Nasielsk

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku
i razem ze mną mieszka oficjalnie
19 464
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
83 943 273,42 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.06%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
16 000 000 zł
19.06%
CIT
CIT
120 000 zł
0.14%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
6 000 000 zł
7.15%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
4 211 400 zł
5.02%
Dotacje
Dotacje
26 627 829,42 zł
31.72%
Subwencje
Subwencje
26 798 120 zł
31.92%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
4 185 924 zł
4.99%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
93 772 707,38 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 666 994,77 zł
stanowią 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
17 666 994,77 zł
Wydatki bieżące
81%
76 105 712,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_3pleqNh.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 947 301,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_D5eTrKV.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
14 137 640,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_hvKOAaJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 473 273,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bJNK3xG.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
556 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_eoNMKgx.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 510 802,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_GgjZysu.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
509 361,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_gN0Krsg.svg
Rodzina
całkowity koszt
23 259 506,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_QclUtmO.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 903 631,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_Reshabh.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
6 623 656,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_B6xweSE.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 643 988,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_XzLxbDo.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 212 084,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
900 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_7ruc2Bm.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 026 508,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 068 953,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_3pleqNh.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 947 301,13 zł
Wydatki bieżące
26 847 301,13 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_D5eTrKV.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
14 137 640,15 zł
Wydatki bieżące
2 272 703,87 zł
Wydatki inwestycyjne
11 864 936,28 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_hvKOAaJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 473 273,66 zł
Wydatki bieżące
1 216 273,66 zł
Wydatki inwestycyjne
1 257 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bJNK3xG.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
556 000,00 zł
Wydatki bieżące
356 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_eoNMKgx.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 510 802,00 zł
Wydatki bieżące
4 669 802,00 zł
Wydatki inwestycyjne
841 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_GgjZysu.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
509 361,00 zł
Wydatki bieżące
509 361,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_gN0Krsg.svg
Rodzina
całkowity koszt
23 259 506,00 zł
Wydatki bieżące
23 259 506,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_QclUtmO.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 903 631,92 zł
Wydatki bieżące
7 840 604,92 zł
Wydatki inwestycyjne
63 027,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_Reshabh.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
6 623 656,42 zł
Wydatki bieżące
4 894 323,47 zł
Wydatki inwestycyjne
1 729 332,95 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_B6xweSE.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 643 988,89 zł
Wydatki bieżące
1 352 790,35 zł
Wydatki inwestycyjne
291 198,54 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_XzLxbDo.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 212 084,40 zł
Wydatki bieżące
406 584,40 zł
Wydatki inwestycyjne
805 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
900 000,00 zł
Wydatki bieżące
900 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_7ruc2Bm.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 026 508,81 zł
Wydatki bieżące
581 508,81 zł
Wydatki inwestycyjne
445 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 068 953,00 zł
Wydatki bieżące
998 953,00 zł
Wydatki inwestycyjne
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 938 523,13 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Szkoły podstawowe
15 038 523,13 zł
Wydatki bieżące
4 626 306,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
4 626 306,00 zł
Wydatki bieżące
4 286 550,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
4 286 550,00 zł
Wydatki bieżące
1 133 663,00 zł
Gimnazja
1 133 663,00 zł
Wydatki bieżące
986 516,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
986 516,00 zł
Wydatki bieżące
