Legnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
99 752
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
570 439 696,77 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.82%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
141 582 623 zł
24.82%
CIT
CIT
11 840 000 zł
2.08%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
68 919 000 zł
12.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
40 425 114 zł
7.09%
Dotacje
Dotacje
126 975 026,45 zł
22.26%
Subwencje
Subwencje
136 643 243 zł
23.95%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
44 054 690,32 zł
7.72%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
598 274 696,77 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
63 038 510,00 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
63 038 510,00 zł
Wydatki bieżące
89%
535 236 186,77 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.33%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
203 214 220,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
61 651 741,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
17 494 973,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
36 565 257,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 987 689,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 672 239,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 697 756,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
55 499 557,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit.svg
Rodzina
całkowity koszt
97 515 687,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
33 060 870,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 369 003,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 839 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa-pit.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 810 666,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 175 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo-pit.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
72 825,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 647 909,20 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie-pit.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
203 214 220,87 zł
Wydatki bieżące
185 007 180,87 zł
Wydatki inwestycyjne
18 207 040,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc-pit.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
61 651 741,88 zł
Wydatki bieżące
33 241 681,88 zł
Wydatki inwestycyjne
28 410 060,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa-pit.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
17 494 973,00 zł
Wydatki bieżące
10 049 963,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 445 010,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna-pit.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
36 565 257,93 zł
Wydatki bieżące
35 745 257,93 zł
Wydatki inwestycyjne
820 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne-pit.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 987 689,00 zł
Wydatki bieżące
15 630 189,00 zł
Wydatki inwestycyjne
357 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 672 239,18 zł
Wydatki bieżące
5 469 539,18 zł
Wydatki inwestycyjne
202 700,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza-pit.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 697 756,78 zł
Wydatki bieżące
19 657 756,78 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna-pit.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
55 499 557,04 zł
Wydatki bieżące
49 799 557,04 zł
Wydatki inwestycyjne
5 700 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina-pit.svg
Rodzina
całkowity koszt
97 515 687,20 zł
Wydatki bieżące
97 396 687,20 zł
Wydatki inwestycyjne
119 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna-pit.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
33 060 870,00 zł
Wydatki bieżące
29 337 570,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 723 300,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo-pit.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 369 003,00 zł
Wydatki bieżące
15 654 003,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 715 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna-pit.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 839 300,00 zł
Wydatki bieżące
11 127 800,00 zł
Wydatki inwestycyjne
711 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa-pit.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 810 666,00 zł
Wydatki bieżące
3 810 666,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 175 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 175 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo-pit.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
72 825,69 zł
Wydatki bieżące
72 825,69 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia-pit.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 647 909,20 zł
Wydatki bieżące
5 300 509,20 zł
Wydatki inwestycyjne
347 400,00 zł
Wydatki bieżące
51 672 737,62 zł
Wydatki inwestycyjne
6 294 791,00 zł
Szkoły podstawowe
57 967 528,62 zł
Wydatki bieżące
22 644 003,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 977 946,00 zł
Szkoły specjalne, policealne, branżowe, zawodowe, artystyczne
33 621 949,00 zł
Wydatki bieżące
30 793 708,00 zł
Wydatki inwestycyjne
427 000,00 zł
Przedszkola,oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego
31 220 708,00 zł
Wydatki bieżące
19 916 771,42 zł
Wydatki inwestycyjne
189 865,00 zł
Technika
20 106 636,42 zł
Wydatki bieżące
17 683 628,10 zł
Wydatki inwestycyjne
204 865,00 zł
Licea ogólnokształcące
17 888 493,10 zł
Wydatki bieżące
10 317 266,00 zł
Wydatki inwestycyjne
98 600,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
10 415 866,00 zł
Wydatki bieżące
9 591 752,49 zł
Gimnazja
9 591 752,49 zł
Wydatki bieżące
7 524 764,46 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 524 764,46 zł
Wydatki bieżące
2 831 931,90 zł
Wydatki inwestycyjne
13 973,00 zł
Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
2 845 904,90 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Kwalifikacyjne kursy zawodowe, Dowożenie uczniów do szkół, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
12 030 617,88 zł
Wydatki bieżące
8 397 538,00 zł
Wydatki inwestycyjne
20 353 420,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
28 750 958,00 zł
Wydatki bieżące
16 456 122,88 zł
Lokalny transport zbiorowy
16 456 122,88 zł
Wydatki bieżące
5 874 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 806 640,00 zł
Drogi publiczne gminne
13 680 640,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 434 021,00 zł
Pozostała działalność
2 434 021,00 zł
Wydatki bieżące
6 700 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 894 300,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
12 594 300,00 zł
Wydatki bieżące
3 346 113,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 050 710,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 396 823,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 850,00 zł
Pozostała działalność
3 850,00 zł
Wydatki bieżące
27 507 047,93 zł
Wydatki inwestycyjne
820 000,00 zł
Urzędy gmin
28 327 047,93 zł
Wydatki bieżące
2 633 147,00 zł
Urzędy wojewódzkie
2 633 147,00 zł
Wydatki bieżące
2 530 783,00 zł
Starostwa powiatowe
2 530 783,00 zł
Wydatki bieżące
1 786 390,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 786 390,00 zł
Wydatki bieżące
509 600,00 zł
Rady gmin
509 600,00 zł
Wydatki bieżące
271 590,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
271 590,00 zł
Wydatki bieżące
