Piaseczno

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
79 861
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
598 193 965,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
36.28%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
217 000 000 zł
36.28%
CIT
CIT
8 500 000 zł
1.42%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
45 700 000 zł
7.64%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
59 642 920 zł
9.97%
Dotacje
Dotacje
147 882 456 zł
24.72%
Subwencje
Subwencje
92 078 036 zł
15.39%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
27 390 553 zł
4.58%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
673 668 093,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
117 635 745,00 zł
stanowią 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
117 635 745,00 zł
Wydatki bieżące
83%
556 032 348,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
39.34%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 651 423,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
94 521 095,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
29 385 306,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
42 130 257,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 919 418,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia "Janosikowe"
całkowity koszt
11 957 677,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
7 995 655,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 904 003,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
137 872 187,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
70 812 252,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_teatr-kopia.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 371 844,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
16 483 793,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_1bDD5gt.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 045 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_SlUCgdS.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 253 258,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
364 425,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 651 423,00 zł
Wydatki bieżące
191 039 379,00 zł
Wydatki majątkowe
19 612 044,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
94 521 095,00 zł
Wydatki bieżące
37 996 309,00 zł
Wydatki majątkowe
56 524 786,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
29 385 306,00 zł
Wydatki bieżące
19 185 306,00 zł
Wydatki majątkowe
10 200 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
42 130 257,00 zł
Wydatki bieżące
40 465 067,00 zł
Wydatki majątkowe
1 665 190,00 zł
Różne rozliczenia "Janosikowe"
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 919 418,00 zł
Wydatki bieżące
5 084 604,00 zł
Wydatki majątkowe
834 814,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia "Janosikowe"
całkowity koszt
11 957 677,00 zł
Wydatki bieżące
11 957 677,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
7 995 655,00 zł
Wydatki bieżące
7 995 655,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 904 003,00 zł
Wydatki bieżące
16 904 003,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
137 872 187,00 zł
Wydatki bieżące
137 872 187,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
70 812 252,00 zł
Wydatki bieżące
54 497 381,00 zł
Wydatki majątkowe
16 314 871,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_teatr-kopia.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 371 844,00 zł
Wydatki bieżące
12 341 736,00 zł
Wydatki majątkowe
9 030 108,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
16 483 793,00 zł
Wydatki bieżące
13 184 861,00 zł
Wydatki majątkowe
3 298 932,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_1bDD5gt.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 045 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 045 500,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_SlUCgdS.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 253 258,00 zł
Wydatki bieżące
4 253 258,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
364 425,00 zł
Wydatki bieżące
209 425,00 zł
Wydatki majątkowe
155 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 153 416,00 zł
Wydatki majątkowe
19 547 044,00 zł
Szkoły podstawowe
110 700 460,00 zł
Wydatki bieżące
70 318 499,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
70 343 499,00 zł
Wydatki bieżące
21 079 640,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
21 079 640,00 zł
Wydatki bieżące
4 139 272,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Stołówki szkolne
4 179 272,00 zł
Wydatki bieżące
2 626 253,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
2 626 253,00 zł
Wydatki bieżące
654 216,00 zł
Gimnazja
654 216,00 zł
Wydatki bieżące
553 291,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
553 291,00 zł
Wydatki bieżące
514 792,00 zł
Pozostała działalność
514 792,00 zł
Wydatki bieżące
17 363 809,00 zł
Wydatki majątkowe
45 988 270,00 zł
Drogi publiczne gminne
63 352 079,00 zł
Wydatki bieżące
18 616 500,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
18 716 500,00 zł
Wydatki majątkowe
4 600 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
4 600 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 071 218,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
3 071 218,00 zł
Wydatki bieżące
791 000,00 zł
Infrastruktura kolejowa
791 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 225 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 765 298,00 zł
Pozostała działalność
3 990 298,00 zł
Wydatki bieżące
18 833 666,00 zł
Wydatki majątkowe
10 200 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
29 033 666,00 zł
Wydatki bieżące
351 640,00 zł
Pozostała działalność
351 640,00 zł
Wydatki bieżące
32 154 050,00 zł
Wydatki majątkowe
1 550 000,00 zł
Urzędy gmin
33 704 050,00 zł
Wydatki bieżące
3 750 732,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
3 750 732,00 zł
Wydatki bieżące
1 868 446,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 918 446,00 zł
Wydatki bieżące
935 001,00 zł
Urzędy wojewódzkie
935 001,00 zł
Wydatki bieżące
563 036,00 zł
Rady gmin
563 036,00 zł
Wydatki bieżące
1 193 802,00 zł
Wydatki majątkowe
65 190,00 zł
Pozostała działalność
1 258 992,00 zł
Wydatki bieżące
2 896 746,00 zł
Straż gminna
2 896 746,00 zł
Wydatki bieżące
1 568 608,00 zł
Wydatki majątkowe
620 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
2 188 608,00 zł
Wydatki bieżące
41 500,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
141 500,00 zł
Wydatki bieżące
63 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
63 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 400,00 zł
Obrona cywilna
10 400,00 zł
Wydatki bieżące
504 350,00 zł
Wydatki majątkowe
114 814,00 zł
Pozostała działalność
619 164,00 zł
Wydatki bieżące
7 207 118,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
7 207 118,00 zł
Wydatki bieżące
4 735 559,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
4 735 559,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 554 555,00 zł
Świetlice szkolne
6 554 555,00 zł
Wydatki bieżące
790 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
790 000,00 zł
Wydatki bieżące
290 600,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
290 600,00 zł
Wydatki bieżące
220 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
220 500,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 349 677,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
5 349 677,00 zł
Wydatki bieżące
2 645 720,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 645 720,00 zł
Wydatki bieżące
2 277 470,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 277 470,00 zł
Wydatki bieżące
1 591 600,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 591 600,00 zł
Wydatki bieżące
1 271 000,00 zł
Zasiłki stałe
1 271 000,00 zł
Wydatki bieżące
883 950,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
883 950,00 zł
Wydatki bieżące
766 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
766 000,00 zł
Wydatki bieżące
289 576,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
289 576,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
126 800,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
126 800,00 zł
Wydatki bieżące
122 530,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
122 530,00 zł
Wydatki bieżące
94 030,00 zł
Ośrodki wsparcia
94 030,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Izby wytrzeźwień
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 900,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
29 900,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 217 750,00 zł
Pozostała działalność
1 217 750,00 zł
Wydatki bieżące
111 535 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
111 535 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 035 255,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
20 035 255,00 zł
Wydatki bieżące
4 183 732,00 zł
Wspieranie rodziny
4 183 732,00 zł
Wydatki bieżące
1 500 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
478 000,00 zł
Rodziny zastępcze
478 000,00 zł
Wydatki bieżące
96 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
96 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 200,00 zł
Karta Dużej Rodziny
44 200,00 zł
Wydatki bieżące
33 351 490,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
33 451 490,00 zł
Wydatki bieżące
5 289 039,00 zł
Wydatki majątkowe
3 151 482,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
8 440 521,00 zł
Wydatki bieżące
4 790 608,00 zł
Wydatki majątkowe
2 405 080,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
7 195 688,00 zł
Wydatki bieżące
4 594 034,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
4 594 034,00 zł
Wydatki bieżące
983 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
983 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
82 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
82 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 187 210,00 zł
Wydatki majątkowe
10 158 309,00 zł
Pozostała działalność
15 345 519,00 zł
Wydatki bieżące
6 560 736,00 zł
Wydatki majątkowe
3 372 208,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9 932 944,00 zł
Wydatki bieżące
4 900 000,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Biblioteki
5 020 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 274 064,00 zł
Muzea
3 274 064,00 zł
Wydatki majątkowe
2 100 000,00 zł
Centra kultury i sztuki
2 100 000,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
99 000,00 zł
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej
99 000,00 zł
Wydatki bieżące
282 000,00 zł
Wydatki majątkowe
163 836,00 zł
Pozostała działalność
445 836,00 zł
Wydatki bieżące
9 336 124,00 zł
Wydatki majątkowe
1 360 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
10 696 124,00 zł
Wydatki bieżące
3 250 748,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
3 250 748,00 zł
Wydatki bieżące
597 989,00 zł
Wydatki majątkowe
1 938 932,00 zł
Obiekty sportowe
2 536 921,00 zł
Wydatki bieżące
1 315 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
1 315 000,00 zł
Wydatki bieżące
740 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
740 000,00 zł
Wydatki bieżące
490 500,00 zł
Cmentarze
490 500,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Pozostała działalność
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 010 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
4 010 000,00 zł
Wydatki bieżące
243 258,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostę samorządu terytorialnego
243 258,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
165 000,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
120 000,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Turystyka
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Dostarczanie wody
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 400,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
14 400,00 zł
Wydatki bieżące
15 025,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
15 025,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Piaseczno w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
112 768 527,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.25%
Infrastruktura
38.75%
Sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
69 072 253,00 zł
43 696 274,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport.jpg

