01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
79 861
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
598 193 965,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
36.28%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
217 000 000 zł
36.28%
CIT
8 500 000 zł
1.42%
Podatki od nieruchomości
45 700 000 zł
7.64%
Inne podatki i opłaty lokalne
59 642 920 zł
9.97%
Dotacje
147 882 456 zł
24.72%
Subwencje
92 078 036 zł
15.39%
Pozostałe dochody
27 390 553 zł
4.58%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
673 668 093,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
117 635 745,00 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
117 635 745,00 zł
Wydatki bieżące
83%
556 032 348,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
39.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 651 423,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
94 521 095,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
29 385 306,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
42 130 257,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 919 418,00 zł
Różne rozliczenia "Janosikowe"
całkowity koszt
11 957 677,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
7 995 655,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 904 003,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
137 872 187,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
70 812 252,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 371 844,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
16 483 793,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 045 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 253 258,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
364 425,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piaseczno w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
112 768 527,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.25%
Infrastruktura
38.75%
Sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
69 072 253,00 zł
43 696 274,00 zł

Transport i łączność

Projekt chodnika;
Budowa i przebudowa ulic i dróg;
Projekty i budowa skrzyżowań;
Projekt i budowa układów komunikacyjnych;
Trakt nad Perełką;
Budowa ścieżek rowerowych:
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkół i na przejściach dla pieszych;
Rozbudowa infrastruktury parkingowej.

Całkowity koszt
52 157 568,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych;
Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej);
Zagospodarowanie terenów publicznych i placów zabaw;
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich;
Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego;
Budowa i modernizacja oświetlenia;
Targowisko - II etap zagospodarowanie;
Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych;
Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku;
Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŚKI.


Całkowity koszt
15 814 871,00 zł

Administracja publiczna

Dostosowanie budynku UMiG do obowiązujących przepisów p.poż.;
Sala obsługi mieszkańców wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG;
Projekt i realizacja termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.


Całkowity koszt
830 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Szlaban wjazdowy;
Wiata na przyczepkę samochodową;
Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim;
Prace modernizacyjne budynku na potrzeby monitoringu miejskiego.


Całkowity koszt
114 814,00 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury.

Całkowity koszt
120 000,00 zł

Turystyka

Budowa pomostów na rzece Jeziorce.

Całkowity koszt
35 000,00 zł

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych;
Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Szkoła Podstawowa nr 3 - rozbudowa stołówki;
Zielony zakątek dla uczniów na terenie SP 1 przy Al. Kalin 30;
Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
Przedszkole nr 4 - przyłącze energetyczne.


Całkowity koszt
19 552 044,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja świetlic;
Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Modernizacja i zagospodarowanie budynków;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Centrum Kultury, hala widowiskowa;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii.


Całkowity koszt
8 910 108,00 zł

Kultura fizyczna

Rozbudowa obiektów sportowych - boiska sportowe, skateparki, siłownie na świeżym powietrzu;
Centrum sportu - basen;
Modernizacja street workoutu;
Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim;
Tor RC i Pantrack.


Całkowity koszt
2 938 932,00 zł

Zakupy inwestycyjne

Wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne m.in.: systemu informacji pasażerskiej, wykupu gruntów, dla OSP, cyfrowych usług, placówek oświatowych, bibliotek i obiektów sportowych.

Całkowity koszt
12 095 190,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

52 157 568,00 zł

Transport i łączność

Projekt chodnika;
Budowa i przebudowa ulic i dróg;
Projekty i budowa skrzyżowań;
Projekt i budowa układów komunikacyjnych;
Trakt nad Perełką;
Budowa ścieżek rowerowych:
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkół i na przejściach dla pieszych;
Rozbudowa infrastruktury parkingowej.

Całkowity koszt

15 814 871,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych;
Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej);
Zagospodarowanie terenów publicznych i placów zabaw;
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich;
Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego;
Budowa i modernizacja oświetlenia;
Targowisko - II etap zagospodarowanie;
Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych;
Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku;
Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŚKI.


Całkowity koszt

830 000,00 zł

Administracja publiczna

Dostosowanie budynku UMiG do obowiązujących przepisów p.poż.;
Sala obsługi mieszkańców wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG;
Projekt i realizacja termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.


Całkowity koszt

114 814,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Szlaban wjazdowy;
Wiata na przyczepkę samochodową;
Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim;
Prace modernizacyjne budynku na potrzeby monitoringu miejskiego.


Całkowity koszt

120 000,00 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury.

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Turystyka

Budowa pomostów na rzece Jeziorce.

Sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport

Całkowity koszt

19 552 044,00 zł

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych;
Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Szkoła Podstawowa nr 3 - rozbudowa stołówki;
Zielony zakątek dla uczniów na terenie SP 1 przy Al. Kalin 30;
Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
Przedszkole nr 4 - przyłącze energetyczne.


Całkowity koszt

200 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.

Całkowity koszt

8 910 108,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja świetlic;
Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Modernizacja i zagospodarowanie budynków;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Centrum Kultury, hala widowiskowa;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii.


Całkowity koszt

2 938 932,00 zł

Kultura fizyczna

Rozbudowa obiektów sportowych - boiska sportowe, skateparki, siłownie na świeżym powietrzu;
Centrum sportu - basen;
Modernizacja street workoutu;
Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim;
Tor RC i Pantrack.


Całkowity koszt

12 095 190,00 zł

Zakupy inwestycyjne

Wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne m.in.: systemu informacji pasażerskiej, wykupu gruntów, dla OSP, cyfrowych usług, placówek oświatowych, bibliotek i obiektów sportowych.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

42 000,00 zł

Piaseczno Track Cup

Cykl imprez / zawodów biegowych.

Całkowity koszt

36 000,00 zł

Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci.

Całkowity koszt

48 500,00 zł

Liga Piaseczyńska 2020 - piłka nożna

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Piaseczyńska Liga Piłki Nożnej dla najmłodszych

Całoroczne rozgrywki piłki nożnej dla najmłodszych.

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Piłkarskie Przedszkola

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci z przedszkoli na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

32 500,00 zł

Sołtysiada 2020

Organizacja turnieju dla sołectw z terenu Gminy Piaseczno na Stadionie Miejskim w Piasecznie, ul. 1 maja 16.

Całkowity koszt

10 600,00 zł

Turniej o Puchar Burmistrza w zapasach

Organizacja ogólnopolskiego turnieju w zapasach w stylu klasycznym.

Całkowity koszt

31 462,00 zł

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Piaseczna

Organizacja turnieju tańca sportowego.

Całkowity koszt

37 700,00 zł

Piaseczno Skate Fest

Organizacja całodniowej imprezy na skate parku w Piasecznie składająca się z organizacji zawodów, koncertów, jam graffiti oraz innych atrakcji.

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ćwiczenia korekcyjne stóp dzieci szkół podstawowych

Organizacja ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, w tym zakup specjalistycznego sprzętu.

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Warsztaty szkoleniowe- podniesienie jakości szkolenia w piłce nożnej

Ogólnodostępna, całodzienna konferencja szkoleniowa z zakresu jakości szkolenia w piłce nożnej, na którą zaproszeni zostaną jako prelegenci uznani trenerzy w kraju i za granicą.

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Jak wspomagać młodego sportowca? Warsztaty

Warsztaty i zajęcia wykładowe mające na celu uświadomić jak ważną odgrywają rodzice w edukacji sportowej swoich dzieci.

Całkowity koszt

39 000,00 zł

Badania diagnostyczne stóp u dzieci w klasach 1-4 szkół podstawowych

Walka z nieprawidłowościami w mechanice i budowie stóp u dzieci poprzez badania diagnostyczne wśród dzieci w klasach 1-4 szkół podstawowych, w tym zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia mobilnych badań.

Całkowity koszt

22 688,00 zł

Aqua aerobik dla seniorów, młodzieży i dorosłych w Piasecznie

Organizacja zajęć z aqua aerobiku dla mieszkańców miasta Piaseczna na basenie GOSiR Piaseczno, ul. Sierakowskiego 20.

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Zajęcia w plenerze- zdrowy kręgosłup i animacje dla dzieci

Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców Piaseczna w Centrum Multimedialno-Edukacyjnym w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.Całkowity koszt

8 200,00 zł

Gimnastyka dla dorosłych i animacje dla dzieci

Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców Piaseczna w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

Całkowity koszt

9 200,00 zł

Zajęcia w plenerze- zumba oraz animacje dla dzieci

Organizacja zajęć z zumby dla mieszkańców w Parku Miejskim w Piasecznie.

Całkowity koszt

10 500,00 zł

Zajęcia w plenerze- pilates oraz animacje dla dzieci

Organizacja zajęć z pilatesu dla mieszkańców w Parku Miejskim w Piasecznie.

Całkowity koszt

16 150,00 zł

Pływanie dla dzieci w Piasecznie

Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży na basenie GOSiR Piaseczno, ul. Sierakowskiego 20.

Całkowity koszt

49 000,00 zł

Doświetlenie boiska trawiastego i bieżni na ul. 1-go Maja 16 w Piasecznie

Zwiększenie mocy oświetlenia boiska oraz bieżni lekkoatletycznej.

