Legnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
95 341
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
566 415 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
25.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
141 582 623 zł
25.0%
CIT
CIT
11 840 000 zł
2.09%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
68 919 000 zł
12.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
40 440 386 zł
7.14%
Dotacje
Dotacje
122 291 118 zł
21.59%
Subwencje
Subwencje
137 310 177 zł
24.24%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
44 031 696 zł
7.77%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
587 137 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
65 983 000,00 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
65 983 000,00 zł
Wydatki bieżące
89%
521 154 000,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.33%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
198 269 324,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
61 328 229,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 930 263,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
36 295 780,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
14 828 745,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
18 632 851,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
55 381 348,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit.svg
Rodzina
całkowity koszt
96 919 080,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
33 042 870,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
20 831 240,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 175 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 542 310,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa-pit.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 796 766,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 199 828,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
198 269 324,70 zł
Wydatki bieżące
183 064 384,70 zł
Wydatki inwestycyjne
15 204 940,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
61 328 229,00 zł
Wydatki bieżące
32 828 169,00 zł
Wydatki inwestycyjne
28 500 060,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 930 263,00 zł
Wydatki bieżące
10 049 963,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 880 300,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
36 295 780,82 zł
Wydatki bieżące
35 625 780,82 zł
Wydatki inwestycyjne
670 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
14 828 745,00 zł
Wydatki bieżące
14 528 745,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
18 632 851,00 zł
Wydatki bieżące
18 592 851,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
55 381 348,30 zł
Wydatki bieżące
49 781 348,30 zł
Wydatki inwestycyjne
5 600 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit.svg
Rodzina
całkowity koszt
96 919 080,00 zł
Wydatki bieżące
96 353 210,00 zł
Wydatki inwestycyjne
119 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
33 042 870,00 zł
Wydatki bieżące
29 339 870,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 703 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
20 831 240,00 zł
Wydatki bieżące
15 516 240,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 315 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 175 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 175 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 542 310,00 zł
Wydatki bieżące
11 110 310,00 zł
Wydatki inwestycyjne
432 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa-pit.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 796 766,00 zł
Wydatki bieżące
3 796 766,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 199 828,18 zł
Wydatki bieżące
7 981 128,18 zł
Wydatki inwestycyjne
218 700,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4,00 zł
Wydatki bieżące
4 955 364,00 zł
Wydatki bieżące
52 476 237,59 zł
Wydatki inwestycyjne
5 783 940,00 zł
Szkoły podstawowe
58 260 177,59 zł
Wydatki bieżące
6 925 070,00 zł
Wydatki inwestycyjne
8 800 000,00 zł
Szkoły specjalne
15 725 070,00 zł
Wydatki bieżące
39 837 749,32 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Szkoły policealne, branżowe, zawodowe, technika, kursy
39 937 749,32 zł
Wydatki bieżące
31 820 530,00 zł
Wydatki inwestycyjne
411 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola specjalne i inne formy wychowania przedszkolnego
32 231 530,00 zł
Wydatki bieżące
7 492 650,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 492 650,00 zł
Wydatki bieżące
18 198 464,00 zł
Wydatki inwestycyjne
110 000,00 zł
Licea ogólnokształcące
18 308 464,00 zł
Wydatki bieżące
9 676 402,91 zł
Gimnazja
9 676 402,91 zł
Wydatki bieżące
10 145 430,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
10 145 430,00 zł
Wydatki bieżące
855 660,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
855 660,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
5 636 190,88 zł
Wydatki bieżące
5 917 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
8 596 640,00 zł
Drogi publiczne gminne
14 513 640,00 zł
Wydatki bieżące
16 141 730,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
16 141 730,00 zł
Wydatki bieżące
8 362 338,00 zł
Wydatki inwestycyjne
19 653 420,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
28 015 758,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 327 101,00 zł
Pozostała działalność
2 327 101,00 zł
Wydatki bieżące
6 700 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 080 300,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
11 780 300,00 zł
Wydatki bieżące
3 346 113,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 646 113,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
503 850,00 zł
Wydatki bieżące
27 468 497,82 zł
Wydatki inwestycyjne
670 000,00 zł
Urzędy gmin
28 138 497,82 zł
Wydatki bieżące
1 786 390,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 786 390,00 zł
Wydatki bieżące
2 563 720,00 zł
Urzędy wojewódzkie
2 563 720,00 zł
Wydatki bieżące
2 530 783,00 zł
Starostwa powiatowe
2 530 783,00 zł
Wydatki bieżące
509 600,00 zł
Rady gmin
509 600,00 zł
Wydatki bieżące
271 590,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
271 590,00 zł
Wydatki bieżące
42 000,00 zł
Kwalifikacja wojskowa
42 000,00 zł
Wydatki bieżące
453 200,00 zł
Pozostała działalność
453 200,00 zł
Wydatki bieżące
4 040 930,00 zł
Straż miejska
4 040 930,00 zł
Wydatki bieżące
10 047 641,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 047 641,00 zł