542 511,61 zł
Dowożenie uczniów do szkół
542 511,61 zł
Wydatki bieżące
67 427,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
67 427,00 zł
Wydatki bieżące
265 804,39 zł
Pozostała działalność
265 804,39 zł
Wydatki bieżące
2 241 603,87 zł
Wydatki inwestycyjne
11 764 936,28 zł
Drogi publiczne gminne
14 006 540,15 zł
Wydatki bieżące
6 100,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
106 100,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
12 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
348 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
548 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 474 413,00 zł
Wydatki inwestycyjne
90 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 564 413,00 zł
Wydatki bieżące
1 100 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 100 000,00 zł
Wydatki bieżące
472 500,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
472 500,00 zł
Wydatki bieżące
436 255,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
436 255,00 zł
Wydatki bieżące
371 600,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
371 600,00 zł
Wydatki bieżące
320 300,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
320 300,00 zł
Wydatki bieżące
156 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
156 000,00 zł
Wydatki bieżące
139 826,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pomoc w zakresie dożywiania
139 826,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
949 908,00 zł
Wydatki bieżące
449 574,00 zł
Świetlice szkolne
449 574,00 zł
Wydatki bieżące
59 787,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
59 787,00 zł
Wydatki bieżące
12 911 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
12 911 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 786 036,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
7 786 036,00 zł
Wydatki bieżące
1 660 950,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 660 950,00 zł
Wydatki bieżące
606 281,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
606 281,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Rodziny zastępcze
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
43 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
43 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 239,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
2 239,00 zł
Wydatki bieżące
5 955 800,00 zł
Wydatki inwestycyjne
63 027,00 zł
Urzędy gmin
6 018 827,00 zł
Wydatki bieżące
194 600,00 zł
Rady gmin
194 600,00 zł
Wydatki bieżące
541 200,00 zł
Urzędy wojewódzkie
541 200,00 zł
Wydatki bieżące
655 470,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
655 470,00 zł
Wydatki bieżące
219 847,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
219 847,00 zł
Wydatki bieżące
273 687,92 zł
Pozostała działalność
273 687,92 zł
Wydatki bieżące
3 163 700,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
3 163 700,00 zł
Wydatki bieżące
923 123,47 zł
Wydatki inwestycyjne
429 332,95 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 352 456,42 zł
Wydatki bieżące
215 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 000 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 215 000,00 zł
Wydatki bieżące
350 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
350 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków UE
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
67 500,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
250 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków UE
Pozostała działalność
415 000,00 zł
Wydatki bieżące
898 790,35 zł
Wydatki inwestycyjne
291 198,54 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 189 988,89 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Biblioteki
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Pozostała działalność
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
267 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
805 500,00 zł
Obiekty sportowe
1 072 500,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
39 584,40 zł
Pozostała działalność
39 584,40 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki inwestycyjne
395 000,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
395 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Spółki wodne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 280,00 zł
Izby rolnicze
18 280,00 zł
Wydatki bieżące
543 228,81 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
543 228,81 zł
Wydatki bieżące
800 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
800 000,00 zł
Wydatki bieżące
92 453,00 zł
Wydatek w całóści pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
92 453,00 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
70 000,00 zł
Turystyka
87 000,00 zł
Wydatki bieżące
81 000,00 zł
Działalność usługowa
81 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Leśnictwo
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
5 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nasielsk w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
17 666 994,77 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
68.05%
Lepsze drogi
14.07%
Sprawy społeczne
17.88%
Kultura, sport i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
12 022 778,91 zł
2 486 000,00 zł
3 158 215,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_ul._lesnej.jpg

Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku 

W ramach zadania planowana jest kompleksowa przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku.

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drogi_gminnej_%C5%82aczacej_ul._elektronowa_i_warszawska.jpg

Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku 

W ramach zadania powstanie droga o długości 281,86 m o nawierzchni asfaltowej, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. 

Całkowity koszt
700 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_6vpEeOv.jpg

Przebudowa drogi gminnej Pniewska Górka – Pniewo 


Całkowity koszt
1 093 445,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_brakujacych_odcinkow_drog_asfaltowych.jpg

Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych 

W ramach zadania wykonano modernizację drogi w Dobrej Woli o długości 1300 m wraz z podbudową i poboczami.

Całkowity koszt
600 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_drogi_gminnej_kedzierzawice-pianowo-pniewskagorkaitp.jpg

Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo 

W ramach zadania powstanie 2110 metrów drogi, 2 warstwy asfaltu na podbudowie z kruszywa łamanego.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_ul._waszynskiego.jpg

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Nasielsku 

W ramach zadania powstanie droga o szerokości 5,5 metra z jednostronnym chodnikiem. Długość przebudowanej ulicy wyniesie 449 metry, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego.

Całkowity koszt
800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_ul._osinskiego.jpg

Przebudowa ulicy Osińskiego w Nasielsku 

W ramach zadania powstanie 262 metry drogi o szerokości 6 metrów, dwie warstwy asfaltu wraz z podbudową.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_wybranych_odcinkow_drog_gminnych.jpg

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych 

W ramach zadania przewidziano do realizacji budowę ulic Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Dąbrówki, Jagiełły oraz Chrobrego na którą został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_ul._wiejskiej.jpg

Przebudowa ul. Wiejskiej w Nasielsku 

W ramach zadania zostaną wykonane prace projektowe oraz przebudowa ul. Wiejskiej, odcinek o długości 640 metrów połączy Nową Wieś z ul. Sikorskiego.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_chodnikow_gminnych.jpg

Przebudowa chodników gminnych 

W ramach zadania planowana jest przebudowa chodników gminnych przy ulicach: Warszawska, Kościelna, Folwark.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_1qT5ZUO.jpg

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paulinowo 

W ramach zadania powstanie 930 m drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z poboczami. Kwota dofinansowania w wysokości 95.000,- zł z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Całkowity koszt
600 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_fztqDhK.jpg

Wykup gruntów na poszerzenia dróg gminnych 

W ramach zadania wykupowane są grunty pod poszerzenie dróg gminnych oraz odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_bIs7Do3.jpg

Dobudowa oświetlenia ulicznego 

W ramach zadania wykonywane są na terenie Gminy Nasielsk dobudowy oraz modernizacje oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
429 332,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_dawnego_budynku_domu_nauczyciela.jpg

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1

W ramach zadania budynek zostanie gruntownie przebudowany do stanu pierwotnego. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowity koszt
700 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_skweru_jana_pawla.jpg

Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku 

W ramach zadania zostanie gruntownie przebudowany skwer im. Jana Pawła II w Nasielsku przy udziale i konsultacjach społecznych na temat przyszłego wyglądu skweru.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozbudowa_swietlicy_y0TwU17.jpg

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazewo Dworskie "A" 

W ramach zadania planowany jest nowy budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni 100 m2 wraz z zapleczem socjalny i placem zabaw. 

Całkowity koszt
135 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_budynku_po_by%C5%82ej_szkole_na_centrum_aktywizacji.jpg

Przebudowa budynku po byłej szkole w Nunie na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej 

W ramach zadania przewidziano przebudowę i rozbudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Nuna z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej . W budynku mają niezależnie funkcjonować Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz Świetlica Integracyjna dla mieszkańców gminy Nasielsk ze specjalną ofertą dla dzieci i młodzieży. 

Całkowity koszt
651 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/opracowanie_dokumentacji_projektowej_osrodka_kultury_wra_V6Z5LM9.jpg

Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru 

W ramach zadania zostaną wykonane prace projektowe przebudowy Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizację skweru przyległego do ul. Kościuszki.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_Vbnvdvc.jpg

Budowa placu zabaw w Nasielsku 


Całkowity koszt
250 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zakup_stolow_do_gry_w_teqball.jpg

Zakup stołów do gry w teqball na stadion miejski w Nasielsku 

Całkowity koszt
25 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_sport_XwhOUJU.jpg

Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem w miejscowości Dębinki 

W ramach zadania powstanie trawiaste boisko piłkarskie oraz uniwersalne boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę.

