Nasielsk

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku
i razem ze mną mieszka oficjalnie
19 674
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
95 163 916,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.86%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 000 000 zł
17.86%
CIT
CIT
150 000 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
7 200 000 zł
7.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 399 100 zł
3.57%
Dotacje
Dotacje
30 991 193 zł
32.57%
Subwencje
Subwencje
27 545 494 zł
28.95%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
8 878 129 zł
9.33%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
102 894 440,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 324 129,99 zł
stanowią 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
11 324 129,99 zł
Wydatki bieżące
89%
91 570 310,01 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
33 013 051,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_gN0Krsg.svg
Rodzina
całkowity koszt
31 592 314,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_Reshabh.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
10 911 903,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_QclUtmO.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 194 234,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_eoNMKgx.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 979 887,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_D5eTrKV.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 862 499,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_XzLxbDo.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 454 000,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_hvKOAaJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 839 886,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_B6xweSE.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 664 821,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_GgjZysu.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
706 039,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bJNK3xG.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
441 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 234 703,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
33 013 051,00 zł
Wydatki bieżące
30 013 051,00 zł
Wydatki majątkowe
3 000 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_gN0Krsg.svg
Rodzina
całkowity koszt
31 592 314,00 zł
Wydatki bieżące
31 592 314,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_Reshabh.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
10 911 903,69 zł
Wydatki bieżące
8 125 215,76 zł
Wydatki majątkowe
2 786 687,93 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_QclUtmO.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 194 234,68 zł
Wydatki bieżące
8 194 234,68 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_eoNMKgx.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 979 887,00 zł
Wydatki bieżące
4 979 887,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_D5eTrKV.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 862 499,70 zł
Wydatki bieżące
1 593 261,44 zł
Wydatki majątkowe
3 269 238,26 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_XzLxbDo.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 454 000,47 zł
Wydatki bieżące
425 470,86 zł
Wydatki majątkowe
2 028 529,61 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_hvKOAaJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 839 886,42 zł
Wydatki bieżące
1 839 886,42 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_B6xweSE.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 664 821,04 zł
Wydatki bieżące
1 475 146,85 zł
Wydatki majątkowe
189 674,19 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_GgjZysu.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
706 039,00 zł
Wydatki bieżące
706 039,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bJNK3xG.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
441 100,00 zł
Wydatki bieżące
441 100,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 234 703,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 589 517,00 zł
Wydatki majątkowe
3 000 000,00 zł
Szkoły podstawowe
18 589 517,00 zł
Wydatki bieżące
8 516 528,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
8 516 528,00 zł
Wydatki bieżące
2 500,00 zł
Gimnazja
2 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 951 228,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 951 228,00 zł
Wydatki bieżące
550 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
550 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 942,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
110 942,00 zł
Wydatki bieżące
1 120 136,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 120 136,00 zł
Wydatki bieżące
172 200,00 zł
Pozostała działalność
172 200,00 zł
Wydatki bieżące
20 660 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
20 660 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 852 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
7 852 000,00 zł
Wydatki bieżące
819 914,00 zł
Wspieranie rodziny
819 914,00 zł
Wydatki bieżące
1 895 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 895 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Rodziny zastępcze
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Pozostała działalność
400,00 zł
Wydatki bieżące
6 141 000,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi
6 141 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 134 215,76 zł
Wydatki majątkowe
236 687,93 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 370 903,69 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
470 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
470 000,00 zł
Wydatki bieżące
180 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 000 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 180 000,00 zł
Wydatki bieżące
180 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Pozostała działalność
680 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 244 000,00 zł
Urzędy gmin
6 244 000,00 zł
Wydatki bieżące
193 600,00 zł
Rady gmin
193 600,00 zł
Wydatki bieżące
554 265,00 zł
Urzędy wojewódzkie
554 265,00 zł
Wydatki bieżące
652 000,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
652 000,00 zł
Wydatki bieżące
350 369,68 zł
Pozostała działalność
350 369,68 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 820 317,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 820 317,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
313 300,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
313 300,00 zł
Wydatki bieżące
479 000,00 zł
Zasiłki stałe
479 000,00 zł
Wydatki bieżące
346 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
346 000,00 zł
Wydatki bieżące
149 469,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
149 469,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
551 801,00 zł
Wydatki bieżące
1 103 787,73 zł
Wydatki majątkowe
3 269 238,26 zł
Drogi publiczne gminne
4 373 025,99 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,71 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
6 000,71 zł
Wydatki bieżące
470 473,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
470 473,00 zł
Wydatki bieżące
315 470,86 zł
Wydatki majątkowe
2 028 529,61 zł
Obiekty sportowe
2 344 000,47 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pozostała działalność
10 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
1 005 146,85 zł
Wydatki majątkowe
39 674,19 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 044 821,04 zł
Wydatki bieżące
470 000,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Biblioteki
620 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
1 040,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
1 040,00 zł
Wydatki bieżące
670 496,00 zł
Świetlice szkolne
670 496,00 zł
Wydatki bieżące
34 503,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
34 503,00 zł
Wydatki bieżące
330 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
109 100,00 zł
Straż gminna
109 100,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 200,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
71 200,00 zł
Wydatki bieżące
91 000,00 zł
Działalność usługowa
91 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Leśnictwo
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Turystyka
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 003,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
4 003,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
11 324 129,99 zł
102 894 440,00 zł
0,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Nasielsk w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
11 324 129,99 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
15.45%
Infrastruktura
84.55%
Sprawy społeczne, kultura, sport i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
1 750 000,00 zł
9 574 129,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_XZ3hPS4.jpg

