Nasielsk

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku
i razem ze mną mieszka oficjalnie
19 470
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
87 341 204,06 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
16.65%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
14 541 048 zł
16.65%
CIT
CIT
171 981,06 zł
0.2%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
7 201 845,26 zł
8.25%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
3 991 496,08 zł
4.57%
Dotacje
Dotacje
31 282 567,25 zł
35.82%
Subwencje
Subwencje
25 300 531 zł
28.97%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
4 851 735,41 zł
5.55%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
91 892 893,18 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 921 935,19 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
19 921 935,19 zł
Wydatki bieżące
78%
71 970 957,99 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_3pleqNh.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 326 064,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_D5eTrKV.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 315 334,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_hvKOAaJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 667 975,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bJNK3xG.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
349 291,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_eoNMKgx.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 386 577,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_GgjZysu.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
541 781,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_gN0Krsg.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 772 335,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_QclUtmO.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 512 900,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_Reshabh.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 199 762,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_B6xweSE.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 321 444,90 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_XzLxbDo.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 480 793,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_7ruc2Bm.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 203 406,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
815 225,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_3pleqNh.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 326 064,73 zł
Wydatki bieżące
25 300 320,83 zł
Wydatki majątkowe
25 743,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_D5eTrKV.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 315 334,08 zł
Wydatki bieżące
1 889 899,68 zł
Wydatki majątkowe
3 425 434,40 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_hvKOAaJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 667 975,21 zł
Wydatki bieżące
1 098 941,21 zł
Wydatki majątkowe
569 034,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bJNK3xG.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
349 291,90 zł
Wydatki bieżące
294 691,90 zł
Wydatki majątkowe
54 600,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_eoNMKgx.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 386 577,26 zł
Wydatki bieżące
4 306 577,26 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_GgjZysu.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
541 781,39 zł
Wydatki bieżące
541 781,39 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_gN0Krsg.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 772 335,31 zł
Wydatki bieżące
24 772 335,31 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_QclUtmO.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 512 900,13 zł
Wydatki bieżące
6 478 306,03 zł
Wydatki majątkowe
34 594,10 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_Reshabh.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 199 762,06 zł
Wydatki bieżące
4 105 895,31 zł
Wydatki majątkowe
12 093 866,75 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_B6xweSE.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 321 444,90 zł
Wydatki bieżące
1 196 064,91 zł
Wydatki majątkowe
125 379,99 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_XzLxbDo.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 480 793,80 zł
Wydatki bieżące
333 525,80 zł
Wydatki majątkowe
2 147 268,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_7ruc2Bm.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 203 406,99 zł
Wydatki bieżące
837 392,94 zł
Wydatki majątkowe
1 366 014,05 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BS3u9Z4.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
815 225,00 zł
Wydatki bieżące
815 225,42 zł
Wydatki bieżące
14 026 977,12 zł
Szkoły podstawowe
14 026 977,12 zł
Wydatki bieżące
4 515 713,14 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
4 515 713,14 zł
Wydatki bieżące
3 753 272,51 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 753 272,51 zł
Wydatki bieżące
1 454 223,79 zł
Gimnazja
1 454 223,79 zł
Wydatki bieżące
768 046,77 zł