Transport i łączność

Projekt chodnika;
Budowa i przebudowa ulic i dróg;
Projekty i budowa skrzyżowań;
Projekt i budowa układów komunikacyjnych;
Trakt nad Perełką;
Budowa ścieżek rowerowych:
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkół i na przejściach dla pieszych;
Rozbudowa infrastruktury parkingowej.

Całkowity koszt
52 157 568,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_i_ochrona_srodowiska_nImQDjc.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych;
Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej);
Zagospodarowanie terenów publicznych i placów zabaw;
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich;
Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego;
Budowa i modernizacja oświetlenia;
Targowisko - II etap zagospodarowanie;
Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych;
Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku;
Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŚKI.


Całkowity koszt
15 814 871,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/administracja_publiczna_9cMx4CH.jpg

Administracja publiczna

Dostosowanie budynku UMiG do obowiązujących przepisów p.poż.;
Sala obsługi mieszkańców wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG;
Projekt i realizacja termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.


Całkowity koszt
830 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_publiczne_Z4Ra5DW.jpg

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Szlaban wjazdowy;
Wiata na przyczepkę samochodową;
Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim;
Prace modernizacyjne budynku na potrzeby monitoringu miejskiego.


Całkowity koszt
114 814,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ogrody_botaniczne.jpg

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/turystyka.jpg

Turystyka

Budowa pomostów na rzece Jeziorce.

Całkowity koszt
35 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_i_wychowanie_S5HfKJL.jpg

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych;
Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Szkoła Podstawowa nr 3 - rozbudowa stołówki;
Zielony zakątek dla uczniów na terenie SP 1 przy Al. Kalin 30;
Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
Przedszkole nr 4 - przyłącze energetyczne.


Całkowity koszt
19 552 044,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_04oo2CH.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura.jpg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja świetlic;
Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Modernizacja i zagospodarowanie budynków;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Centrum Kultury, hala widowiskowa;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii.


Całkowity koszt
8 910 108,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_fizyczna_aqimELi.jpg

Kultura fizyczna

Rozbudowa obiektów sportowych - boiska sportowe, skateparki, siłownie na świeżym powietrzu;
Centrum sportu - basen;
Modernizacja street workoutu;
Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim;
Tor RC i Pantrack.


