Nasielsk

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Nasielsku.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
19 558
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
100 232 982,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.46%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 500 000 zł
16.46%
CIT
150 000 zł
0.15%
Podatki od nieruchomości
7 900 000 zł
7.88%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 091 000 zł
10.07%
Dotacje
34 001 334 zł
33.92%
Subwencje
28 165 118 zł
28.1%
Pozostałe dochody
3 425 530 zł
3.42%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
111 924 584,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 921 321,42 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
13 921 321,42 zł
Wydatki bieżące
88%
98 003 262,58 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
34 677 795,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 085 122,67 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 408 254,51 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 691 504,49 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 673 161,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 951 461,83 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 061 378,74 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 938 394,30 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 478 580,46 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
922 600,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
850 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
732 124,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
642 700,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
370 600,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
440 907,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Nasielsk na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nasielsk w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
13 921 321,42 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
11.59%
Infrastruktura komunalna
30.69%
Infrastruktura drogowa
57.72%
Oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
1 613 795,00 zł
4 272 570,00 zł
8 034 956,42 zł
Sieci wodociągowo-kanalizacyjne

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne

Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku

Całkowity koszt
1 313 795,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Dokumentacja projektowa skrzyżowania

Dokumentacja projektowa skrzyżowania

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsk

Całkowity koszt
81 500,00 zł
Budowa drogi gminnej

Budowa drogi gminnej

Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską

Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Całkowity koszt
918 500,00 zł
Wykup gruntów

Wykup gruntów

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej

Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej

Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej

Całkowity koszt
72 570,00 zł
Przebudowa ul. Leśnej

Przebudowa ul. Leśnej

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Budowa przedszkola

Budowa przedszkola

Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Rewitalizacja skweru

Rewitalizacja skweru

Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Stadion Miejski

Stadion Miejski

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł
Pozostałe

Pozostałe

Pozostałe inwestycje i dotacje

Całkowity koszt
534 956,42 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura komunalna
Sieci wodociągowo-kanalizacyjne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne

Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna

Całkowity koszt

1 313 795,00 zł

Kanalizacja sanitarna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku

Oświetlenie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Oświetlenie

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Infrastruktura drogowa
Dokumentacja projektowa skrzyżowania

Całkowity koszt

81 500,00 zł

Dokumentacja projektowa skrzyżowania

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsk

Budowa drogi gminnej

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Budowa drogi gminnej

Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską

Modernizacja dróg gminnych

Całkowity koszt

918 500,00 zł

Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych

Wykup gruntów

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Wykup gruntów

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych

Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej

Całkowity koszt

72 570,00 zł

Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej

Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej

Przebudowa ul. Leśnej

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Przebudowa ul. Leśnej

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku

Oświata i sport
Budowa przedszkola

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Budowa przedszkola

Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach

Rewitalizacja skweru

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Rewitalizacja skweru

Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku

Stadion Miejski

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Stadion Miejski

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

Pozostałe

Całkowity koszt

534 956,42 zł

Pozostałe

Pozostałe inwestycje i dotacje

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Nasielsk zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

11 085,46 zł

Aleksandrowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

24 519,54 zł

Andzin

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 132.

Całkowity koszt

19 023,78 zł

Borkowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 8/5.

Całkowity koszt

14 514,44 zł

Broninek

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

19 305,62 zł

Budy Siennickie

Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych;
Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa.

Całkowity koszt

20 902,67 zł

Cegielnia Psucka

Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

13 199,22 zł

Chechnówka

Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

13 434,08 zł

Chlebiotki

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Przegląd i remont hydrantów na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

19 540,48 zł

Chrcynno

Remont dróg gminnych;
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego;
Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym.

Całkowity koszt

32 176,03 zł

Cieksyn

Wykonanie altany, sceny plenerowej, paleniska, ławek i koszy na śmieci na działce gminnej nr 147/12.

Całkowity koszt

14 655,36 zł

Czajki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

10 286,93 zł

Dąbrowa

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

22 452,76 zł

Dębinki

Zakup kosiarki-ciągniczka samojezdnej do utrzymania terenu boiska;
Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

17 003,97 zł

Dobra Wola

Zakup materiałów do wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 8/5.

Całkowity koszt

14 655,36 zł

Głodowo Wielkie

Zagospodarowanie działki wiejskiej nr 26.