Wydatki bieżące
281 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
581 500,00 zł
Wydatki bieżące
60 850,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
60 850,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 000,00 zł
Obrona cywilna
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
66 824,00 zł
Pozostała działalność
66 824,00 zł
Wydatki bieżące
3 991 577,00 zł
Świetlice szkolne
3 991 577,00 zł
Wydatki bieżące
3 454 420,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
3 454 420,00 zł
Wydatki bieżące
3 139 598,00 zł
Internaty i bursy szkolne
3 139 598,00 zł
Wydatki bieżące
2 308 630,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 308 630,00 zł
Wydatki bieżące
1 997 350,00 zł
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
1 997 350,00 zł
Wydatki bieżące
1 296 224,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 296 224,00 zł
Wydatki bieżące
667 960,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
707 960,00 zł
Wydatki bieżące
641 800,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
641 800,00 zł
Wydatki bieżące
533 940,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
533 940,00 zł
Wydatki bieżące
561 352,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym
561 352,00 zł
Wydatki bieżące
12 123 370,27 zł
Domy pomocy społecznej
12 123 370,27 zł
Wydatki bieżące
11 588 070,00 zł
Ośodki pomocy społecznej
11 588 070,00 zł
Wydatki bieżące
8 100 100,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8 100 100,00 zł
Wydatki bieżące
3 631 730,00 zł
Wydatki inwestycyjne
150 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
3 781 730,00 zł
Wydatki bieżące
3 284 600,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 284 600,00 zł
Wydatki bieżące
2 925 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 925 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 519 000,00 zł
Zasiłki stałe
2 519 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 380 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
850 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
2 230 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 747 710,00 zł
Izby wytrzeźwień
1 747 710,00 zł
Wydatki bieżące
852 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
852 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Programy polityki zdrowotnej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
6 229 768,03 zł
Wydatki bieżące
42 512 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
42 512 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 949 513,96 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
29 949 513,96 zł
Wydatki bieżące
7 363 748,59 zł
Wydatki inwestycyjne
108 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
7 471 748,59 zł
Wydatki bieżące
7 326 470,00 zł
Wydatki inwestycyjne
11 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
7 337 470,00 zł
Wydatki bieżące
5 106 300,00 zł
Wspieranie rodziny
5 106 300,00 zł
Wydatki bieżące
4 095 177,45 zł
Rodziny zastępcze
4 095 177,45 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
446 870,00 zł
Wydatki bieżące
18 954 070,00 zł
Wydatki inwestycyjne
283 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
19 237 070,00 zł
Wydatki bieżące
1 980 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 980 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
500 770,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 000 770,00 zł
Wydatki bieżące
5 168 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 195 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6 363 000,00 zł
Wydatki bieżące
311 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
561 000,00 zł
Wydatki bieżące
430 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
430 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 271 030,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 300 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
5 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 447 440,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 447 440,00 zł
Wydatki bieżące
4 457 680,00 zł
Biblioteki
4 457 680,00 zł
Wydatki bieżące
2 540 520,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Muzea
2 555 520,00 zł
Wydatki bieżące
1 700 000,00 zł
Teatry
1 700 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 054 600,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
1 054 600,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
116 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
8 100 080,00 zł
Wydatki inwestycyjne
182 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 282 080,00 zł
Wydatki bieżące
2 157 480,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2 157 480,00 zł
Wydatki bieżące
592 600,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Obiekty sportowe
842 600,00 zł
Wydatki bieżące
260 150,00 zł
Pozostała działalność
260 150,00 zł
Wydatki bieżące
1 549 780,00 zł
Cmentarze
1 549 780,00 zł
Wydatki bieżące
1 418 912,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografi
1 418 912,00 zł
Wydatki bieżące
518 074,00 zł
Nadzór budowlany
518 074,00 zł
Wydatki bieżące
310 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
310 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 275 128,18 zł
Wydatki inwestycyjne
218 700,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
7 493 828,18 zł
Wydatki bieżące
706 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
706 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 611 836,00 zł
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
4 611 836,00 zł
Wydatki bieżące
45 708,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
45 708,00 zł
Wydatki bieżące
264 000,00 zł
Wymiar sprawiedliwości
264 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 620,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa
19 620,00 zł
Wydatki bieżące
14 200,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa w kwocie 2.200,00 zł
Obrona narodowa
14 200,00 zł
Turystyka
8 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Legnica w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
65 983 000,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
49.62%
Infrastruktura
28.89%
Edukacja i oświata
15.95%
Sprawy społeczne, kultura i sport
5.54%
Pozostałe wydatki
Wydatki na inwestycje w dziale
27 401 060,00 zł
15 952 940,00 zł
8 807 000,00 zł
3 062 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/4-plac_s%C5%82owianski.jpg

