Nasielsk

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku
i razem ze mną mieszka oficjalnie
19 464
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
99 568 890,53 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
16.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
16 592 195 zł
16.66%
CIT
CIT
172 888,35 zł
0.17%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
7 426 855,18 zł
7.46%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
6 564 792,49 zł
6.59%
Dotacje
Dotacje
40 304 610,19 zł
40.48%
Subwencje
Subwencje
27 354 105 zł
27.47%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
1 153 444,32 zł
1.16%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
95 520 264,40 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 574 743,90 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
12 574 743,90 zł
Wydatki bieżące
87%
82 945 520,50 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_gN0Krsg.svg
Rodzina
całkowity koszt
29 627 193,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_3pleqNh.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 854 748,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_D5eTrKV.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 833 396,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_QclUtmO.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 646 133,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_Reshabh.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
6 050 268,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_eoNMKgx.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 866 995,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_hvKOAaJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 624 030,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_XzLxbDo.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 145 193,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_B6xweSE.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 865 982,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_7ruc2Bm.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 129 663,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_GgjZysu.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
576 807,49 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bJNK3xG.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
364 579,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
935 063,20 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_gN0Krsg.svg
Rodzina
całkowity koszt
29 627 193,34 zł
Wydatki bieżące
29 627 193,34 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_3pleqNh.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 854 748,50 zł
Wydatki bieżące
27 754 748,50 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_D5eTrKV.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 833 396,41 zł
Wydatki bieżące
-2 017 355,27 zł
Wydatki majątkowe
11 850 751,68 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_QclUtmO.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 646 133,78 zł
Wydatki bieżące
7 583 106,78 zł
Wydatki majątkowe
63 027,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_Reshabh.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
6 050 268,25 zł
Wydatki bieżące
4 320 935,30 zł
Wydatki majątkowe
1 729 332,95 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_eoNMKgx.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 866 995,87 zł
Wydatki bieżące
4 736 995,87 zł
Wydatki majątkowe
90 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_hvKOAaJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 624 030,64 zł
Wydatki bieżące
1 367 030,64 zł
Wydatki majątkowe
1 257 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_XzLxbDo.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 145 193,47 zł
Wydatki bieżące
1 339 693,47 zł
Wydatki majątkowe
805 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_B6xweSE.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 865 982,24 zł
Wydatki bieżące
1 574 783,70 zł
Wydatki majątkowe
291 198,54 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_7ruc2Bm.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 129 663,51 zł
Wydatki bieżące
1 079 663,51 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_GgjZysu.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
576 807,49 zł
Wydatki bieżące
576 807,49 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bJNK3xG.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
364 579,92 zł
Wydatki bieżące
162 185,37 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
935 063,20 zł
Wydatki bieżące
935 063,20 zł
Wydatki bieżące
18 616 430,74 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
18 616 430,74 zł
Wydatki bieżące
8 289 636,38 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8 289 636,38 zł
Wydatki bieżące
1 551 064,01 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 551 064,01 zł
Wydatki bieżące
866 802,87 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
866 802,87 zł
Wydatki bieżące
159 984,46 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
159 984,46 zł
Wydatki bieżące
86 217,28 zł
Rodziny zastępcze
86 217,28 zł
Wydatki bieżące
54 613,15 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
54 613,15 zł
Wydatki bieżące
2 444,45 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
2 444,45 zł
Wydatki bieżące
207,78 zł
Pozostała działalność
207,78 zł
Wydatki bieżące
16 104 036,44 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Szkoły podstawowe
16 204 036,44 zł
Wydatki bieżące
4 835 599,10 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
4 835 599,10 zł
Wydatki bieżące
3 786 180,76 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 786 180,76 zł
Wydatki bieżące
1 230 912,36 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 230 912,36 zł
Wydatki bieżące
758 436,88 zł
Gimnazja
758 436,88 zł
Wydatki bieżące
531 073,02 zł
Dowożenie uczniów do szkół
531 073,02 zł
Wydatki bieżące
64 856,53 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
64 856,53 zł
Wydatki bieżące
443 653,41 zł
Pozostała działalność
443 653,41 zł
Wydatki bieżące
-2 212 117,64 zł
Wydatki majątkowe
11 764 936,28 zł
Drogi publiczne gminne
9 552 818,64 zł
Wydatki majątkowe
85 815,40 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
85 815,40 zł
Wydatki bieżące
19 300,87 zł
Drogi publiczne powiatowe
19 300,87 zł
Wydatki bieżące
175 461,50 zł
Lokalny transport zbiorowy
175 461,50 zł
Wydatki bieżące
5 684 563,99 zł
Wydatki majątkowe
63 027,00 zł
Urzędy gmin
5 747 590,99 zł
Wydatki bieżące
654 630,52 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
654 630,52 zł
Wydatki bieżące
502 060,37 zł
Urzędy wojewódzkie
502 060,37 zł
Wydatki bieżące
203 867,46 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
203 867,46 zł
Wydatki bieżące
187 548,67 zł
Rady gmin
187 548,67 zł
Wydatki bieżące
350 435,77 zł
Pozostała działalność
350 435,77 zł
Wydatki bieżące
3 066 692,40 zł
Gospodarka odpadami
3 066 692,40 zł
Wydatki bieżące
906 075,70 zł
Wydatki majątkowe
429 332,95 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 335 408,65 zł
Wydatki bieżące
440 209,39 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków UE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
490 209,39 zł
Wydatki bieżące
463 609,71 zł
Oczyszczanie miast i wsi
463 609,71 zł
Wydatki bieżące
-800 598,63 zł
Wydatki majątkowe
1 000 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
199 401,37 zł
Wydatki bieżące
44 437,85 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
44 437,85 zł
Wydatki bieżące
200 508,88 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków UE