Całkowity koszt
2 938 932,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_fizyczna_nGJrPqe.jpg

Zakupy inwestycyjne

Wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne m.in.: systemu informacji pasażerskiej, wykupu gruntów, dla OSP, cyfrowych usług, placówek oświatowych, bibliotek i obiektów sportowych.

Całkowity koszt
12 095 190,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport.jpg

Całkowity koszt

52 157 568,00 zł

Transport i łączność

Projekt chodnika;
Budowa i przebudowa ulic i dróg;
Projekty i budowa skrzyżowań;
Projekt i budowa układów komunikacyjnych;
Trakt nad Perełką;
Budowa ścieżek rowerowych:
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkół i na przejściach dla pieszych;
Rozbudowa infrastruktury parkingowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_i_ochrona_srodowiska_nImQDjc.jpg

Całkowity koszt

15 814 871,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych;
Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej);
Zagospodarowanie terenów publicznych i placów zabaw;
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich;
Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego;
Budowa i modernizacja oświetlenia;
Targowisko - II etap zagospodarowanie;
Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych;
Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku;
Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŚKI.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/administracja_publiczna_9cMx4CH.jpg

Całkowity koszt

830 000,00 zł

Administracja publiczna

Dostosowanie budynku UMiG do obowiązujących przepisów p.poż.;
Sala obsługi mieszkańców wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG;
Projekt i realizacja termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_publiczne_Z4Ra5DW.jpg

Całkowity koszt

114 814,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Szlaban wjazdowy;
Wiata na przyczepkę samochodową;
Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim;
Prace modernizacyjne budynku na potrzeby monitoringu miejskiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ogrody_botaniczne.jpg

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/turystyka.jpg

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Turystyka

Budowa pomostów na rzece Jeziorce.

Sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_i_wychowanie_S5HfKJL.jpg

Całkowity koszt

19 552 044,00 zł

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych;
Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Szkoła Podstawowa nr 3 - rozbudowa stołówki;
Zielony zakątek dla uczniów na terenie SP 1 przy Al. Kalin 30;
Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
Przedszkole nr 4 - przyłącze energetyczne.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_04oo2CH.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura.jpg

Całkowity koszt

8 910 108,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja świetlic;
Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Modernizacja i zagospodarowanie budynków;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Centrum Kultury, hala widowiskowa;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_fizyczna_aqimELi.jpg

Całkowity koszt

2 938 932,00 zł

Kultura fizyczna

Rozbudowa obiektów sportowych - boiska sportowe, skateparki, siłownie na świeżym powietrzu;
Centrum sportu - basen;
Modernizacja street workoutu;
Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim;
Tor RC i Pantrack.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_fizyczna_nGJrPqe.jpg

Całkowity koszt

12 095 190,00 zł

Zakupy inwestycyjne

Wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne m.in.: systemu informacji pasażerskiej, wykupu gruntów, dla OSP, cyfrowych usług, placówek oświatowych, bibliotek i obiektów sportowych.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bieznia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko_jIdzgZH.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko_TxEgFoy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko_jHmnwFx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stadion_miejski_QjPykZ5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__zapasy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__taniec.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/skatepark.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow_kopia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko_yXDwhnd.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/sport.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow_kopia_kTMXrTu.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gosir.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_4TbAowN.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_2za9cdB.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_iEsZYhj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gosir_lwKNcem.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bieznia_2xuZlRE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/park.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__wiata-rowerowa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__Stojak-na-rowery.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_q25JzBP.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_CPIRe8l.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_eyTiPSW.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_z5vqAH2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__Stojak-na-rowery_fTBHygG.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__si%C5%82ownia-zewnetrzna.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_LpfkRe5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/place_zabaw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kultura.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/rodzina.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/pierwsza_pomoc_guHuKi8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__impreza-dla-dzieci.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/biblioteka_piaseczno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow_kopia_2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/biblioteka_piaseczno_FtzE22m.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/biblioteka_piaseczno_4ev9xkL.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow_kopia_2_NIxCBQ4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__Tablice-z-zabytkami.jpg

Całkowity koszt

42 000,00 zł

Piaseczno Track Cup

Cykl imprez / zawodów biegowych.

Całkowity koszt

36 000,00 zł

Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci.

Całkowity koszt

48 500,00 zł

Liga Piaseczyńska 2020 - piłka nożna

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Piaseczyńska Liga Piłki Nożnej dla najmłodszych

Całoroczne rozgrywki piłki nożnej dla najmłodszych.

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Piłkarskie Przedszkola

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci z przedszkoli na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

32 500,00 zł

Sołtysiada 2020

Organizacja turnieju dla sołectw z terenu Gminy Piaseczno na Stadionie Miejskim w Piasecznie, ul. 1 maja 16.

Całkowity koszt

10 600,00 zł

Turniej o Puchar Burmistrza w zapasach

Organizacja ogólnopolskiego turnieju w zapasach w stylu klasycznym.

Całkowity koszt

31 462,00 zł

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Piaseczna

Organizacja turnieju tańca sportowego.

Całkowity koszt

37 700,00 zł

Piaseczno Skate Fest

Organizacja całodniowej imprezy na skate parku w Piasecznie składająca się z organizacji zawodów, koncertów, jam graffiti oraz innych atrakcji.

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ćwiczenia korekcyjne stóp dzieci szkół podstawowych

Organizacja ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, w tym zakup specjalistycznego sprzętu.

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Warsztaty szkoleniowe- podniesienie jakości szkolenia w piłce nożnej

Ogólnodostępna, całodzienna konferencja szkoleniowa z zakresu jakości szkolenia w piłce nożnej, na którą zaproszeni zostaną jako prelegenci uznani trenerzy w kraju i za granicą.

