Mieszkam w
Nasielsku

i razem ze mną mieszka oficjalnie 19 558 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2021 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
17 986 542 zł
14.84%
CIT
212 209,51 zł
0.18%
Podatki od nieruchomości
9 195 488,35 zł
7.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 294 444,79 zł
9.32%
Dotacje
45 203 059,24 zł
37.28%
Subwencje
28 348 378 zł
23.38%
Pozostałe dochody
8 998 637,59 zł
7.42%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
38 025 831,49 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 540 625,79 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 380 386,27 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 708 628,99 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 627 590,92 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 016 994,21 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 124 256,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 771 128,49 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 891 926,95 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
784 534,52 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
481 094,57 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
595 859,25 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 842 747,41 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
177 044,53 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
754 741,80 zł