Całkowity koszt
260 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta_J53KE8h.jpg

Pozostałe inwestycje oraz dotacje 

Całkowity koszt
2 372 715,86 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Lepsze drogi

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_ul._lesnej.jpg

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku 

W ramach zadania planowana jest kompleksowa przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drogi_gminnej_%C5%82aczacej_ul._elektronowa_i_warszawska.jpg

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku 

W ramach zadania powstanie droga o długości 281,86 m o nawierzchni asfaltowej, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_6vpEeOv.jpg

Całkowity koszt

1 093 445,96 zł

Przebudowa drogi gminnej Pniewska Górka – Pniewo 


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_brakujacych_odcinkow_drog_asfaltowych.jpg

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych 

W ramach zadania wykonano modernizację drogi w Dobrej Woli o długości 1300 m wraz z podbudową i poboczami.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_drogi_gminnej_kedzierzawice-pianowo-pniewskagorkaitp.jpg

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo 

W ramach zadania powstanie 2110 metrów drogi, 2 warstwy asfaltu na podbudowie z kruszywa łamanego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_ul._waszynskiego.jpg

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Nasielsku 

W ramach zadania powstanie droga o szerokości 5,5 metra z jednostronnym chodnikiem. Długość przebudowanej ulicy wyniesie 449 metry, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_ul._osinskiego.jpg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Przebudowa ulicy Osińskiego w Nasielsku 

W ramach zadania powstanie 262 metry drogi o szerokości 6 metrów, dwie warstwy asfaltu wraz z podbudową.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_wybranych_odcinkow_drog_gminnych.jpg

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych 

W ramach zadania przewidziano do realizacji budowę ulic Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Dąbrówki, Jagiełły oraz Chrobrego na którą został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_ul._wiejskiej.jpg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Przebudowa ul. Wiejskiej w Nasielsku 

W ramach zadania zostaną wykonane prace projektowe oraz przebudowa ul. Wiejskiej, odcinek o długości 640 metrów połączy Nową Wieś z ul. Sikorskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_chodnikow_gminnych.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Przebudowa chodników gminnych 

W ramach zadania planowana jest przebudowa chodników gminnych przy ulicach: Warszawska, Kościelna, Folwark.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_1qT5ZUO.jpg

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paulinowo 

W ramach zadania powstanie 930 m drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z poboczami. Kwota dofinansowania w wysokości 95.000,- zł z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_fztqDhK.jpg

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Wykup gruntów na poszerzenia dróg gminnych 

W ramach zadania wykupowane są grunty pod poszerzenie dróg gminnych oraz odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_bIs7Do3.jpg

Całkowity koszt

429 332,95 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego 

W ramach zadania wykonywane są na terenie Gminy Nasielsk dobudowy oraz modernizacje oświetlenia ulicznego.

Sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_dawnego_budynku_domu_nauczyciela.jpg

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1

W ramach zadania budynek zostanie gruntownie przebudowany do stanu pierwotnego. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_skweru_jana_pawla.jpg

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku 

W ramach zadania zostanie gruntownie przebudowany skwer im. Jana Pawła II w Nasielsku przy udziale i konsultacjach społecznych na temat przyszłego wyglądu skweru.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozbudowa_swietlicy_y0TwU17.jpg

Całkowity koszt

135 000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazewo Dworskie "A" 

W ramach zadania planowany jest nowy budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni 100 m2 wraz z zapleczem socjalny i placem zabaw. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_budynku_po_by%C5%82ej_szkole_na_centrum_aktywizacji.jpg

Całkowity koszt

651 000,00 zł

Przebudowa budynku po byłej szkole w Nunie na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej 

W ramach zadania przewidziano przebudowę i rozbudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Nuna z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej . W budynku mają niezależnie funkcjonować Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz Świetlica Integracyjna dla mieszkańców gminy Nasielsk ze specjalną ofertą dla dzieci i młodzieży. 

