Piaseczno

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
78 520
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
507 174 752,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
42.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
213 000 000 zł
42.0%
CIT
CIT
8 500 000 zł
1.68%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
45 000 000 zł
8.87%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
20 579 000 zł
4.06%
Dotacje
Dotacje
87 498 475 zł
17.25%
Subwencje
Subwencje
90 882 765 zł
17.92%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
41 714 512 zł
8.22%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
574 895 725,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
129 112 589,00 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
129 112 589,00 zł
Wydatki bieżące
78%
445 783 136,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 694 228,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
97 283 387,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
24 573 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
44 817 447,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 021 749,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 234 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 808 740,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
15 931 412,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
74 804 736,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
43 742 188,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
18 123 332,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_SlUCgdS.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 990 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
14 841 445,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_1bDD5gt.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 818 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
209 811,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 694 228,00 zł
Wydatki bieżące
171 026 959,00 zł
Wydatki majątkowe
39 667 269,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
97 283 387,00 zł
Wydatki bieżące
45 671 614,00 zł
Wydatki majątkowe
51 611 773,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
24 573 550,00 zł
Wydatki bieżące
15 293 550,00 zł
Wydatki majątkowe
9 280 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
44 817 447,00 zł
Wydatki bieżące
38 843 054,00 zł
Wydatki majątkowe
5 974 393,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 021 749,00 zł
Wydatki bieżące
4 993 249,00 zł
Wydatki majątkowe
2 028 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 234 800,00 zł
Wydatki bieżące
11 234 800,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 808 740,00 zł
Wydatki bieżące
6 808 740,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
15 931 412,00 zł
Wydatki bieżące
15 931 412,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
74 804 736,00 zł
Wydatki bieżące
74 804 736,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
43 742 188,00 zł
Wydatki bieżące
33 024 820,00 zł
Wydatki majątkowe
10 717 368,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
18 123 332,00 zł
Wydatki bieżące
10 806 519,00 zł
Wydatki majątkowe
7 316 813,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_SlUCgdS.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 990 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 990 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
14 841 445,00 zł
Wydatki bieżące
12 324 972,00 zł
Wydatki majątkowe
2 516 473,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_1bDD5gt.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 818 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 818 900,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
209 811,00 zł
Wydatki bieżące
209 811,00 zł
Wydatki bieżące
79 949 517,00 zł
Wydatki majątkowe
39 363 615,00 zł
Szkoły podstawowe
119 313 132,00 zł
Wydatki bieżące
60 128 998,00 zł
Wydatki majątkowe
293 404,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
60 422 402,00 zł
Wydatki bieżące
15 897 786,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
15 897 786,00 zł
Wydatki bieżące
7 621 632,00 zł
Gimnazja
7 621 632,00 zł
Wydatki bieżące
3 972 904,00 zł
Wydatki majątkowe
10 250,00 zł
Stołówki szkolne
3 983 154,00 zł
Wydatki bieżące
2 287 272,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
2 287 272,00 zł
Wydatki bieżące
461 848,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
461 848,00 zł
Wydatki bieżące
707 002,00 zł
Pozostała działalność
707 002,00 zł
Wydatki bieżące
28 719 778,00 zł
Wydatki majątkowe
44 781 168,00 zł
Drogi publiczne gminne
73 500 946,00 zł
Wydatki bieżące
835 000,00 zł
Wydatki majątkowe
716 200,00 zł
Infrastruktura kolejowa
1 551 200,00 zł
Wydatki majątkowe
584 405,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
584 405,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
5 036 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 089 836,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
15 239 836,00 zł
Wydatki bieżące
991 000,00 zł
Wydatki majątkowe
380 000,00 zł
Pozostała działalność
1 371 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 553 300,00 zł
Wydatki majątkowe
9 280 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
21 833 300,00 zł
Wydatki bieżące
2 194 250,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
2 194 250,00 zł
Wydatki bieżące
546 000,00 zł
Pozostała działalność
546 000,00 zł
Wydatki bieżące
31 819 552,00 zł
Wydatki majątkowe
5 959 393,00 zł
Urzędy gmin
37 778 945,00 zł
Wydatki bieżące
1 135 040,00 zł
Urzędy wojewódzkie
1 135 040,00 zł
Wydatki bieżące
563 036,00 zł
Rady gmin
563 036,00 zł
Wydatki bieżące
1 674 718,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 689 718,00 zł
Wydatki bieżące
