Nasielsk

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
19 464
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
99 568 890,53 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
16.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 592 195 zł
16.66%
CIT
172 888,35 zł
0.17%
Podatki od nieruchomości
7 426 855,18 zł
7.46%
Inne Podatki Lokalne
6 564 792,49 zł
6.59%
Dotacje
40 304 610,19 zł
40.48%
Subwencje
27 354 105 zł
27.47%
Pozostałe dochody
1 153 444,32 zł
1.16%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
95 520 264,40 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 574 743,90 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
12 574 743,90 zł
Wydatki bieżące
87%
82 945 520,50 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
29 627 193,34 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 854 748,50 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 833 396,41 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 646 133,78 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
6 050 268,25 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 866 995,87 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 624 030,64 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 145 193,47 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 865 982,24 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 129 663,51 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
576 807,49 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
364 579,92 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
935 063,20 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nasielsk w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
12 574 743,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
63.52%
Infrastruktura
36.48%
Sprawy społeczne, sport, kultura i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
7 987 316,37 zł
4 587 427,53 zł
Przebudowa drogi Pniewska Górka Pniewo

Przebudowa drogi Pniewska Górka Pniewo

W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma wykonawcza Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. położyła nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami, rowami, przepustami oraz wjazdami na działki o długości 552mb.

Całkowity koszt
485 444,24 zł
Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych

Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych

W Dobrej Woli, Na dwóch odcinkach (w tym na moście na Naruszewce) o łącznej długości 1389mb km została wylana nawierzchnia asfaltowa oraz poprawione pobocza. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie szlaku komunikacyjnego z gminą Joniec.

Całkowity koszt
506 029,77 zł
Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo

Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo

W ramach przebudowy została wykonana podbudowana nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami, zjazdami indywidualnymi oraz przepustami wodnymi na dwóch odcinkach o długości 1,46 km oraz 650 m (łącznie 2,11 km).

Całkowity koszt
1 705 382,04 zł
Przebudowa ul. Wyszyńskiego

Przebudowa ul. Wyszyńskiego

W ramach inwestycji firma Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. wykonała nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową, poboczami i krawężnikami oraz chodnikiem na odcinku o długości 545 mb. Ponadto w ramach prac dodatkowych na ul. Tuwima położono nawierzchnię z kostki brukowej, a na ul. Poniatowskiego pomalowane zostały pasy na przejściu dla pieszy.

Całkowity koszt
716 609,02 zł
Przebudowa ulicy Generała Aleksandra Osińskiego

Przebudowa ulicy Generała Aleksandra Osińskiego

Na odcinku o długości 231 mb została wylana nawierzchnia asfaltowa oraz poprawione pobocza. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie osiedla Krupki z drogą wojewódzką prowadzącą m.in. do dworca PKP. Na drodze została położona nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami oraz kanalizacją deszczową.

Całkowity koszt
371 842,36 zł
Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Wyłoniona w przetargu firma "Czystość" spółka jawna położyła asfalt na drogach w miejscowościach Nowiny, Dąbrowa, Toruń Dworski – Zaborze, Jackowo Dworskie, Mazewo Dworskie B, Studzianki i Mogowo oraz zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe w Nasielsku – na ul. Starzyńskiego, ul. Wąskiej oraz ul. Broninek i w Starych Pieścirogach na ul. Leszczynowej o długości 6139mb.

Całkowity koszt
1 745 114,67 zł
Przebudowa chodników gminnych

Przebudowa chodników gminnych

Chodnik przy ul. Folwark został wykonany przez firmę Baz-Bruk, a chodniki przy ul. Kościelnej i ul. Warszawskiej wykonanych przez firmę KaBa Brukarstwo. Ponadto przy ulicach Kościelnej i Warszawskiej wykonane zostały nasadzenia drzew podsypanych białym kamieniem, a dodatkowo za stacją PKN Orlen wykonany został łącznik pomiędzy ulicami Warszawską a Kilińskiego.

Całkowity koszt
301 554,20 zł
Przebudowa drogi w miejscowości Paulinowo

Przebudowa drogi w miejscowości Paulinowo

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, poboczami oraz rowami, na odcinku 930 m. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam.

Całkowity koszt
366 837,05 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadania na terenie gminy Nasielsk dobudowano 72 punkty świetlne.

Całkowity koszt
378 461,24 zł
Budowa małych sieci wod – kan.

Budowa małych sieci wod – kan.

W ramach zadania wykonano 619 m sieci wodociągowej oraz 41 m sieci kanalizacyjnej.