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Jak wspomagać młodego sportowca? Warsztaty

Warsztaty i zajęcia wykładowe mające na celu uświadomić jak ważną odgrywają rodzice w edukacji sportowej swoich dzieci.

Całkowity koszt

39 000,00 zł

Badania diagnostyczne stóp u dzieci w klasach 1-4 szkół podstawowych

Walka z nieprawidłowościami w mechanice i budowie stóp u dzieci poprzez badania diagnostyczne wśród dzieci w klasach 1-4 szkół podstawowych, w tym zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia mobilnych badań.

Całkowity koszt

22 688,00 zł

Aqua aerobik dla seniorów, młodzieży i dorosłych w Piasecznie

Organizacja zajęć z aqua aerobiku dla mieszkańców miasta Piaseczna na basenie GOSiR Piaseczno, ul. Sierakowskiego 20.

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Zajęcia w plenerze- zdrowy kręgosłup i animacje dla dzieci

Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców Piaseczna w Centrum Multimedialno-Edukacyjnym w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.Całkowity koszt

8 200,00 zł

Gimnastyka dla dorosłych i animacje dla dzieci

Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców Piaseczna w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

Całkowity koszt

9 200,00 zł

Zajęcia w plenerze- zumba oraz animacje dla dzieci

Organizacja zajęć z zumby dla mieszkańców w Parku Miejskim w Piasecznie.

Całkowity koszt

10 500,00 zł

Zajęcia w plenerze- pilates oraz animacje dla dzieci

Organizacja zajęć z pilatesu dla mieszkańców w Parku Miejskim w Piasecznie.

Całkowity koszt

16 150,00 zł

Pływanie dla dzieci w Piasecznie

Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży na basenie GOSiR Piaseczno, ul. Sierakowskiego 20.

Całkowity koszt

49 000,00 zł

Doświetlenie boiska trawiastego i bieżni na ul. 1-go Maja 16 w Piasecznie

Zwiększenie mocy oświetlenia boiska oraz bieżni lekkoatletycznej.

Całkowity koszt

39 000,00 zł

Ławeczki dla mieszkańców w centrum miasta

Ustawienie ogólnodostępnych ławek w centrum miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

14 000,00 zł

Wiaty rowerowe przy cmentarzu komunalnym

Ustawienie ogólnodostępnych wiat rowerowych przy cmentarzu komunalnym w Piasecznie.

Całkowity koszt

22 200,00 zł

Nowe stojaki na rowery przy szkołach i przedszkolach

Ustawienie ogólnodostępnych stojaków rowerowych przy szkołach i przedszkolach na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Dosadzenie pięćdziesięciu drzew w Piasecznie

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatkami przy ul. Kilińskiego

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Drzewa akacjowe z kwiatami przy ul. Fabrycznej i bazarku- cień dla pieszych

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatami przy ul. Kusocińskiego i Wojska Polskiego

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatami przy skrzyżowaniach z ul. Wojska Polskiego- cień dla mieszkańców

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

3 152,02 zł

Stojaki dla rowerów dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie

Ustawienie ogólnodostępnych stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

Całkowity koszt

33 000,00 zł

W zdrowym ciele zdrowy duch- siłownia na świeżym powietrzu na Patronacie!

Zainstalowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Zielony zakątek dla uczniów

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Aktywna strefa naukowo-sportowa "Zośki"

Doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia rekreacyjne.

Całkowity koszt

84 000,00 zł

Mobilna Galeria Kolejowa

Remont wagonu wąskotorowego i stworzenie wagonu wystawienniczego, który będzie stanowić ekspozycję stacji miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

4 500,00 zł

Budki lęgowe dla owadów zapylających kwiaty

Ustawienie budek dla owadów zapylających kwiaty na terenie miasta Piaseczno.

Całkowity koszt

26 600,00 zł

Rytmika dla Smyka vol. 2

Zajęcia z rytmiki dla najmłodszych.

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Piaseczyńscy Młodzi Ratownicy

Szkolenie dla najmłodszych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Dyskoteki Silent Disco dla dzieci i młodzieży

Organizacja "cichych dyskotek" dla dzieci i młodzieży z piaseczyńskich szkół.

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Miejsce równych szans!

Organizacja szeregu spotkań i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością (intelektualną, narządu wzroku czy słuchu) pozwalające na rozwijanie ich pasji i zainteresowań.

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Youtube od kuchni

Spotkania ze słynnymi youtuberami.

Całkowity koszt

49 900,00 zł

Zajęcia dodatkowe dla dzieci- Legorobotyka

Organizacja zajęć z legorobotyki dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła 55.

Całkowity koszt

4 023,00 zł

Wypożyczalnia gier planszowych

Stworzenie wypożyczalni gier planszowych w Bibliotece publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.

Całkowity koszt

49 650,00 zł

Kurs fotograficzny dla początkujących

Kurs fotograficzny dla mieszkańców Piaseczna.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Punkty z przezroczystymi historycznymi zdjęciami z Piaseczna

Zamontowanie tablic wzdłuż ulic na terenie miasta z widokami starych, historycznych zdjęć Piaseczna.