2 525 839,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2 525 839,00 zł
Wydatki bieżące
1 124 869,00 zł
Pozostała działalność
1 124 869,00 zł
Wydatki bieżące
1 639 491,00 zł
Wydatki majątkowe
1 258 500,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
2 897 991,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Komendy powiatowe policji
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Obrona cywilna
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 792 558,00 zł
Straż gminna (miejska)
2 792 558,00 zł
Wydatki bieżące
67 200,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
67 200,00 zł
Wydatki bieżące
449 000,00 zł
Wydatki majątkowe
690 000,00 zł
Pozostała działalność
1 139 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 677 354,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
5 677 354,00 zł
Wydatki bieżące
5 542 446,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
5 542 446,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 322 440,00 zł
Świetlice szkolne
5 322 440,00 zł
Wydatki bieżące
850 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
850 000,00 zł
Wydatki bieżące
260 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
260 800,00 zł
Wydatki bieżące
190 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
190 500,00 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
185 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 886 705,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 886 705,00 zł
Wydatki bieżące
2 500 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 470 540,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 470 540,00 zł
Wydatki bieżące
1 576 600,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 576 600,00 zł
Wydatki bieżące
1 069 000,00 zł
Zasiłki stałe
1 069 000,00 zł
Wydatki bieżące
956 450,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
956 450,00 zł
Wydatki bieżące
766 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
766 000,00 zł
Wydatki bieżące
440 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
440 000,00 zł
Wydatki bieżące
249 325,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
249 325,00 zł
Wydatki bieżące
115 800,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
115 800,00 zł
Wydatki bieżące
109 460,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
109 460,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Izby wytrzeźwień
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
731 532,00 zł
Pozostała działalność
731 532,00 zł
Wydatki bieżące
50 704 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
50 704 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 327 171,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
19 327 171,00 zł
Wydatki bieżące
2 780 365,00 zł
Wspieranie rodziny
2 780 365,00 zł
Wydatki bieżące
1 500 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
363 000,00 zł
Rodziny zastępcze
363 000,00 zł
Wydatki bieżące
86 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
86 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 200,00 zł
Karta Dużej Rodziny
44 200,00 zł
Wydatki bieżące
12 510 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
12 610 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 268 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 036 524,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
8 304 524,00 zł
Wydatki bieżące
4 616 245,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
5 016 245,00 zł
Wydatki bieżące
4 362 194,00 zł
Wydatki majątkowe
1 700 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6 062 194,00 zł
Wydatki bieżące
978 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
978 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
360 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
460 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
84 400,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
84 400,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 982 981,00 zł
Wydatki majątkowe
4 120 844,00 zł
Pozostała działalność
10 103 825,00 zł
Wydatki bieżące
6 431 519,00 zł
Wydatki majątkowe
2 238 497,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
8 670 016,00 zł
Wydatki bieżące
3 550 000,00 zł
Wydatki majątkowe
570 000,00 zł
Biblioteki
4 120 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 646 446,00 zł
Muzea
3 646 446,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
500 000,00 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Centra kultury i sztuki
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczęństw
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Wydatki majątkowe
411 870,00 zł
Pozostała działalność
661 870,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
8 646 972,00 zł
Wydatki majątkowe
1 261 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
9 907 972,00 zł
Wydatki bieżące
435 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 255 473,00 zł
Obiekty sportowe
1 690 473,00 zł
Wydatki bieżące
3 243 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
3 243 000,00 zł
Wydatki bieżące
795 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografi
795 000,00 zł
Wydatki bieżące
657 400,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
657 400,00 zł
Wydatki bieżące
366 500,00 zł
Cmentarze
366 500,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 100,00 zł
Rolnictwo
15 100,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 711,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa
14 711,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Piaseczno w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
109 242 400,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.41%
Infrastruktura
43.59%
Sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
61 624 095,00 zł
47 618 305,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_i_%C5%82acznosc_uoEvlPA.jpg