Kultura, sport i pozostałe

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/opracowanie_dokumentacji_projektowej_osrodka_kultury_wra_V6Z5LM9.jpg

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru 

W ramach zadania zostaną wykonane prace projektowe przebudowy Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizację skweru przyległego do ul. Kościuszki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_Vbnvdvc.jpg

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Budowa placu zabaw w Nasielsku 


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zakup_stolow_do_gry_w_teqball.jpg

Całkowity koszt

25 500,00 zł

Zakup stołów do gry w teqball na stadion miejski w Nasielsku 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_sport_XwhOUJU.jpg

Całkowity koszt

260 000,00 zł

Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem w miejscowości Dębinki 

W ramach zadania powstanie trawiaste boisko piłkarskie oraz uniwersalne boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta_J53KE8h.jpg

Całkowity koszt

2 372 715,86 zł

Pozostałe inwestycje oraz dotacje 

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_aleksandrowo_LOqimfN.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_andzin_37cxxpN.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_borkowo_OOEAAik.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_broninek-_ylfPxym.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_budy-siennickie_ecwb3VY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cegielnia-psucka-_V4Aqpa6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chechnowka_PrEx0E4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chlebiotki_pyZ9yPp.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chrcynno-_gmt0l6l.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cieksyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_czajki_1lWNhi7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dabrowa-_T4eKowl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_debinki_ipdgeha.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dobra_wola.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_g%C5%82odowo_wielkie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-dworskie_vziJmC2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-wloscianskie_6MQQ8Tj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jaskolowo_PTVEd96.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_katne_qcbVpu7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kedzierzawice_jlzHTjv.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_konary-_wAgQ1Eo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kosewo_UnAtZb3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krogule_dkuDwlx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-pieniazki-_Lb2q1PU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-zabiczki_v7plVp3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-szumne-_wXZ0miX.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lelewo-_1ISkFYY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lorcin-_hwgX2KC.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubomin_2p2A0hh.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubominek_1Mbrv0e.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_malczyn_c91897s.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-dworskie-A_4A1IG6X.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-wloscianskie_tJNO8C6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszyn_M64M2Gt.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszynek_LP3pgjE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mlodzianowo_3G60iUd.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mogowo_eRvhpRQ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-dworskie_KzehFcE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-wloscianskie_mSpiTVb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_morgi_MAPXZWI.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wies_m2llfrU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wrona_QlNIqRD.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowe-piescirogi_UVHaNr4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowiny_WI70wpr.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nuna_T4VLexa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_paulinowo_f0KdOQ9.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pianowo_rnSz181.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewo_Nw3Dorr.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewska-gorka_da7p34R.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-borowe_AjPlyha.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-po%C5%82udnie_jd8kPv5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-polnoc_IshdSyz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_psucin_Or2qrOm.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_ruszkowo_AzhKpvJ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_siennica_F1HuBkH.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_slustowo_t6FQXh4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_stare-piescirogi_lJN7YHH.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_studzianki_INCwCel.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski-2_ejAwMar.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski_SeWcky5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wagrodno_9NpIGA1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wiktorowo_ALXhazx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_winniki_3hujpTJ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zaborze_qOks35B.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zabiczyn_3NRg3el.jpg

Całkowity koszt

9 436,08 zł

Aleksandrowo

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

21 351,00 zł

Andzin

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

15 953,38 zł

Borkowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

12 314,89 zł

Broninek

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 713,48 zł

Budy Siennickie

Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych;
Wykonanie projektu boiska przy Szkole Podstawowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

17 872,58 zł

Cegielnia Psucka

Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich;
Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

10 995,44 zł

Chechnówka

Oświetlenie parkingu gminnego w Nunie.

Całkowity koszt

11 435,25 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

15 993,36 zł

Chrcynno

Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

26 668,93 zł

Cieksyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

12 634,75 zł

Czajki

Zakup kostki brukowej na chodnik.

Całkowity koszt

8 756,36 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

18 952,13 zł

Dębinki

Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej;
Wykonanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej.


Całkowity koszt

13 794,27 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

12 474,82 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;
Wytyczenie przez geodetę działki wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

15 873,41 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

13 394,44 zł

Jackowo Włościańskie

Remont wybranych odcinków dróg gminnych w sołectwie;
Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

15 113,73 zł

Jaskółowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 992,95 zł

Kątne

Wykonanie wiat przystankowych.

