 908,36 zł

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku UML

Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_d4elNEb.jpg

Całkowity koszt

1 750 145,50 zł

Pozostałe inwestycje

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży;
Budowa parkingu w miejscu wyburzonych pawilonów przy ul. Neptuna;
Pozostałe inwestycje.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zaklady_gospodarki_mieszkaniowej.jpg

Całkowity koszt

1 056 238,82 zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki na zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/legnicki_budzet_obywatelski.jpg

Całkowity koszt

2 645 072,48 zł

Legnicki Budżet Obywatelski

Budowa i przebudowa dróg, chodników, ścieżek i miejsc postojowych;
Budowa placów zabaw i boisk;
Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_domu_opieki_AVemmb8.jpg

Całkowity koszt

94 464,00 zł

Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.
Łączne nakłady finansowe (2019-2022): 5 447 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_8H5aTnC.jpg

Całkowity koszt

867 500,00 zł

Bezpieczeństwo

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej;
Przebudowa wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.