Pozostała działalność
450 508,88 zł
Wydatki bieżące
1 585 584,57 zł
Wydatki majątkowe
90 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 675 584,57 zł
Wydatki bieżące
972 275,11 zł
Domy pomocy społecznej
972 275,11 zł
Wydatki bieżące
501 789,44 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
501 789,44 zł
Wydatki bieżące
416 695,58 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
416 695,58 zł
Wydatki bieżące
368 909,04 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
368 909,04 zł
Wydatki bieżące
307 418,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
307 418,00 zł
Wydatki bieżące
111 745,83 zł
Dodatki mieszkaniowe
111 745,83 zł
Wydatki bieżące
173 196,48 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pomoc w zakresie dożywiania
173 196,48 zł
Wydatki bieżące
299 381,82 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Szpitale ogólne, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Zwalczanie narkomanii, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki:
339 381,82 zł
Wydatki bieżące
1 367 030,64 zł
Wydatki majątkowe
1 257 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 624 030,64 zł
Wydatki bieżące
1 214 549,86 zł
Wydatki majątkowe
805 500,00 zł
Obiekty sportowe
2 020 049,86 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 143,61 zł
Pozostała działalność
25 143,61 zł
Wydatki bieżące
1 024 990,70 zł
Wydatki majątkowe
291 198,54 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 316 189,24 zł
Wydatki bieżące
538 105,50 zł
Biblioteki
538 105,50 zł
Wydatki bieżące
11 687,50 zł
Pozostała działalność
11 687,50 zł
Wydatki bieżące
19 014,40 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
69 014,40 zł
Wydatki bieżące
20 276,55 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
20 276,55 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Spółki wodne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 123,28 zł
Izby rolnicze
19 123,28 zł
Wydatki bieżące
1 001 249,28 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
1 001 249,28 zł
Wydatki bieżące
469 755,49 zł
Świetlice szkolne
469 755,49 zł
Wydatki bieżące
107 052,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
107 052,00 zł
Wydatki bieżące
156 185,37 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
356 185,37 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
6 000,00 zł
Straż gminna (miejska)
2 394,55 zł
Wydatki bieżące
591 273,11 zł
Obsługa długu publicznego
591 273,11 zł
Wydatki bieżące
181 870,77 zł

Wydatek w całóści pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
181 870,77 zł
Wydatki bieżące
88 675,33 zł
Działalność usługowa
88 675,33 zł
Wydatki bieżące
65 382,00 zł
Turystyka
65 382,00 zł
Wydatki bieżące
3 030,00 zł
Leśnictwo
3 030,00 zł
Wydatki bieżące
4 831,99 zł
Obrona narodowa
4 831,99 zł
04

Zadania inwestycyjne

Nasielsk w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
12 574 743,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
63.52%
Infrastruktura
36.48%
Sprawy społeczne, sport, kultura i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
7 987 316,37 zł
4 587 427,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_drogi_Pniewska_Gorka.001.jpeg

Przebudowa drogi Pniewska Górka Pniewo

W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma wykonawcza Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. położyła nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami, rowami, przepustami oraz wjazdami na działki o długości 552mb.

Całkowity koszt
485 444,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Budowa_brakujacych_odcinkow_drog.001.jpeg

Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych

W Dobrej Woli, Na dwóch odcinkach (w tym na moście na Naruszewce) o łącznej długości 1389mb km została wylana nawierzchnia asfaltowa oraz poprawione pobocza. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie szlaku komunikacyjnego z gminą Joniec.

