01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
78 520
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
507 174 752,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
42.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
213 000 000 zł
42.0%
CIT
8 500 000 zł
1.68%
Podatki od nieruchomości
45 000 000 zł
8.87%
Inne podatki i opłaty lokalne
20 579 000 zł
4.06%
Dotacje
87 498 475 zł
17.25%
Subwencje
90 882 765 zł
17.92%
Pozostałe dochody
41 714 512 zł
8.22%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
574 895 725,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
129 112 589,00 zł
stanowiły 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
129 112 589,00 zł
Wydatki bieżące
78%
445 783 136,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 694 228,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
97 283 387,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
24 573 550,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
44 817 447,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 021 749,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 234 800,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 808 740,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
15 931 412,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
74 804 736,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
43 742 188,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
18 123 332,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 990 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
14 841 445,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 818 900,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
209 811,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piaseczno w 2019 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
109 242 400,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.41%
Infrastruktura
43.59%
Sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
61 624 095,00 zł
47 618 305,00 zł

Transport i łączność

Infrastruktura kolejowa;
Budowa dróg, ulic, skrzyżowań;
Projekty i ich wykonanie;
Koncepcja układu komunikacyjnego;
Ścieżki rowerowe;
Budowa parkingów.

Całkowity koszt
45 954 555,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa wybiegu dla psów;
Przebudowa stawu w Parku Miejskim;
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego;
Budowa kanału odwodniowego;
Wymiana nawierzchni na placach zabaw i terenach rekreacyjnych;
Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego.

Całkowity koszt
9 940 147,00 zł

Administracja publiczna

Projekt termomodernizacji budynku Urzędy Miasta i Gminy + realizacja;
Modernizacja budynków.

Całkowity koszt
4 851 393,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt modernizacji budynku OSP;
Modernizacja systemu łączności;
Modernizacja monitoringu.

Całkowity koszt
878 000,00 zł

Oświata i wychowanie

Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego;
Modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych;
Koncepcja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem dla placówek oświatowych.

Całkowity koszt
39 536 019,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków;
Adaptacja pomieszczeń.

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Modernizacja budynków;
Projekt zagospodarowania budynków;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny.

Całkowity koszt
6 746 813,00 zł

Kultura fizyczna

Budowa boiska typu Orlik;
Koncepcja i projekt budowy Centru Sportowego;
Boiska dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt
1 255 473,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

45 954 555,00 zł

Transport i łączność

Infrastruktura kolejowa;
Budowa dróg, ulic, skrzyżowań;
Projekty i ich wykonanie;
Koncepcja układu komunikacyjnego;
Ścieżki rowerowe;
Budowa parkingów.

Całkowity koszt

9 940 147,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa wybiegu dla psów;
Przebudowa stawu w Parku Miejskim;
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego;
Budowa kanału odwodniowego;
Wymiana nawierzchni na placach zabaw i terenach rekreacyjnych;
Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego.

Całkowity koszt

4 851 393,00 zł

Administracja publiczna

Projekt termomodernizacji budynku Urzędy Miasta i Gminy + realizacja;
Modernizacja budynków.

Całkowity koszt

878 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt modernizacji budynku OSP;
Modernizacja systemu łączności;
Modernizacja monitoringu.

Sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport

Całkowity koszt

39 536 019,00 zł

Oświata i wychowanie

Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego;
Modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych;
Koncepcja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem dla placówek oświatowych.

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków;
Adaptacja pomieszczeń.

Całkowity koszt

6 746 813,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Modernizacja budynków;
Projekt zagospodarowania budynków;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny.

Całkowity koszt

1 255 473,00 zł

Kultura fizyczna

Budowa boiska typu Orlik;
Koncepcja i projekt budowy Centru Sportowego;
Boiska dla dzieci i młodzieży.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

36 800,00 zł

Ilość głosów

524

Liga Narodów w Piasecznie - turniej dla dzieci piłka nożna

3-dniowy turniej piłki nożnej dla najmłodszych roczników rozegrany zostanie na Stadionie Miejskim w Piasecznie dla najmłodszych roczników. Liga Narodów to turniej w swojej formule zbliżony do Mini Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Turniej rozegrany zostanie dla 2-3 roczników. W ramach turnieju rozegranych zostanie ok 100 meczy. Liga Narodów to nowa formuła wymyślona przez UEFA.