53 500,00 zł
Kwalifikacja wojskowa
53 500,00 zł
Wydatki bieżące
453 200,00 zł
Pozostała działalność
453 200,00 zł
Wydatki bieżące
11 203 085,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
11 203 085,00 zł
Wydatki bieżące
4 040 930,00 zł
Straż gminna
4 040 930,00 zł
Wydatki bieżące
224 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
357 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
581 500,00 zł
Wydatki bieżące
60 850,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
60 850,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 000,00 zł
Obrona cywilna
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Straż graniczna
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
66 824,00 zł
Pozostała działalność
66 824,00 zł
Wydatki bieżące
4 763 539,18 zł
Wydatki inwestycyjne
202 700,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
4 966 239,18 zł
Wydatki bieżące
706 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
706 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 003 901,00 zł
Świetlice szkolne
4 003 901,00 zł
Wydatki bieżące
3 454 073,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
3 454 073,00 zł
Wydatki bieżące
3 140 698,00 zł
Internaty i bursy szkolne
3 140 698,00 zł
Wydatki bieżące
2 279 774,34 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 279 774,34 zł
Wydatki bieżące
1 996 242,00 zł
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
1 996 242,00 zł
Wydatki bieżące
1 412 858,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 412 858,00 zł
Wydatki bieżące
1 206 603,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
1 206 603,00 zł
Wydatki bieżące
667 960,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
707 960,00 zł
Wydatki bieżące
657 473,44 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
657 473,44 zł
Wydatki bieżące
532 137,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
532 137,00 zł
Wydatki bieżące
120 582,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
120 582,00 zł
Wydatki bieżące
85 090,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
85 090,00 zł
Wydatki bieżące
100 365,00 zł
Pozostała działalność
100 365,00 zł
Wydatki bieżące
12 306 894,70 zł
Domy pomocy społecznej
12 306 894,70 zł
Wydatki bieżące
11 126 499,97 zł
Ośrodki pomocy społecznej
11 126 499,97 zł
Wydatki bieżące
8 031 748,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8 031 748,00 zł
Wydatki bieżące
3 698 166,61 zł
Wydatki inwestycyjne
150 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
3 848 166,61 zł
Wydatki bieżące
3 284 600,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
3 284 600,00 zł
Wydatki bieżące
2 920 288,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 920 288,00 zł
Wydatki bieżące
2 519 000,00 zł
Zasiłki stałe
2 519 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 263 786,94 zł
Wydatki inwestycyjne
1 150 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 413 786,94 zł
Wydatki bieżące
1 751 710,00 zł
Izby wytrzeźwień
1 751 710,00 zł
Wydatki bieżące
915 700,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
915 700,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Programy polityki zdrowotnej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pomoc dla cudzoziemców, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
6 381 162,82 zł
Wydatki bieżące
42 512 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
42 512 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 014 901,74 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
30 014 901,74 zł
Wydatki bieżące
7 631 547,06 zł
Wydatki inwestycyjne
108 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonalności żłobków
7 739 547,06 zł
Wydatki bieżące
7 329 300,29 zł
Wydatki inwestycyjne
11 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
7 340 300,29 zł
Wydatki bieżące
5 338 268,29 zł
Wspieranie rodziny
5 338 268,29 zł
Wydatki bieżące
4 118 549,82 zł
Rodziny zastępcze
4 118 549,82 zł
Wydatki bieżące
136 950,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
136 950,00 zł
Wydatki bieżące
267 700,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
267 700,00 zł
Wydatki bieżące
47 470,00 zł
Pozostała działalność
47 470,00 zł
Wydatki bieżące
18 954 070,00 zł
Wydatki inwestycyjne
283 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
19 237 070,00 zł
Wydatki bieżące
5 168 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 195 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6 363 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 980 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 980 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
503 690,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 003 690,00 zł
Wydatki bieżące
311 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
561 000,00 zł
Wydatki bieżące
463 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
463 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 253 110,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 700 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
7 900 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 551 693,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 551 693,00 zł
Wydatki bieżące
4 457 680,00 zł
Biblioteki
4 457 680,00 zł
Wydatki bieżące
2 540 520,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Muzea
2 555 520,00 zł
Wydatki bieżące
1 700 000,00 zł
Teatry
1 700 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 054 600,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
1 054 600,00 zł
Wydatki bieżące
113 510,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
113 510,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 114 080,00 zł
Wydatki inwestycyjne
461 500,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 575 580,00 zł
Wydatki bieżące
2 170 970,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2 170 970,00 zł
Wydatki bieżące
592 600,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Obiekty sportowe
842 600,00 zł
Wydatki bieżące
250 150,00 zł
Pozostała działalność
250 150,00 zł
Wydatki bieżące
1 571 800,00 zł
Cmentarze
1 571 800,00 zł
Wydatki bieżące
1 411 892,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
1 411 892,00 zł
Wydatki bieżące
516 974,00 zł
Nadzór budowlany
516 974,00 zł
Wydatki bieżące
310 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
310 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
33 000,00 zł
Molieracje wodne
33 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 500,00 zł
Izby rolnicze
5 500,00 zł
Wydatki bieżące
34 325,69 zł
Pozostała działalność
34 325,69 zł
Wydatki bieżące
4 676 466,20 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4 676 466,20 zł
Wydatki bieżące
97 800,00 zł
Wydatki inwestycyjne
347 400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
445 200,00 zł
Wydatki bieżące
264 000,00 zł
Wymiar sprawiedlowości
264 000,00 zł
Wydatki bieżące
254 243,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
254 243,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Turystyka
8 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Legnica w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
63 038 510,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.83%
Infrastruktura
30.52%
Edukacja i oświata
12.5%
Kultura i sport
9.78%
Pozostałe wydatki
5.37%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
26 372 060,00 zł
19 239 040,00 zł
7 882 000,00 zł
6 162 910,00 zł
3 382 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/4-plac_s%C5%82owianski.jpg