Wydatki majątkowe
25 743,90 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
793 790,67 zł
Wydatki bieżące
500 789,38 zł
Dowożenie uczniów do szkół
500 789,38 zł
Wydatki bieżące
55 390,36 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
55 390,36 zł
Wydatki bieżące
225 907,76 zł
Pozostała działalność
225 907,76 zł
Wydatki bieżące
1 860 560,49 zł
Wydatki majątkowe
3 305 436,18 zł
Drogi publiczne gminne
5 165 996,67 zł
Wydatki bieżące
12 469,46 zł
Wydatki majątkowe
119 998,22 zł
Drogi publiczne powiatowe
132 467,68 zł
Wydatki bieżące
13 433,94 zł
Lokalny transport zbiorowy
13 433,94 zł
Wydatki bieżące
3 435,79 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
3 435,79 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
294 094,78 zł
Wydatki majątkowe
31 600,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
325 694,78 zł
Wydatki majątkowe
23 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
23 000,00 zł
Wydatki bieżące
597,12 zł
Zarządzanie kryzysowe
597,12 zł
Wydatki bieżące
1 468 800,61 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 468 800,61 zł
Wydatki bieżące
895 694,85 zł
Domy pomocy społecznej
895 694,85 zł
Wydatki bieżące
472 481,56 zł
Zasiłki stałe
472 481,56 zł
Wydatki bieżące
337 165,49 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
337 165,49 zł
Wydatki bieżące
330 532,93 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
330 532,93 zł
Wydatki bieżące
310 224,87 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
310 224,87 zł
Wydatki bieżące
153 912,06 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
153 912,06 zł
Wydatki bieżące
117 472,65 zł
Dodatki mieszkaniowe
117 472,65 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Szpitale ogólne, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
300 292,24 zł
Wydatki bieżące
400 475,39 zł
Świetlice szkolne
400 475,39 zł
Wydatki bieżące
141 306,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
141 306,00 zł
Wydatki bieżące
14 196 815,02 zł
Wydatek w części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
14 196 815,02 zł
Wydatki bieżące
8 101 327,41 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8 101 327,41 zł
Wydatki bieżące
1 459 906,24 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 459 906,24 zł
Wydatki bieżące
818 554,92 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
818 554,92 zł
Wydatki bieżące
126 400,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
126 400,00 zł
Wydatki bieżące
68 600,00 zł
Rodziny zastępcze
68 600,00 zł
Wydatki bieżące
531,72 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
531,72 zł
Wydatki bieżące
200,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
200,00 zł
Wydatki bieżące
4 919 275,90 zł
Wydatki majątkowe
34 594,10 zł
Urzędy gmin
4 953 870,00 zł
Wydatki bieżące
524 210,80 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
524 210,80 zł
Wydatki bieżące
452 743,61 zł
Urzędy wojewódzkie
452 743,61 zł
Wydatki bieżące
186 483,44 zł
Rady gmin
186 483,44 zł
Wydatki bieżące
129 235,35 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
129 235,35 zł
Wydatki bieżące
266 356,93 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej finansowanej ze środków UE
Pozostała działalność
266 356,93 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatki majątkowe
9 723 606,22 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
9 738 606,22 zł
Wydatki bieżące
2 557 648,85 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
2 557 648,85 zł
Wydatki bieżące
831 916,27 zł
Wydatki majątkowe
190 653,13 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 022 569,40 zł
Wydatki bieżące
375 407,21 zł
Oczyszczanie miast i wsi
375 407,21 zł
Wydatki bieżące
110 247,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
110 247,00 zł
Wydatki bieżące
215 675,98 zł
Wydatki majątkowe
2 179 607,40 zł
Pozostała działalność
2 395 283,38 zł
Wydatki bieżące
729 401,97 zł
Wydatki majątkowe
125 379,99 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
854 781,96 zł
Wydatki bieżące
449 961,94 zł
Biblioteki
449 961,94 zł
Wydatki bieżące
16 701,00 zł
Pozostała działalność
16 701,00 zł
Wydatki bieżące
222 625,80 zł
Wydatki majątkowe
2 147 268,00 zł
Obiekty sportowe
2 369 893,80 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 900,00 zł
Pozostała działalność
10 900,00 zł
Wydatki majątkowe
1 054 578,51 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 054 578,51 zł
Wydatki majątkowe
311 435,54 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
311 435,54 zł
Wydatki bieżące
19 567,50 zł
Izby rolnicze
19 567,50 zł
Wydatki bieżące
817 825,44 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
817 825,44 zł
Wydatki bieżące
497 168,85 zł
Obsługa długu publicznego
497 168,85 zł
Wydatki bieżące
210 822,62 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
210 822,62 zł
Wydatki bieżące
93 049,35 zł
Działalność usługowa
93 049,35 zł
Wydatki bieżące
8 140,17 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
8 140,17 zł
Wydatki bieżące
3 042,66 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 042,66 zł
Wydatki bieżące
3 001,77 zł
Leśnictwo
3 001,77 zł
04

