Nasielsk

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
19 674
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
95 163 916,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.86%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 000 000 zł
17.86%
CIT
150 000 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
7 200 000 zł
7.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 399 100 zł
3.57%
Dotacje
30 991 193 zł
32.57%
Subwencje
27 545 494 zł
28.95%
Pozostałe dochody
8 878 129 zł
9.33%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
102 894 440,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 324 129,99 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
11 324 129,99 zł
Wydatki bieżące
89%
91 570 310,01 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
33 013 051,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
31 592 314,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
10 911 903,69 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 194 234,68 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 979 887,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 862 499,70 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 454 000,47 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 839 886,42 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 664 821,04 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
706 039,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
441 100,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 234 703,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nasielsk w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
11 324 129,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
15.45%
Infrastruktura
84.55%
Sprawy społeczne, kultura, sport i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
1 750 000,00 zł
9 574 129,99 zł
Budowa małych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych

Budowa małych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o dł. 900 m. 

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Przewidziano wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o dł. 1160 m i poboczami. 

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul Wiejska

Przebudowa drogi gminnej ul Wiejska

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową i poboczami o łącznej dł. 850 m. 

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Budowa drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską

Budowa drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską

Planowana droga będzie łączyć ul. Elektronową z sklepem Biedronka. Powstanie droga asfaltowa o szerokości 6 m wraz chodnikiem. 

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole i żłobek dla 165 dzieci.

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Nasielsku

Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Nasielsku

Planowana inwestycja obejmuje powstanie nowej infrastruktury parkowej wraz z parkingami.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Dobudowa oświetlenia ulicznego

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
236 687,93 zł
Budowa placu zabaw w Nasielsku

Budowa placu zabaw w Nasielsku

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Całkowity koszt
337 442,06 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa małych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Budowa małych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o dł. 900 m. 

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Przewidziano wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o dł. 1160 m i poboczami. 

Przebudowa drogi gminnej ul Wiejska

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul Wiejska

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową i poboczami o łącznej dł. 850 m. 

Budowa drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską

Planowana droga będzie łączyć ul. Elektronową z sklepem Biedronka. Powstanie droga asfaltowa o szerokości 6 m wraz chodnikiem. 

Sprawy społeczne, kultura, sport i pozostałe
Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole i żłobek dla 165 dzieci.

Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Nasielsku

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Nasielsku

Planowana inwestycja obejmuje powstanie nowej infrastruktury parkowej wraz z parkingami.

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt

236 687,93 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Budowa placu zabaw w Nasielsku

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa placu zabaw w Nasielsku

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Całkowity koszt

337 442,06 zł

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

10 046,83 zł

Aleksandrowo

Zakup lamp oświetleniowych;

Dobudowa linii zasilającej oświetlenie uliczne;


Całkowity koszt

22 170,86 zł

Andzin

Utwardzenie miejsca pod boisko na działce nr 132;

Zakup bramek do piłki nożnej i koszykowej na działkę nr 132;

Zakup wyposażenia na plac zabaw;

Całkowity koszt

16 914,29 zł

Borkowo

Uporządkowanie działki nr 8/5 na miejsce spotkań;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;


Całkowity koszt

13 183,82 zł

Broninek

Remont drogi gminnej;

Wymiana oświetlenia ulicznego;

Zakup ławek na potrzeby zebrań wiejskich;

Całkowity koszt

16 956,68 zł

Budy Siennickie

Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Budy Siennickie.

Całkowity koszt

18 652,35 zł

Cegielnia Psucka

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 397.

Całkowity koszt

11 869,68 zł

Chechnówka

Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej;

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich;

Całkowity koszt

11 954,46 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

17 422,99 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych;

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

28 529,61 zł

Cieksyn

Projekt zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Cieksynie.

Całkowity koszt

13 310,99 zł

Czajki

Montaż progów zwalniających na drodze gminnej.

Całkowity koszt

9 283,78 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

20 263,23 zł

Dębinki

Remont dróg gminnych;

Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Dębinki;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;


Całkowity koszt

14 752,31 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych;

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa;

Całkowity koszt

13 310,99 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;

Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej nr 26;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

16 956,68 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie wiaty przystankowej;

Remont świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

14 201,22 zł

Jackowo Włościańskie

Umieszczenie lustra drogowego przy drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;

Całkowity koszt

15 812,10 zł

Jaskólowo

Montaż 2 szt. spowalniaczy na drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

17 931,69 zł

Kątne

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

12 632,73 zł

Kędzierzawice

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

12 844,69 zł

Konary

Zakup i montaż latarni solarnych ulicznych.