Budowa małych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych

Całkowity koszt
100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lesna.001_WD5ddLE.jpeg

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o dł. 900 m. 

Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/winniki.001_P0ToDb5.jpeg

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Przewidziano wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o dł. 1160 m i poboczami. 

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wiejska.001_NP600fE.jpeg

Przebudowa drogi gminnej ul Wiejska

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową i poboczami o łącznej dł. 850 m. 

Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drogi_laczacej_elektronoa_z_ul_warszawska.001_pGu5fke.jpeg

Budowa drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską

Planowana droga będzie łączyć ul. Elektronową z sklepem Biedronka. Powstanie droga asfaltowa o szerokości 6 m wraz chodnikiem. 

Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/PRZEDSZKOLE_Zsab8Wy.jpeg

Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole i żłobek dla 165 dzieci.

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/skwer.001_1CCb7RA.jpeg

Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Nasielsku

Planowana inwestycja obejmuje powstanie nowej infrastruktury parkowej wraz z parkingami.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_5yQrb6G.jpg

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
236 687,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_PA6Uf66.jpg

Budowa placu zabaw w Nasielsku

Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/stadion.001.jpeg

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_90ULp8V.jpg

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_JwwtcPC.jpg

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

Całkowity koszt
337 442,06 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_XZ3hPS4.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Budowa małych sieci wodociągowo- kanalizacyjnych

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lesna.001_WD5ddLE.jpeg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o dł. 900 m. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/winniki.001_P0ToDb5.jpeg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

Przewidziano wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o dł. 1160 m i poboczami. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wiejska.001_NP600fE.jpeg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul Wiejska

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową i poboczami o łącznej dł. 850 m. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drogi_laczacej_elektronoa_z_ul_warszawska.001_pGu5fke.jpeg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską

Planowana droga będzie łączyć ul. Elektronową z sklepem Biedronka. Powstanie droga asfaltowa o szerokości 6 m wraz chodnikiem. 