Całkowity koszt

39 000,00 zł

Ławeczki dla mieszkańców w centrum miasta

Ustawienie ogólnodostępnych ławek w centrum miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

14 000,00 zł

Wiaty rowerowe przy cmentarzu komunalnym

Ustawienie ogólnodostępnych wiat rowerowych przy cmentarzu komunalnym w Piasecznie.

Całkowity koszt

22 200,00 zł

Nowe stojaki na rowery przy szkołach i przedszkolach

Ustawienie ogólnodostępnych stojaków rowerowych przy szkołach i przedszkolach na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Dosadzenie pięćdziesięciu drzew w Piasecznie

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatkami przy ul. Kilińskiego

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Drzewa akacjowe z kwiatami przy ul. Fabrycznej i bazarku- cień dla pieszych

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatami przy ul. Kusocińskiego i Wojska Polskiego

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatami przy skrzyżowaniach z ul. Wojska Polskiego- cień dla mieszkańców

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

3 152,02 zł

Stojaki dla rowerów dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie

Ustawienie ogólnodostępnych stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

Całkowity koszt

33 000,00 zł

W zdrowym ciele zdrowy duch- siłownia na świeżym powietrzu na Patronacie!

Zainstalowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Zielony zakątek dla uczniów

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Aktywna strefa naukowo-sportowa "Zośki"

Doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia rekreacyjne.

Całkowity koszt

84 000,00 zł

Mobilna Galeria Kolejowa

Remont wagonu wąskotorowego i stworzenie wagonu wystawienniczego, który będzie stanowić ekspozycję stacji miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

4 500,00 zł

Budki lęgowe dla owadów zapylających kwiaty

Ustawienie budek dla owadów zapylających kwiaty na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

26 600,00 zł

Rytmika dla Smyka vol. 2

Zajęcia z rytmiki dla najmłodszych.

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Piaseczyńscy Młodzi Ratownicy

Szkolenie dla najmłodszych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Dyskoteki Silent Disco dla dzieci i młodzieży

Organizacja "cichych dyskotek" dla dzieci i młodzieży z piaseczyńskich szkół.

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Miejsce równych szans!

Organizacja szeregu spotkań i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością (intelektualną, narządu wzroku czy słuchu) pozwalające na rozwijanie ich pasji i zainteresowań.

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Youtube od kuchni

Spotkania ze słynnymi youtuberami.

Całkowity koszt

49 900,00 zł

Zajęcia dodatkowe dla dzieci- Legorobotyka

Organizacja zajęć z legorobotyki dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła 55.

Całkowity koszt

4 023,00 zł

Wypożyczalnia gier planszowych

Stworzenie wypożyczalni gier planszowych w Bibliotece publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.

Całkowity koszt

49 650,00 zł

Kurs fotograficzny dla początkujących

Kurs fotograficzny dla mieszkańców Piaseczna.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Punkty z przezroczystymi historycznymi zdjęciami z Piaseczna

Zamontowanie tablic wzdłuż ulic na terenie miasta z widokami starych, historycznych zdjęć Piaseczna.

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

40 248,00 zł

Baszkówka

Odwodnienie terenu wsi Baszkówka;
Organizacja biegu "Memoriał Abramowicza".


Całkowity koszt

22 417,00 zł

Bąkówka

Remonty dróg we wsi Bąkówka.

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego;
Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze;
Utrzymanie świetlicy sołeckiej;
Zakup materiałów eksploatacyjnych;
Zakup wyposażenia dla OSP;
Wsparcie działalności Klubu Seniora;
Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych;
Naprawa dróg gminnych;
Projekt i budowa placu zabaw.

Całkowity koszt

42 569,00 zł

Bogatki

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych;
Naprawa dróg gminnych;
Prace budowlano naprawcze przy budynku OSP;
Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych;
Konserwacja klimatyzacji i monitoringu.

Całkowity koszt

26 549,00 zł

Chojnów

Bieżące naprawy ulic gminnych;
Utrzymanie porządku i czystości terenu;
Montaż i eksploatacja systemu alarmowania;
Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych;
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, budowlanych;
Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych;
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej;
Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska;
Remont dróg gminnych;
Zakup materiałów eksploatacyjnych;
Konkurs plastyczny/graficzny dla dzieci.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Chyliczki

Całoroczne porządkowanie terenu wsi;
Naprawa dróg gminnych;
Montaż luster przy wyjazdach z ulic;
Montaż tablic informacyjnych dla sołectwa;
Prace porządkowe przy drogach gminnych.