Całkowity koszt

53 350,00 zł

Ilość głosów

376

WIEŻA DLA JERZYKÓW ... budki dla ptaków.

Wieża dla jerzyków to chytry plan pozbycia się komarów ! Jerzyki uwielbiają je! My nie. Pojedynczy jerzyk w ciągu jednego dnia może złapać ok. 20 000 owadów latających! Te niezwykłe ptaki prawie całe życie spędzają w powietrzu – w locie polują, piją krople deszczu, kopulują, a nawet śpią. Są pod ścisłą ochroną. Oprócz jerzyków chcielibyśmy ugościć inne ptaki.

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Ilość głosów

489

Poprawa szkolenia zawodników - zakup sprzętu do pomiaru parametrów motorycznych

Celem badań jest ocena potencjału oraz wzrostu elementów motoryki dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta Piaseczno. Badania odbywałyby się 2 razy w roku w szkołach podstawowych na terenie miasta Piaseczno. Badania przeprowadzane będą bezpłatnie przez wykwalifikowanych trenerów dyscyplin sportowych a sprzęt będzie możliwy do wypożyczenia ( bezpłatnie) od GOSiR Piaseczno. 

Całkowity koszt

465,00 zł

Ilość głosów

72 000

Ławeczki z oparciem i stojakiem na rowery - dla relaksu - wygoda jak w miastach uzdrowiskowych

Ławeczki będą zlokalizowane jedynie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, punktów usługowych, szkół oraz Traktu nad Perełką. 

Całkowity koszt

10 650,00 zł

Ilość głosów

415

Śpiewające ptaki oraz rude wiewiórki w parkach, skwerach i zieleńcach - zamontujmy budki lęgowe i obserwujmy ptaki!

W granicach dopuszczonych Budżetem Obywatelskim w parkach i skwerach, na budynkach użyteczności publicznej, szkołach i przedszkolach, a nawet kontrowersyjnie na cmentarzu komunalnym, zamontujmy budki dla wiewiórek i ptaków! Małe, ciekawe świata zwierzaki cieszą oko, zaciekawiają dzieciaki i młodych ludzi. Coraz więcej nowej zabudowy i wyciętych drzew oddala nas od natury - dajmy jej chociaż troszkę odetchnąć i nadrobić braki, które sami stworzyliśmy. 

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

373

Dostępne Górki Szymona

Celem projektu jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych na terenie Górek Szymona poprzez instalację stacji rowerów miejskich Veturilo na końcu Alei Brzóz. 
Przewiduje się wykonanie stacji na 15 stanowisk + 10 rowerów miejskich.

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ilość głosów

248

Piaseczyńscy Mali Ratownicy

Celem projektu jest wyrobienie w uczestnikach prawidłowych nawyków udzielania pomocy osobom poszkodowanym, tak aby w sytuacji zagrożenia życia nie bali się jej udzielić. Istotne jest aby uczestnicy szkoleń potrafili potem skorzystać z urządzenia ratującego ludzkie życie jakim jest AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny. Sam zakres szkolenia będzie odpowiednio dostosowany do wieku dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

89 500,00 zł

Ilość głosów

522

Mini tężnia w parku Młynarska / Warszawska w Piasecznie

Mikroklimat Tężni wykorzystywany jest od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu.