Całkowity koszt
506 029,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_drogi_gminnej_Kedz.001.jpeg

Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo

W ramach przebudowy została wykonana podbudowana nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami, zjazdami indywidualnymi oraz przepustami wodnymi na dwóch odcinkach o długości 1,46 km oraz 650 m (łącznie 2,11 km).

Całkowity koszt
1 705 382,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_Wyszynskiego.001.jpeg

Przebudowa ul. Wyszyńskiego

W ramach inwestycji firma Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. wykonała nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową, poboczami i krawężnikami oraz chodnikiem na odcinku o długości 545 mb. Ponadto w ramach prac dodatkowych na ul. Tuwima położono nawierzchnię z kostki brukowej, a na ul. Poniatowskiego pomalowane zostały pasy na przejściu dla pieszy.

Całkowity koszt
716 609,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_Osinskiego.001.jpeg

Przebudowa ulicy Generała Aleksandra Osińskiego

Na odcinku o długości 231 mb została wylana nawierzchnia asfaltowa oraz poprawione pobocza. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie osiedla Krupki z drogą wojewódzką prowadzącą m.in. do dworca PKP. Na drodze została położona nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami oraz kanalizacją deszczową.

Całkowity koszt
371 842,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Wybrane_odcinki_Jackowo.001.jpeg

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Wyłoniona w przetargu firma "Czystość" spółka jawna położyła asfalt na drogach w miejscowościach Nowiny, Dąbrowa, Toruń Dworski – Zaborze, Jackowo Dworskie, Mazewo Dworskie B, Studzianki i Mogowo oraz zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe w Nasielsku – na ul. Starzyńskiego, ul. Wąskiej oraz ul. Broninek i w Starych Pieścirogach na ul. Leszczynowej o długości 6139mb.

Całkowity koszt
1 745 114,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_chodnikow.001.jpeg

Przebudowa chodników gminnych

Chodnik przy ul. Folwark został wykonany przez firmę Baz-Bruk, a chodniki przy ul. Kościelnej i ul. Warszawskiej wykonanych przez firmę KaBa Brukarstwo. Ponadto przy ulicach Kościelnej i Warszawskiej wykonane zostały nasadzenia drzew podsypanych białym kamieniem, a dodatkowo za stacją PKN Orlen wykonany został łącznik pomiędzy ulicami Warszawską a Kilińskiego.

Całkowity koszt
301 554,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_Paulinowo.001.jpeg

Przebudowa drogi w miejscowości Paulinowo

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, poboczami oraz rowami, na odcinku 930 m. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam.

Całkowity koszt
366 837,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_nAbIPsL.jpg

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadania na terenie gminy Nasielsk dobudowano 72 punkty świetlne.

Całkowity koszt
378 461,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_WneESXY.jpg

Budowa małych sieci wod – kan.

W ramach zadania wykonano 619 m sieci wodociągowej oraz 41 m sieci kanalizacyjnej.

Całkowity koszt
79 444,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_Debowej.001.jpeg

Przebudowa ulicy Dębowej

W ramach zadania firma wykonawcza Baz-Bruk wykonała chodnik dla pieszych po obu stronach ulicy, prostopadłe miejsca parkingowe wzdłuż Stadionu Miejskiego, równoległe miejsca parkingowe oraz odprowadzenie wody o długości 340mb.

Całkowity koszt
862 683,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_sloneczna.001.jpeg

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku

W ramach zawartego porozumienia mieszkańcy opracowali projekt, a firma M.M. Młyńscy sp. j. na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonała dalszą część kanalizacji oraz sieci wodociągowej na odcinku 526 m.

Całkowity koszt
467 914,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Budowa_swietlicy_Mazewo.001.jpeg

Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.

Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.W ramach zadania firma wykonawcza PHU OK-BUD postawiła budynek świetlicy. W kolejnym roku zostanie on wyposażony w instalacje elektryczne i sanitarne.

Całkowity koszt
176 022,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Budowa_boiska_debinki.001.jpeg

Budowa boiska sportowego Dębinki

Budowa boiska sportowego Dębinki. Nawierzchnia parkingu na terenie szkoły oraz za budynkiem została położona nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odpływami, za szkołą wybudowane zostało boisko do piłki nożnej, a przed terenem – miejsca postojowe.