Całkowity koszt

12 074,99 zł

Kędzierzawice

Wykonanie przystanku autobusowego;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

12 234,92 zł

Konary

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej;
Szerzenie idei samorządowej;
Zakup paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

21 910,90 zł

Kosewo

Zakup kostki na chodnik w przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

14 314,06 zł

Krogule

Projekt boiska przy szkole w Budach Siennickich;
Wykonanie wiaty przystankowej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

12 634,75 zł

Krzyczki - Pieniążki

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 554,79 zł

Krzyczki - Żabiczki

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Uporządkowanie działki wiejskiej;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

9 835,92 zł

Krzyczki Szumne

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

13 674,32 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

13 874,24 zł

Lorcin

Remont drogi gminnej;
Wykonanie dwóch wiat przystankowych;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 674,74 zł

Lubomin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 955,45 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji;
Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.


Całkowity koszt

12 274,90 zł

Malczyn

Remont figurki zabytkowej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

16 393,19 zł

Mazewo Dworskie "A"

Wykonanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 193,28 zł

Mazewo Włościańskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

19 272,00 zł

Miękoszyn

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

14 154,12 zł

Miękoszynek

Projekt oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

9 596,02 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

39 463,62 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;
Remont ul.Morgowskiej.


Całkowity koszt

9 036,25 zł

Mokrzyce Dworskie

Zakup pługu do odśnieżania.

Całkowity koszt

10 035,83 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

16 273,24 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.


Całkowity koszt

20 711,40 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 155,37 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej;
Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

39 983,40 zł

Nowe Pieścirogi

Montaż progów zwalniających przy ul.Szafirowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie projekt na budowę świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

9 755,95 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

19 192,03 zł

Nuna

Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

17 872,58 zł

Paulinowo

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej.

Całkowity koszt

15 633,51 zł

Pianowo

Wykonanie przylącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej;
Wykonanie szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej;
Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

11 275,32 zł

Pniewo

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika.

Całkowity koszt

13 434,42 zł

Pniewska Górka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

16 433,18 zł

Popowo Borowe

Zakup sprzętu na plac zabaw.

Całkowity koszt

11 795,10 zł

Popowo Południe

Budowa oświetlenia ulicznego;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

11 675,15 zł

Popowo Północ

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

21 151,22 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;
Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na plac zabaw oraz boisko wiejskie.


Całkowity koszt

9 915,88 zł

Ruszkowo

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

21 631,02 zł

Siennica

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 555,20 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

37 624,38 zł

Stare Pieścirogi

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup wykaszarki;
Remont dróg gminnych;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej.


Całkowity koszt

26 708,91 zł

Studzianki

Remont dachu na świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

10 995,44 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej;
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

13 074,54 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 715,14 zł

Wągrodno

Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

Całkowity koszt

11 035,42 zł

Wiktorowo

Budowa oświetlenia we wsi Wiktorowo.

Całkowity koszt

9 396,10 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 273,66 zł

Zaborze

Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Dębinkach;
Uporządkowanie działki wiejskiej.


Całkowity koszt

14 314,06 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej. 

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_aleksandrowo_LOqimfN.jpg

Całkowity koszt

9 436,08 zł

Aleksandrowo

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_andzin_37cxxpN.jpg

Całkowity koszt

21 351,00 zł

Andzin

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_borkowo_OOEAAik.jpg

Całkowity koszt

15 953,38 zł

Borkowo

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_broninek-_ylfPxym.jpg

Całkowity koszt

12 314,89 zł

Broninek

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_budy-siennickie_ecwb3VY.jpg

Całkowity koszt

15 713,48 zł

Budy Siennickie

Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych;
Wykonanie projektu boiska przy Szkole Podstawowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cegielnia-psucka-_V4Aqpa6.jpg