Transport i łączność

Infrastruktura kolejowa;
Budowa dróg, ulic, skrzyżowań;
Projekty i ich wykonanie;
Koncepcja układu komunikacyjnego;
Ścieżki rowerowe;
Budowa parkingów.

Całkowity koszt
45 954 555,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_i_ochrona_srodowiska.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa wybiegu dla psów;
Przebudowa stawu w Parku Miejskim;
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego;
Budowa kanału odwodniowego;
Wymiana nawierzchni na placach zabaw i terenach rekreacyjnych;
Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego.

Całkowity koszt
9 940 147,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/administracja_publiczna_I1lxmzz.jpg

Administracja publiczna

Projekt termomodernizacji budynku Urzędy Miasta i Gminy + realizacja;
Modernizacja budynków.

Całkowity koszt
4 851 393,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_publiczne.jpg

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt modernizacji budynku OSP;
Modernizacja systemu łączności;
Modernizacja monitoringu.

Całkowity koszt
878 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_i_wychowanie.jpg

Oświata i wychowanie

Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego;
Modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych;
Koncepcja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem dla placówek oświatowych.

Całkowity koszt
39 536 019,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_fx9H4o5.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków;
Adaptacja pomieszczeń.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_i_ochrona_dziedzictwa.jpg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Modernizacja budynków;
Projekt zagospodarowania budynków;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny.

Całkowity koszt
6 746 813,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_fizyczna_qsmqh6p.jpg

Kultura fizyczna

Budowa boiska typu Orlik;
Koncepcja i projekt budowy Centru Sportowego;
Boiska dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt
1 255 473,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_i_%C5%82acznosc_uoEvlPA.jpg

Całkowity koszt

45 954 555,00 zł

Transport i łączność

Infrastruktura kolejowa;
Budowa dróg, ulic, skrzyżowań;
Projekty i ich wykonanie;
Koncepcja układu komunikacyjnego;
Ścieżki rowerowe;
Budowa parkingów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_i_ochrona_srodowiska.jpg

Całkowity koszt

9 940 147,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa wybiegu dla psów;
Przebudowa stawu w Parku Miejskim;
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego;
Budowa kanału odwodniowego;
Wymiana nawierzchni na placach zabaw i terenach rekreacyjnych;
Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/administracja_publiczna_I1lxmzz.jpg

Całkowity koszt

4 851 393,00 zł

Administracja publiczna

Projekt termomodernizacji budynku Urzędy Miasta i Gminy + realizacja;
Modernizacja budynków.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_publiczne.jpg

Całkowity koszt

878 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt modernizacji budynku OSP;
Modernizacja systemu łączności;
Modernizacja monitoringu.

Sprawy społeczne, edukacja, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_i_wychowanie.jpg

Całkowity koszt

39 536 019,00 zł

Oświata i wychowanie

Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego;
Modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych;
Koncepcja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem dla placówek oświatowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_fx9H4o5.jpg

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynków;
Adaptacja pomieszczeń.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_i_ochrona_dziedzictwa.jpg

Całkowity koszt

6 746 813,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Modernizacja budynków;
Projekt zagospodarowania budynków;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_fizyczna_qsmqh6p.jpg

Całkowity koszt

1 255 473,00 zł

Kultura fizyczna

Budowa boiska typu Orlik;
Koncepcja i projekt budowy Centru Sportowego;
Boiska dla dzieci i młodzieży.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta_v3bUapU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_UO4D6l4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/PARK_Obszar_roboczy_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gorki_szymona_veXDGI0.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_yGk6tUR.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_mini-teznia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta_0J9NNta.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/mural_AEOvTyA.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_scieka-rowerowa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_jadlodzienia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_chodniki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/PARK_Obszar_roboczy_1_U2D9d7Z.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gorki_szymona_MbVjMnM.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_gAkbhf8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/PARK_Obszar_roboczy_1_LbYzwuq.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_mMl0Vns.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_9SMeDWJ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_hIBryxH.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_mini-teznia_6VjLIli.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park_hMVPcKb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_chodniki_t2uLB4h.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_osRY5aH.jpg

Całkowity koszt

36 800,00 zł

Ilość głosów

524

Liga Narodów w Piasecznie - turniej dla dzieci piłka nożna

3-dniowy turniej piłki nożnej dla najmłodszych roczników rozegrany zostanie na Stadionie Miejskim w Piasecznie dla najmłodszych roczników. Liga Narodów to turniej w swojej formule zbliżony do Mini Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Turniej rozegrany zostanie dla 2-3 roczników. W ramach turnieju rozegranych zostanie ok 100 meczy. Liga Narodów to nowa formuła wymyślona przez UEFA.

Całkowity koszt

53 350,00 zł

Ilość głosów

376

WIEŻA DLA JERZYKÓW ... budki dla ptaków.

Wieża dla jerzyków to chytry plan pozbycia się komarów ! Jerzyki uwielbiają je! My nie. Pojedynczy jerzyk w ciągu jednego dnia może złapać ok. 20 000 owadów latających! Te niezwykłe ptaki prawie całe życie spędzają w powietrzu – w locie polują, piją krople deszczu, kopulują, a nawet śpią. Są pod ścisłą ochroną. Oprócz jerzyków chcielibyśmy ugościć inne ptaki.

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Ilość głosów

489

Poprawa szkolenia zawodników - zakup sprzętu do pomiaru parametrów motorycznych

Celem badań jest ocena potencjału oraz wzrostu elementów motoryki dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta Piaseczno. Badania odbywałyby się 2 razy w roku w szkołach podstawowych na terenie miasta Piaseczno. Badania przeprowadzane będą bezpłatnie przez wykwalifikowanych trenerów dyscyplin sportowych a sprzęt będzie możliwy do wypożyczenia ( bezpłatnie) od GOSiR Piaseczno. 