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Ilość głosów

366

Szlak historyczny Piaseczno

1. odnowienie istniejących prawidłowych tablic
2. aktualizacja tablic, które nie są spójne z nowym wzorem tablic (np Dom Zośki, Stara Krauzówka, stacja ciuchci, cmentarz żydowski...)
3. stworzenie tablic na brakujących obiektach (np tablica w miejscu gdzie stała synagoga, tablica na bud ul.Kościuszki 53 "Besserówka", dom Kauna, siedziba NKWD, remiza OSP...)
4. Popularyzacja szlaków na nośnych żródłach informacji (fb, strona www, lokalne media)
5. Opracowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców (mapka, foldery zawierajace szczegółowe informacje, QR kody)
6. Renowacja oznakowania ścieżek

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Ilość głosów

356

Mural- logo Hufca ZHP Piaseczno

Celem projektu jest upiększenie wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez odrestaurowanie muralu (o powierzchni ok. 36 metrów kwadratowych) przedstawiającego logo Hufca ZHP Piaseczno a także zwrócenie uwagi mieszkańców i gości Miasta na ważny element społeczności lokalnej, jakim jest rozległa wspólnota Hufca. Projekt nie ma na celu utworzenia czegoś od podstaw, a raczej odtworzenie wciąż żywej historii, która po dziś dzień jest prężnie kontynuowana przez kolejne pokolenia piaseczyńskich harcerzy.

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

285

Budowa "wąskiej" tj. ciągu pieszo-rowerowego w ul. Gwalberta w Piasecznie.

Ulica Gwalberta jest drogą łączącą większość dróg w Gołkowie Letnisko. Od 2012 roku jest ciągiem pieszo jezdnym ale nieutwardzonym. Ciąg pieszo jezdny zaczyna się od ul. Annhellego a kończy się na ul. Północnej. Według wyliczeń Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego 100000 zł nie wystarczy na cały odcinek, więc będzie to odcinek od ul. Annhellego do ul. Balladyny.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ilość głosów

283

JADŁODZIELNIA - FOODSHARING W PIASECZNIE

Do jadłodzielni można przynosić żywność o długim terminie przydatności do spożycia, która nie jest przeterminowana i która jest oryginalnie zapakowana. DZIELIMY SIĘ TYM, CO SAMI BYŚMY W POTRZEBIE ZJEDLI. Pomagamy i korzystamy z czyjejś pomocy. 

Całkowity koszt

29 250,00 zł

Ilość głosów

269

Rytmika dla Smyka- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 2,5-6 lat

Dzięki rytmice dzieci, obok rytmu , interpretują również inne elementy muzyki, takie jak dynamikę, frazę, tempo, akcenty itd. Nie jest to analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji. Ćwiczenia rytmiczne uczą koncentracji, wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Zabawy muzyczno–rytmiczne należy rozpocząć od najmłodszych lat, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, a same dzieci czerpią dużo radości z odbioru i tworzenia muzyki.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ilość głosów

236

Chodnik wzdłuż Młynarskiej 6 ( Piaseczno) obok parkingu

Nowy parking jest wykorzystywany przez mieszkańców okolicznych bloków. Mieszkańcy dochodzą do parkingu z różnych stron . Po stronie parkingu brak jest chodnika , aby można była w normalny sposób dojść. Ułożenie chodnika pomiędzy ul. Młynarską a parkingiem na długości 100 metrów oraz szerokości 2 metrów rozwiąże problem dojścia do parkingu oraz w znaczny poprawi estetykę okolic parkingu.

Całkowity koszt

22 000,00 zł

Ilość głosów

229

PSIE SPRAWY - stacje na psie odchody

Kosze na psie nieczystości mają charakterystyczne oznaczenie, które ma na celu zachęcić właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Psie stacje (psia stacja to kosz na psie kupy połączony z podajnikiem woreczków lub torebek) są konieczne do utrzymania okolicy w czystości. 

Całkowity koszt

14 400,00 zł

Ilość głosów

216

Eko-Niedziele na Górkach Szymona

Projekt przewiduje organizację cyklu 8 warsztatów o tematyce związanej z ekologią i promowaniem zdrowego stylu życia. 

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ilość głosów

213

Międzypokoleniowy "Wehikuł czasu" - gry i zabawy w działaniach integracyjnych.