Całkowity koszt
79 444,16 zł
Przebudowa ulicy Dębowej

Przebudowa ulicy Dębowej

W ramach zadania firma wykonawcza Baz-Bruk wykonała chodnik dla pieszych po obu stronach ulicy, prostopadłe miejsca parkingowe wzdłuż Stadionu Miejskiego, równoległe miejsca parkingowe oraz odprowadzenie wody o długości 340mb.

Całkowity koszt
862 683,37 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku

W ramach zawartego porozumienia mieszkańcy opracowali projekt, a firma M.M. Młyńscy sp. j. na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonała dalszą część kanalizacji oraz sieci wodociągowej na odcinku 526 m.

Całkowity koszt
467 914,25 zł
Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.

Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.

Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.W ramach zadania firma wykonawcza PHU OK-BUD postawiła budynek świetlicy. W kolejnym roku zostanie on wyposażony w instalacje elektryczne i sanitarne.

Całkowity koszt
176 022,88 zł
Budowa boiska sportowego Dębinki

Budowa boiska sportowego Dębinki

Budowa boiska sportowego Dębinki. Nawierzchnia parkingu na terenie szkoły oraz za budynkiem została położona nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odpływami, za szkołą wybudowane zostało boisko do piłki nożnej, a przed terenem – miejsca postojowe.

Całkowity koszt
330 477,65 zł
Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela. W ramach zadania gruntownie odbudowano obiekt, pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Całkowity koszt
800 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej NOK wraz z rewitalizacją skweru

Opracowanie dokumentacji projektowej NOK wraz z rewitalizacją skweru

Całkowity koszt
147 477,00 zł
Zakup stołów do gry w Teqball

Zakup stołów do gry w Teqball

Zakupiono 2 wielofunkcyjne stoły do gry w 5 sportów (teqball, qatch, teqvolley, teqpong, teqtennis) w jednym miejscu. Teqball to nowa dyscyplina sportu bazująca na piłce nożnej przeznaczona zarówno dla zawodowych sportowców, jak i dla amatorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności techniczne i koncentrację. Ww. stoły można zainstalować na otwartej powierzchni lub w halach, salach sportowych.

Całkowity koszt
25 100,00 zł
Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt
333 753,26 zł
Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Borowym

Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Borowym

W sierpniu 2019 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Popowie Borowym.

Całkowity koszt
1 945 769,68 zł
Budowa Lodowiska w Nasielsku

Budowa Lodowiska w Nasielsku

Sztuczne lodowisko o powierzchni tafli 600 m.kw. (20 m x 30 m), chłodzone wydajnym agregatem zapewniającym możliwość korzystania nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych wraz z wyposażeniem (m.in. łyżwy, kaski, pingwinki do nauki jazdy).

Całkowity koszt
491 385,00 zł
Pozostałe inwestycje i dotacje

Pozostałe inwestycje i dotacje

Całkowity koszt
337 442,06 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Przebudowa drogi Pniewska Górka Pniewo

Całkowity koszt

485 444,24 zł

Przebudowa drogi Pniewska Górka Pniewo

W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma wykonawcza Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. położyła nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami, rowami, przepustami oraz wjazdami na działki o długości 552mb.

Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych

Całkowity koszt

506 029,77 zł

Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych

W Dobrej Woli, Na dwóch odcinkach (w tym na moście na Naruszewce) o łącznej długości 1389mb km została wylana nawierzchnia asfaltowa oraz poprawione pobocza. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie szlaku komunikacyjnego z gminą Joniec.

Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo

Całkowity koszt

1 705 382,04 zł

Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo

W ramach przebudowy została wykonana podbudowana nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami, zjazdami indywidualnymi oraz przepustami wodnymi na dwóch odcinkach o długości 1,46 km oraz 650 m (łącznie 2,11 km).

Przebudowa ul. Wyszyńskiego

Całkowity koszt

716 609,02 zł

Przebudowa ul. Wyszyńskiego

W ramach inwestycji firma Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. wykonała nową nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową, poboczami i krawężnikami oraz chodnikiem na odcinku o długości 545 mb. Ponadto w ramach prac dodatkowych na ul. Tuwima położono nawierzchnię z kostki brukowej, a na ul. Poniatowskiego pomalowane zostały pasy na przejściu dla pieszy.

Przebudowa ulicy Generała Aleksandra Osińskiego

Całkowity koszt

371 842,36 zł

Przebudowa ulicy Generała Aleksandra Osińskiego

Na odcinku o długości 231 mb została wylana nawierzchnia asfaltowa oraz poprawione pobocza. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie osiedla Krupki z drogą wojewódzką prowadzącą m.in. do dworca PKP. Na drodze została położona nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami oraz kanalizacją deszczową.