Zadania inwestycyjne

Nasielsk w 2018 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 921 935,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.43%
Gospodarka wodno - ściekowa
44.57%
Infrastruktura, w tym pozostałe inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
11 043 660,27 zł
8 878 274,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_stacji_uzdatniania_wody.jpg

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nuna

W ramach zadania wymieniono instalację do uzdatniania wody, przewody przesyłowe między zbiornikiem retencyjnym a halą uzdatniającą wodę oraz zbiornik retencyjny.

Całkowity koszt
262 706,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_gospodarki_wodno-sciekowej.jpg

Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk 

W ramach zadania wykonano 65 przydomowych oczyszczali ścieków. Kwota dofinansowania w wysokości 545.550,- zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

Całkowity koszt
1 054 578,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_kanalizacji_sanitarnej_ul._s%C5%82oneczna.jpg

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku, ul. Słoneczna 

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 910 metrów oraz 16 przyłączy do odbiorców.

Całkowity koszt
1 112 978,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_mjdszp3.jpg

Budowa sieci wodociągowych 

W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe o łącznej długości 2 kilometry, w tym: ul. Piaskowa, Cytrusowa, Ananasowa, Oliwkowa, Kozia, Mała, Składowa, Kościuszki za skwerem, Sportowa, Kosewo, Miękoszyn, Miękoszynek.

Całkowity koszt
425 287,46 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_kanalizacji_sanitarnej_w_centrum_nasielska.jpg

Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska 

W ramach zadania wykonano 5,26 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej do 664 posesji oraz 6 przepompowni ścieków. Sieć obejmowała następujące ulice: ul. Cmentarna, Folwark. Gwiaździsta, Kilińskiego, Kościelna, Kozia, Mała, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Ślepa, Świętego Wojciecha, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Składowa, Tylna. Kwota dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3.130.678,13 zł.

Całkowity koszt
8 188 109,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_kompleksow_OSA_w_cieksyn_i_nasielsk.jpg

Budowa kompleksów OSA w miejscowości Cieksyn i Nasielsk 

W ramach zadania zainstalowano 12 wielofunkcyjnych urządzeń do ćwiczeń dostosowanych do każdego wieku i możliwości mieszkańców. Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49.900,- zł.

Całkowity koszt
140 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sali_gimnastycznej_popowo_borowe.jpg

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Popowo Borowe 

W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna o wymiarach zewnętrznych 14,30 m x 24,80 m i powierzchni użytkowej 327 m2. Obiekt wyposażony będzie w zaplecze szatniowo – sanitarne. Sala połączona będzie z budynkiem szkoły łącznikiem, znajdującym się na parterze. Dodatkowo powstaną dwie sale lekcyjne. Łączna powierzchnia zabudowy wyniesie 647m2.

Całkowity koszt
1 995 460,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/OZE_nasielsk_leoncin_winnica.jpg

OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica 

W ramach zadania wykonano łącznie na obszarze 3 gmin: w 14 gospodarstwach domowych wymieniono stare piece i zastąpiono je piecami ekologicznymi - opalanymi biomasą, zamontowano 120 zestawów kolektorów słonecznych, zainstalowano 16 pomp ciepła oraz wykonano 3 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 53 kiloWatt. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 w wysokości 2.050.326,91 zł.

Całkowity koszt
2 179 607,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_O7oYapB.jpg

Wykup gruntów na poszerzenia dróg gminnych 

W ramach zadania wykupowane są grunty pod poszerzenie dróg gminnych oraz odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt
714 216,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dobudowa_oswietlenia_ulicznego.jpg

Dobudowa oświetlenia ulicznego 

W ramach zadania wykonywane są na terenie Gminy Nasielsk dobudowy oraz modernizacje oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
190 653,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog_gminnych_r71eL6b.jpg

Modernizacja dróg gminnych 

W ramach zadania wykonano ogółem 5,78 kilometrów nawierzchni asfaltowych w miejscowościach: Jackowo Dworskie, Lorcin, Siennica, Studzianki, Toruń Dworski, Żabiczyn, Nowa Wrona, Nasielsk: ul. Pniewska Górka oraz ul. Broninek.