Całkowity koszt
330 477,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dom_nauczyciela.001.jpeg

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela. W ramach zadania gruntownie odbudowano obiekt, pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Całkowity koszt
800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Opracowanie_dokumentacji_NOK.001.jpeg

Opracowanie dokumentacji projektowej NOK wraz z rewitalizacją skweru

Całkowity koszt
147 477,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/teqbol.001.jpeg

Zakup stołów do gry w Teqball

Zakupiono 2 wielofunkcyjne stoły do gry w 5 sportów (teqball, qatch, teqvolley, teqpong, teqtennis) w jednym miejscu. Teqball to nowa dyscyplina sportu bazująca na piłce nożnej przeznaczona zarówno dla zawodowych sportowców, jak i dla amatorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności techniczne i koncentrację. Ww. stoły można zainstalować na otwartej powierzchni lub w halach, salach sportowych.

Całkowity koszt
25 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_z5vGAl2.jpg

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt
333 753,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sala_gimnastyczna_Popowo_Borowe.001.jpeg

Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Borowym

W sierpniu 2019 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Popowie Borowym.

Całkowity koszt
1 945 769,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Lodowisko.001.jpeg

Budowa Lodowiska w Nasielsku

Sztuczne lodowisko o powierzchni tafli 600 m.kw. (20 m x 30 m), chłodzone wydajnym agregatem zapewniającym możliwość korzystania nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych wraz z wyposażeniem (m.in. łyżwy, kaski, pingwinki do nauki jazdy).

Całkowity koszt
491 385,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta_rN7LTBS.jpg

Pozostałe inwestycje i dotacje

Całkowity koszt
337 442,06 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_drogi_Pniewska_Gorka.001.jpeg

Całkowity koszt

485 444,24 zł

Przebudowa drogi Pniewska Górka Pniewo

W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma wykonawcza Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. położyła nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami, rowami, przepustami oraz wjazdami na działki o długości 552mb.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Budowa_brakujacych_odcinkow_drog.001.jpeg

Całkowity koszt

506 029,77 zł

Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych

W Dobrej Woli, Na dwóch odcinkach (w tym na moście na Naruszewce) o łącznej długości 1389mb km została wylana nawierzchnia asfaltowa oraz poprawione pobocza. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie szlaku komunikacyjnego z gminą Joniec.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_drogi_gminnej_Kedz.001.jpeg

Całkowity koszt

1 705 382,04 zł

Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo

W ramach przebudowy została wykonana podbudowana nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami, zjazdami indywidualnymi oraz przepustami wodnymi na dwóch odcinkach o długości 1,46 km oraz 650 m (łącznie 2,11 km).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_Wyszynskiego.001.jpeg

Całkowity koszt

716 609,02 zł

Przebudowa ul. Wyszyńskiego

W ramach inwestycji firma Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. wykonała nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową, poboczami i krawężnikami oraz chodnikiem na odcinku o długości 545 mb. Ponadto w ramach prac dodatkowych na ul. Tuwima położono nawierzchnię z kostki brukowej, a na ul. Poniatowskiego pomalowane zostały pasy na przejściu dla pieszy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_Osinskiego.001.jpeg

Całkowity koszt

371 842,36 zł

Przebudowa ulicy Generała Aleksandra Osińskiego

Na odcinku o długości 231 mb została wylana nawierzchnia asfaltowa oraz poprawione pobocza. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie osiedla Krupki z drogą wojewódzką prowadzącą m.in. do dworca PKP. Na drodze została położona nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami oraz kanalizacją deszczową.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Wybrane_odcinki_Jackowo.001.jpeg

Całkowity koszt

1 745 114,67 zł

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Wyłoniona w przetargu firma "Czystość" spółka jawna położyła asfalt na drogach w miejscowościach Nowiny, Dąbrowa, Toruń Dworski – Zaborze, Jackowo Dworskie, Mazewo Dworskie B, Studzianki i Mogowo oraz zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe w Nasielsku – na ul. Starzyńskiego, ul. Wąskiej oraz ul. Broninek i w Starych Pieścirogach na ul. Leszczynowej o długości 6139mb.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_chodnikow.001.jpeg

Całkowity koszt

301 554,20 zł

Przebudowa chodników gminnych

Chodnik przy ul. Folwark został wykonany przez firmę Baz-Bruk, a chodniki przy ul. Kościelnej i ul. Warszawskiej wykonanych przez firmę KaBa Brukarstwo. Ponadto przy ulicach Kościelnej i Warszawskiej wykonane zostały nasadzenia drzew podsypanych białym kamieniem, a dodatkowo za stacją PKN Orlen wykonany został łącznik pomiędzy ulicami Warszawską a Kilińskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_Paulinowo.001.jpeg

Całkowity koszt

366 837,05 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Paulinowo

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, poboczami oraz rowami, na odcinku 930 m. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_nAbIPsL.jpg

Całkowity koszt

378 461,24 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadania na terenie gminy Nasielsk dobudowano 72 punkty świetlne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_WneESXY.jpg

Całkowity koszt

79 444,16 zł

Budowa małych sieci wod – kan.

