Mieszkam w
Nasielsku

i razem ze mną mieszka oficjalnie 19 464 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2019 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
16 592 195 zł
16.66%
CIT
172 888,35 zł
0.17%
Podatki od nieruchomości
7 426 855,18 zł
7.46%
Inne Podatki Lokalne
6 564 792,49 zł
6.59%
Dotacje
40 304 610,19 zł
40.48%
Subwencje
27 354 105 zł
27.47%
Pozostałe dochody
1 153 444,32 zł
1.16%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
29 627 193,34 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 854 748,50 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 833 396,41 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 646 133,78 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
6 050 268,25 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 866 995,87 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 624 030,64 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 145 193,47 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 865 982,24 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 129 663,51 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
576 807,49 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
364 579,92 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
935 063,20 zł