Sprawy społeczne, kultura, sport i pozostałe

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/PRZEDSZKOLE_Zsab8Wy.jpeg

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

W ramach inwestycji powstanie nowe przedszkole i żłobek dla 165 dzieci.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/skwer.001_1CCb7RA.jpeg

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Nasielsku

Planowana inwestycja obejmuje powstanie nowej infrastruktury parkowej wraz z parkingami.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_5yQrb6G.jpg

Całkowity koszt

236 687,93 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_PA6Uf66.jpg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa placu zabaw w Nasielsku

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/stadion.001.jpeg

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_90ULp8V.jpg

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_JwwtcPC.jpg

Całkowity koszt

337 442,06 zł

Pozostałe inwestycje oraz dotacje

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Aleksandrowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Andzin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Borkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Broninek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Budy_Siennickie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Cegielnia_Psucka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chechnowka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chlebiotki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chrcynno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Cieksyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Czajki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Dabrowa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Debinki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Dobra_Wola.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Glodowo_Wielkie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jackowo_Dworskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jackowo_Wloscianskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jaskolowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Katne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kedzierzawice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Konary.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kosewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krogule.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyczki_-_Zabiczki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyczki_Pieniazki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyczki_Szumne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lelewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lorcin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lubomin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lubominek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Malczyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mazewo_Dworskie_A.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mazewo_Wloscianskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Miekoszyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_M%C5%82odzianowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mogowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mokrzyce_Dworskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mokrzyce_Wloscianskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Morgi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nowa_Wies.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nowa_Wrona.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nowe_Piescirogi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nowiny.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nuna.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Paulinowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pianowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pniewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pniewska_Gorka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Popowo_Borowe.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Popowo_Poludnie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Popowo_Polnoc.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Psucin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Ruszkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Siennica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Slustowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Stare_Piescirogi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Studzianki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Torun_Dworski.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Torun_Dworski_2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wagrodno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wiktorowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Winniki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zaborze.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zabiczyn.jpg

Całkowity koszt

10 046,83 zł

Aleksandrowo

Zakup lamp oświetleniowych;

Dobudowa linii zasilającej oświetlenie uliczne;


Całkowity koszt

22 170,86 zł

Andzin

Utwardzenie miejsca pod boisko na działce nr 132;

Zakup bramek do piłki nożnej i koszykowej na działkę nr 132;

Zakup wyposażenia na plac zabaw;

Całkowity koszt

16 914,29 zł

Borkowo

Uporządkowanie działki nr 8/5 na miejsce spotkań;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;


Całkowity koszt

13 183,82 zł

Broninek

Remont drogi gminnej;

Wymiana oświetlenia ulicznego;

Zakup ławek na potrzeby zebrań wiejskich;

Całkowity koszt

16 956,68 zł

Budy Siennickie

Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Budy Siennickie.

Całkowity koszt

18 652,35 zł

Cegielnia Psucka

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 397.

Całkowity koszt

11 869,68 zł

Chechnówka

Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej;

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich;

Całkowity koszt

11 954,46 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

17 422,99 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych;

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

28 529,61 zł

Cieksyn

Projekt zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Cieksynie.

Całkowity koszt

13 310,99 zł

Czajki

Montaż progów zwalniających na drodze gminnej.

Całkowity koszt

9 283,78 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

20 263,23 zł

Dębinki

Remont dróg gminnych;

Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Dębinki;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;


Całkowity koszt

14 752,31 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych;

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa;

Całkowity koszt

13 310,99 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;

Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej nr 26;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

16 956,68 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie wiaty przystankowej;

Remont świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

14 201,22 zł

Jackowo Włościańskie

Umieszczenie lustra drogowego przy drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;

Całkowity koszt

15 812,10 zł

Jaskólowo

Montaż 2 szt. spowalniaczy na drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

17 931,69 zł

Kątne

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

12 632,73 zł

Kędzierzawice

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

12 844,69 zł

Konary

Zakup i montaż latarni solarnych ulicznych.