W ramach zadania wykonano 619 m sieci wodociągowej oraz 41 m sieci kanalizacyjnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Przebudowa_Debowej.001.jpeg

Całkowity koszt

862 683,37 zł

Przebudowa ulicy Dębowej

W ramach zadania firma wykonawcza Baz-Bruk wykonała chodnik dla pieszych po obu stronach ulicy, prostopadłe miejsca parkingowe wzdłuż Stadionu Miejskiego, równoległe miejsca parkingowe oraz odprowadzenie wody o długości 340mb.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_sloneczna.001.jpeg

Całkowity koszt

467 914,25 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku

W ramach zawartego porozumienia mieszkańcy opracowali projekt, a firma M.M. Młyńscy sp. j. na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonała dalszą część kanalizacji oraz sieci wodociągowej na odcinku 526 m.

Sprawy społeczne, sport, kultura i pozostałe

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Budowa_swietlicy_Mazewo.001.jpeg

Całkowity koszt

176 022,88 zł

Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.

Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.W ramach zadania firma wykonawcza PHU OK-BUD postawiła budynek świetlicy. W kolejnym roku zostanie on wyposażony w instalacje elektryczne i sanitarne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Budowa_boiska_debinki.001.jpeg

Całkowity koszt

330 477,65 zł

Budowa boiska sportowego Dębinki

Budowa boiska sportowego Dębinki. Nawierzchnia parkingu na terenie szkoły oraz za budynkiem została położona nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odpływami, za szkołą wybudowane zostało boisko do piłki nożnej, a przed terenem – miejsca postojowe.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dom_nauczyciela.001.jpeg

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela. W ramach zadania gruntownie odbudowano obiekt, pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Opracowanie_dokumentacji_NOK.001.jpeg

Całkowity koszt

147 477,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej NOK wraz z rewitalizacją skweru

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/teqbol.001.jpeg

Całkowity koszt

25 100,00 zł

Zakup stołów do gry w Teqball

Zakupiono 2 wielofunkcyjne stoły do gry w 5 sportów (teqball, qatch, teqvolley, teqpong, teqtennis) w jednym miejscu. Teqball to nowa dyscyplina sportu bazująca na piłce nożnej przeznaczona zarówno dla zawodowych sportowców, jak i dla amatorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności techniczne i koncentrację. Ww. stoły można zainstalować na otwartej powierzchni lub w halach, salach sportowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_z5vGAl2.jpg

Całkowity koszt

333 753,26 zł

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sala_gimnastyczna_Popowo_Borowe.001.jpeg

Całkowity koszt

1 945 769,68 zł

Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Borowym

W sierpniu 2019 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Popowie Borowym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Lodowisko.001.jpeg

Całkowity koszt

491 385,00 zł

Budowa Lodowiska w Nasielsku

Sztuczne lodowisko o powierzchni tafli 600 m.kw. (20 m x 30 m), chłodzone wydajnym agregatem zapewniającym możliwość korzystania nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych wraz z wyposażeniem (m.in. łyżwy, kaski, pingwinki do nauki jazdy).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta_rN7LTBS.jpg

Całkowity koszt

337 442,06 zł

Pozostałe inwestycje i dotacje

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_aleksandrowo_LOqimfN.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_andzin_37cxxpN.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_borkowo_OOEAAik.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_broninek-_ylfPxym.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_budy-siennickie_ecwb3VY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cegielnia-psucka-_V4Aqpa6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chechnowka_PrEx0E4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chlebiotki_pyZ9yPp.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chrcynno-_gmt0l6l.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cieksyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_czajki_1lWNhi7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dabrowa-_T4eKowl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_debinki_ipdgeha.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dobra_wola.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_g%C5%82odowo_wielkie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-dworskie_vziJmC2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-wloscianskie_6MQQ8Tj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jaskolowo_PTVEd96.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_katne_qcbVpu7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kedzierzawice_jlzHTjv.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_konary-_wAgQ1Eo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kosewo_UnAtZb3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krogule_dkuDwlx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-pieniazki-_Lb2q1PU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-zabiczki_v7plVp3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-szumne-_wXZ0miX.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lelewo-_1ISkFYY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lorcin-_hwgX2KC.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubomin_2p2A0hh.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubominek_1Mbrv0e.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_malczyn_c91897s.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-dworskie-A_4A1IG6X.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-wloscianskie_tJNO8C6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszyn_M64M2Gt.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszynek_LP3pgjE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mlodzianowo_3G60iUd.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mogowo_eRvhpRQ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-dworskie_KzehFcE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-wloscianskie_mSpiTVb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_morgi_MAPXZWI.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wies_m2llfrU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wrona_QlNIqRD.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowe-piescirogi_UVHaNr4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowiny_WI70wpr.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nuna_T4VLexa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_paulinowo_f0KdOQ9.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pianowo_rnSz181.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewo_Nw3Dorr.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewska-gorka_da7p34R.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-borowe_AjPlyha.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-po%C5%82udnie_jd8kPv5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-polnoc_IshdSyz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_psucin_Or2qrOm.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_ruszkowo_AzhKpvJ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_siennica_F1HuBkH.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_slustowo_t6FQXh4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_stare-piescirogi_lJN7YHH.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_studzianki_INCwCel.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski-2_ejAwMar.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski_SeWcky5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wagrodno_9NpIGA1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wiktorowo_ALXhazx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_winniki_3hujpTJ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zaborze_qOks35B.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zabiczyn_3NRg3el.jpg