Rewitalizacja obszarów miejskich

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.

Całkowity koszt
884 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/5-zakaczawie.jpg

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej; Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Łączny nakład w latach 2016-2019: 7 598 730,55 zł; Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Całkowity koszt
10 724 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/6-budowa_drog_h4bZhTl.jpg

Budowa dróg

Budowa i przebudowa dróg powiatowych - T. Gumińskiego;

Modernizacja Osi Kartuskiej;

Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka, ulicy Śląskiej.


 

Całkowity koszt
12 994 060,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/7-kanalizacja.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne;

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście. Łączny nakład na inwestycje(2019-2026): 9 300 000,00 zł.


Całkowity koszt
575 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/8_-_oswietlenie_2.jpg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście, podświetlenie obiektów zabytkowych.

Całkowity koszt
1 195 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/16-_termomodernizacja.jpg

Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych


Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1. Łączny nakład (2016-2020): 5 620 704,18 zł;

Wymiana stolarki okiennej w V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32;

Przebudowa pomieszczeń na placówki dydaktyczne w SP 7,19;

II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 -modernizacja bazy sportowej.

Całkowity koszt
6 430 940,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/17-_szko%C5%82y.jpg

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Budowa systemu ochrony p.poż. w:

- Szkoły Podstawowe nr 2, 4, 9, 10,

- Miejskim Przedszkolu nr 12 w Legnicy,

- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy ul.;

Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.;

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Budowa systemu alarmowego w budynku szkoły.

Całkowity koszt
935 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/18_-_szko%C5%82y_specjalne.jpg

Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Całkowity koszt
10 950 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/19_-_zlobki.jpg

Żłobki i Przedszkola

Budowa klimatyzacji i wentylacji w żłobkach: Nr. 1, 2, 3, 4;

Rozbudowa placów zabaw dla przedszkole Nr 12;

Miejskie Przedszkole nr 1 - wymiana nawierzchni chodnika przed wejściem.

Całkowity koszt
219 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/17-_szko%C5%82y_Ztslrzk.jpg

Wydatki inwestycyjne szkół

- Zakup multimedialnego programu edukacyjnego,

- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń,

- Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN.

Całkowity koszt
704 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/16-_termomodernizacja_n3ZXVHn.jpg

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji 


Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na potrzeby CKNiE Witelona. Łączne nakłady finansowe w latach (2015-2022): 22 464 765,00 zł.

Całkowity koszt
3 600 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/13-palmiarnia_6ZFNqcz.jpg

Palmiarnia

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej. Łączne nakłady finansowe (2006-2023): 6 213 056,00 zł.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/14-park_sRsaEN0.jpg

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.

Całkowity koszt
3 900 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/15_-_OSIR_Lodowisko.jpg

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. NMP 7, w tym Sztuczne lodowisko.

Całkowity koszt
182 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/20-_TBS.jpg

TBS

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS"  sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości.

Całkowity koszt
800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/21_-_emisja.jpg

Ograniczanie niskiej emisji

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/22_-_UM_dzwig.jpg

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku UML

Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8.