Całkowity koszt
1 952 539,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnika_w_miejscowosci_Nuna_4hv53oE.jpg

Budowa chodnika w miejscowości Nuna 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 733 metry. 

Całkowity koszt
119 998,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drogi_gminnej_krzyczki_aA0Vjdy.jpg

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyczki 

W ramach zadania wykonano 650 metrów drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami. Kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100.000,- zł.

Całkowity koszt
259 995,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta.jpg

Pozostałe inwestycje oraz dotacje 

Całkowity koszt
1 325 805,32 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Gospodarka wodno - ściekowa

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_stacji_uzdatniania_wody.jpg

Całkowity koszt

262 706,48 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nuna

W ramach zadania wymieniono instalację do uzdatniania wody, przewody przesyłowe między zbiornikiem retencyjnym a halą uzdatniającą wodę oraz zbiornik retencyjny.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_gospodarki_wodno-sciekowej.jpg

Całkowity koszt

1 054 578,51 zł

Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk 

W ramach zadania wykonano 65 przydomowych oczyszczali ścieków. Kwota dofinansowania w wysokości 545.550,- zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_kanalizacji_sanitarnej_ul._s%C5%82oneczna.jpg

Całkowity koszt

1 112 978,50 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku, ul. Słoneczna 

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 910 metrów oraz 16 przyłączy do odbiorców.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_mjdszp3.jpg

Całkowity koszt

425 287,46 zł

Budowa sieci wodociągowych 

W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe o łącznej długości 2 kilometry, w tym: ul. Piaskowa, Cytrusowa, Ananasowa, Oliwkowa, Kozia, Mała, Składowa, Kościuszki za skwerem, Sportowa, Kosewo, Miękoszyn, Miękoszynek.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_kanalizacji_sanitarnej_w_centrum_nasielska.jpg

Całkowity koszt

8 188 109,32 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska 

W ramach zadania wykonano 5,26 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej do 664 posesji oraz 6 przepompowni ścieków. Sieć obejmowała następujące ulice: ul. Cmentarna, Folwark. Gwiaździsta, Kilińskiego, Kościelna, Kozia, Mała, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Ślepa, Świętego Wojciecha, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Składowa, Tylna. Kwota dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3.130.678,13 zł.

Infrastruktura, w tym pozostałe inwestycje

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_kompleksow_OSA_w_cieksyn_i_nasielsk.jpg

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Budowa kompleksów OSA w miejscowości Cieksyn i Nasielsk 

W ramach zadania zainstalowano 12 wielofunkcyjnych urządzeń do ćwiczeń dostosowanych do każdego wieku i możliwości mieszkańców. Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49.900,- zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sali_gimnastycznej_popowo_borowe.jpg

Całkowity koszt

1 995 460,00 zł

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Popowo Borowe 

W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna o wymiarach zewnętrznych 14,30 m x 24,80 m i powierzchni użytkowej 327 m2. Obiekt wyposażony będzie w zaplecze szatniowo – sanitarne. Sala połączona będzie z budynkiem szkoły łącznikiem, znajdującym się na parterze. Dodatkowo powstaną dwie sale lekcyjne. Łączna powierzchnia zabudowy wyniesie 647m2.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/OZE_nasielsk_leoncin_winnica.jpg

Całkowity koszt

2 179 607,40 zł

OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica 

W ramach zadania wykonano łącznie na obszarze 3 gmin: w 14 gospodarstwach domowych wymieniono stare piece i zastąpiono je piecami ekologicznymi - opalanymi biomasą, zamontowano 120 zestawów kolektorów słonecznych, zainstalowano 16 pomp ciepła oraz wykonano 3 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 53 kiloWatt. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 w wysokości 2.050.326,91 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_O7oYapB.jpg