Głównym zadaniem projektu będzie przeprowadzenie otwartych i bezpłatnych działań integrujących grupy międzypokoleniowe, które z powodów barier ekonomicznych, przestrzennych czy organizacyjnych nie mają takiej możliwości.

Całkowity koszt

72 000,00 zł

Ilość głosów

211

Centrum I = Ławeczki z oparciem i stojakami na rowery - dla relaksu

Ławeczki będą zlokalizowane jedynie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych + trakt nad Perełką. 

Ich funkcja jest podwójna:

1) mają służyć nam mieszkańcom do siedzenia i odpoczynku oraz relaksu i pogaduszek, itp.
2) mają spełniać funkcję stojaków na rowery, jako element dodatkowy, niekolidujący z podstawową funkcją jaką jest ławeczka.Całkowity koszt

20 800,00 zł

Ilość głosów

344

Gimnastyka dla seniorów z elementami rehabilitacji

W ramach projektu 'Gimnastyka dla Seniorów z elementami rehabilitacji' prowadzone byłyby zajęcia gimnastyczne z elementami rehabilitacji. Zadanie ma na celu utrzymanie Seniorów jak najdłużej w jak najlepszej kondycji ruchowej, zapewnienie im dobrego samopoczucia.

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

333

Housepital Festival 2019

Co roku Housepital Festival odbywa się na bardzo podobnych zasadach posiadając budżet w tej samej wysokości każdorazowo. Impreza ta wpisała się w kanon rozpoznawalnych marek od początku do końca wymyślona i zrealizowana na terenie gminy Piaseczno.

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

193

Parkingi dla rowerów

Przy parkingach, sklepach, szkołach i urzędach - ZA DARMO podpinasz rower i idziesz załatwić "swoje sprawy"!

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

234

Boiska dla dzieci i młodzieży w Gołkowie i Zalesinku

Projekt to propozycja dla dzieci i młodzieży, możliwość gry w piłkę
nożną oraz koszykówkę na zorganizowanym bezpiecznym miejscu. 

Całkowity koszt

89 500,00 zł

Mini tężnia w Parku Książąt Mazowieckich    

Mikroklimat Tężni wykorzystywany jest od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu.

Całkowity koszt

72 000,00 zł

Ławeczki z oparciem i stojakiem na rowery – dla relaksu (Centrum II)  

Ich funkcja jest podwójna:

1) mają służyć nam mieszkańcom do siedzenia i odpoczynku oraz relaksu i pogaduszek, itp.
2) mają spełniać funkcję stojaków na rowery, jako element dodatkowy, niekolidujący z podstawową funkcją jaką jest ławeczka.

Całkowity koszt

87 425,00 zł

Likwidacja barier architektonicznych na przykładzie ulicy Kusocińskiego    

Całkowity koszt

7 500,00 zł

Młodzi dla młodych    

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

19 948,00 zł

Antoninów-Kuleszówka

Wyrównanie dróg gminnych; wyposażenie altany na placu zabaw i świetlicy; odśnieżanie dróg.

Całkowity koszt

36 398,00 zł

Baszkówka

Odwodnienie terenów.

Całkowity koszt

20 940,00 zł

Bąkówka

Odwodnienie terenów.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego; pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze; utrzymanie świetlicy; zakup i montaż urządzeń; zakup sprzęty dla Ochotniczej Straży Pożarnej; organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych; naprawa dróg gminnych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

39 531,00 zł

Bogatki

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych; zakup materiałów i sprzętu do prac ogrodniczych; naprawa dróg gminnych; zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

24 178,00 zł

Chojnów

Bieżące naprawy ulic gminnych; utrzymanie porządku i czystości terenu, odśnieżanie terenów, montaż i eksploatacja systemu alarmowego; realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych; wsparcie działalności zespołu Leśne Echo, pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych; zagospodarowanie terenu wokół Sz. P.; wyposażenie boiska i budynku sołeckiego; utrzymanie terenu placu zabaw i boiska; wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej; remont dróg gminnych; zakup i montaż urządzeń, pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Chyliczki