Całkowity koszt

9 436,08 zł

Aleksandrowo

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

21 351,00 zł

Andzin

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

15 953,38 zł

Borkowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

12 314,89 zł

Broninek

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 713,48 zł

Budy Siennickie

Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych;
Wykonanie projektu boiska przy Szkole Podstawowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

17 872,58 zł

Cegielnia Psucka

Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich;
Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

10 995,44 zł

Chechnówka

Oświetlenie parkingu gminnego w Nunie.

Całkowity koszt

11 435,25 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

15 993,36 zł

Chrcynno

Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

26 668,93 zł

Cieksyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

12 634,75 zł

Czajki

Zakup kostki brukowej na chodnik.

Całkowity koszt

8 756,36 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

18 952,13 zł

Dębinki

Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej;
Wykonanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej.


Całkowity koszt

13 794,27 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

12 474,82 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;
Wytyczenie przez geodetę działki wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

15 873,41 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

13 394,44 zł

Jackowo Włościańskie

Remont wybranych odcinków dróg gminnych w sołectwie;
Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

15 113,73 zł

Jaskółowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 992,95 zł

Kątne

Wykonanie wiat przystankowych.

Całkowity koszt

12 074,99 zł

Kędzierzawice

Wykonanie przystanku autobusowego;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

12 234,92 zł

Konary

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej;
Szerzenie idei samorządowej;
Zakup paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

21 910,90 zł

Kosewo

Zakup kostki na chodnik w przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

14 314,06 zł

Krogule

Projekt boiska przy szkole w Budach Siennickich;
Wykonanie wiaty przystankowej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

12 634,75 zł

Krzyczki - Pieniążki

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 554,79 zł

Krzyczki - Żabiczki

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Uporządkowanie działki wiejskiej;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

9 835,92 zł

Krzyczki Szumne

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

13 674,32 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

13 874,24 zł

Lorcin

Remont drogi gminnej;
Wykonanie dwóch wiat przystankowych;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 674,74 zł

Lubomin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 955,45 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji;
Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.


Całkowity koszt

12 274,90 zł

Malczyn

Remont figurki zabytkowej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

16 393,19 zł

Mazewo Dworskie "A"

Wykonanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 193,28 zł

Mazewo Włościańskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

19 272,00 zł

Miękoszyn

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

14 154,12 zł

Miękoszynek

Projekt oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

9 596,02 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

39 463,62 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;
Remont ul.Morgowskiej.


Całkowity koszt

9 036,25 zł

Mokrzyce Dworskie

Zakup pługu do odśnieżania.

Całkowity koszt

10 035,83 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

16 273,24 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.


Całkowity koszt

20 711,40 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 155,37 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej;
Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

39 983,40 zł

Nowe Pieścirogi

Montaż progów zwalniających przy ul.Szafirowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie projekt na budowę świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

9 755,95 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

19 192,03 zł

Nuna

Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

17 872,58 zł

Paulinowo

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej.

Całkowity koszt

15 633,51 zł

Pianowo

Wykonanie przylącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej;
Wykonanie szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej;
Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

11 275,32 zł

Pniewo

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika.

Całkowity koszt

13 434,42 zł

Pniewska Górka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

16 433,18 zł

Popowo Borowe

Zakup sprzętu na plac zabaw.

Całkowity koszt

11 795,10 zł

Popowo Południe

Budowa oświetlenia ulicznego;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

11 675,15 zł

Popowo Północ

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

21 151,22 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;
Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na plac zabaw oraz boisko wiejskie.