Rewitalizacja obszarów miejskich

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.

Całkowity koszt
4 604 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/5-zakaczawie.jpg

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej;
Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą;
Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Łączny nakład (2016-2019): 12 081 336,99 zł

Całkowity koszt
8 396 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/6-budowa_drog_h4bZhTl.jpg

Budowa dróg

Budowa i przebudowa dróg powiatowych - T. Gumińskiego,

Modernizacja Osi Kartuskiej
Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka
 

Całkowity koszt
12 644 060,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/7-kanalizacja.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście.

Łączny nakład na inwestycje (2019-2026): 9 300 000,00 zł


Całkowity koszt
562 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/8_-_oswietlenie_2.jpg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście, podświetlenie obiektów zabytkowych.

Całkowity koszt
1 195 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/16-_termomodernizacja.jpg

Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych

SP nr 7 i 19 - przebudowa pomieszczeń na placówki dydaktyczne;

SP Nr 19 - Termomodernizacja budynku szkolnego;

II LO - modernizacja bazy sportowej;

V LO - przebudowa ogrodzenia i wymiana stolarki okiennej;

ZS Ekonomicznych - przebudowa budynku dydaktycznego;

ZS Integracyjnych ul. Wierzyńskiego 1 - termomodernizacja, łączny nakład (2016-2020): 5 620 704,18 zł;

Całkowity koszt
6 053 940,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/17-_szko%C5%82y.jpg

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Budowa systemu ochrony p.poż. w:

- Szkoły Podstawowe nr 2, 4, 9, 10,

- Miejskim Przedszkolu nr 12 w Legnicy,

- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.

Całkowity koszt
880 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/18_-_szko%C5%82y_specjalne.jpg

Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Całkowity koszt
8 800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/19_-_zlobki.jpg

Żłobki i Przedszkola

Budowa klimatyzacji i wentylacji w żłobkach: Nr. 1, 2, 3, 4;

Rozbudowa placów zabaw dla przedszkole Nr 12;

Miejskie Przedszkole nr 1 - wymiana nawierzchni chodnika przed wejściem.

Całkowity koszt
219 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/9-LBO.jpg

Legnicki Budżet Obywatelski

Budowa chodników, ścieżek i miejsc postojowych;
Budowa placów zabaw i boisk;
Przebudowa boksów w schronisku;


Całkowity koszt
2 875 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/10-MOPS_dom_opieki.jpg

Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy
Łączne nakłady finansowe (2019-2022): 5 200 000,00 zł

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/11-policja.jpg

Bezpieczeństwo

Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej

Całkowity koszt
300 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dom_strzelecki_rewitalizacja_qJm9yO6.jpg

CKNiE

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na potrzeby CKNiE Witelona

Łączne nakłady finansowe w latach (2015-2022): 22 464 765,00 zł 

Całkowity koszt
3 600 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/13-palmiarnia.jpg

Palmiarnia

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej

Łączne nakłady finansowe (2006-2023): 6 213 056,00 zł 

Całkowity koszt
200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/14-park.jpg