Całkowity koszt

23 612,18 zł

Kosewo

Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

14 794,70 zł

Krogule

Remont drogi gminnej;

Montaż luster na skrzyżowaniu dróg gminnych;

Całkowity koszt

13 183,82 zł

Krzyczki - Żabiczki

Renowacja i utwardzenie poboczy dróg gminnych;

Wykonanie tabliczek do posesji na terenie sołectwa;

Całkowity koszt

13 438,17 zł

Krzyczki Pieniążki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 258,79 zł

Krzyczki Szumne

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

14 794,70 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

14 964,27 zł

Lorcin

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa;

Całkowity koszt

13 734,91 zł

Lubomin

Wykonanie oświetlenia ulicznego;

Zakup namiotu w celu spotkań wiejskich;

Całkowity koszt

11 403,37 zł

Lubominek

Wykonanie wiaty przystankowej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

12 929,47 zł

Malczyn

Zakup i montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej; 

Niwelacja terenu działki gminnej nr 60;

Dobudowa lamp oświetleniowych;

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie;

Całkowity koszt

17 465,38 zł

Mazewo Dworskie A

Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

17 507,77 zł

Mazewo Włościanskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa;

Całkowity koszt

20 348,02 zł

Miękoszyn

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

Remont świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

10 131,62 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

41 543,87 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;

Modernizacja drogi gminnej w Mogowie;

Całkowity koszt

9 538,13 zł

Mokrzyce Dworskie

Zakup lampy solarnej;

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie;

Całkowity koszt

10 640,32 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;

Całkowity koszt

17 295,81 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110;

Wytyczenie przez geodetę działki nr 110;

Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych;

Całkowity koszt

21 958,90 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 954,46 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej;

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

Całkowity koszt

42 391,70 zł

Nowe Piescirogi

Zakup stołów i krzeseł na potrzeby spotkań wiejskich;

Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej;

Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola w Starych Pieścirogach;

Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa);

Całkowity koszt

10 343,57 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

20 051,27 zł

Nuna

Wykonanie wiaty przystankowej.

Całkowity koszt

18 864,31 zł

Paulinowo

Nawiezienie drogi tłuczniem i wyrównanie drogi gminnej.

Całkowity koszt

16 490,37 zł

Pianowo

Remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

12 124,03 zł

Pniewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

14 455,57 zł

Pniewska Górka

Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

18 186,04 zł

Popowo Borowe

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym;

Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej na działce nr 71/1 w Popowie Borowym;

Całkowity koszt

11 912,07 zł

Popowo Południe

Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Borowym.

Całkowity koszt

12 420,77 zł

Popowo Północ

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym.

Całkowity koszt

22 721,95 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;

Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lipowej;

Wytyczenie działek wiejskich;

Całkowity koszt

10 470,75 zł

Ruszkowo

Remont świetlicy wiejskiej;

Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

22 721,95 zł

Siennica

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

12 208,81 zł

Słustowo

Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A.

Całkowity koszt

38 144,81 zł

Stare Pieścirogi

Zakup kosiarki;

Montaż 2 szt. progów zwalniających na ul. Wrzosowej;

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowa

Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starych Pieścirogach;

Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej;

Zakup wyposażenia dla sołectwa Stare Pieścirogi na potrzeby zebrań wiejskich;

Całkowity koszt

28 444,83 zł

Studzianki

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej;

Remont świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

14 243,61 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 318,58 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

12 505,55 zł

Wągrodno

Remont w świetlicy wiejskiej; 

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Całkowity koszt

11 657,72 zł

Wiktorowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 046,83 zł

Winniki

Projekt oświetlenia ulicznego;

Remont świetlicy w Mazewie Dworskim;

Całkowity koszt

15 812,10 zł

Zaborze

Modernizacja drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 261,01 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Aleksandrowo.jpg

Całkowity koszt

10 046,83 zł

Aleksandrowo

Zakup lamp oświetleniowych;

Dobudowa linii zasilającej oświetlenie uliczne;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Andzin.jpg

Całkowity koszt

22 170,86 zł

Andzin

Utwardzenie miejsca pod boisko na działce nr 132;

Zakup bramek do piłki nożnej i koszykowej na działkę nr 132;

Zakup wyposażenia na plac zabaw;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Borkowo.jpg

Całkowity koszt

16 914,29 zł

Borkowo

Uporządkowanie działki nr 8/5 na miejsce spotkań;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Broninek.jpg

Całkowity koszt

13 183,82 zł

Broninek

Remont drogi gminnej;