Całkowity koszt

465,00 zł

Ilość głosów

72 000

Ławeczki z oparciem i stojakiem na rowery - dla relaksu - wygoda jak w miastach uzdrowiskowych

Ławeczki będą zlokalizowane jedynie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, punktów usługowych, szkół oraz Traktu nad Perełką. 

Całkowity koszt

10 650,00 zł

Ilość głosów

415

Śpiewające ptaki oraz rude wiewiórki w parkach, skwerach i zieleńcach - zamontujmy budki lęgowe i obserwujmy ptaki!

W granicach dopuszczonych Budżetem Obywatelskim w parkach i skwerach, na budynkach użyteczności publicznej, szkołach i przedszkolach, a nawet kontrowersyjnie na cmentarzu komunalnym, zamontujmy budki dla wiewiórek i ptaków! Małe, ciekawe świata zwierzaki cieszą oko, zaciekawiają dzieciaki i młodych ludzi. Coraz więcej nowej zabudowy i wyciętych drzew oddala nas od natury - dajmy jej chociaż troszkę odetchnąć i nadrobić braki, które sami stworzyliśmy. 

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

373

Dostępne Górki Szymona

Celem projektu jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych na terenie Górek Szymona poprzez instalację stacji rowerów miejskich Veturilo na końcu Alei Brzóz. 
Przewiduje się wykonanie stacji na 15 stanowisk + 10 rowerów miejskich.

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ilość głosów

248

Piaseczyńscy Mali Ratownicy

Celem projektu jest wyrobienie w uczestnikach prawidłowych nawyków udzielania pomocy osobom poszkodowanym, tak aby w sytuacji zagrożenia życia nie bali się jej udzielić. Istotne jest aby uczestnicy szkoleń potrafili potem skorzystać z urządzenia ratującego ludzkie życie jakim jest AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny. Sam zakres szkolenia będzie odpowiednio dostosowany do wieku dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

89 500,00 zł

Ilość głosów

522

Mini tężnia w parku Młynarska / Warszawska w Piasecznie

Mikroklimat Tężni wykorzystywany jest od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu.

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Ilość głosów

366

Szlak historyczny Piaseczno

1. odnowienie istniejących prawidłowych tablic
2. aktualizacja tablic, które nie są spójne z nowym wzorem tablic (np Dom Zośki, Stara Krauzówka, stacja ciuchci, cmentarz żydowski...)
3. stworzenie tablic na brakujących obiektach (np tablica w miejscu gdzie stała synagoga, tablica na bud ul.Kościuszki 53 "Besserówka", dom Kauna, siedziba NKWD, remiza OSP...)
4. Popularyzacja szlaków na nośnych żródłach informacji (fb, strona www, lokalne media)
5. Opracowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców (mapka, foldery zawierajace szczegółowe informacje, QR kody)
6. Renowacja oznakowania ścieżek

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Ilość głosów

356

Mural- logo Hufca ZHP Piaseczno

Celem projektu jest upiększenie wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez odrestaurowanie muralu (o powierzchni ok. 36 metrów kwadratowych) przedstawiającego logo Hufca ZHP Piaseczno a także zwrócenie uwagi mieszkańców i gości Miasta na ważny element społeczności lokalnej, jakim jest rozległa wspólnota Hufca. Projekt nie ma na celu utworzenia czegoś od podstaw, a raczej odtworzenie wciąż żywej historii, która po dziś dzień jest prężnie kontynuowana przez kolejne pokolenia piaseczyńskich harcerzy.

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

285

Budowa "wąskiej" tj. ciągu pieszo-rowerowego w ul. Gwalberta w Piasecznie.

Ulica Gwalberta jest drogą łączącą większość dróg w Gołkowie Letnisko. Od 2012 roku jest ciągiem pieszo jezdnym ale nieutwardzonym. Ciąg pieszo jezdny zaczyna się od ul. Annhellego a kończy się na ul. Północnej. Według wyliczeń Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego 100000 zł nie wystarczy na cały odcinek, więc będzie to odcinek od ul. Annhellego do ul. Balladyny.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ilość głosów

283

JADŁODZIELNIA - FOODSHARING W PIASECZNIE

Do jadłodzielni można przynosić żywność o długim terminie przydatności do spożycia, która nie jest przeterminowana i która jest oryginalnie zapakowana. DZIELIMY SIĘ TYM, CO SAMI BYŚMY W POTRZEBIE ZJEDLI. Pomagamy i korzystamy z czyjejś pomocy. 