Całkowity koszt
800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/legnica_inwestycje.jpg

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt
2 659 910,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Bez_nazwy-17.jpg

Wydatki na zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Całkowity koszt
703 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/9-LBO.jpg

Legnicki Budżet Obywatelski

Budowa chodników, ścieżek i miejsc postojowych;

Budowa placów zabaw i boisk;

Przebudowa boksów w schronisku.


Całkowity koszt
2 875 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/10-MOPS_dom_opieki.jpg

Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy. Łączne nakłady finansowe (2019-2022): 5 200 000,00 zł.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/11-policja.jpg

Bezpieczeństwo

Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej.

Całkowity koszt
357 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/4-plac_s%C5%82owianski.jpg

Całkowity koszt

884 000,00 zł

Rewitalizacja obszarów miejskich

Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego;
Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/5-zakaczawie.jpg

Całkowity koszt

10 724 000,00 zł

Rewitalizacja terenów Zakaczawia

Budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej; Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Łączny nakład w latach 2016-2019: 7 598 730,55 zł; Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/6-budowa_drog_h4bZhTl.jpg

Całkowity koszt

12 994 060,00 zł

Budowa dróg

Budowa i przebudowa dróg powiatowych - T. Gumińskiego;

Modernizacja Osi Kartuskiej;

Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka, ulicy Śląskiej.


 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/7-kanalizacja.jpg

Całkowity koszt

575 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne;

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście. Łączny nakład na inwestycje(2019-2026): 9 300 000,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/8_-_oswietlenie_2.jpg

Całkowity koszt

1 195 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście, podświetlenie obiektów zabytkowych.

Edukacja i oświata

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/16-_termomodernizacja.jpg

Całkowity koszt

6 430 940,00 zł

Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych


Termomodernizacja Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1. Łączny nakład (2016-2020): 5 620 704,18 zł;

Wymiana stolarki okiennej w V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32;

Przebudowa pomieszczeń na placówki dydaktyczne w SP 7,19;

II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 -modernizacja bazy sportowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/17-_szko%C5%82y.jpg

Całkowity koszt

935 000,00 zł

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Budowa systemu ochrony p.poż. w:

- Szkoły Podstawowe nr 2, 4, 9, 10,

- Miejskim Przedszkolu nr 12 w Legnicy,

- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy ul.;

Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż.;

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Budowa systemu alarmowego w budynku szkoły.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/18_-_szko%C5%82y_specjalne.jpg

Całkowity koszt

10 950 000,00 zł

Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/19_-_zlobki.jpg

Całkowity koszt

219 000,00 zł

Żłobki i Przedszkola

Budowa klimatyzacji i wentylacji w żłobkach: Nr. 1, 2, 3, 4;

Rozbudowa placów zabaw dla przedszkole Nr 12;

Miejskie Przedszkole nr 1 - wymiana nawierzchni chodnika przed wejściem.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/17-_szko%C5%82y_Ztslrzk.jpg

Całkowity koszt

704 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne szkół

- Zakup multimedialnego programu edukacyjnego,

- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń,

- Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN.

Kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/16-_termomodernizacja_n3ZXVHn.jpg

Całkowity koszt

3 600 000,00 zł

Centrum Kultury, Nauki i Edukacji 


Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego na potrzeby CKNiE Witelona. Łączne nakłady finansowe w latach (2015-2022): 22 464 765,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/13-palmiarnia_6ZFNqcz.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Palmiarnia

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej. Łączne nakłady finansowe (2006-2023): 6 213 056,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/14-park_sRsaEN0.jpg

Całkowity koszt

3 900 000,00 zł

Park Miejski

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/15_-_OSIR_Lodowisko.jpg

Całkowity koszt

182 000,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. NMP 7, w tym Sztuczne lodowisko.

Pozostałe wydatki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/20-_TBS.jpg

Całkowity koszt

800 000,00 zł

TBS

Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS"  sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/21_-_emisja.jpg

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Ograniczanie niskiej emisji

Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/22_-_UM_dzwig.jpg

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Przebudowa dźwigu osobowego w budynku UML

Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/legnica_inwestycje.jpg

Całkowity koszt

2 659 910,00 zł

Pozostałe inwestycje

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Bez_nazwy-17.jpg

Całkowity koszt

703 000,00 zł

Wydatki na zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/9-LBO.jpg

Całkowity koszt

2 875 000,00 zł

Legnicki Budżet Obywatelski

Budowa chodników, ścieżek i miejsc postojowych;

Budowa placów zabaw i boisk;

Przebudowa boksów w schronisku.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/10-MOPS_dom_opieki.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Budowa Domu Opieki

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy. Łączne nakłady finansowe (2019-2022): 5 200 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/11-policja.jpg

Całkowity koszt

357 500,00 zł

Bezpieczeństwo

Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Zakup pojazdów służbowych dla pionu prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalnej.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.