Nasielsk

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku.
W 2018 roku razem ze mną mieszkało
19 470
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
87 341 204,06 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.65%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
14 541 048 zł
16.65%
CIT
171 981,06 zł
0.2%
Podatki od nieruchomości
7 201 845,26 zł
8.25%
Inne Podatki Lokalne
3 991 496,08 zł
4.57%
Dotacje
31 282 567,25 zł
35.82%
Subwencje
25 300 531 zł
28.97%
Pozostałe dochody
4 851 735,41 zł
5.55%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2018 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
91 892 893,18 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 921 935,19 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
19 921 935,19 zł
Wydatki bieżące
78%
71 970 957,99 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 326 064,73 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 315 334,08 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 667 975,21 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
349 291,90 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 386 577,26 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
541 781,39 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 772 335,31 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 512 900,13 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 199 762,06 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 321 444,90 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 480 793,80 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 203 406,99 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
815 225,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nasielsk w 2018 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
19 921 935,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.43%
Gospodarka wodno - ściekowa
44.57%
Infrastruktura, w tym pozostałe inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
11 043 660,27 zł
8 878 274,92 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nuna

W ramach zadania wymieniono instalację do uzdatniania wody, przewody przesyłowe między zbiornikiem retencyjnym a halą uzdatniającą wodę oraz zbiornik retencyjny.

Całkowity koszt
262 706,48 zł

Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk 

W ramach zadania wykonano 65 przydomowych oczyszczali ścieków. Kwota dofinansowania w wysokości 545.550,- zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

Całkowity koszt
1 054 578,51 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku, ul. Słoneczna 

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 910 metrów oraz 16 przyłączy do odbiorców.

Całkowity koszt
1 112 978,50 zł

Budowa sieci wodociągowych 

W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe o łącznej długości 2 kilometry, w tym: ul. Piaskowa, Cytrusowa, Ananasowa, Oliwkowa, Kozia, Mała, Składowa, Kościuszki za skwerem, Sportowa, Kosewo, Miękoszyn, Miękoszynek.

Całkowity koszt
425 287,46 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska 

W ramach zadania wykonano 5,26 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej do 664 posesji oraz 6 przepompowni ścieków. Sieć obejmowała następujące ulice: ul. Cmentarna, Folwark. Gwiaździsta, Kilińskiego, Kościelna, Kozia, Mała, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Ślepa, Świętego Wojciecha, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Składowa, Tylna. Kwota dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3.130.678,13 zł.

Całkowity koszt
8 188 109,32 zł

Budowa kompleksów OSA w miejscowości Cieksyn i Nasielsk 

W ramach zadania zainstalowano 12 wielofunkcyjnych urządzeń do ćwiczeń dostosowanych do każdego wieku i możliwości mieszkańców. Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49.900,- zł.

Całkowity koszt
140 000,00 zł

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Popowo Borowe 

W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna o wymiarach zewnętrznych 14,30 m x 24,80 m i powierzchni użytkowej 327 m2. Obiekt wyposażony będzie w zaplecze szatniowo – sanitarne. Sala połączona będzie z budynkiem szkoły łącznikiem, znajdującym się na parterze. Dodatkowo powstaną dwie sale lekcyjne. Łączna powierzchnia zabudowy wyniesie 647m2.

Całkowity koszt
1 995 460,00 zł

OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica 

W ramach zadania wykonano łącznie na obszarze 3 gmin: w 14 gospodarstwach domowych wymieniono stare piece i zastąpiono je piecami ekologicznymi - opalanymi biomasą, zamontowano 120 zestawów kolektorów słonecznych, zainstalowano 16 pomp ciepła oraz wykonano 3 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 53 kiloWatt. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 w wysokości 2.050.326,91 zł.

Całkowity koszt
2 179 607,40 zł

Wykup gruntów na poszerzenia dróg gminnych 

W ramach zadania wykupowane są grunty pod poszerzenie dróg gminnych oraz odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt
714 216,40 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego 

W ramach zadania wykonywane są na terenie Gminy Nasielsk dobudowy oraz modernizacje oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
190 653,13 zł

Modernizacja dróg gminnych 

W ramach zadania wykonano ogółem 5,78 kilometrów nawierzchni asfaltowych w miejscowościach: Jackowo Dworskie, Lorcin, Siennica, Studzianki, Toruń Dworski, Żabiczyn, Nowa Wrona, Nasielsk: ul. Pniewska Górka oraz ul. Broninek.

Całkowity koszt
1 952 539,24 zł

Budowa chodnika w miejscowości Nuna 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 733 metry. 

Całkowity koszt
119 998,22 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyczki 

W ramach zadania wykonano 650 metrów drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami. Kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100.000,- zł.