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/otwarcie_lodowiska.jpg

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. NMP 7, w tym sztuczne lodowisko

Całkowity koszt
182 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/20-_TBS.jpg

TBS

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego ""TBS""  sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości

Całkowity koszt
800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/21_-_emisja.jpg

Ograniczanie niskiej emisji

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/22_-_UM_dzwig.jpg

Przebudowa dźwigu 

Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8

Całkowity koszt
650 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/legnica_inwestycje.jpg

Pozostałe inwestycje 

Całkowity koszt
412 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/4-plac_s%C5%82owianski.jpg

Całkowity koszt

4 604 000,00 zł

Rewitalizacja obszarów miejskich

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/5-zakaczawie.jpg

Całkowity koszt

8 396 000,00 zł

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej;
Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą;
Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Łączny nakład (2016-2019): 12 081 336,99 zł

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/6-budowa_drog_h4bZhTl.jpg

Całkowity koszt

12 644 060,00 zł

Budowa dróg

Budowa i przebudowa dróg powiatowych - T. Gumińskiego,

Modernizacja Osi Kartuskiej
Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka
 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/7-kanalizacja.jpg

Całkowity koszt

562 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście.

Łączny nakład na inwestycje (2019-2026): 9 300 000,00 zł


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/8_-_oswietlenie_2.jpg

Całkowity koszt

1 195 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście, podświetlenie obiektów zabytkowych.

Edukacja i oświata

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/16-_termomodernizacja.jpg

Całkowity koszt

6 053 940,00 zł

Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych

SP nr 7 i 19 - przebudowa pomieszczeń na placówki dydaktyczne;

SP Nr 19 - Termomodernizacja budynku szkolnego;

II LO - modernizacja bazy sportowej;

V LO - przebudowa ogrodzenia i wymiana stolarki okiennej;

ZS Ekonomicznych - przebudowa budynku dydaktycznego;

ZS Integracyjnych ul. Wierzyńskiego 1 - termomodernizacja, łączny nakład (2016-2020): 5 620 704,18 zł;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/17-_szko%C5%82y.jpg

Całkowity koszt

880 000,00 zł

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Budowa systemu ochrony p.poż. w:

- Szkoły Podstawowe nr 2, 4, 9, 10,

- Miejskim Przedszkolu nr 12 w Legnicy,

- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/18_-_szko%C5%82y_specjalne.jpg

Całkowity koszt

8 800 000,00 zł

Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/19_-_zlobki.jpg

Całkowity koszt

219 000,00 zł

Żłobki i Przedszkola

Budowa klimatyzacji i wentylacji w żłobkach: Nr. 1, 2, 3, 4;

Rozbudowa placów zabaw dla przedszkole Nr 12;

Miejskie Przedszkole nr 1 - wymiana nawierzchni chodnika przed wejściem.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/9-LBO.jpg

Całkowity koszt

2 875 000,00 zł

Legnicki Budżet Obywatelski

Budowa chodników, ścieżek i miejsc postojowych;
Budowa placów zabaw i boisk;
Przebudowa boksów w schronisku;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/10-MOPS_dom_opieki.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy
Łączne nakłady finansowe (2019-2022): 5 200 000,00 zł

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/11-policja.jpg

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dom_strzelecki_rewitalizacja_qJm9yO6.jpg

Całkowity koszt

3 600 000,00 zł

CKNiE

Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na potrzeby CKNiE Witelona

Łączne nakłady finansowe w latach (2015-2022): 22 464 765,00 zł 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/13-palmiarnia.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Palmiarnia

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej

Łączne nakłady finansowe (2006-2023): 6 213 056,00 zł 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/14-park.jpg

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/otwarcie_lodowiska.jpg

Całkowity koszt

182 000,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. NMP 7, w tym sztuczne lodowisko

Pozostałe wydatki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/20-_TBS.jpg

Całkowity koszt

800 000,00 zł

TBS

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego ""TBS""  sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/21_-_emisja.jpg

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Ograniczanie niskiej emisji

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/22_-_UM_dzwig.jpg

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Przebudowa dźwigu 

Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/legnica_inwestycje.jpg

Całkowity koszt

412 000,00 zł

Pozostałe inwestycje 

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.