Całkowity koszt

714 216,40 zł

Wykup gruntów na poszerzenia dróg gminnych 

W ramach zadania wykupowane są grunty pod poszerzenie dróg gminnych oraz odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dobudowa_oswietlenia_ulicznego.jpg

Całkowity koszt

190 653,13 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego 

W ramach zadania wykonywane są na terenie Gminy Nasielsk dobudowy oraz modernizacje oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog_gminnych_r71eL6b.jpg

Całkowity koszt

1 952 539,24 zł

Modernizacja dróg gminnych 

W ramach zadania wykonano ogółem 5,78 kilometrów nawierzchni asfaltowych w miejscowościach: Jackowo Dworskie, Lorcin, Siennica, Studzianki, Toruń Dworski, Żabiczyn, Nowa Wrona, Nasielsk: ul. Pniewska Górka oraz ul. Broninek.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnika_w_miejscowosci_Nuna_4hv53oE.jpg

Całkowity koszt

119 998,22 zł

Budowa chodnika w miejscowości Nuna 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 733 metry. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drogi_gminnej_krzyczki_aA0Vjdy.jpg

Całkowity koszt

259 995,21 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyczki 

W ramach zadania wykonano 650 metrów drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami. Kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100.000,- zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta.jpg

Całkowity koszt

1 325 805,32 zł

Pozostałe inwestycje oraz dotacje 

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_aleksandrowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_andzin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_borkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_broninek-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_budy-siennickie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cegielnia-psucka-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chechnowka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chlebiotki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chrcynno-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chojnow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_czajki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dabrowa-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_debinki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_glodowo-wielkie_ozVrnkC.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wola-golkowska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-dworskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-wloscianskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jaskolowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_katne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kedzierzawice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_konary-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kosewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krogule.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-pieniazki-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-zabiczki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-szumne-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lelewo-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lorcin-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubomin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubominek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_malczyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-dworskie-A.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-wloscianskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszynek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mlodzianowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mogowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-dworskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-wloscianskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_morgi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wies.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wrona.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowe-piescirogi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowiny.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nuna.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_paulinowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pianowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewska-gorka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-borowe.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-po%C5%82udnie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-polnoc.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_psucin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_ruszkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_siennica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_slustowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_stare-piescirogi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_studzianki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski-2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wagrodno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wiktorowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_winniki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zaborze.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zabiczyn.jpg

Całkowity koszt

8 331,00 zł

Aleksandrowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

18 893,00 zł

Andzin

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

14 187,00 zł

Borkowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 353,00 zł

Broninek

Remont drogi gminnej;
Zakup ławek i stołów do namiotu na potrzeby wsi Broninek;
Zakup grilla gazowego.


Całkowity koszt

13 316,00 zł

Budy Siennickie

Odtworzenie istniejącego rowu odwadniającego drogę gminną na terenie wsi Budy Siennickie.

Całkowity koszt

15 686,00 zł

Cegielnia Psucka

Remont drogi gminnej;
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy.

Całkowity koszt

10 039,00 zł

Chechnówka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Oświetlenie przy parkingu gminnym w Nunie.


Całkowity koszt

10 074,00 zł

Chlebiotki

Wykonanie wiaty przystankowej;
Montaż lustra na skrzyżowaniu drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 758,00 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

23 459,00 zł

Cieksyn

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

11 085,00 zł

Czajki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

7 634,00 zł

Dąbrowa

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

16 279,00 zł

Dębinki

Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

12 061,00 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych;
Wyjazd szkoleniowy sołectwa nt. wykorzystania funduszy UE.


Całkowity koszt

10 876,00 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

13 769,00 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie wiaty przystankowej;
Budowa szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej;
Zakup tabliczek wskazujących dojazd do posesji;
Montaż tabliczek wskazujących dojazd do posesji.