Wymiana oświetlenia ulicznego;

Zakup ławek na potrzeby zebrań wiejskich;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Budy_Siennickie.jpg

Całkowity koszt

16 956,68 zł

Budy Siennickie

Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Budy Siennickie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Cegielnia_Psucka.jpg

Całkowity koszt

18 652,35 zł

Cegielnia Psucka

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 397.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chechnowka.jpg

Całkowity koszt

11 869,68 zł

Chechnówka

Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej;

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chlebiotki.jpg

Całkowity koszt

11 954,46 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chrcynno.jpg

Całkowity koszt

17 422,99 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych;

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Cieksyn.jpg

Całkowity koszt

28 529,61 zł

Cieksyn

Projekt zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Cieksynie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Czajki.jpg

Całkowity koszt

13 310,99 zł

Czajki

Montaż progów zwalniających na drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Dabrowa.jpg

Całkowity koszt

9 283,78 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Debinki.jpg

Całkowity koszt

20 263,23 zł

Dębinki

Remont dróg gminnych;

Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Dębinki;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Dobra_Wola.jpg

Całkowity koszt

14 752,31 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych;

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Glodowo_Wielkie.jpg

Całkowity koszt

13 310,99 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych;

Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej nr 26;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jackowo_Dworskie.jpg

Całkowity koszt

16 956,68 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie wiaty przystankowej;

Remont świetlicy wiejskiej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jackowo_Wloscianskie.jpg

Całkowity koszt

14 201,22 zł

Jackowo Włościańskie

Umieszczenie lustra drogowego przy drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jaskolowo.jpg

Całkowity koszt

15 812,10 zł

Jaskólowo

Montaż 2 szt. spowalniaczy na drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Katne.jpg

Całkowity koszt

17 931,69 zł

Kątne

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kedzierzawice.jpg

Całkowity koszt

12 632,73 zł

Kędzierzawice

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Konary.jpg

Całkowity koszt

12 844,69 zł

Konary

Zakup i montaż latarni solarnych ulicznych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kosewo.jpg

Całkowity koszt

23 612,18 zł

Kosewo

Zakup kostki na chodnik przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krogule.jpg

Całkowity koszt

14 794,70 zł

Krogule

Remont drogi gminnej;

Montaż luster na skrzyżowaniu dróg gminnych;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyczki_-_Zabiczki.jpg

Całkowity koszt

13 183,82 zł

Krzyczki - Żabiczki

Renowacja i utwardzenie poboczy dróg gminnych;

Wykonanie tabliczek do posesji na terenie sołectwa;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyczki_Pieniazki.jpg

Całkowity koszt

13 438,17 zł

Krzyczki Pieniążki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyczki_Szumne.jpg

Całkowity koszt

10 258,79 zł

Krzyczki Szumne

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lelewo.jpg

Całkowity koszt

14 794,70 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lorcin.jpg

Całkowity koszt

14 964,27 zł

Lorcin

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lubomin.jpg

Całkowity koszt

13 734,91 zł

Lubomin

Wykonanie oświetlenia ulicznego;

Zakup namiotu w celu spotkań wiejskich;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lubominek.jpg

Całkowity koszt

11 403,37 zł

Lubominek

Wykonanie wiaty przystankowej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Malczyn.jpg

Całkowity koszt

12 929,47 zł

Malczyn

Zakup i montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej; 

Niwelacja terenu działki gminnej nr 60;

Dobudowa lamp oświetleniowych;

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mazewo_Dworskie_A.jpg

Całkowity koszt

17 465,38 zł

Mazewo Dworskie A

Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mazewo_Wloscianskie.jpg

Całkowity koszt

17 507,77 zł

Mazewo Włościanskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Miekoszyn.jpg

Całkowity koszt

20 348,02 zł

Miękoszyn

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

Remont świetlicy wiejskiej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_M%C5%82odzianowo.jpg

Całkowity koszt

10 131,62 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mogowo.jpg

Całkowity koszt

41 543,87 zł

Mogowo

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych;

