Nasielsk

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
19 674
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
106 438 087,26 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.88%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 903 690 zł
15.88%
CIT
175 043,43 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
8 021 770,55 zł
7.54%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 183 124,28 zł
9.57%
Dotacje
37 742 661,99 zł
35.46%
Subwencje
27 891 512 zł
26.2%
Pozostałe dochody
5 520 285,01 zł
5.19%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
105 290 297,30 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 081 273,91 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
9 081 273,91 zł
Wydatki bieżące
91%
96 209 023,39 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
33 840 184,60 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 197 378,53 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 427 109,83 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 044 610,66 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 027 072,32 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 513 553,92 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
479 376,06 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 372 606,35 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 173 589,26 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
785 186,70 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 006 048,18 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 149 062,49 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nasielsk w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 081 273,91 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
35.08%
Infrastruktura
64.92%
Sprawy społeczne, kultura, sport i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
3 185 342,12 zł
5 895 931,79 zł
Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano wykonanie krótkich sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w następujących miejscowościach :
a) Nasielsk ul. Armii Krajowej budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej długości 62m wraz z dwoma studniami kanalizacyjnymi ø1000.
b) Kosewo – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm wraz z armaturą dł. 121m i przewiertem pod drogą dł.18m.
c) Kosewo – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm wraz z armaturą dł. 109m i i przewiertem pod drogą dł.18m.
d) Krogule – budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 110 długości 583m wraz z armaturą.
e) Nasielsk ul. Piłsudskiego budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 200/5,9 długości 47,6 m wraz z studnia kanalizacyjną ø 1000.
f) Nasielsk ul. Polna – budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 200 długości 110 m wraz z armaturą.
g) Stare Pieścirogi – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm długości 218m wraz z armaturą.
h) Nowe Pieścirogi – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm długości 77m wraz z armaturą.
i) Pniewo – budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PVC-U 110mm długości 88m wraz z armaturą.

Całkowity koszt
306 261,72 zł
Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego

Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego

W ramach zadania wymieniono krawężniki i obrzeża na nowe oraz płytki betonowe na kostkę brukową oraz wykonano poszerzenie jezdni celem uzyskania miejsc parkingowych. Długość przebudowanego chodnika wyniosła 388m.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

W ramach inwestycji została wykonana kanalizacja sanitarna.

Całkowity koszt
563 016,64 zł
Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową o długości 1160m i poboczami.

Całkowity koszt
387 691,72 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową i poboczami o łącznej dł. 850m.

Całkowity koszt
404 229,94 zł
Przebudowa chodników gminnych

Przebudowa chodników gminnych

Ul. Staszica w Nasielsku – zakres prac obejmował rozbiórkę i wywóz starych krawężników, obrzeży i płytek chodnikowych z montażem nowych elementów oraz ułożeniem kostki brukowej na długości 246m.
Ul. Nowa Wieś – kompleksowe ustawienie krawężników, obrzeży z ułożeniem kostki brukowej na długości 124m.
Ul. Diamentowa Nowe Pieścirogi i – kompleksowe ustawienie krawężników, obrzeży z ułożeniem kostki brukowej na długości 46m.

Całkowity koszt
150 642,39 zł
Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

a) Lelewo – Czajki – 320m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
b) Miękoszyn – Toruń Dworski – 550m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
c) Cieksyn – 400m wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
d) Studzianki 210 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
e) Lelewo – Zaborze – 500m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
f) Mogowo ul. Sobieskiego – 625m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
g) Krzyczki – Żabiczki – 1000m wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5m wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej i utwardzeniem poboczy
h) ul. Staszica w Nasielsku – 275m regulacja studzienek, włazów i skrzynek z wyrównaniem i położeniem nowej warstwy asfaltu grubości 3cm.
i) ul. Prosta i Kręta w Nasielsku – kompleksowe wykonanie chodników wraz z podbudową pod nawierzchnię i ułożeniem nawierzchni asfaltowej.

Całkowity koszt
1 173 499,71 zł
Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole i żłobek dla 165 dzieci.

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadanie wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej w Nasielsku, Miękoszynku, Borkowo, Wiktorowo.

Całkowity koszt
62 622,90 zł
Modernizacja Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Modernizacja Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

W ramach inwestycji wykonano nową elewację zewnętrzną, izolację i ocieplenie piwnic, remont podłóg i schodów, renowację drzwi, naprawę i malowanie ścian wewnętrznych, montaż nowej stolarki okiennej i remont toalet oraz inne prace niezbędne do wykonania zadania.