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Całkowity koszt

1 745 114,67 zł

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Wyłoniona w przetargu firma "Czystość" spółka jawna położyła asfalt na drogach w miejscowościach Nowiny, Dąbrowa, Toruń Dworski – Zaborze, Jackowo Dworskie, Mazewo Dworskie B, Studzianki i Mogowo oraz zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe w Nasielsku – na ul. Starzyńskiego, ul. Wąskiej oraz ul. Broninek i w Starych Pieścirogach na ul. Leszczynowej o długości 6139mb.

Przebudowa chodników gminnych

Całkowity koszt

301 554,20 zł

Przebudowa chodników gminnych

Chodnik przy ul. Folwark został wykonany przez firmę Baz-Bruk, a chodniki przy ul. Kościelnej i ul. Warszawskiej wykonanych przez firmę KaBa Brukarstwo. Ponadto przy ulicach Kościelnej i Warszawskiej wykonane zostały nasadzenia drzew podsypanych białym kamieniem, a dodatkowo za stacją PKN Orlen wykonany został łącznik pomiędzy ulicami Warszawską a Kilińskiego.

Przebudowa drogi w miejscowości Paulinowo

Całkowity koszt

366 837,05 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Paulinowo

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, poboczami oraz rowami, na odcinku 930 m. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam.

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

378 461,24 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadania na terenie gminy Nasielsk dobudowano 72 punkty świetlne.

Budowa małych sieci wod – kan.

Całkowity koszt

79 444,16 zł

Budowa małych sieci wod – kan.

W ramach zadania wykonano 619 m sieci wodociągowej oraz 41 m sieci kanalizacyjnej.

Przebudowa ulicy Dębowej

Całkowity koszt

862 683,37 zł

Przebudowa ulicy Dębowej

W ramach zadania firma wykonawcza Baz-Bruk wykonała chodnik dla pieszych po obu stronach ulicy, prostopadłe miejsca parkingowe wzdłuż Stadionu Miejskiego, równoległe miejsca parkingowe oraz odprowadzenie wody o długości 340mb.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku

Całkowity koszt

467 914,25 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku

W ramach zawartego porozumienia mieszkańcy opracowali projekt, a firma M.M. Młyńscy sp. j. na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonała dalszą część kanalizacji oraz sieci wodociągowej na odcinku 526 m.

Sprawy społeczne, sport, kultura i pozostałe
Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.

Całkowity koszt

176 022,88 zł

Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.

Budowa świetlicy Mazewo Dworskie A.W ramach zadania firma wykonawcza PHU OK-BUD postawiła budynek świetlicy. W kolejnym roku zostanie on wyposażony w instalacje elektryczne i sanitarne.

Budowa boiska sportowego Dębinki

Całkowity koszt

330 477,65 zł

Budowa boiska sportowego Dębinki

Budowa boiska sportowego Dębinki. Nawierzchnia parkingu na terenie szkoły oraz za budynkiem została położona nawierzchnia z kostki brukowej wraz z odpływami, za szkołą wybudowane zostało boisko do piłki nożnej, a przed terenem – miejsca postojowe.

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela

Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela. W ramach zadania gruntownie odbudowano obiekt, pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Opracowanie dokumentacji projektowej NOK wraz z rewitalizacją skweru

Całkowity koszt

147 477,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej NOK wraz z rewitalizacją skweru

Zakup stołów do gry w Teqball

Całkowity koszt

25 100,00 zł

Zakup stołów do gry w Teqball

Zakupiono 2 wielofunkcyjne stoły do gry w 5 sportów (teqball, qatch, teqvolley, teqpong, teqtennis) w jednym miejscu. Teqball to nowa dyscyplina sportu bazująca na piłce nożnej przeznaczona zarówno dla zawodowych sportowców, jak i dla amatorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności techniczne i koncentrację. Ww. stoły można zainstalować na otwartej powierzchni lub w halach, salach sportowych.

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt

333 753,26 zł

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Borowym

Całkowity koszt

1 945 769,68 zł

Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Borowym

W sierpniu 2019 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Popowie Borowym.

Budowa Lodowiska w Nasielsku

Całkowity koszt

491 385,00 zł

Budowa Lodowiska w Nasielsku

Sztuczne lodowisko o powierzchni tafli 600 m.kw. (20 m x 30 m), chłodzone wydajnym agregatem zapewniającym możliwość korzystania nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych wraz z wyposażeniem (m.in. łyżwy, kaski, pingwinki do nauki jazdy).