Całkowity koszt

17 872,58 zł

Cegielnia Psucka

Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich;
Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chechnowka_PrEx0E4.jpg

Całkowity koszt

10 995,44 zł

Chechnówka

Oświetlenie parkingu gminnego w Nunie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chlebiotki_pyZ9yPp.jpg

Całkowity koszt

11 435,25 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chrcynno-_gmt0l6l.jpg

Całkowity koszt

15 993,36 zł

Chrcynno

Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cieksyn.jpg

Całkowity koszt

26 668,93 zł

Cieksyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_czajki_1lWNhi7.jpg

Całkowity koszt

12 634,75 zł

Czajki

Zakup kostki brukowej na chodnik.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dabrowa-_T4eKowl.jpg

Całkowity koszt

8 756,36 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_debinki_ipdgeha.jpg

Całkowity koszt

18 952,13 zł

Dębinki

Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej;
Wykonanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dobra_wola.jpg

Całkowity koszt

13 794,27 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_g%C5%82odowo_wielkie.jpg

Całkowity koszt

12 474,82 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;
Wytyczenie przez geodetę działki wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-dworskie_vziJmC2.jpg

Całkowity koszt

15 873,41 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-wloscianskie_6MQQ8Tj.jpg

Całkowity koszt

13 394,44 zł

Jackowo Włościańskie

Remont wybranych odcinków dróg gminnych w sołectwie;
Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jaskolowo_PTVEd96.jpg

Całkowity koszt

15 113,73 zł

Jaskółowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_katne_qcbVpu7.jpg

Całkowity koszt

16 992,95 zł

Kątne

Wykonanie wiat przystankowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kedzierzawice_jlzHTjv.jpg

Całkowity koszt

12 074,99 zł

Kędzierzawice

Wykonanie przystanku autobusowego;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_konary-_wAgQ1Eo.jpg

Całkowity koszt

12 234,92 zł

Konary

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej;
Szerzenie idei samorządowej;
Zakup paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kosewo_UnAtZb3.jpg

Całkowity koszt

21 910,90 zł

Kosewo

Zakup kostki na chodnik w przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krogule_dkuDwlx.jpg

Całkowity koszt

14 314,06 zł

Krogule

Projekt boiska przy szkole w Budach Siennickich;
Wykonanie wiaty przystankowej;
Remont drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-pieniazki-_Lb2q1PU.jpg

Całkowity koszt

12 634,75 zł

Krzyczki - Pieniążki

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-zabiczki_v7plVp3.jpg

Całkowity koszt

12 554,79 zł

Krzyczki - Żabiczki

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Uporządkowanie działki wiejskiej;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-szumne-_wXZ0miX.jpg

Całkowity koszt

9 835,92 zł

Krzyczki Szumne

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lelewo-_1ISkFYY.jpg

Całkowity koszt

13 674,32 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lorcin-_hwgX2KC.jpg

Całkowity koszt

13 874,24 zł

Lorcin

Remont drogi gminnej;
Wykonanie dwóch wiat przystankowych;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubomin_2p2A0hh.jpg

Całkowity koszt

12 674,74 zł

Lubomin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubominek_1Mbrv0e.jpg

Całkowity koszt

10 955,45 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji;
Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_malczyn_c91897s.jpg

Całkowity koszt

12 274,90 zł

Malczyn

Remont figurki zabytkowej;
Remont drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-dworskie-A_4A1IG6X.jpg

Całkowity koszt

16 393,19 zł

Mazewo Dworskie "A"

Wykonanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-wloscianskie_tJNO8C6.jpg

Całkowity koszt

16 193,28 zł

Mazewo Włościańskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszyn_M64M2Gt.jpg

Całkowity koszt

19 272,00 zł

Miękoszyn

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszynek_LP3pgjE.jpg

Całkowity koszt

14 154,12 zł

Miękoszynek

Projekt oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mlodzianowo_3G60iUd.jpg