Całkowity koszt
592 734,40 zł
Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt
184 370,80 zł
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 2020

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 2020

Całkowity koszt
390 119,56 zł
Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Całkowity koszt
1 666 084,13 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Całkowity koszt

306 261,72 zł

Budowa małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano wykonanie krótkich sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w następujących miejscowościach :
a) Nasielsk ul. Armii Krajowej budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej długości 62m wraz z dwoma studniami kanalizacyjnymi ø1000.
b) Kosewo – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm wraz z armaturą dł. 121m i przewiertem pod drogą dł.18m.
c) Kosewo – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm wraz z armaturą dł. 109m i i przewiertem pod drogą dł.18m.
d) Krogule – budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 110 długości 583m wraz z armaturą.
e) Nasielsk ul. Piłsudskiego budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø 200/5,9 długości 47,6 m wraz z studnia kanalizacyjną ø 1000.
f) Nasielsk ul. Polna – budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 200 długości 110 m wraz z armaturą.
g) Stare Pieścirogi – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm długości 218m wraz z armaturą.
h) Nowe Pieścirogi – budowa sieci wodociągowej z rur PVC 110mm długości 77m wraz z armaturą.
i) Pniewo – budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PVC-U 110mm długości 88m wraz z armaturą.

Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego

W ramach zadania wymieniono krawężniki i obrzeża na nowe oraz płytki betonowe na kostkę brukową oraz wykonano poszerzenie jezdni celem uzyskania miejsc parkingowych. Długość przebudowanego chodnika wyniosła 388m.

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

Całkowity koszt

563 016,64 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

W ramach inwestycji została wykonana kanalizacja sanitarna.

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Całkowity koszt

387 691,72 zł

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową o długości 1160m i poboczami.

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska

Całkowity koszt

404 229,94 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową i poboczami o łącznej dł. 850m.

Przebudowa chodników gminnych

Całkowity koszt

150 642,39 zł

Przebudowa chodników gminnych

Ul. Staszica w Nasielsku – zakres prac obejmował rozbiórkę i wywóz starych krawężników, obrzeży i płytek chodnikowych z montażem nowych elementów oraz ułożeniem kostki brukowej na długości 246m.
Ul. Nowa Wieś – kompleksowe ustawienie krawężników, obrzeży z ułożeniem kostki brukowej na długości 124m.
Ul. Diamentowa Nowe Pieścirogi i – kompleksowe ustawienie krawężników, obrzeży z ułożeniem kostki brukowej na długości 46m.

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Całkowity koszt

1 173 499,71 zł

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

a) Lelewo – Czajki – 320m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
b) Miękoszyn – Toruń Dworski – 550m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
c) Cieksyn – 400m wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
d) Studzianki 210 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw grubości po 3cm z podbudową i utwardzeniem poboczy.
e) Lelewo – Zaborze – 500m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
f) Mogowo ul. Sobieskiego – 625m wykonano nową nawierzchnię asfaltową grubości 4cm z utwardzeniem poboczy.
g) Krzyczki – Żabiczki – 1000m wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5m wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej i utwardzeniem poboczy
h) ul. Staszica w Nasielsku – 275m regulacja studzienek, włazów i skrzynek z wyrównaniem i położeniem nowej warstwy asfaltu grubości 3cm.
i) ul. Prosta i Kręta w Nasielsku – kompleksowe wykonanie chodników wraz z podbudową pod nawierzchnię i ułożeniem nawierzchni asfaltowej.

Sprawy społeczne, kultura, sport i pozostałe
Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole i żłobek dla 165 dzieci.

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

62 622,90 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W ramach zadanie wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej w Nasielsku, Miękoszynku, Borkowo, Wiktorowo.

Modernizacja Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Całkowity koszt

592 734,40 zł

Modernizacja Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

W ramach inwestycji wykonano nową elewację zewnętrzną, izolację i ocieplenie piwnic, remont podłóg i schodów, renowację drzwi, naprawę i malowanie ścian wewnętrznych, montaż nowej stolarki okiennej i remont toalet oraz inne prace niezbędne do wykonania zadania.

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt

184 370,80 zł

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 2020

Całkowity koszt

390 119,56 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 2020

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Całkowity koszt

1 666 084,13 zł

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

10 046,83 zł

Aleksandrowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

21 523,00 zł

Andzin

Zakup bramek do piłki nożnej i koszykowej na działkę nr 132;
Zakup wyposażenia na plac zabaw;
Utwardzenie miejsca pod boisko na działce nr 132.

Całkowity koszt

16 914,29 zł

Borkowo

Uporządkowanie działki nr 8/5 na miejsce spotkań;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

13 183,82 zł

Broninek

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

16 956,68 zł

Budy Siennickie

Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych we wsi.

Całkowity koszt

18 652,35 zł

Cegielnia Psucka

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 397.

Całkowity koszt

11 869,68 zł

Chechnówka

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;
Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich.

Całkowity koszt

11 954,46 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

17 422,99 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych;
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

28 529,61 zł

Cieksyn

Przebudowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku.