Całkowity koszt

18 648,00 zł

Jackowo Dworskie

Remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

15 923,61 zł

Jackowo Włościańskie

Wykonanie ogrodzenia na dz.nr 115;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

17 520,67 zł

Jaskółowo

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym;
Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Montaż 2szt. spowalniaczy na drodze gminnej.

Całkowity koszt

20 057,17 zł

Kątne

Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

13 997,75 zł

Kędzierzawice

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

14 467,47 zł

Konary

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

26 915,13 zł

Kosewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Remont drogi gminnej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw.

Całkowity koszt

16 534,25 zł

Krogule

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

14 984,16 zł

Krzyczki Pieniążki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

14 373,52 zł

Krzyczki - Żabiczki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

11 602,16 zł

Krzyczki Szumne

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

16 440,30 zł

Lelewo

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

16 722,14 zł

Lorcin

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

15 219,03 zł

Lubomin

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 111/2.

Całkowity koszt

12 635,55 zł

Lubominek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Oznakowanie dwóch wiat przystankowych autobusu szkolnego;
Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt

14 326,55 zł

Malczyn

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie;
Dobudowa lamp oświetleniowych;
Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

19 634,42 zł

Mazewo Dworskie A

Modernizacja świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

19 446,53 zł

Mazewo Włościanskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

22 499,73 zł

Miękoszyn

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa;
Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

16 816,08 zł

Miękoszynek

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Montaż progów zwalniających;
Zawieszenie lampy na istniejącym słupie.

Całkowity koszt

11 273,35 zł

Młodzianowo

Remont drogi gminnej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

45 751,02 zł

Mogowo

Modernizacja drogi gminnej w Mogowie.

Całkowity koszt

10 709,68 zł

Mokrzyce Dworskie

Remont świetlicy wiejskiej;
Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 743,08 zł

Mokrzyce Włościańskie

Remont drogi gminnej;
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

19 399,56 zł

Morgi

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110;
Remont świetlicy wiejskiej;
Montaż i demontaż oświetlenia ozdobnego;
Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Pieścirogach Starych.

Całkowity koszt

24 190,73 zł

Nowa Wieś

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej;
Montaż znaków drogowych przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

13 199,22 zł

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

46 972,30 zł

Nowe Pieścirogi

Zakup kostki brukowej na wykonanie ulicy Bursztynowej;
Zakup basenu kulkowego dla Przedszkola w Starych Pieścirogach.

Całkowity koszt

11 696,10 zł

Nowiny

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

22 546,70 zł

Nuna

Wykonanie 2 wiat przystankowych;
Wykonanie placu zabaw przy byłej Szkole Podstawowej.

Całkowity koszt

21 184,51 zł

Paulinowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

18 460,11 zł

Pianowo

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

13 387,11 zł

Pniewo

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

15 970,58 zł

Pniewska Górka

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

20 526,90 zł

Popowo Borowe

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej;
Wykonanie altany na działce gminnej;
Zakup wyposażenia do altany.

Całkowity koszt

13 011,33 zł

Popowo Południe

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

13 950,77 zł

Popowo Północ

Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w Popowie Borowym.

Całkowity koszt

24 942,29 zł

Psucin

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

11 602,16 zł

Ruszkowo

Remont świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia i wycinka dwóch drzew przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

25 318,07 zł

Siennica

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

13 715,91 zł

Słustowo

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

44 153,96 zł

Stare Pieścirogi

Remont dróg gminnych;
Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola;
Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul.Wrzosowa;
Zakup wyposażenia dla sołectwa na potrzeby zebrań wiejskich.

Całkowity koszt

31 941,16 zł

Studzianki

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

12 541,60 zł

Toruń Dworski 2

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 876,64 zł

Toruń Dworski

Remont dróg gminnych.

Całkowity koszt

13 903,80 zł

Wągrodno

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską.

Całkowity koszt

13 105,27 zł

Wiktorowo

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

11 179,41 zł

Winniki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

17 379,75 zł

Zaborze

Dobudowa oświetlenia ulicznego;
Modernizacja wiejskiego obszaru rekreacyjnego.

Całkowity koszt

16 675,17 zł

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Nasielsku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nasielsk (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.