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bieznia.jpg

Całkowity koszt

42 000,00 zł

Piaseczno Track Cup

Cykl imprez / zawodów biegowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko.jpg

Całkowity koszt

36 000,00 zł

Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko_jIdzgZH.jpg

Całkowity koszt

48 500,00 zł

Liga Piaseczyńska 2020 - piłka nożna

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko_TxEgFoy.jpg

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Piaseczyńska Liga Piłki Nożnej dla najmłodszych

Całoroczne rozgrywki piłki nożnej dla najmłodszych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko_jHmnwFx.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Piłkarskie Przedszkola

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci z przedszkoli na terenie miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stadion_miejski_QjPykZ5.jpg

Całkowity koszt

32 500,00 zł

Sołtysiada 2020

Organizacja turnieju dla sołectw z terenu Gminy Piaseczno na Stadionie Miejskim w Piasecznie, ul. 1 maja 16.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__zapasy.jpg

Całkowity koszt

10 600,00 zł

Turniej o Puchar Burmistrza w zapasach

Organizacja ogólnopolskiego turnieju w zapasach w stylu klasycznym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__taniec.jpg

Całkowity koszt

31 462,00 zł

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Piaseczna

Organizacja turnieju tańca sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/skatepark.jpg

Całkowity koszt

37 700,00 zł

Piaseczno Skate Fest

Organizacja całodniowej imprezy na skate parku w Piasecznie składająca się z organizacji zawodów, koncertów, jam graffiti oraz innych atrakcji.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow_kopia.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ćwiczenia korekcyjne stóp dzieci szkół podstawowych

Organizacja ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, w tym zakup specjalistycznego sprzętu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/boisko_yXDwhnd.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Warsztaty szkoleniowe- podniesienie jakości szkolenia w piłce nożnej

Ogólnodostępna, całodzienna konferencja szkoleniowa z zakresu jakości szkolenia w piłce nożnej, na którą zaproszeni zostaną jako prelegenci uznani trenerzy w kraju i za granicą.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/sport.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Jak wspomagać młodego sportowca? Warsztaty

Warsztaty i zajęcia wykładowe mające na celu uświadomić jak ważną odgrywają rodzice w edukacji sportowej swoich dzieci.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow_kopia_kTMXrTu.jpg

Całkowity koszt

39 000,00 zł

Badania diagnostyczne stóp u dzieci w klasach 1-4 szkół podstawowych

Walka z nieprawidłowościami w mechanice i budowie stóp u dzieci poprzez badania diagnostyczne wśród dzieci w klasach 1-4 szkół podstawowych, w tym zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia mobilnych badań.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gosir.jpg

Całkowity koszt

22 688,00 zł

Aqua aerobik dla seniorów, młodzieży i dorosłych w Piasecznie

Organizacja zajęć z aqua aerobiku dla mieszkańców miasta Piaseczna na basenie GOSiR Piaseczno, ul. Sierakowskiego 20.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_4TbAowN.jpg

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Zajęcia w plenerze- zdrowy kręgosłup i animacje dla dzieci

Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców Piaseczna w Centrum Multimedialno-Edukacyjnym w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka.jpg

Całkowity koszt

8 200,00 zł

Gimnastyka dla dorosłych i animacje dla dzieci

Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców Piaseczna w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_2za9cdB.jpg

Całkowity koszt

9 200,00 zł

Zajęcia w plenerze- zumba oraz animacje dla dzieci

Organizacja zajęć z zumby dla mieszkańców w Parku Miejskim w Piasecznie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_iEsZYhj.jpg

Całkowity koszt

10 500,00 zł

Zajęcia w plenerze- pilates oraz animacje dla dzieci

Organizacja zajęć z pilatesu dla mieszkańców w Parku Miejskim w Piasecznie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gosir_lwKNcem.jpg

Całkowity koszt

16 150,00 zł

Pływanie dla dzieci w Piasecznie

Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci i młodzieży na basenie GOSiR Piaseczno, ul. Sierakowskiego 20.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bieznia_2xuZlRE.jpg

Całkowity koszt

49 000,00 zł

Doświetlenie boiska trawiastego i bieżni na ul. 1-go Maja 16 w Piasecznie

Zwiększenie mocy oświetlenia boiska oraz bieżni lekkoatletycznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/park.jpg

Całkowity koszt

39 000,00 zł

Ławeczki dla mieszkańców w centrum miasta

Ustawienie ogólnodostępnych ławek w centrum miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__wiata-rowerowa.jpg

Całkowity koszt

14 000,00 zł

Wiaty rowerowe przy cmentarzu komunalnym

Ustawienie ogólnodostępnych wiat rowerowych przy cmentarzu komunalnym w Piasecznie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__Stojak-na-rowery.jpg

Całkowity koszt

22 200,00 zł

Nowe stojaki na rowery przy szkołach i przedszkolach

Ustawienie ogólnodostępnych stojaków rowerowych przy szkołach i przedszkolach na terenie miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow.jpg

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Dosadzenie pięćdziesięciu drzew w Piasecznie

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_q25JzBP.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatkami przy ul. Kilińskiego

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_CPIRe8l.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Drzewa akacjowe z kwiatami przy ul. Fabrycznej i bazarku- cień dla pieszych

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_eyTiPSW.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatami przy ul. Kusocińskiego i Wojska Polskiego

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_z5vqAH2.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Nowe drzewa akacjowe z kwiatami przy skrzyżowaniach z ul. Wojska Polskiego- cień dla mieszkańców

Dosadzenie drzew na terenie miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__Stojak-na-rowery_fTBHygG.jpg

Całkowity koszt

3 152,02 zł

Stojaki dla rowerów dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie

Ustawienie ogólnodostępnych stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__si%C5%82ownia-zewnetrzna.jpg

Całkowity koszt

33 000,00 zł

W zdrowym ciele zdrowy duch- siłownia na świeżym powietrzu na Patronacie!

Zainstalowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budki_dla_ptakow_LpfkRe5.jpg

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Zielony zakątek dla uczniów

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/place_zabaw.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Aktywna strefa naukowo-sportowa "Zośki"

Doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia rekreacyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kultura.jpg

Całkowity koszt

84 000,00 zł

Mobilna Galeria Kolejowa

Remont wagonu wąskotorowego i stworzenie wagonu wystawienniczego, który będzie stanowić ekspozycję stacji miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow.jpg

Całkowity koszt

4 500,00 zł

Budki lęgowe dla owadów zapylających kwiaty

Ustawienie budek dla owadów zapylających kwiaty na terenie miasta Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/rodzina.jpg

Całkowity koszt

26 600,00 zł

Rytmika dla Smyka vol. 2

Zajęcia z rytmiki dla najmłodszych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/pierwsza_pomoc_guHuKi8.jpg

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Piaseczyńscy Młodzi Ratownicy

Szkolenie dla najmłodszych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__impreza-dla-dzieci.jpg

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Dyskoteki Silent Disco dla dzieci i młodzieży

Organizacja "cichych dyskotek" dla dzieci i młodzieży z piaseczyńskich szkół.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/biblioteka_piaseczno.jpg

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Miejsce równych szans!

Organizacja szeregu spotkań i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością (intelektualną, narządu wzroku czy słuchu) pozwalające na rozwijanie ich pasji i zainteresowań.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow_kopia_2.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Youtube od kuchni

Spotkania ze słynnymi youtuberami.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/biblioteka_piaseczno_FtzE22m.jpg

Całkowity koszt

49 900,00 zł

Zajęcia dodatkowe dla dzieci- Legorobotyka

Organizacja zajęć z legorobotyki dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła 55.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/biblioteka_piaseczno_4ev9xkL.jpg

Całkowity koszt

4 023,00 zł

Wypożyczalnia gier planszowych

Stworzenie wypożyczalni gier planszowych w Bibliotece publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__budki-dla-owadow_kopia_2_NIxCBQ4.jpg

Całkowity koszt

49 650,00 zł

Kurs fotograficzny dla początkujących

Kurs fotograficzny dla mieszkańców Piaseczna.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/__Tablice-z-zabytkami.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Punkty z przezroczystymi historycznymi zdjęciami z Piaseczna

Zamontowanie tablic wzdłuż ulic na terenie miasta z widokami starych, historycznych zdjęć Piaseczna.

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Baszkowka_kS36Tdt.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bakowka_4LL4Ija.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bobrowiec-_XwVTIiD.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bogatki_8oT92hB.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chojnow_acmnm2u.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chylice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chyliczki_fyoHAbs.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_G%C5%82oskow_Letnisko_Kw1qjbA.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_G%C5%82oskow_rxEtPYi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Go%C5%82kow_nrNxce5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Grochowa_Pechery--_enSov1r.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Henrykow_Urocze_nMFpaEQ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jastrzebie-_6yIRiuo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jazgarzew-Wolka_Pecherska_Qo8unbb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jozefoslaw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Julianow_UHf7RR3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kamionka_FqLPE4J.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_%C5%81biska_wfN3jTK.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mieszkowo_wY4NooW.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Orzeszyn_Pilawa-_STqN3Bk.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Robercin_sArEjcf.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Runow-_kgIjXoC.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Siedliska-_Q7okcnY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szczaki-_IsmL58b.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wola_Go%C5%82kowska_4qSIRej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wolka-Kozodawska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wolka_Pracka-_r24SJYw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zalesie_Gorne-_meZOYPz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Z%C5%82otok%C5%82os-_5feHqQa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zabieniec_GZ0Vdim.jpg

Całkowity koszt

40 248,00 zł

Baszkówka

Odwodnienie terenu wsi Baszkówka;
Organizacja biegu "Memoriał Abramowicza".


Całkowity koszt

22 417,00 zł

Bąkówka

Remonty dróg we wsi Bąkówka.

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego;
Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze;
Utrzymanie świetlicy sołeckiej;
Zakup materiałów eksploatacyjnych;
Zakup wyposażenia dla OSP;
Wsparcie działalności Klubu Seniora;
Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych;
Naprawa dróg gminnych;
Projekt i budowa placu zabaw.

Całkowity koszt

42 569,00 zł

Bogatki

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych;
Naprawa dróg gminnych;
Prace budowlano naprawcze przy budynku OSP;
Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych;
Konserwacja klimatyzacji i monitoringu.

Całkowity koszt

26 549,00 zł

Chojnów

Bieżące naprawy ulic gminnych;
Utrzymanie porządku i czystości terenu;
Montaż i eksploatacja systemu alarmowania;
Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych;
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, budowlanych;
Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych;
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej;
Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska;
Remont dróg gminnych;
Zakup materiałów eksploatacyjnych;
Konkurs plastyczny/graficzny dla dzieci.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Chyliczki

Całoroczne porządkowanie terenu wsi;
Naprawa dróg gminnych;
Montaż luster przy wyjazdach z ulic;
Montaż tablic informacyjnych dla sołectwa;
Prace porządkowe przy drogach gminnych.


Całkowity koszt

46 815,00 zł

Głosków Letnisko

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Piknik rodzinny;
Memoriał im. Lecha Abramowicza;
Ogrodzenie placu zabaw;
Montaż luster przy wyjazdach z ulic;
Zakupy eksploatacyjne.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Głosków

Organizacja Dnia Dziecka;
Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza;
Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych;
Zagospodarowanie i utrzymanie porządku gminnych terenów publicznych;
Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Szkoły Podstawowej;
Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew;
Wzmocnienie skarpy na działce gminnej.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Gołków

Zakup i montaż wiaty przystankowej;
Wyposażenie świetlicy i OSP Jazgarzew;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.