Całkowity koszt
259 995,21 zł

Pozostałe inwestycje oraz dotacje 

Całkowity koszt
1 325 805,32 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Gospodarka wodno - ściekowa

Całkowity koszt

262 706,48 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nuna

W ramach zadania wymieniono instalację do uzdatniania wody, przewody przesyłowe między zbiornikiem retencyjnym a halą uzdatniającą wodę oraz zbiornik retencyjny.

Całkowity koszt

1 054 578,51 zł

Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk 

W ramach zadania wykonano 65 przydomowych oczyszczali ścieków. Kwota dofinansowania w wysokości 545.550,- zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

Całkowity koszt

1 112 978,50 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku, ul. Słoneczna 

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 910 metrów oraz 16 przyłączy do odbiorców.

Całkowity koszt

425 287,46 zł

Budowa sieci wodociągowych 

W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe o łącznej długości 2 kilometry, w tym: ul. Piaskowa, Cytrusowa, Ananasowa, Oliwkowa, Kozia, Mała, Składowa, Kościuszki za skwerem, Sportowa, Kosewo, Miękoszyn, Miękoszynek.

Całkowity koszt

8 188 109,32 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska 

W ramach zadania wykonano 5,26 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej do 664 posesji oraz 6 przepompowni ścieków. Sieć obejmowała następujące ulice: ul. Cmentarna, Folwark. Gwiaździsta, Kilińskiego, Kościelna, Kozia, Mała, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Ślepa, Świętego Wojciecha, Kościuszki, Żwirki i Wigury, Składowa, Tylna. Kwota dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3.130.678,13 zł.

Infrastruktura, w tym pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Budowa kompleksów OSA w miejscowości Cieksyn i Nasielsk 

W ramach zadania zainstalowano 12 wielofunkcyjnych urządzeń do ćwiczeń dostosowanych do każdego wieku i możliwości mieszkańców. Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49.900,- zł.

Całkowity koszt

1 995 460,00 zł

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Popowo Borowe 

W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna o wymiarach zewnętrznych 14,30 m x 24,80 m i powierzchni użytkowej 327 m2. Obiekt wyposażony będzie w zaplecze szatniowo – sanitarne. Sala połączona będzie z budynkiem szkoły łącznikiem, znajdującym się na parterze. Dodatkowo powstaną dwie sale lekcyjne. Łączna powierzchnia zabudowy wyniesie 647m2.

Całkowity koszt

2 179 607,40 zł

OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica 

W ramach zadania wykonano łącznie na obszarze 3 gmin: w 14 gospodarstwach domowych wymieniono stare piece i zastąpiono je piecami ekologicznymi - opalanymi biomasą, zamontowano 120 zestawów kolektorów słonecznych, zainstalowano 16 pomp ciepła oraz wykonano 3 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 53 kiloWatt. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 w wysokości 2.050.326,91 zł.

Całkowity koszt

714 216,40 zł

Wykup gruntów na poszerzenia dróg gminnych 

W ramach zadania wykupowane są grunty pod poszerzenie dróg gminnych oraz odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne.

Całkowity koszt

190 653,13 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego 

W ramach zadania wykonywane są na terenie Gminy Nasielsk dobudowy oraz modernizacje oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

1 952 539,24 zł

Modernizacja dróg gminnych 

W ramach zadania wykonano ogółem 5,78 kilometrów nawierzchni asfaltowych w miejscowościach: Jackowo Dworskie, Lorcin, Siennica, Studzianki, Toruń Dworski, Żabiczyn, Nowa Wrona, Nasielsk: ul. Pniewska Górka oraz ul. Broninek.

Całkowity koszt

119 998,22 zł

Budowa chodnika w miejscowości Nuna 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 733 metry. 

Całkowity koszt

259 995,21 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyczki 

W ramach zadania wykonano 650 metrów drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami. Kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100.000,- zł.

Całkowity koszt

1 325 805,32 zł

Pozostałe inwestycje oraz dotacje 

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

8 331,00 zł

Aleksandrowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

18 893,00 zł

Andzin

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

14 187,00 zł

Borkowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 353,00 zł

Broninek

Remont drogi gminnej;
Zakup ławek i stołów do namiotu na potrzeby wsi Broninek;
Zakup grilla gazowego.


Całkowity koszt

13 316,00 zł

Budy Siennickie

Odtworzenie istniejącego rowu odwadniającego drogę gminną na terenie wsi Budy Siennickie.

Całkowity koszt

15 686,00 zł

Cegielnia Psucka

Remont drogi gminnej;
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy.

Całkowity koszt

10 039,00 zł

Chechnówka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Oświetlenie przy parkingu gminnym w Nunie.