Całkowity koszt

11 921,00 zł

Jackowo Włościańskie

Remont wybranych odcinków dróg gminnych sołectwa.

Całkowity koszt

13 281,00 zł

Jaskółkowo

Pogłębianie i oczyszczanie rowów przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

14 571,00 zł

Kątne

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 736,00 zł

Kędzierzawice

Wykonanie przystanku autobusowego;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

10 841,00 zł

Konary

Zakup kosy spalinowej, traktorka-kosiarki, wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

18 788,00 zł

Kosewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

12 270,00 zł

Krogule

Remont drogi gminnej;
Wykonanie wiaty przystankowej oraz wyłożenie kostką przystanku.


Całkowity koszt

10 980,00 zł

Krzyczki - Pieniążki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

10 945,00 zł

Krzyczki - Żabiczki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

8 575,00 zł

Krzyczki Szumne

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

11 677,00 zł

Lelewo

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 305,00 zł

Lorcin

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

11 050,00 zł

Lubomin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

9 516,00 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 701,00 zł

Malczyn

Remont figurki;
Wykonanie wiaty przystankowej.


Całkowity koszt

14 327,00 zł

Mazewo Dworskie "A"

Wykonanie wiat przystankowych;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

14 083,00 zł

Mazewo Włościańskie

Remont figurki;
Wykonanie wiaty przystankowej.


Całkowity koszt

16 767,00 zł

Miękoszyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Toruniu Dworskim;
Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.


Całkowity koszt

12 375,00 zł

Miękoszynek

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

8 366,00 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

34 718,00 zł

Mogowo

Wykonanie oświetlenia na ul. Morgowskiej;
Budowa parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców w Pieścirogach Starych ul. Kolejowa;
Modernizacja drogi gminnej.


Całkowity koszt

7 913,00 zł

Mokrzyce Dworskie

Wyznaczenie drogi gminnej poprzez wskazanie granic;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

8 714,00 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

14 292,00 zł

Morgi

Remont dróg gminnych;
Wykonanie parkingu;
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.


Całkowity koszt

18 126,00 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

9 690,00 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

34 857,00 zł

Nowe Pieścirogi

Budowa chodnika ul. Diamentowa;
Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach.


Całkowity koszt

8 575,00 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

16 802,00 zł

Nuna

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

15 860,00 zł

Paulinowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

13 629,00 zł

Pianowo

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

9 760,00 zł

Pniewo

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 643,00 zł

Pniewska Górka

Dobudowa punktów świetlnych;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

14 292,00 zł

Popowo Borowe

Wykonanie ogrodzenia na działce nr 97.

Całkowity koszt

10 248,00 zł

Popowo Południe

Budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 144,00 zł

Popowo Północ

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

18 544,00 zł

Psucin

Wskazanie granic przez geodetę działka gminna nr 170/1;
Wykonanie progów zwalniających wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

8 540,00 zł

Ruszkowo

Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Ruszkowie.

Całkowity koszt

18 893,00 zł

Siennica

Modernizacja drogi gminnej.

Całkowity koszt

9 969,00 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

32 766,00 zł

Stare Pieścirogi

Budowa chodnika przy drodze gminnej;
Wykonanie parkingu;
Zakup materiałów i armatury do łazienek w Zespole Szkół;
Remont dróg gminnych;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej;
Zakup urządzania treningowego na Skate Park.


Całkowity koszt

22 832,00 zł

Studzianki

Wykup działki wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

9 516,00 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

11 433,00 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 213,00 zł

Wągrodno

Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

Całkowity koszt

9 656,00 zł

Wiktorowo

Oświetlenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

8 226,00 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

13 246,00 zł

Zaborze

Wykonanie altany ogrodowej dla mieszkańców wsi.