Pozostałe inwestycje i dotacje

Całkowity koszt

337 442,06 zł

Pozostałe inwestycje i dotacje

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

9 436,08 zł

Aleksandrowo

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

21 351,00 zł

Andzin

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

15 953,38 zł

Borkowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

12 314,89 zł

Broninek

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 713,48 zł

Budy Siennickie

Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych;
Wykonanie projektu boiska przy Szkole Podstawowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

17 872,58 zł

Cegielnia Psucka

Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich;
Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

10 995,44 zł

Chechnówka

Oświetlenie parkingu gminnego w Nunie.

Całkowity koszt

11 435,25 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

15 993,36 zł

Chrcynno

Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

26 668,93 zł

Cieksyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

12 634,75 zł

Czajki

Zakup kostki brukowej na chodnik.

Całkowity koszt

8 756,36 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

18 952,13 zł

Dębinki

Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej;
Wykonanie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej.


Całkowity koszt

13 794,27 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

12 474,82 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;
Wytyczenie przez geodetę działki wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

15 873,41 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

13 394,44 zł

Jackowo Włościańskie

Remont wybranych odcinków dróg gminnych w sołectwie;
Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

15 113,73 zł

Jaskółowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 992,95 zł

Kątne

Wykonanie wiat przystankowych.

Całkowity koszt

12 074,99 zł

Kędzierzawice

Wykonanie przystanku autobusowego;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

12 234,92 zł

Konary

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej;
Szerzenie idei samorządowej;
Zakup paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

21 910,90 zł

Kosewo

Zakup kostki na chodnik w przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

14 314,06 zł

Krogule

Projekt boiska przy szkole w Budach Siennickich;
Wykonanie wiaty przystankowej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

12 634,75 zł

Krzyczki - Pieniążki

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 554,79 zł

Krzyczki - Żabiczki

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Uporządkowanie działki wiejskiej;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

9 835,92 zł

Krzyczki Szumne

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

13 674,32 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

13 874,24 zł

Lorcin

Remont drogi gminnej;
Wykonanie dwóch wiat przystankowych;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 674,74 zł

Lubomin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 955,45 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji;
Wykonanie chodnika i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej.


Całkowity koszt

12 274,90 zł

Malczyn

Remont figurki zabytkowej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

16 393,19 zł

Mazewo Dworskie "A"

Wykonanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 193,28 zł

Mazewo Włościańskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

19 272,00 zł

Miękoszyn

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Remont podłogi w świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

14 154,12 zł

Miękoszynek

Projekt oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

9 596,02 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

39 463,62 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;
Remont ul.Morgowskiej.


Całkowity koszt

9 036,25 zł

Mokrzyce Dworskie

Zakup pługu do odśnieżania.

Całkowity koszt

10 035,83 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

16 273,24 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej;
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.


Całkowity koszt

20 711,40 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 155,37 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej;
Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

39 983,40 zł

Nowe Pieścirogi

Montaż progów zwalniających przy ul.Szafirowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie projekt na budowę świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

9 755,95 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

19 192,03 zł

Nuna

Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

17 872,58 zł

Paulinowo

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej.

Całkowity koszt

15 633,51 zł

Pianowo

Wykonanie przylącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej;
Wykonanie szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej;
Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

11 275,32 zł

Pniewo

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika.

Całkowity koszt

13 434,42 zł

Pniewska Górka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

16 433,18 zł

Popowo Borowe

Zakup sprzętu na plac zabaw.

Całkowity koszt

11 795,10 zł

Popowo Południe

Budowa oświetlenia ulicznego;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

11 675,15 zł

Popowo Północ

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

21 151,22 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;
Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia na plac zabaw oraz boisko wiejskie.


Całkowity koszt

9 915,88 zł

Ruszkowo

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

21 631,02 zł

Siennica

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 555,20 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

37 624,38 zł

Stare Pieścirogi

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup wykaszarki;
Remont dróg gminnych;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej.


Całkowity koszt

26 708,91 zł

Studzianki

Remont dachu na świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

10 995,44 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej;
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

13 074,54 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 715,14 zł

Wągrodno

Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

Całkowity koszt

11 035,42 zł

Wiktorowo

Budowa oświetlenia we wsi Wiktorowo.

Całkowity koszt

9 396,10 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 273,66 zł

Zaborze

Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Dębinkach;
Uporządkowanie działki wiejskiej.


Całkowity koszt

14 314,06 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej. 

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
16 000 000,00 zł
Prognoza
100%
17 227 932,39 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
dodatkowo wybudowanej jezdni
Dla dzieci i młodzieży
+ 1
budowa nowego boiska
Więcej zieleni
+ 50
posadzonych drzew i krzewów z roczną pielęgnacją
Oświetlenie uliczne
+ 15
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.