Naprawa dróg gminnych; uzupełnienie oświetlenia; porządkowanie zieleni; zajęcia sportowe prozdrowotne dla mieszkańców; pikniki; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

43 239,00 zł

Głosków Letnisko

Zakup sprzętu; utrzymanie porządku na terenie sołectwa; piknik rodzinny; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; doposażenie placu zabaw; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Głosków

Organizacja Dnia Dziecka; zagospodarowanie gminnych terenów publicznych na terenie sołectwa; cele oświatowe - SP Głosków; zakup wyposażenia OSP Jazgarzew; monitoring plac zabaw; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Gołków

Oświetlenie przejść dla pieszych; zakup wyposażenia do świetlicy; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; doposażenie placu zabaw; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

30 653,00 zł

Grochowa Pęchery

Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla mieszkańców; utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa; oczyszczanie i pogłębianie rowów; utrzymanie porządku na placu zabaw; doposażenie pomieszczeń w OSP Grochowa; dofinansowanie do przebudowy oświetlenia ulicznego; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

48 252,00 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu; organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

39 479,00 zł

Jastrzębie

Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton"; konserwacja systemu odwodnienia; opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie "Balaton"; naprawa nieutwierdzonych dróg we wsi; zakup wiat przystankowych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw; realizacja projektu placu sołeckiego; nasadzanie roślin ozdobnych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

46 737,00 zł

Jesówka

Budowa oraz utrzymanie placu zabaw we wsi; utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych we wsi; doposażenie jednostki OSP Jazgarzew.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Józefosław

Seniorzy dofinansowanie; budki na książki; organizacja Dnia Dziecka; oświetlenie LED boiska w parku; dofinansowanie festiwalu Con Fuoco; miejsce dla młodzieży; nowa strona internetowa sołectwa; remont dróg gminnych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Julianów

Zakup urządzeń rekreacyjnych; wyposażenie przejść dla pieszych; dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów; dofinansowanie biegu J&J; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Kamionka

Utrzymanie dróg; prace porządkowo-konserwacyjne; zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej; odwodnienie ulic; organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

24 074,00 zł

Łbiska

Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony.

Całkowity koszt

16 658,00 zł

Mieszkowo

Utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie porządku w świetlicy; zakup wyposażenia do świetlicy. 

Całkowity koszt

35 928,00 zł

Orzeszyn Pilawa

Porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg; organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych; naprawa dróg gminnych; wsparcie działalności zespołu Leśne Echo; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

22 716,00 zł

Robercin

Zakup sprzętu dla OSP Bobrowiec; stojak na rowery; zakup i ułożenie kostki; zorganizowanie warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci.

Całkowity koszt

31 071,00 zł

Runów

Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska; utrzymanie czystości w domu sołeckim; wykonanie projektu i budowa placu zabaw; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

32 795,00 zł

Siedliska

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

26 058,00 zł

Szczaki

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw; dokończenie budowy wiata i stojaka na rowery; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

43 865,00 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa; zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych; realizacja imprez sportowo - kulturalnych i integracyjnych dla miszkańców wsi; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Wólka Kozodawska

Plac zabaw dla dzieci; remont dróg w tym odwodnienie; utrzymanie ładu i porządku w miejscowości; zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.

Całkowity koszt

18 591,00 zł

Wólka Pracka

Projekt i budowa oświetlenia ul. Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej. 

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Zalesie Górne

Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych; remont i konserwacja wiaty i siedzisk; wykonanie studni chłonnej; wyposażenie placu zabaw; wsparcie imprez kulturalnych; prace porządkowe we wsi; zajęcia dla mieszkańców; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Złotokłos

Utrzymanie porządku; drogi gminne; organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych; zakup sprzętu, narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie; pozostałe wydatki. 

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Żabieniec

Montaż kamer; zagospodarowanie terenu placu zabaw; organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców; wsparcie Klubu Seniora; remont dróg gminnych; pozostałe wydatki.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.