Całkowity koszt

12 479,00 zł

Żabiczyn

Remont drogi gminnej.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_aleksandrowo.jpg

Całkowity koszt

8 331,00 zł

Aleksandrowo

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_andzin.jpg

Całkowity koszt

18 893,00 zł

Andzin

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_borkowo.jpg

Całkowity koszt

14 187,00 zł

Borkowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_broninek-.jpg

Całkowity koszt

10 353,00 zł

Broninek

Remont drogi gminnej;
Zakup ławek i stołów do namiotu na potrzeby wsi Broninek;
Zakup grilla gazowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_budy-siennickie.jpg

Całkowity koszt

13 316,00 zł

Budy Siennickie

Odtworzenie istniejącego rowu odwadniającego drogę gminną na terenie wsi Budy Siennickie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_cegielnia-psucka-.jpg

Całkowity koszt

15 686,00 zł

Cegielnia Psucka

Remont drogi gminnej;
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chechnowka.jpg

Całkowity koszt

10 039,00 zł

Chechnówka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Oświetlenie przy parkingu gminnym w Nunie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chlebiotki.jpg

Całkowity koszt

10 074,00 zł

Chlebiotki

Wykonanie wiaty przystankowej;
Montaż lustra na skrzyżowaniu drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chrcynno-.jpg

Całkowity koszt

12 758,00 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_chojnow.jpg

Całkowity koszt

23 459,00 zł

Cieksyn

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_czajki.jpg

Całkowity koszt

11 085,00 zł

Czajki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_dabrowa-.jpg

Całkowity koszt

7 634,00 zł

Dąbrowa

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_debinki.jpg

Całkowity koszt

16 279,00 zł

Dębinki

Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_glodowo-wielkie_ozVrnkC.jpg

Całkowity koszt

12 061,00 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych;
Wyjazd szkoleniowy sołectwa nt. wykorzystania funduszy UE.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wola-golkowska.jpg

Całkowity koszt

10 876,00 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-dworskie.jpg

Całkowity koszt

13 769,00 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie wiaty przystankowej;
Budowa szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej;
Zakup tabliczek wskazujących dojazd do posesji;
Montaż tabliczek wskazujących dojazd do posesji.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jackowo-wloscianskie.jpg

Całkowity koszt

11 921,00 zł

Jackowo Włościańskie

Remont wybranych odcinków dróg gminnych sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_jaskolowo.jpg

Całkowity koszt

13 281,00 zł

Jaskółkowo

Pogłębianie i oczyszczanie rowów przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_katne.jpg

Całkowity koszt

14 571,00 zł

Kątne

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kedzierzawice.jpg

Całkowity koszt

10 736,00 zł

Kędzierzawice

Wykonanie przystanku autobusowego;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_konary-.jpg

Całkowity koszt

10 841,00 zł

Konary

Zakup kosy spalinowej, traktorka-kosiarki, wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_kosewo.jpg

Całkowity koszt

18 788,00 zł

Kosewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krogule.jpg

Całkowity koszt

12 270,00 zł

Krogule

Remont drogi gminnej;
Wykonanie wiaty przystankowej oraz wyłożenie kostką przystanku.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-pieniazki-.jpg

Całkowity koszt

10 980,00 zł

Krzyczki - Pieniążki

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-zabiczki.jpg

Całkowity koszt

10 945,00 zł

Krzyczki - Żabiczki

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_krzyczki-szumne-.jpg

Całkowity koszt

8 575,00 zł

Krzyczki Szumne

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lelewo-.jpg

Całkowity koszt

11 677,00 zł

Lelewo

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lorcin-.jpg

Całkowity koszt

12 305,00 zł

Lorcin

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubomin.jpg

Całkowity koszt

11 050,00 zł

Lubomin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_lubominek.jpg

Całkowity koszt

9 516,00 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_malczyn.jpg

Całkowity koszt

10 701,00 zł

Malczyn

Remont figurki;
Wykonanie wiaty przystankowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-dworskie-A.jpg

Całkowity koszt

14 327,00 zł

Mazewo Dworskie "A"

Wykonanie wiat przystankowych;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mazewo-wloscianskie.jpg

Całkowity koszt

14 083,00 zł

Mazewo Włościańskie

Remont figurki;
Wykonanie wiaty przystankowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszyn.jpg