Całkowity koszt

9 596,02 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mogowo_eRvhpRQ.jpg

Całkowity koszt

39 463,62 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;
Remont ul.Morgowskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-dworskie_KzehFcE.jpg

Całkowity koszt

9 036,25 zł

Mokrzyce Dworskie

Zakup pługu do odśnieżania.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-wloscianskie_mSpiTVb.jpg

Całkowity koszt

10 035,83 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_morgi_MAPXZWI.jpg

Całkowity koszt

16 273,24 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wies_m2llfrU.jpg

Całkowity koszt

20 711,40 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wrona_QlNIqRD.jpg

Całkowity koszt

11 155,37 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej;
Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowe-piescirogi_UVHaNr4.jpg

Całkowity koszt

39 983,40 zł

Nowe Pieścirogi

Montaż progów zwalniających przy ul.Szafirowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie projekt na budowę świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowiny_WI70wpr.jpg

Całkowity koszt

9 755,95 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nuna_T4VLexa.jpg

Całkowity koszt

19 192,03 zł

Nuna

Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_paulinowo_f0KdOQ9.jpg

Całkowity koszt

17 872,58 zł

Paulinowo

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pianowo_rnSz181.jpg

Całkowity koszt

15 633,51 zł

Pianowo

Wykonanie przylącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej;
Wykonanie szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej;
Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewo_Nw3Dorr.jpg

Całkowity koszt

11 275,32 zł

Pniewo

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewska-gorka_da7p34R.jpg

Całkowity koszt

13 434,42 zł

Pniewska Górka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;
Remont drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-borowe_AjPlyha.jpg

Całkowity koszt

16 433,18 zł

Popowo Borowe

Zakup sprzętu na plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-po%C5%82udnie_jd8kPv5.jpg

Całkowity koszt

11 795,10 zł

Popowo Południe

Budowa oświetlenia ulicznego;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-polnoc_IshdSyz.jpg

Całkowity koszt

11 675,15 zł

Popowo Północ

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_psucin_Or2qrOm.jpg

Całkowity koszt

21 151,22 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;
Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na plac zabaw oraz boisko wiejskie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_ruszkowo_AzhKpvJ.jpg

Całkowity koszt

9 915,88 zł

Ruszkowo

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_siennica_F1HuBkH.jpg

Całkowity koszt

21 631,02 zł

Siennica

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_slustowo_t6FQXh4.jpg

Całkowity koszt

11 555,20 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_stare-piescirogi_lJN7YHH.jpg

Całkowity koszt

37 624,38 zł

Stare Pieścirogi

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup wykaszarki;
Remont dróg gminnych;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_studzianki_INCwCel.jpg

Całkowity koszt

26 708,91 zł

Studzianki

Remont dachu na świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski-2_ejAwMar.jpg

Całkowity koszt

10 995,44 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej;
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski_SeWcky5.jpg

Całkowity koszt

13 074,54 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wagrodno_9NpIGA1.jpg

Całkowity koszt

11 715,14 zł

Wągrodno

Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wiktorowo_ALXhazx.jpg

Całkowity koszt

11 035,42 zł

Wiktorowo

Budowa oświetlenia we wsi Wiktorowo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_winniki_3hujpTJ.jpg

Całkowity koszt

9 396,10 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zaborze_qOks35B.jpg

Całkowity koszt

15 273,66 zł

Zaborze

Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Dębinkach;
Uporządkowanie działki wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zabiczyn_3NRg3el.jpg

Całkowity koszt

14 314,06 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej. 

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozlicza tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
16 000 000,00 zł
Prognoza
100%
17 227 932,39 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 4 km
Lepsze drogi
+ 4 km
dodatkowo wybudowanej jezdni
+ 1
Dla dzieci i młodzieży
+ 1
budowa nowego boiska
+ 50
Więcej zieleni
+ 50
posadzonych drzew i krzewów z roczną pielęgnacją
+ 15
Oświetlenie uliczne
+ 15
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.