Całkowity koszt

33 399,00 zł

Grochowa Pęchery

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup i montaż klimatyzatorów do OSP Grochowa;
Oczyszczenie i pogłębienie rowów z wycinką drzew i wyłożenie z obu stron bloczkami betonowymi.


Całkowity koszt

55 136,00 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy;
Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania porządku na placu gminnym;
Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym;
Pokrycie kosztów korzystania z mediów w Parku Uroczym;
Dofinansowanie zakupów dla OSP Złotokłos.


Całkowity koszt

42 682,00 zł

Jastrzębie

Konserwacja systemu odwodnienia;
Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton";
Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi;
Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci;
Zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup środków i narzędzi eksploatacyjnych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.


Całkowity koszt

56 600,00 zł

Józefosław

Zakup materiałów biurowych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Dofinansowanie do Festiwalu "Musica Classica";
Organizacja Dnia Dziecka;
Urządzenia dla dzieci przy KK;
Dofinansowanie zajęć dla seniorów.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Julianów

Zajęcia ruchowe dla mieszkańców;
Sfinansowanie urządzeń i nagród dla Szkoły Podstawowej w Józefosławiu;
Organizacja Pikniku "Dzień Julianowa";
Zakup i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych na Placu Sołeckim;
Utrzymanie i konserwację zieleni;
Dofinansowanie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica".


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Kamionka

Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy;
Prace porządkowo - konserwacyjne;
Zakup wyposażenia dla OSP w Bobrowcu;
Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych;
Wsparcie działalności klubu seniora;
Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim;
Tablica informacyjna dla sołectwa.


Całkowity koszt

26 662,00 zł

Łbiska

Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły.

Całkowity koszt

18 624,00 zł

Mieszkowo

Remont ogrodzenia przy świetlicy z bramą i furtką wraz z wymianą elementów;
Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy.


Całkowity koszt

39 173,00 zł

Orzeszyn-Pilawa

Całoroczne porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg;
Zakup siłowni zewnętrznej;
Zakup sprzętu i jego sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych;
Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych;
Naprawa dróg gminnych;
Odśnieżanie dróg gminnych.


Całkowity koszt

25 000,00 zł

Robercin

Zakupy materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa;
Zakup sprzętu dla Straży w Bobrowcu;
Doposażenie i zakup materiałów do Domu Ludowego;
Zakup luster na skrzyżowania dróg gminnych;
Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Szkoły Podstawowej.


Całkowity koszt

33 512,00 zł

Runów

Konserwacja, naprawy i zakupy eksploatacyjne;
Imprezy, spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia;
Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy;
Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym.


Całkowity koszt

36 003,00 zł

Siedliska

Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej;
Wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej ul. Portugalska.


Całkowity koszt

28 474,00 zł

Szczaki

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw;
Budowa boiska do siatki, gry w piłkę.


Całkowity koszt

47 720,00 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa;
Utrzymanie porządku i czystości, doposażenie terenów gminnych;
Wynagrodzenia dla osób zatrudnianych na terenie sportowo-rekreacyjnym;
Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców;
Obsługa serwisowa urządzeń w celu utrzymania terenów publicznych.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Wólka Kozodawska

Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw;
Remont dróg w tym odwodnienie;
Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości;
Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych;
Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości;
Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii;
Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.


Całkowity koszt

20 379,00 zł

Wólka Pracka

Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Zawadzkiej.

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Zalesie Górne

Pokrycie kosztów gazetki Przystanek Zalesie;
Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych, wystaw plastycznych;
Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa;
Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturowe;
Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów;
Porządkowanie dróg gminnych;
Prace remontowe Domu Sołeckiego.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Złotokłos

Utrzymanie porządku w sołectwie;
Prace związane z drogami w sołectwie;
Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa;
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych;
Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne;
Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów.


Całkowity koszt

56 608,00 zł

Żabieniec

Remont dróg gminnych;
Zakup oświetlenia świątecznego na ulice gminne;
Organizacja imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych na terenie sołectwa;
Zakup kamer monitoringu na terenie sołectwa;
Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Baszkowka_kS36Tdt.jpg

Całkowity koszt

40 248,00 zł

Baszkówka

Odwodnienie terenu wsi Baszkówka;
Organizacja biegu "Memoriał Abramowicza".


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bakowka_4LL4Ija.jpg

Całkowity koszt

22 417,00 zł

Bąkówka

Remonty dróg we wsi Bąkówka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bobrowiec-_XwVTIiD.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego;
Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze;
Utrzymanie świetlicy sołeckiej;
Zakup materiałów eksploatacyjnych;
Zakup wyposażenia dla OSP;
Wsparcie działalności Klubu Seniora;
Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych;
Naprawa dróg gminnych;
Projekt i budowa placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bogatki_8oT92hB.jpg

Całkowity koszt

42 569,00 zł

Bogatki

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych;
Naprawa dróg gminnych;
Prace budowlano naprawcze przy budynku OSP;
Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych;
Konserwacja klimatyzacji i monitoringu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chojnow_acmnm2u.jpg

Całkowity koszt

26 549,00 zł

Chojnów

Bieżące naprawy ulic gminnych;
Utrzymanie porządku i czystości terenu;
Montaż i eksploatacja systemu alarmowania;
Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych;
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, budowlanych;
Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chylice.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych;
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej;
Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska;
Remont dróg gminnych;
Zakup materiałów eksploatacyjnych;
Konkurs plastyczny/graficzny dla dzieci.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chyliczki_fyoHAbs.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Chyliczki

Całoroczne porządkowanie terenu wsi;
Naprawa dróg gminnych;
Montaż luster przy wyjazdach z ulic;
Montaż tablic informacyjnych dla sołectwa;
Prace porządkowe przy drogach gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_G%C5%82oskow_Letnisko_Kw1qjbA.jpg