Całkowity koszt

10 074,00 zł

Chlebiotki

Wykonanie wiaty przystankowej;
Montaż lustra na skrzyżowaniu drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 758,00 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

23 459,00 zł

Cieksyn

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

11 085,00 zł

Czajki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

7 634,00 zł

Dąbrowa

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

16 279,00 zł

Dębinki

Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

12 061,00 zł

Dobra Wola

Remont dróg gminnych;
Wyjazd szkoleniowy sołectwa nt. wykorzystania funduszy UE.


Całkowity koszt

10 876,00 zł

Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

13 769,00 zł

Jackowo Dworskie

Wykonanie wiaty przystankowej;
Budowa szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej;
Zakup tabliczek wskazujących dojazd do posesji;
Montaż tabliczek wskazujących dojazd do posesji.


Całkowity koszt

11 921,00 zł

Jackowo Włościańskie

Remont wybranych odcinków dróg gminnych sołectwa.

Całkowity koszt

13 281,00 zł

Jaskółkowo

Pogłębianie i oczyszczanie rowów przy drodze gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

14 571,00 zł

Kątne

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 736,00 zł

Kędzierzawice

Wykonanie przystanku autobusowego;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

10 841,00 zł

Konary

Zakup kosy spalinowej, traktorka-kosiarki, wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

18 788,00 zł

Kosewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

12 270,00 zł

Krogule

Remont drogi gminnej;
Wykonanie wiaty przystankowej oraz wyłożenie kostką przystanku.


Całkowity koszt

10 980,00 zł

Krzyczki - Pieniążki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

10 945,00 zł

Krzyczki - Żabiczki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

8 575,00 zł

Krzyczki Szumne

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

11 677,00 zł

Lelewo

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

12 305,00 zł

Lorcin

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

11 050,00 zł

Lubomin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

9 516,00 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 701,00 zł

Malczyn

Remont figurki;
Wykonanie wiaty przystankowej.


Całkowity koszt

14 327,00 zł

Mazewo Dworskie "A"

Wykonanie wiat przystankowych;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

14 083,00 zł

Mazewo Włościańskie

Remont figurki;
Wykonanie wiaty przystankowej.


Całkowity koszt

16 767,00 zł

Miękoszyn

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Toruniu Dworskim;
Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.


Całkowity koszt

12 375,00 zł

Miękoszynek

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

8 366,00 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

34 718,00 zł

Mogowo

Wykonanie oświetlenia na ul. Morgowskiej;
Budowa parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców w Pieścirogach Starych ul. Kolejowa;
Modernizacja drogi gminnej.


Całkowity koszt

7 913,00 zł

Mokrzyce Dworskie

Wyznaczenie drogi gminnej poprzez wskazanie granic;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

8 714,00 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

14 292,00 zł

Morgi

Remont dróg gminnych;
Wykonanie parkingu;
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.


Całkowity koszt

18 126,00 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

9 690,00 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

34 857,00 zł

Nowe Pieścirogi

Budowa chodnika ul. Diamentowa;
Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach.


Całkowity koszt

8 575,00 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

16 802,00 zł

Nuna

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

15 860,00 zł

Paulinowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

13 629,00 zł

Pianowo

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

9 760,00 zł

Pniewo

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

11 643,00 zł

Pniewska Górka

Dobudowa punktów świetlnych;
Remont drogi gminnej.


Całkowity koszt

14 292,00 zł

Popowo Borowe

Wykonanie ogrodzenia na działce nr 97.

Całkowity koszt

10 248,00 zł

Popowo Południe

Budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 144,00 zł

Popowo Północ

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

18 544,00 zł

Psucin

Wskazanie granic przez geodetę działka gminna nr 170/1;
Wykonanie progów zwalniających wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej;
Remont dróg gminnych.


Całkowity koszt

8 540,00 zł

Ruszkowo

Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Ruszkowie.

Całkowity koszt

18 893,00 zł

Siennica

Modernizacja drogi gminnej.

Całkowity koszt

9 969,00 zł

Słustowo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

32 766,00 zł

Stare Pieścirogi

Budowa chodnika przy drodze gminnej;
Wykonanie parkingu;
Zakup materiałów i armatury do łazienek w Zespole Szkół;
Remont dróg gminnych;
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej;
Zakup urządzania treningowego na Skate Park.


Całkowity koszt

22 832,00 zł

Studzianki

Wykup działki wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

9 516,00 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt

11 433,00 zł

Toruń Dworski

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

10 213,00 zł

Wągrodno

Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa.

Całkowity koszt

9 656,00 zł

Wiktorowo

Oświetlenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

8 226,00 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

13 246,00 zł

Zaborze

Wykonanie altany ogrodowej dla mieszkańców wsi.

Całkowity koszt

12 479,00 zł

Żabiczyn

Remont drogi gminnej.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Nasielsku rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
14 541 048,00 zł
Prognoza
100%
15 656 813,60 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
przebudowy dróg
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Oświetlenie uliczne
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.