Całkowity koszt

46 815,00 zł

Głosków Letnisko

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Piknik rodzinny;
Memoriał im. Lecha Abramowicza;
Ogrodzenie placu zabaw;
Montaż luster przy wyjazdach z ulic;
Zakupy eksploatacyjne.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Głosków

Organizacja Dnia Dziecka;
Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza;
Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych;
Zagospodarowanie i utrzymanie porządku gminnych terenów publicznych;
Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Szkoły Podstawowej;
Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew;
Wzmocnienie skarpy na działce gminnej.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Gołków

Zakup i montaż wiaty przystankowej;
Wyposażenie świetlicy i OSP Jazgarzew;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.


Całkowity koszt

33 399,00 zł

Grochowa Pęchery

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup i montaż klimatyzatorów do OSP Grochowa;
Oczyszczenie i pogłębienie rowów z wycinką drzew i wyłożenie z obu stron bloczkami betonowymi.


Całkowity koszt

55 136,00 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy;
Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania porządku na placu gminnym;
Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym;
Pokrycie kosztów korzystania z mediów w Parku Uroczym;
Dofinansowanie zakupów dla OSP Złotokłos.


Całkowity koszt

42 682,00 zł

Jastrzębie

Konserwacja systemu odwodnienia;
Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton";
Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi;
Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci;
Zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup środków i narzędzi eksploatacyjnych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.


Całkowity koszt

56 600,00 zł

Józefosław

Zakup materiałów biurowych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Dofinansowanie do Festiwalu "Musica Classica";
Organizacja Dnia Dziecka;
Urządzenia dla dzieci przy KK;
Dofinansowanie zajęć dla seniorów.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Julianów

Zajęcia ruchowe dla mieszkańców;
Sfinansowanie urządzeń i nagród dla Szkoły Podstawowej w Józefosławiu;
Organizacja Pikniku "Dzień Julianowa";
Zakup i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych na Placu Sołeckim;
Utrzymanie i konserwację zieleni;
Dofinansowanie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica".


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Kamionka

Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy;
Prace porządkowo - konserwacyjne;
Zakup wyposażenia dla OSP w Bobrowcu;
Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych;
Wsparcie działalności klubu seniora;
Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim;
Tablica informacyjna dla sołectwa.


Całkowity koszt

26 662,00 zł

Łbiska

Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły.

Całkowity koszt

18 624,00 zł

Mieszkowo

Remont ogrodzenia przy świetlicy z bramą i furtką wraz z wymianą elementów;
Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy.


Całkowity koszt

39 173,00 zł

Orzeszyn-Pilawa

Całoroczne porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg;
Zakup siłowni zewnętrznej;
Zakup sprzętu i jego sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych;
Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych;
Naprawa dróg gminnych;
Odśnieżanie dróg gminnych.


Całkowity koszt

25 000,00 zł

Robercin

Zakupy materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa;
Zakup sprzętu dla Straży w Bobrowcu;
Doposażenie i zakup materiałów do Domu Ludowego;
Zakup luster na skrzyżowania dróg gminnych;
Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Szkoły Podstawowej.


Całkowity koszt

33 512,00 zł

Runów

Konserwacja, naprawy i zakupy eksploatacyjne;
Imprezy, spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia;
Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy;
Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym.


Całkowity koszt

36 003,00 zł

Siedliska

Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej;
Wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej ul. Portugalska.


Całkowity koszt

28 474,00 zł

Szczaki

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw;
Budowa boiska do siatki, gry w piłkę.


Całkowity koszt

47 720,00 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa;
Utrzymanie porządku i czystości, doposażenie terenów gminnych;
Wynagrodzenia dla osób zatrudnianych na terenie sportowo-rekreacyjnym;
Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców;
Obsługa serwisowa urządzeń w celu utrzymania terenów publicznych.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Wólka Kozodawska

Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw;
Remont dróg w tym odwodnienie;
Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości;
Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych;
Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości;
Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii;
Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.


Całkowity koszt

20 379,00 zł

Wólka Pracka

Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Zawadzkiej.

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Zalesie Górne

Pokrycie kosztów gazetki Przystanek Zalesie;
Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych, wystaw plastycznych;
Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa;
Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturowe;
Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów;
Porządkowanie dróg gminnych;
Prace remontowe Domu Sołeckiego.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Złotokłos

Utrzymanie porządku w sołectwie;
Prace związane z drogami w sołectwie;
Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa;
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych;
Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne;
Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Żabieniec

Remont dróg gminnych;
Zakup oświetlenia świątecznego na ulice gminne;
Organizacja imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych na terenie sołectwa;
Zakup kamer monitoringu na terenie sołectwa;
Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa.


Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.