Legnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Legnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
99 752
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
547 462 727,20 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.27%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
icon-pit
PIT
132 891 646 zł
24.27%
icon-cit
CIT
11 198 136,44 zł
2.04%
icon-najem-nieruchomosci
Podatki od nieruchomości
68 392 545,95 zł
12.49%
icon-podatki-lokalne
Inne Podatki Lokalne
41 562 998,77 zł
7.59%
icon-dotacje-unijne
Dotacje
130 059 036,40 zł
23.76%
icon-subwencja-oswiatowa
Subwencje
127 109 174 zł
23.22%
icon-pozostale
Pozostałe dochody
36 249 189,64 zł
6.62%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
567 043 591,52 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
66 636 512,98 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
66 636 512,98 zł
Wydatki bieżące
88%
500 407 078,54 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
189 322 314,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
61 945 342,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
17 458 564,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
33 433 717,75 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
14 413 344,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
550 869,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 013 194,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
53 054 640,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
102 354 524,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 098 407,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
16 839 506,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 934 738,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 549 546,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-melioracje-wodne.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
99 856,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 482 300,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 492 722,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
189 322 314,40 zł
Wydatki bieżące
179 259 691,26 zł
Wydatki majątkowe
10 062 623,14 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
61 945 342,81 zł
Wydatki bieżące
27 976 929,61 zł
Wydatki majątkowe
33 968 413,20 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
17 458 564,38 zł
Wydatki bieżące
8 337 928,57 zł
Wydatki majątkowe
9 120 635,81 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
33 433 717,75 zł
Wydatki bieżące
32 312 503,08 zł
Wydatki majątkowe
1 121 214,67 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
14 413 344,79 zł
Wydatki bieżące
14 040 360,79 zł
Wydatki majątkowe
372 984,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
550 869,43 zł
Wydatki bieżące
550 869,43 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 013 194,32 zł
Wydatki bieżące
18 918 194,36 zł
Wydatki majątkowe
94 999,96 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
53 054 640,96 zł
Wydatki bieżące
48 521 658,95 zł
Wydatki majątkowe
4 532 982,01 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
102 354 524,89 zł
Wydatki bieżące
100 959 456,76 zł
Wydatki majątkowe
1 395 068,13 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 098 407,28 zł
Wydatki bieżące
28 374 862,86 zł
Wydatki majątkowe
2 723 544,42 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
16 839 506,93 zł
Wydatki bieżące
15 250 603,49 zł
Wydatki majątkowe
1 588 903,44 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 934 738,53 zł
Wydatki bieżące
10 279 594,33 zł
Wydatki majątkowe
1 655 144,20 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 549 546,03 zł
Wydatki bieżące
4 549 546,03 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-melioracje-wodne.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
99 856,30 zł
Wydatki bieżące
99 856,30 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 482 300,16 zł
Wydatki bieżące
5 482 300,16 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 492 722,00 zł
Wydatki bieżące
5 492 722,56 zł
Wydatki bieżące
48 368 731,85 zł
Wydatki majątkowe
2 122 810,86 zł
Szkoły podstawowe
50 491 542,71 zł
Wydatki bieżące
30 944 728,57 zł
Wydatki majątkowe
3 621 143,32 zł
Przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych
34 565 871,89 zł
Wydatki bieżące
21 763 088,57 zł
Wydatki majątkowe
3 967 692,16 zł
Szkoły specjalne, policealne, branżowe, zawodowe, artystyczne
25 730 780,73 zł
Wydatki bieżące
21 165 673,43 zł
Wydatki majątkowe