Całkowity koszt

29 250,00 zł

Ilość głosów

269

Rytmika dla Smyka- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 2,5-6 lat

Dzięki rytmice dzieci, obok rytmu , interpretują również inne elementy muzyki, takie jak dynamikę, frazę, tempo, akcenty itd. Nie jest to analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji. Ćwiczenia rytmiczne uczą koncentracji, wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Zabawy muzyczno–rytmiczne należy rozpocząć od najmłodszych lat, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, a same dzieci czerpią dużo radości z odbioru i tworzenia muzyki.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ilość głosów

236

Chodnik wzdłuż Młynarskiej 6 ( Piaseczno) obok parkingu

Nowy parking jest wykorzystywany przez mieszkańców okolicznych bloków. Mieszkańcy dochodzą do parkingu z różnych stron . Po stronie parkingu brak jest chodnika , aby można była w normalny sposób dojść. Ułożenie chodnika pomiędzy ul. Młynarską a parkingiem na długości 100 metrów oraz szerokości 2 metrów rozwiąże problem dojścia do parkingu oraz w znaczny poprawi estetykę okolic parkingu.

Całkowity koszt

22 000,00 zł

Ilość głosów

229

PSIE SPRAWY - stacje na psie odchody

Kosze na psie nieczystości mają charakterystyczne oznaczenie, które ma na celu zachęcić właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Psie stacje (psia stacja to kosz na psie kupy połączony z podajnikiem woreczków lub torebek) są konieczne do utrzymania okolicy w czystości. 

Całkowity koszt

14 400,00 zł

Ilość głosów

216

Eko-Niedziele na Górkach Szymona

Projekt przewiduje organizację cyklu 8 warsztatów o tematyce związanej z ekologią i promowaniem zdrowego stylu życia. 

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ilość głosów

213

Międzypokoleniowy "Wehikuł czasu" - gry i zabawy w działaniach integracyjnych.

Głównym zadaniem projektu będzie przeprowadzenie otwartych i bezpłatnych działań integrujących grupy międzypokoleniowe, które z powodów barier ekonomicznych, przestrzennych czy organizacyjnych nie mają takiej możliwości.

Całkowity koszt

72 000,00 zł

Ilość głosów

211

Centrum I = Ławeczki z oparciem i stojakami na rowery - dla relaksu

Ławeczki będą zlokalizowane jedynie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych + trakt nad Perełką. 

Ich funkcja jest podwójna:

1) mają służyć nam mieszkańcom do siedzenia i odpoczynku oraz relaksu i pogaduszek, itp.
2) mają spełniać funkcję stojaków na rowery, jako element dodatkowy, niekolidujący z podstawową funkcją jaką jest ławeczka.Całkowity koszt

20 800,00 zł

Ilość głosów

344

Gimnastyka dla seniorów z elementami rehabilitacji

W ramach projektu 'Gimnastyka dla Seniorów z elementami rehabilitacji' prowadzone byłyby zajęcia gimnastyczne z elementami rehabilitacji. Zadanie ma na celu utrzymanie Seniorów jak najdłużej w jak najlepszej kondycji ruchowej, zapewnienie im dobrego samopoczucia.

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

333

Housepital Festival 2019

Co roku Housepital Festival odbywa się na bardzo podobnych zasadach posiadając budżet w tej samej wysokości każdorazowo. Impreza ta wpisała się w kanon rozpoznawalnych marek od początku do końca wymyślona i zrealizowana na terenie gminy Piaseczno.

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

193

Parkingi dla rowerów

Przy parkingach, sklepach, szkołach i urzędach - ZA DARMO podpinasz rower i idziesz załatwić "swoje sprawy"!

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ilość głosów

234

Boiska dla dzieci i młodzieży w Gołkowie i Zalesinku

Projekt to propozycja dla dzieci i młodzieży, możliwość gry w piłkę
nożną oraz koszykówkę na zorganizowanym bezpiecznym miejscu. 

Całkowity koszt

89 500,00 zł

Mini tężnia w Parku Książąt Mazowieckich    

Mikroklimat Tężni wykorzystywany jest od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu.

Całkowity koszt

72 000,00 zł

Ławeczki z oparciem i stojakiem na rowery – dla relaksu (Centrum II)  

Ich funkcja jest podwójna:

1) mają służyć nam mieszkańcom do siedzenia i odpoczynku oraz relaksu i pogaduszek, itp.
2) mają spełniać funkcję stojaków na rowery, jako element dodatkowy, niekolidujący z podstawową funkcją jaką jest ławeczka.

