Mieszkam w
Piasecznie

i razem ze mną mieszka oficjalnie 79 861 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
217 000 000 zł
36.28%
CIT
8 500 000 zł
1.42%
Podatki od nieruchomości
45 700 000 zł
7.64%
Inne podatki i opłaty lokalne
59 642 920 zł
9.97%
Dotacje
147 882 456 zł
24.72%
Subwencje
92 078 036 zł
15.39%
Pozostałe dochody
27 390 553 zł
4.58%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 651 423,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
94 521 095,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
29 385 306,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
42 130 257,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 919 418,00 zł
Różne rozliczenia "Janosikowe"
całkowity koszt
11 957 677,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
7 995 655,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 904 003,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
137 872 187,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
70 812 252,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 371 844,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
16 483 793,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 045 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 253 258,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
364 425,00 zł