Całkowity koszt

46 815,00 zł

Głosków Letnisko

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Piknik rodzinny;
Memoriał im. Lecha Abramowicza;
Ogrodzenie placu zabaw;
Montaż luster przy wyjazdach z ulic;
Zakupy eksploatacyjne.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_G%C5%82oskow_rxEtPYi.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Głosków

Organizacja Dnia Dziecka;
Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza;
Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych;
Zagospodarowanie i utrzymanie porządku gminnych terenów publicznych;
Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Szkoły Podstawowej;
Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew;
Wzmocnienie skarpy na działce gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Go%C5%82kow_nrNxce5.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Gołków

Zakup i montaż wiaty przystankowej;
Wyposażenie świetlicy i OSP Jazgarzew;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Grochowa_Pechery--_enSov1r.jpg

Całkowity koszt

33 399,00 zł

Grochowa Pęchery

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup i montaż klimatyzatorów do OSP Grochowa;
Oczyszczenie i pogłębienie rowów z wycinką drzew i wyłożenie z obu stron bloczkami betonowymi.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Henrykow_Urocze_nMFpaEQ.jpg

Całkowity koszt

55 136,00 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy;
Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania porządku na placu gminnym;
Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców;
Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym;
Pokrycie kosztów korzystania z mediów w Parku Uroczym;
Dofinansowanie zakupów dla OSP Złotokłos.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jastrzebie-_6yIRiuo.jpg

Całkowity koszt

42 682,00 zł

Jastrzębie

Konserwacja systemu odwodnienia;
Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton";
Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi;
Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jazgarzew-Wolka_Pecherska_Qo8unbb.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci;
Zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo;
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa;
Zakup środków i narzędzi eksploatacyjnych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jozefoslaw.jpg

Całkowity koszt

56 600,00 zł

Józefosław

Zakup materiałów biurowych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Dofinansowanie do Festiwalu "Musica Classica";
Organizacja Dnia Dziecka;
Urządzenia dla dzieci przy KK;
Dofinansowanie zajęć dla seniorów.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Julianow_UHf7RR3.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Julianów

Zajęcia ruchowe dla mieszkańców;
Sfinansowanie urządzeń i nagród dla Szkoły Podstawowej w Józefosławiu;
Organizacja Pikniku "Dzień Julianowa";
Zakup i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych na Placu Sołeckim;
Utrzymanie i konserwację zieleni;
Dofinansowanie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica".


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kamionka_FqLPE4J.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Kamionka

Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy;
Prace porządkowo - konserwacyjne;
Zakup wyposażenia dla OSP w Bobrowcu;
Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych;
Wsparcie działalności klubu seniora;
Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim;
Tablica informacyjna dla sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_%C5%81biska_wfN3jTK.jpg

Całkowity koszt

26 662,00 zł

Łbiska

Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mieszkowo_wY4NooW.jpg

Całkowity koszt

18 624,00 zł

Mieszkowo

Remont ogrodzenia przy świetlicy z bramą i furtką wraz z wymianą elementów;
Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Orzeszyn_Pilawa-_STqN3Bk.jpg

Całkowity koszt

39 173,00 zł

Orzeszyn-Pilawa

Całoroczne porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg;
Zakup siłowni zewnętrznej;
Zakup sprzętu i jego sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych;
Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych;
Naprawa dróg gminnych;
Odśnieżanie dróg gminnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Robercin_sArEjcf.jpg

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Robercin

Zakupy materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa;
Zakup sprzętu dla Straży w Bobrowcu;
Doposażenie i zakup materiałów do Domu Ludowego;
Zakup luster na skrzyżowania dróg gminnych;
Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Szkoły Podstawowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Runow-_kgIjXoC.jpg

Całkowity koszt

33 512,00 zł

Runów

Konserwacja, naprawy i zakupy eksploatacyjne;
Imprezy, spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia;
Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy;
Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Siedliska-_Q7okcnY.jpg

Całkowity koszt

36 003,00 zł

Siedliska

Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej;
Wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej ul. Portugalska.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szczaki-_IsmL58b.jpg

Całkowity koszt

28 474,00 zł

Szczaki

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw;
Budowa boiska do siatki, gry w piłkę.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wola_Go%C5%82kowska_4qSIRej.jpg

Całkowity koszt

47 720,00 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa;
Utrzymanie porządku i czystości, doposażenie terenów gminnych;
Wynagrodzenia dla osób zatrudnianych na terenie sportowo-rekreacyjnym;
Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców;
Obsługa serwisowa urządzeń w celu utrzymania terenów publicznych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wolka-Kozodawska.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Wólka Kozodawska

Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw;
Remont dróg w tym odwodnienie;
Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości;
Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych;
Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości;
Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii;
Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wolka_Pracka-_r24SJYw.jpg

Całkowity koszt

20 379,00 zł

Wólka Pracka

Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Zawadzkiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zalesie_Gorne-_meZOYPz.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Zalesie Górne

Pokrycie kosztów gazetki Przystanek Zalesie;
Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych, wystaw plastycznych;
Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa;
Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturowe;
Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów;
Porządkowanie dróg gminnych;
Prace remontowe Domu Sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Z%C5%82otok%C5%82os-_5feHqQa.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Złotokłos

Utrzymanie porządku w sołectwie;
Prace związane z drogami w sołectwie;
Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa;
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych;
Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne;
Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zabieniec_GZ0Vdim.jpg

Całkowity koszt

56 608,00 zł

Żabieniec

Remont dróg gminnych;
Zakup oświetlenia świątecznego na ulice gminne;
Organizacja imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych na terenie sołectwa;
Zakup kamer monitoringu na terenie sołectwa;
Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa.


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.