Modernizacja drogi gminnej w Mogowie;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mokrzyce_Dworskie.jpg

Całkowity koszt

9 538,13 zł

Mokrzyce Dworskie

Zakup lampy solarnej;

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mokrzyce_Wloscianskie.jpg

Całkowity koszt

10 640,32 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Morgi.jpg

Całkowity koszt

17 295,81 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110;

Wytyczenie przez geodetę działki nr 110;

Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nowa_Wies.jpg

Całkowity koszt

21 958,90 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nowa_Wrona.jpg

Całkowity koszt

11 954,46 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej;

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nowe_Piescirogi.jpg

Całkowity koszt

42 391,70 zł

Nowe Piescirogi

Zakup stołów i krzeseł na potrzeby spotkań wiejskich;

Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej;

Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola w Starych Pieścirogach;

Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa);

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nowiny.jpg

Całkowity koszt

10 343,57 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Nuna.jpg

Całkowity koszt

20 051,27 zł

Nuna

Wykonanie wiaty przystankowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Paulinowo.jpg

Całkowity koszt

18 864,31 zł

Paulinowo

Nawiezienie drogi tłuczniem i wyrównanie drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pianowo.jpg

Całkowity koszt

16 490,37 zł

Pianowo

Remont świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pniewo.jpg

Całkowity koszt

12 124,03 zł

Pniewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pniewska_Gorka.jpg

Całkowity koszt

14 455,57 zł

Pniewska Górka

Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej;

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Popowo_Borowe.jpg

Całkowity koszt

18 186,04 zł

Popowo Borowe

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym;

Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej na działce nr 71/1 w Popowie Borowym;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Popowo_Poludnie.jpg

Całkowity koszt

11 912,07 zł

Popowo Południe

Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Borowym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Popowo_Polnoc.jpg

Całkowity koszt

12 420,77 zł

Popowo Północ

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Psucin.jpg

Całkowity koszt

22 721,95 zł

Psucin

Remont dróg gminnych;

Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lipowej;

Wytyczenie działek wiejskich;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Ruszkowo.jpg

Całkowity koszt

10 470,75 zł

Ruszkowo

Remont świetlicy wiejskiej;

Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Siennica.jpg

Całkowity koszt

22 721,95 zł

Siennica

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Slustowo.jpg

Całkowity koszt

12 208,81 zł

Słustowo

Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Stare_Piescirogi.jpg

Całkowity koszt

38 144,81 zł

Stare Pieścirogi

Zakup kosiarki;

Montaż 2 szt. progów zwalniających na ul. Wrzosowej;

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowa

Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starych Pieścirogach;

Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej;

Zakup wyposażenia dla sołectwa Stare Pieścirogi na potrzeby zebrań wiejskich;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Studzianki.jpg

Całkowity koszt

28 444,83 zł

Studzianki

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej;

Remont świetlicy wiejskiej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Torun_Dworski.jpg

Całkowity koszt

14 243,61 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Torun_Dworski_2.jpg

Całkowity koszt

11 318,58 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wagrodno.jpg

Całkowity koszt

12 505,55 zł

Wągrodno

Remont w świetlicy wiejskiej; 

Dobudowa oświetlenia ulicznego;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wiktorowo.jpg

Całkowity koszt

11 657,72 zł

Wiktorowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Winniki.jpg

Całkowity koszt

10 046,83 zł

Winniki

Projekt oświetlenia ulicznego;

Remont świetlicy w Mazewie Dworskim;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zaborze.jpg

Całkowity koszt

15 812,10 zł

Zaborze

Modernizacja drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zabiczyn.jpg

Całkowity koszt

15 261,01 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozlicza tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
16 000 000,00 zł
Prognoza
100%
17 227 932,39 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
4 km
Lepsze drogi
4 km
dodatkowo wybudowanej jezdni
1
Dla dzieci i młodzieży
1
budowa nowego boiska
50
Więcej zieleni
50
posadzenie drzew i krzewów z roczną pielęgnacją
15
Oświetlenie uliczne
15
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.