42 237,41 zł
Technika
21 207 910,84 zł
Wydatki bieżące
18 223 629,98 zł
Wydatki majątkowe
121 100,00 zł
Licea ogólnokształcące
18 344 729,98 zł
Wydatki bieżące
14 610 980,02 zł
Gimnazja
14 610 980,02 zł
Wydatki bieżące
9 064 457,09 zł
Wydatki majątkowe
147 639,40 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
9 212 096,49 zł
Wydatki bieżące
6 847 701,99 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 847 701,99 zł
Wydatki bieżące
3 274 867,62 zł
Wydatki majątkowe
39 999,99 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
3 314 867,61 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i meteriałów edukacyjnych, Dowożenie uczniów do szkół, Kwalifikacyjne kursy zawodowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
4 995 832,14 zł
Wydatki bieżące
6 487 957,44 zł
Wydatki majątkowe
19 663 305,91 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
26 151 263,35 zł
Wydatki bieżące
13 364 319,22 zł
Wydatki majątkowe
9 921 840,44 zł
Lokalny transport zbiorowy
23 286 159,66 zł
Wydatki bieżące
42 792,44 zł
Drogi wewnętrzne
42 792,44 zł
Wydatki bieżące
5 698 552,34 zł
Wydatki majątkowe
4 383 266,85 zł
Drogi publiczne gminne
10 081 819,19 zł
Wydatki bieżące
2 383 308,17 zł
Pozostała działalność
2 383 308,17 zł
Wydatki bieżące
6 161 709,70 zł
Wydatki majątkowe
7 453 973,18 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
13 615 682,88 zł
Wydatki bieżące
2 102 331,86 zł
Wydatki majątkowe
466 662,63 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 568 994,49 zł
Wydatki majątkowe
1 200 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
73 887,01 zł
Pozostała działalność
73 887,01 zł
Wydatki bieżące
24 493 015,88 zł
Wydatki majątkowe
1 121 214,67 zł
Urzędy gmin
25 614 230,55 zł
Wydatki bieżące
2 321 516,17 zł
Urzędy wojewódzkie
2 321 516,17 zł
Wydatki bieżące
2 313 118,11 zł
Starostwa powiatowe
2 313 118,11 zł
Wydatki bieżące
1 351 361,12 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 351 361,12 zł
Wydatki bieżące
1 164 919,92 zł
Promocja jednostek samorządy terytorialnego
1 164 919,92 zł
Wydatki bieżące
417 231,06 zł
Rady gmin
417 231,06 zł
Wydatki bieżące
35 739,84 zł
Kwalifikacja wojskowa
35 739,84 zł
Wydatki bieżące
215 600,98 zł
Pozostała działalność
215 600,98 zł
Wydatki bieżące
10 765 775,99 zł
Wydatki majątkowe
76 390,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 842 165,99 zł
Wydatki bieżące
3 007 033,26 zł
Straż gminna (miejska)
3 007 033,26 zł
Wydatki bieżące
81 500,00 zł
Wydatki majątkowe
25 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
107 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Straż Graniczna
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 075,04 zł
Obrona cywilna
10 075,04 zł
Wydatki bieżące
67 280,72 zł
Zarządzanie kryzysowe
67 280,72 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 999,97 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
7 999,97 zł
Wydatki majątkowe
99 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
99 000,00 zł
Wydatki bieżące
77 695,81 zł
Wydatki majątkowe
172 094,00 zł
Pozostała działalność
249 789,81 zł
Wydatki bieżące
550 869,43 zł
Różne rozliczenia finansowe
550 869,43 zł
Wydatki bieżące
4 127 971,55 zł
Świetlice szkolne
4 127 971,55 zł
Wydatki bieżące
3 306 135,22 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
3 306 135,22 zł
Wydatki bieżące
2 964 779,85 zł
Internaty i bursy szkolne
2 964 779,85 zł
Wydatki bieżące
2 352 324,54 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 367 324,54 zł
Wydatki bieżące
1 906 584,33 zł
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
1 906 584,33 zł
Wydatki bieżące
1 328 102,30 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
1 328 102,30 zł
Wydatki bieżące
1 050 822,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 050 822,00 zł
Wydatki bieżące
719 959,72 zł
Wydatki majątkowe
79 999,96 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
799 959,68 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 161 514,85 zł
Wydatki bieżące
11 462 449,82 zł
Wydatki majątkowe
393 930,73 zł
Domy pomocy społecznej
11 856 380,55 zł
Wydatki bieżące
10 780 016,48 zł
Ośrodki pomocy społecznej
10 780 016,48 zł
Wydatki bieżące
8 141 610,74 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8 141 610,74 zł
Wydatki bieżące
3 674 083,22 zł
Ośrodki wsparcia
3 674 083,22 zł
Wydatki bieżące
3 613 843,75 zł
Zasiłki stałe
3 613 843,75 zł
Wydatki bieżące
2 805 678,46 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 805 678,46 zł