Całkowity koszt

87 425,00 zł

Likwidacja barier architektonicznych na przykładzie ulicy Kusocińskiego    

Całkowity koszt

7 500,00 zł

Młodzi dla młodych    

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport.jpg

Całkowity koszt

36 800,00 zł

Liga Narodów w Piasecznie - turniej dla dzieci piłka nożna

3-dniowy turniej piłki nożnej dla najmłodszych roczników rozegrany zostanie na Stadionie Miejskim w Piasecznie dla najmłodszych roczników. Liga Narodów to turniej w swojej formule zbliżony do Mini Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Turniej rozegrany zostanie dla 2-3 roczników. W ramach turnieju rozegranych zostanie ok 100 meczy. Liga Narodów to nowa formuła wymyślona przez UEFA.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta_v3bUapU.jpg

Całkowity koszt

53 350,00 zł

WIEŻA DLA JERZYKÓW ... budki dla ptaków.

Wieża dla jerzyków to chytry plan pozbycia się komarów ! Jerzyki uwielbiają je! My nie. Pojedynczy jerzyk w ciągu jednego dnia może złapać ok. 20 000 owadów latających! Te niezwykłe ptaki prawie całe życie spędzają w powietrzu – w locie polują, piją krople deszczu, kopulują, a nawet śpią. Są pod ścisłą ochroną. Oprócz jerzyków chcielibyśmy ugościć inne ptaki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_UO4D6l4.jpg

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Poprawa szkolenia zawodników - zakup sprzętu do pomiaru parametrów motorycznych

Celem badań jest ocena potencjału oraz wzrostu elementów motoryki dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta Piaseczno. Badania odbywałyby się 2 razy w roku w szkołach podstawowych na terenie miasta Piaseczno. Badania przeprowadzane będą bezpłatnie przez wykwalifikowanych trenerów dyscyplin sportowych a sprzęt będzie możliwy do wypożyczenia ( bezpłatnie) od GOSiR Piaseczno. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/PARK_Obszar_roboczy_1.jpg

Całkowity koszt

465,00 zł

Ławeczki z oparciem i stojakiem na rowery - dla relaksu - wygoda jak w miastach uzdrowiskowych

Ławeczki będą zlokalizowane jedynie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, punktów usługowych, szkół oraz Traktu nad Perełką. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta.jpg

Całkowity koszt

10 650,00 zł

Śpiewające ptaki oraz rude wiewiórki w parkach, skwerach i zieleńcach - zamontujmy budki lęgowe i obserwujmy ptaki!

W granicach dopuszczonych Budżetem Obywatelskim w parkach i skwerach, na budynkach użyteczności publicznej, szkołach i przedszkolach, a nawet kontrowersyjnie na cmentarzu komunalnym, zamontujmy budki dla wiewiórek i ptaków! Małe, ciekawe świata zwierzaki cieszą oko, zaciekawiają dzieciaki i młodych ludzi. Coraz więcej nowej zabudowy i wyciętych drzew oddala nas od natury - dajmy jej chociaż troszkę odetchnąć i nadrobić braki, które sami stworzyliśmy. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gorki_szymona_veXDGI0.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Dostępne Górki Szymona

Celem projektu jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych na terenie Górek Szymona poprzez instalację stacji rowerów miejskich Veturilo na końcu Alei Brzóz. 
Przewiduje się wykonanie stacji na 15 stanowisk + 10 rowerów miejskich.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_yGk6tUR.jpg

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Piaseczyńscy Mali Ratownicy

Celem projektu jest wyrobienie w uczestnikach prawidłowych nawyków udzielania pomocy osobom poszkodowanym, tak aby w sytuacji zagrożenia życia nie bali się jej udzielić. Istotne jest aby uczestnicy szkoleń potrafili potem skorzystać z urządzenia ratującego ludzkie życie jakim jest AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny. Sam zakres szkolenia będzie odpowiednio dostosowany do wieku dzieci i młodzieży.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_mini-teznia.jpg

Całkowity koszt

89 500,00 zł

Mini tężnia w parku Młynarska / Warszawska w Piasecznie

Mikroklimat Tężni wykorzystywany jest od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park-szlak-zwierzeta_0J9NNta.jpg

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Szlak historyczny Piaseczno

1. odnowienie istniejących prawidłowych tablic
2. aktualizacja tablic, które nie są spójne z nowym wzorem tablic (np Dom Zośki, Stara Krauzówka, stacja ciuchci, cmentarz żydowski...)
3. stworzenie tablic na brakujących obiektach (np tablica w miejscu gdzie stała synagoga, tablica na bud ul.Kościuszki 53 "Besserówka", dom Kauna, siedziba NKWD, remiza OSP...)
4. Popularyzacja szlaków na nośnych żródłach informacji (fb, strona www, lokalne media)
5. Opracowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców (mapka, foldery zawierajace szczegółowe informacje, QR kody)
6. Renowacja oznakowania ścieżek