Całkowity koszt

13 310,99 zł

Czajki

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

9 283,78 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

20 197,43 zł

Dębinki

Remont dróg gminnych;
Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

14 720,78 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych;
Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

Całkowity koszt

11 392,99 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;
Wykonanie przepustu na drodze gminnej;
Zakup mebli cateringowych na potrzeby zebrań wiejskich;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 956,68 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie wiaty przystankowej;
Remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

14 196,00 zł

Jackowo Włościańskie

Umieszczenie lustra drogowego przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt

15 778,50 zł

Jaskólowo

Montaż 2 szt. spowalniaczy na drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

17 931,69 zł

Kątne

Zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego;
Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

12 632,73 zł

Kędzierzawice

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

12 844,69 zł

Konary

Zakup i montaż latarni solarnych ulicznych.

Całkowity koszt

23 612,18 zł

Kosewo

Zagospodarowanie i uporządkowanie działki wiejskiej.

Całkowity koszt

14 794,70 zł

Krogule

Remont drogi gminnej;
Montaż luster na skrzyżowaniu dróg gminnych.

Całkowity koszt

13 183,81 zł

Krzyczki - Żabiczki

Renowacja i utwardzenie poboczy dróg gminnych;
Wykonanie tabliczek do posesji na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

13 222,50 zł

Krzyczki Pieniążki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 258,79 zł

Krzyczki Szumne

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

14 475,99 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych;
Opracowanie organizacji ruchu na drodze gminnej;
Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej.

Całkowity koszt

14 375,40 zł

Lorcin

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

Całkowity koszt

13 734,87 zł

Lubomin

Wykonanie oświetlenia ulicznego;
Zagospodarowanie terenu gminnego oraz wskazanie granic działki.

Całkowity koszt

11 400,00 zł

Lubominek

Wykonanie wiaty przystankowej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

12 929,47 zł

Malczyn

Zakup i montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej;
Niwelacja terenu działki gminnej nr 60;
Dobudowa lamp oświetleniowych;
Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie.

Całkowity koszt

17 465,38 zł

Mazewo Dworskie A

Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

17 419,27 zł

Mazewo Włościanskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa.

Całkowity koszt

19 748,52 zł

Miękoszyn

Wykonanie szamba oraz instalacji kanalizacyjnej przy świetlicy;
Zakup i montaż kontenera gospodarczego-świetlicy;
Remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

10 131,62 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

41 543,87 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;
Modernizacja drogi gminnej.

Całkowity koszt

9 499,99 zł

Mokrzyce Dworskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;
Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie.

Całkowity koszt

10 635,32 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt

17 295,81 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110;
Wytyczenie przez geodetę działki nr 110;
Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych.

Całkowity koszt

21 958,89 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 954,46 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

42 383,69 zł

Nowe Piescirogi

Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej;
Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola w Starych Pieścirogach;
Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa);
Zakup stołów i krzeseł na potrzeby spotkań wiejskich.

Całkowity koszt

10 343,57 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

20 051,27 zł

Nuna

Wykonanie wiaty przystankowej.

Całkowity koszt

18 864,31 zł

Paulinowo

Nawiezienie drogi tłuczniem i wyrównanie drogi gminnej.

Całkowity koszt

16 490,37 zł

Pianowo

Remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

12 115,50 zł

Pniewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

14 009,99 zł

Pniewska Górka

Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

18 186,04 zł

Popowo Borowe

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1;
Zakup pomocy dydaktycznej dla szkoły.

Całkowity koszt

11 964,16 zł

Popowo Północ

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

22 380,45 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;
Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lipowej;
Zakup wyposażenia do remizy strażackiej OSP.

Całkowity koszt

10 470,75 zł

Ruszkowo

Remont świetlicy wiejskiej;
Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

22 721,95 zł

Siennica

Wykonanie chodnika w Siennicy przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

12 208,81 zł

Słustowo

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim.

Całkowity koszt

39 755,81 zł

Stare Pieścirogi

Zakup kosiarki;
Montaż 2 szt. progów zwalniających na ul. Wrzosowej;
Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowej;
Zakup pomocy dydaktycznej dla Przedszkola;
Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej.

Całkowity koszt

28 335,65 zł

Studzianki

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej świetlicy wiejskiej;
Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup pieca gazowego oraz materiałów do wykonania instalacji gazowej świetlicy wiejskiej;
Wykonanie instalacji gazowej świetlicy wiejskiej;
Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

14 145,00 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 318,58 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

11 933,55 zł

Wągrodno

Remont w świetlicy wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 657,72 zł

Wiktorowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 046,83 zł

Winniki

Wykonanie wiaty przystankowej wraz z kostką brukową;
Remont świetlicy w Mazewie Dworskim.

Całkowity koszt

15 812,10 zł

Zaborze

Modernizacja drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 261,01 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
16 903 690,00 zł
Prognoza
100%
18 200 976,78 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
4 km
dodatkowo wybudowanej jezdni
Dla dzieci i młodzieży
1
budowa nowego boiska
Więcej zieleni
50
posadzenie drzew i krzewów z roczną pielęgnacją
Oświetlenie uliczne
15
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.