Całkowity koszt

9 915,88 zł

Ruszkowo

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

21 631,02 zł

Siennica

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 555,20 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

37 624,38 zł

Stare Pieścirogi

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup wykaszarki;
Remont dróg gminnych;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej.


Całkowity koszt

26 708,91 zł

Studzianki

Remont dachu na świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

10 995,44 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej;
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

13 074,54 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 715,14 zł

Wągrodno

Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

Całkowity koszt

11 035,42 zł

Wiktorowo

Budowa oświetlenia we wsi Wiktorowo.

Całkowity koszt

9 396,10 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 273,66 zł

Zaborze

Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Dębinkach;
Uporządkowanie działki wiejskiej.


Całkowity koszt

14 314,06 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej. 

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_aleksandrowo_LOqimfN.jpg

Całkowity koszt

9 436,08 zł

Aleksandrowo

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_andzin_37cxxpN.jpg

Całkowity koszt

21 351,00 zł

Andzin

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_borkowo_OOEAAik.jpg

Całkowity koszt

15 953,38 zł

Borkowo

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_broninek-_ylfPxym.jpg

Całkowity koszt

12 314,89 zł

Broninek

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_budy-siennickie_ecwb3VY.jpg

Całkowity koszt

15 713,48 zł

Budy Siennickie

Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych;
Wykonanie projektu boiska przy Szkole Podstawowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cegielnia-psucka-_V4Aqpa6.jpg

Całkowity koszt

17 872,58 zł

Cegielnia Psucka

Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich;
Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chechnowka_PrEx0E4.jpg

Całkowity koszt

10 995,44 zł

Chechnówka

Oświetlenie parkingu gminnego w Nunie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chlebiotki_pyZ9yPp.jpg

Całkowity koszt

11 435,25 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chrcynno-_gmt0l6l.jpg

Całkowity koszt

15 993,36 zł

Chrcynno

Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cieksyn.jpg

Całkowity koszt

26 668,93 zł

Cieksyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_czajki_1lWNhi7.jpg

Całkowity koszt

12 634,75 zł

Czajki

Zakup kostki brukowej na chodnik.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dabrowa-_T4eKowl.jpg

Całkowity koszt

8 756,36 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_debinki_ipdgeha.jpg

Całkowity koszt

18 952,13 zł

Dębinki

Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej;
Wykonanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dobra_wola.jpg

Całkowity koszt

13 794,27 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_g%C5%82odowo_wielkie.jpg

Całkowity koszt

12 474,82 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;
Wytyczenie przez geodetę działki wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-dworskie_vziJmC2.jpg

Całkowity koszt

15 873,41 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-wloscianskie_6MQQ8Tj.jpg

Całkowity koszt

13 394,44 zł

Jackowo Włościańskie

Remont wybranych odcinków dróg gminnych w sołectwie;
Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jaskolowo_PTVEd96.jpg

Całkowity koszt

15 113,73 zł

Jaskółowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_katne_qcbVpu7.jpg

Całkowity koszt

16 992,95 zł

Kątne

Wykonanie wiat przystankowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kedzierzawice_jlzHTjv.jpg

Całkowity koszt

12 074,99 zł

Kędzierzawice

Wykonanie przystanku autobusowego;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_konary-_wAgQ1Eo.jpg

Całkowity koszt

12 234,92 zł

Konary

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej;
Szerzenie idei samorządowej;
Zakup paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kosewo_UnAtZb3.jpg

Całkowity koszt

21 910,90 zł

Kosewo

Zakup kostki na chodnik w przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krogule_dkuDwlx.jpg

Całkowity koszt

14 314,06 zł

Krogule

Projekt boiska przy szkole w Budach Siennickich;
Wykonanie wiaty przystankowej;
Remont drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-pieniazki-_Lb2q1PU.jpg

Całkowity koszt

12 634,75 zł

Krzyczki - Pieniążki

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-zabiczki_v7plVp3.jpg

Całkowity koszt

12 554,79 zł

Krzyczki - Żabiczki

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Uporządkowanie działki wiejskiej;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-szumne-_wXZ0miX.jpg

Całkowity koszt

9 835,92 zł

Krzyczki Szumne

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lelewo-_1ISkFYY.jpg

Całkowity koszt

13 674,32 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lorcin-_hwgX2KC.jpg

Całkowity koszt

13 874,24 zł

Lorcin

Remont drogi gminnej;
Wykonanie dwóch wiat przystankowych;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubomin_2p2A0hh.jpg

Całkowity koszt

12 674,74 zł

Lubomin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubominek_1Mbrv0e.jpg

Całkowity koszt

10 955,45 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji;
Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_malczyn_c91897s.jpg

