Mieszkam w
Nasielsku

i razem ze mną mieszka oficjalnie 19 674 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
16 903 690 zł
15.88%
CIT
175 043,43 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
8 021 770,55 zł
7.54%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 183 124,28 zł
9.57%
Dotacje
37 742 661,99 zł
35.46%
Subwencje
27 891 512 zł
26.2%
Pozostałe dochody
5 520 285,01 zł
5.19%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
33 840 184,60 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 197 378,53 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 427 109,83 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 044 610,66 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 027 072,32 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 513 553,92 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
479 376,06 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 372 606,35 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 173 589,26 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
785 186,70 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 006 048,18 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 149 062,49 zł