Całkowity koszt

23 612,18 zł

Kosewo

Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

14 794,70 zł

Krogule

Remont drogi gminnej;

Montaż luster na skrzyżowaniu dróg gminnych;

Całkowity koszt

13 183,82 zł

Krzyczki - Żabiczki

Renowacja i utwardzenie poboczy dróg gminnych;

Wykonanie tabliczek do posesji na terenie sołectwa;

Całkowity koszt

13 438,17 zł

Krzyczki Pieniążki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 258,79 zł

Krzyczki Szumne

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

14 794,70 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

14 964,27 zł

Lorcin

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa;

Całkowity koszt

13 734,91 zł

Lubomin

Wykonanie oświetlenia ulicznego;

Zakup namiotu w celu spotkań wiejskich;

Całkowity koszt

11 403,37 zł

Lubominek

Wykonanie wiaty przystankowej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

12 929,47 zł

Malczyn

Zakup i montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej; 

Niwelacja terenu działki gminnej nr 60;

Dobudowa lamp oświetleniowych;

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie;

Całkowity koszt

17 465,38 zł

Mazewo Dworskie A

Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

17 507,77 zł

Mazewo Włościanskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa;

Całkowity koszt

20 348,02 zł

Miękoszyn

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

Remont świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

10 131,62 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

41 543,87 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;

Modernizacja drogi gminnej w Mogowie;

Całkowity koszt

9 538,13 zł

Mokrzyce Dworskie

Zakup lampy solarnej;

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie;

Całkowity koszt

10 640,32 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;

Całkowity koszt

17 295,81 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110;

Wytyczenie przez geodetę działki nr 110;

Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych;

Całkowity koszt

21 958,90 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 954,46 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej;

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

Całkowity koszt

42 391,70 zł

Nowe Piescirogi

Zakup stołów i krzeseł na potrzeby spotkań wiejskich;

Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej;

Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola w Starych Pieścirogach;

Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa);

Całkowity koszt

10 343,57 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

20 051,27 zł

Nuna

Wykonanie wiaty przystankowej.

Całkowity koszt

18 864,31 zł

Paulinowo

Nawiezienie drogi tłuczniem i wyrównanie drogi gminnej.

Całkowity koszt

16 490,37 zł

Pianowo

Remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

12 124,03 zł

Pniewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

14 455,57 zł

Pniewska Górka

Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

18 186,04 zł

Popowo Borowe

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym;

Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej na działce nr 71/1 w Popowie Borowym;

Całkowity koszt

11 912,07 zł

Popowo Południe

Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Borowym.

Całkowity koszt

12 420,77 zł

Popowo Północ

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym.

Całkowity koszt

22 721,95 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;

Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lipowej;

Wytyczenie działek wiejskich;

Całkowity koszt

10 470,75 zł

Ruszkowo

Remont świetlicy wiejskiej;

Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

22 721,95 zł

Siennica

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

12 208,81 zł

Słustowo

Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A.

Całkowity koszt

38 144,81 zł

Stare Pieścirogi

Zakup kosiarki;

Montaż 2 szt. progów zwalniających na ul. Wrzosowej;

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowa

Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starych Pieścirogach;

Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej;

Zakup wyposażenia dla sołectwa Stare Pieścirogi na potrzeby zebrań wiejskich;

Całkowity koszt

28 444,83 zł

Studzianki

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej;

Remont świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

14 243,61 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 318,58 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

12 505,55 zł

Wągrodno

Remont w świetlicy wiejskiej; 

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

11 657,72 zł

Wiktorowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 046,83 zł

Winniki

Projekt oświetlenia ulicznego;

Remont świetlicy w Mazewie Dworskim;

Całkowity koszt

15 812,10 zł

Zaborze

Modernizacja drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 261,01 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
16 000 000,00 zł
Prognoza
100%
17 227 932,39 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
4 km
dodatkowo wybudowanej jezdni
Dla dzieci i młodzieży
1
budowa nowego boiska
Więcej zieleni
50
posadzenie drzew i krzewów z roczną pielęgnacją
Oświetlenie uliczne
15
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.