Całkowity koszt

12 274,90 zł

Malczyn

Remont figurki zabytkowej;
Remont drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-dworskie-A_4A1IG6X.jpg

Całkowity koszt

16 393,19 zł

Mazewo Dworskie "A"

Wykonanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-wloscianskie_tJNO8C6.jpg

Całkowity koszt

16 193,28 zł

Mazewo Włościańskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszyn_M64M2Gt.jpg

Całkowity koszt

19 272,00 zł

Miękoszyn

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszynek_LP3pgjE.jpg

Całkowity koszt

14 154,12 zł

Miękoszynek

Projekt oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mlodzianowo_3G60iUd.jpg

Całkowity koszt

9 596,02 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mogowo_eRvhpRQ.jpg

Całkowity koszt

39 463,62 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;
Remont ul.Morgowskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-dworskie_KzehFcE.jpg

Całkowity koszt

9 036,25 zł

Mokrzyce Dworskie

Zakup pługu do odśnieżania.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-wloscianskie_mSpiTVb.jpg

Całkowity koszt

10 035,83 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_morgi_MAPXZWI.jpg

Całkowity koszt

16 273,24 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wies_m2llfrU.jpg

Całkowity koszt

20 711,40 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wrona_QlNIqRD.jpg

Całkowity koszt

11 155,37 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej;
Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowe-piescirogi_UVHaNr4.jpg

Całkowity koszt

39 983,40 zł

Nowe Pieścirogi

Montaż progów zwalniających przy ul.Szafirowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie projekt na budowę świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowiny_WI70wpr.jpg

Całkowity koszt

9 755,95 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nuna_T4VLexa.jpg

Całkowity koszt

19 192,03 zł

Nuna

Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_paulinowo_f0KdOQ9.jpg

Całkowity koszt

17 872,58 zł

Paulinowo

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pianowo_rnSz181.jpg

Całkowity koszt

15 633,51 zł

Pianowo

Wykonanie przylącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej;
Wykonanie szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej;
Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewo_Nw3Dorr.jpg

Całkowity koszt

11 275,32 zł

Pniewo

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewska-gorka_da7p34R.jpg

Całkowity koszt

13 434,42 zł

Pniewska Górka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;
Remont drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-borowe_AjPlyha.jpg

Całkowity koszt

16 433,18 zł

Popowo Borowe

Zakup sprzętu na plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-po%C5%82udnie_jd8kPv5.jpg

Całkowity koszt

11 795,10 zł

Popowo Południe

Budowa oświetlenia ulicznego;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-polnoc_IshdSyz.jpg

Całkowity koszt

11 675,15 zł

Popowo Północ

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_psucin_Or2qrOm.jpg

Całkowity koszt

21 151,22 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;
Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na plac zabaw oraz boisko wiejskie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_ruszkowo_AzhKpvJ.jpg

Całkowity koszt

9 915,88 zł

Ruszkowo

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_siennica_F1HuBkH.jpg

Całkowity koszt

21 631,02 zł

Siennica

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_slustowo_t6FQXh4.jpg

Całkowity koszt

11 555,20 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_stare-piescirogi_lJN7YHH.jpg

Całkowity koszt

37 624,38 zł

Stare Pieścirogi

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup wykaszarki;
Remont dróg gminnych;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_studzianki_INCwCel.jpg

Całkowity koszt

26 708,91 zł

Studzianki

Remont dachu na świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski-2_ejAwMar.jpg

Całkowity koszt

10 995,44 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej;
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski_SeWcky5.jpg

Całkowity koszt

13 074,54 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wagrodno_9NpIGA1.jpg

Całkowity koszt

11 715,14 zł

Wągrodno

Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wiktorowo_ALXhazx.jpg

Całkowity koszt

11 035,42 zł

Wiktorowo

Budowa oświetlenia we wsi Wiktorowo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_winniki_3hujpTJ.jpg

Całkowity koszt

9 396,10 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zaborze_qOks35B.jpg

Całkowity koszt

15 273,66 zł

Zaborze

Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Dębinkach;
Uporządkowanie działki wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zabiczyn_3NRg3el.jpg

Całkowity koszt

14 314,06 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej. 

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
16 000 000,00 zł
Prognoza
100%
17 227 932,39 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 4 km
Lepsze drogi
+ 4 km
dodatkowo wybudowanej jezdni
+ 1
Dla dzieci i młodzieży
+ 1
budowa nowego boiska
+ 50
Więcej zieleni
+ 50
posadzonych drzew i krzewów z roczną pielęgnacją
+ 15
Oświetlenie uliczne
+ 15
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.