Wydatki bieżące
2 978 768,81 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 978 768,81 zł
Wydatki bieżące
1 085 720,79 zł
Wydatki majątkowe
692 925,82 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 778 646,61 zł
Wydatki bieżące
1 605 373,56 zł
Izby wytrzeźwień
1 605 373,56 zł
Pomoc w zakresie dożywiania, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pomoc dla cudzoziemców, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
5 820 238,78 zł
Wydatki bieżące
46 471 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
46 471 000,00 zł
Wydatki bieżące
31 321 143,69 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
31 321 143,69 zł
Wydatki bieżące
6 176 610,06 zł
Wydatki majątkowe
1 395 068,13 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
7 571 678,19 zł
Wydatki bieżące
6 926 935,51 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
6 926 935,51 zł
Wydatki bieżące
5 921 016,83 zł
Wspieranie rodziny
5 921 016,83 zł
Wydatki bieżące
3 988 633,11 zł
Rodziny zastępcze
3 988 633,11 zł
Wydatki bieżące
104 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
104 400,00 zł
Wydatki bieżące
2 467,56 zł
Karta Dużej Rodziny
2 467,56 zł
Wydatki bieżące
47 250,00 zł
Pozostała działalność
47 250,00 zł
Wydatki bieżące
18 540 520,20 zł
Wydatki majątkowe
521 383,70 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
19 061 903,90 zł
Wydatki bieżące
4 740 983,13 zł
Wydatki majątkowe
366 630,20 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
5 107 613,33 zł
Wydatki bieżące
1 972 090,11 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 972 090,11 zł
Wydatki majątkowe
936 975,22 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
936 975,22 zł
Wydatki bieżące
622 983,66 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
622 983,66 zł
Wydatki bieżące
429 215,70 zł
Oczyszczanie miast i wsi
429 215,70 zł
Wydatki bieżące
389 401,40 zł
Schroniska dla zwierząt
389 401,40 zł
Zmniejszenie hałasu i wibracji, Ochrona gleby i wód podziemnych, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 578 223,96 zł
Wydatki bieżące
5 299 500,00 zł
Wydatki majątkowe
198 460,50 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 497 960,50 zł
Wydatki bieżące
4 420 000,00 zł
Biblioteki
4 420 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 620 900,00 zł
Muzea
2 620 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 158 076,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
1 158 076,00 zł
Wydatki bieżące
130 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 390 442,94 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 520 442,94 zł
Wydatki bieżące
1 500 000,00 zł
Teatry
1 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
99 548,02 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
99 548,02 zł
Wydatki bieżące
22 579,47 zł
Pozostała działalność
22 579,47 zł
Wydatki bieżące
7 791 422,66 zł
Wydatki majątkowe
1 010 446,20 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 801 868,86 zł
Wydatki bieżące
167 321,28 zł
Wydatki majątkowe
644 698,00 zł
Obiekty sportowe
812 019,28 zł
Wydatki bieżące
1 904 090,33 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 904 090,33 zł
Wydatki bieżące
416 760,06 zł
Pozostała działalność
416 760,06 zł
Wydatki bieżące
2 233 010,24 zł
Cmentarze
2 233 010,24 zł
Wydatki bieżące
1 609 782,23 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
1 609 782,23 zł
Wydatki bieżące
494 654,83 zł
Nadzór budowlany
494 654,83 zł
Wydatki bieżące
212 098,73 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
212 098,73 zł
Wydatki bieżące
53 000,00 zł
Molieracje wodne
53 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 260,00 zł
Izby rolnicze
4 260,00 zł
Wydatki bieżące
42 596,30 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
Pozostała działalność
42 596,30 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
4 614 689,27 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4 614 689,27 zł
Wydatki bieżące
527 892,61 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
527 892,61 zł
Wydatki bieżące
248 794,77 zł
Wymiar sprawiedliwości
248 794,77 zł
Wydatki bieżące
84 307,88 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
84 307,88 zł
Wydatki bieżące
9 038,03 zł
Leśnictwo
9 038,03 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Turystyka
8 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Legnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Legnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.