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/mural_AEOvTyA.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Mural- logo Hufca ZHP Piaseczno

Celem projektu jest upiększenie wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez odrestaurowanie muralu (o powierzchni ok. 36 metrów kwadratowych) przedstawiającego logo Hufca ZHP Piaseczno a także zwrócenie uwagi mieszkańców i gości Miasta na ważny element społeczności lokalnej, jakim jest rozległa wspólnota Hufca. Projekt nie ma na celu utworzenia czegoś od podstaw, a raczej odtworzenie wciąż żywej historii, która po dziś dzień jest prężnie kontynuowana przez kolejne pokolenia piaseczyńskich harcerzy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_scieka-rowerowa.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Budowa "wąskiej" tj. ciągu pieszo-rowerowego w ul. Gwalberta w Piasecznie.

Ulica Gwalberta jest drogą łączącą większość dróg w Gołkowie Letnisko. Od 2012 roku jest ciągiem pieszo jezdnym ale nieutwardzonym. Ciąg pieszo jezdny zaczyna się od ul. Annhellego a kończy się na ul. Północnej. Według wyliczeń Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego 100000 zł nie wystarczy na cały odcinek, więc będzie to odcinek od ul. Annhellego do ul. Balladyny.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_jadlodzienia.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

JADŁODZIELNIA - FOODSHARING W PIASECZNIE

Do jadłodzielni można przynosić żywność o długim terminie przydatności do spożycia, która nie jest przeterminowana i która jest oryginalnie zapakowana. DZIELIMY SIĘ TYM, CO SAMI BYŚMY W POTRZEBIE ZJEDLI. Pomagamy i korzystamy z czyjejś pomocy. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina.jpg

Całkowity koszt

29 250,00 zł

Rytmika dla Smyka- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 2,5-6 lat

Dzięki rytmice dzieci, obok rytmu , interpretują również inne elementy muzyki, takie jak dynamikę, frazę, tempo, akcenty itd. Nie jest to analiza dzieła muzycznego, lecz odbiór emocji. Ćwiczenia rytmiczne uczą koncentracji, wyrabiają pamięć i zdolność skupienia się. Zabawy muzyczno–rytmiczne należy rozpocząć od najmłodszych lat, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, a same dzieci czerpią dużo radości z odbioru i tworzenia muzyki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_chodniki.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Chodnik wzdłuż Młynarskiej 6 ( Piaseczno) obok parkingu

Nowy parking jest wykorzystywany przez mieszkańców okolicznych bloków. Mieszkańcy dochodzą do parkingu z różnych stron . Po stronie parkingu brak jest chodnika , aby można była w normalny sposób dojść. Ułożenie chodnika pomiędzy ul. Młynarską a parkingiem na długości 100 metrów oraz szerokości 2 metrów rozwiąże problem dojścia do parkingu oraz w znaczny poprawi estetykę okolic parkingu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/PARK_Obszar_roboczy_1_U2D9d7Z.jpg

Całkowity koszt

22 000,00 zł

PSIE SPRAWY - stacje na psie odchody

Kosze na psie nieczystości mają charakterystyczne oznaczenie, które ma na celu zachęcić właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Psie stacje (psia stacja to kosz na psie kupy połączony z podajnikiem woreczków lub torebek) są konieczne do utrzymania okolicy w czystości. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gorki_szymona_MbVjMnM.jpg

Całkowity koszt

14 400,00 zł

Eko-Niedziele na Górkach Szymona

Projekt przewiduje organizację cyklu 8 warsztatów o tematyce związanej z ekologią i promowaniem zdrowego stylu życia. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_gAkbhf8.jpg

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Międzypokoleniowy "Wehikuł czasu" - gry i zabawy w działaniach integracyjnych.

Głównym zadaniem projektu będzie przeprowadzenie otwartych i bezpłatnych działań integrujących grupy międzypokoleniowe, które z powodów barier ekonomicznych, przestrzennych czy organizacyjnych nie mają takiej możliwości.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/PARK_Obszar_roboczy_1_LbYzwuq.jpg

Całkowity koszt

72 000,00 zł

Centrum I = Ławeczki z oparciem i stojakami na rowery - dla relaksu

Ławeczki będą zlokalizowane jedynie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych + trakt nad Perełką. 