Całkowity koszt

16 767,00 zł

Miękoszyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Toruniu Dworskim;
Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_miekoszynek.jpg

Całkowity koszt

12 375,00 zł

Miękoszynek

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mlodzianowo.jpg

Całkowity koszt

8 366,00 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mogowo.jpg

Całkowity koszt

34 718,00 zł

Mogowo

Wykonanie oświetlenia na ul. Morgowskiej;
Budowa parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców w Pieścirogach Starych ul. Kolejowa;
Modernizacja drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-dworskie.jpg

Całkowity koszt

7 913,00 zł

Mokrzyce Dworskie

Wyznaczenie drogi gminnej poprzez wskazanie granic;
Remont drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_mokrzyce-wloscianskie.jpg

Całkowity koszt

8 714,00 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_morgi.jpg

Całkowity koszt

14 292,00 zł

Morgi

Remont dróg gminnych;
Wykonanie parkingu;
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wies.jpg

Całkowity koszt

18 126,00 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowa-wrona.jpg

Całkowity koszt

9 690,00 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowe-piescirogi.jpg

Całkowity koszt

34 857,00 zł

Nowe Pieścirogi

Budowa chodnika ul. Diamentowa;
Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nowiny.jpg

Całkowity koszt

8 575,00 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_nuna.jpg

Całkowity koszt

16 802,00 zł

Nuna

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_paulinowo.jpg

Całkowity koszt

15 860,00 zł

Paulinowo

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pianowo.jpg

Całkowity koszt

13 629,00 zł

Pianowo

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewo.jpg

Całkowity koszt

9 760,00 zł

Pniewo

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_pniewska-gorka.jpg

Całkowity koszt

11 643,00 zł

Pniewska Górka

Dobudowa punktów świetlnych;
Remont drogi gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-borowe.jpg

Całkowity koszt

14 292,00 zł

Popowo Borowe

Wykonanie ogrodzenia na działce nr 97.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-po%C5%82udnie.jpg

Całkowity koszt

10 248,00 zł

Popowo Południe

Budowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_popowo-polnoc.jpg

Całkowity koszt

10 144,00 zł

Popowo Północ

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_psucin.jpg

Całkowity koszt

18 544,00 zł

Psucin

Wskazanie granic przez geodetę działka gminna nr 170/1;
Wykonanie progów zwalniających wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej;
Remont dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_ruszkowo.jpg

Całkowity koszt

8 540,00 zł

Ruszkowo

Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Ruszkowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_siennica.jpg

Całkowity koszt

18 893,00 zł

Siennica

Modernizacja drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_slustowo.jpg

Całkowity koszt

9 969,00 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_stare-piescirogi.jpg

Całkowity koszt

32 766,00 zł

Stare Pieścirogi

Budowa chodnika przy drodze gminnej;
Wykonanie parkingu;
Zakup materiałów i armatury do łazienek w Zespole Szkół;
Remont dróg gminnych;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej;
Zakup urządzania treningowego na Skate Park.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_studzianki.jpg

Całkowity koszt

22 832,00 zł

Studzianki

Wykup działki wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski-2.jpg

Całkowity koszt

9 516,00 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_torun-dworski.jpg

Całkowity koszt

11 433,00 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wagrodno.jpg

Całkowity koszt

10 213,00 zł

Wągrodno

Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_wiktorowo.jpg

Całkowity koszt

9 656,00 zł

Wiktorowo

Oświetlenie drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_winniki.jpg

Całkowity koszt

8 226,00 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zaborze.jpg

Całkowity koszt

13 246,00 zł

Zaborze

Wykonanie altany ogrodowej dla mieszkańców wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_zabiczyn.jpg

Całkowity koszt

12 479,00 zł

Żabiczyn

Remont drogi gminnej.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozlicza tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
14 541 048,00 zł
Prognoza
100%
15 656 813,60 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3 km
Lepsze drogi
+ 3 km
przebudowy dróg
+ 1
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 10
Oświetlenie uliczne
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.