Mieszkam w
Legnicy

i razem ze mną mieszka oficjalnie 99 072 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2021 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
142 990 924 zł
21.75%
CIT
7 000 000 zł
1.06%
Podatki od nieruchomości
77 195 000 zł
11.74%
Inne podatki i opłaty lokalne
54 247 697 zł
8.25%
Dotacje
162 544 655,70 zł
24.72%
Subwencje
151 357 662 zł
23.02%
Pozostałe dochody
62 228 940,85 zł
9.46%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
207 239 940,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
149 567 679,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
88 669 004,40 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
45 863 195,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
43 024 611,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
38 640 927,55 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 869 400,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 291 525,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
16 467 192,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
13 200 245,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 691 547,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 521 883,60 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 192 512,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 092 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 776 496,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 481 722,00 zł