Ich funkcja jest podwójna:

1) mają służyć nam mieszkańcom do siedzenia i odpoczynku oraz relaksu i pogaduszek, itp.
2) mają spełniać funkcję stojaków na rowery, jako element dodatkowy, niekolidujący z podstawową funkcją jaką jest ławeczka.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_mMl0Vns.jpg

Całkowity koszt

20 800,00 zł

Gimnastyka dla seniorów z elementami rehabilitacji

W ramach projektu 'Gimnastyka dla Seniorów z elementami rehabilitacji' prowadzone byłyby zajęcia gimnastyczne z elementami rehabilitacji. Zadanie ma na celu utrzymanie Seniorów jak najdłużej w jak najlepszej kondycji ruchowej, zapewnienie im dobrego samopoczucia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_9SMeDWJ.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Housepital Festival 2019

Co roku Housepital Festival odbywa się na bardzo podobnych zasadach posiadając budżet w tej samej wysokości każdorazowo. Impreza ta wpisała się w kanon rozpoznawalnych marek od początku do końca wymyślona i zrealizowana na terenie gminy Piaseczno.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Parkingi dla rowerów

Przy parkingach, sklepach, szkołach i urzędach - ZA DARMO podpinasz rower i idziesz załatwić "swoje sprawy"!

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_hIBryxH.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Boiska dla dzieci i młodzieży w Gołkowie i Zalesinku

Projekt to propozycja dla dzieci i młodzieży, możliwość gry w piłkę
nożną oraz koszykówkę na zorganizowanym bezpiecznym miejscu. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_mini-teznia_6VjLIli.jpg

Całkowity koszt

89 500,00 zł

Mini tężnia w Parku Książąt Mazowieckich    

Mikroklimat Tężni wykorzystywany jest od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park_hMVPcKb.jpg

Całkowity koszt

72 000,00 zł

Ławeczki z oparciem i stojakiem na rowery – dla relaksu (Centrum II)  

Ich funkcja jest podwójna:

1) mają służyć nam mieszkańcom do siedzenia i odpoczynku oraz relaksu i pogaduszek, itp.
2) mają spełniać funkcję stojaków na rowery, jako element dodatkowy, niekolidujący z podstawową funkcją jaką jest ławeczka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_chodniki_t2uLB4h.jpg

Całkowity koszt

87 425,00 zł

Likwidacja barier architektonicznych na przykładzie ulicy Kusocińskiego    

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_osRY5aH.jpg

Całkowity koszt

7 500,00 zł

Młodzi dla młodych    

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Antoninow-Kuleszowka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Baszkowka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bakowka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bobrowiec-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bogatki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chojnow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_t.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chyliczki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_G%C5%82oskow_Letnisko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_G%C5%82oskow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Go%C5%82kow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Grochowa_Pechery--.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Henrykow_Urocze.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jastrzebie-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jazgarzew-Wolka_Pecherska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jesowka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jozefos%C5%82aw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Julianow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kamionka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_%C5%81biska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mieszkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Orzeszyn_Pilawa-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Robercin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Runow-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Siedliska-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szczaki-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wola_Go%C5%82kowska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wolka_Kozodowska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wolka_Pracka-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zalesie_Gorne-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Z%C5%82otok%C5%82os-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zabieniec.jpg

Całkowity koszt

19 948,00 zł

Antoninów-Kuleszówka

Wyrównanie dróg gminnych; wyposażenie altany na placu zabaw i świetlicy; odśnieżanie dróg.

Całkowity koszt

36 398,00 zł

Baszkówka

Odwodnienie terenów.

Całkowity koszt

20 940,00 zł

Bąkówka

Odwodnienie terenów.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego; pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze; utrzymanie świetlicy; zakup i montaż urządzeń; zakup sprzęty dla Ochotniczej Straży Pożarnej; organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych; naprawa dróg gminnych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

39 531,00 zł

Bogatki

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych; zakup materiałów i sprzętu do prac ogrodniczych; naprawa dróg gminnych; zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

24 178,00 zł

Chojnów

Bieżące naprawy ulic gminnych; utrzymanie porządku i czystości terenu, odśnieżanie terenów, montaż i eksploatacja systemu alarmowego; realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych; wsparcie działalności zespołu Leśne Echo, pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych; zagospodarowanie terenu wokół Sz. P.; wyposażenie boiska i budynku sołeckiego; utrzymanie terenu placu zabaw i boiska; wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej; remont dróg gminnych; zakup i montaż urządzeń, pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Chyliczki

Naprawa dróg gminnych; uzupełnienie oświetlenia; porządkowanie zieleni; zajęcia sportowe prozdrowotne dla mieszkańców; pikniki; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

43 239,00 zł

Głosków Letnisko

Zakup sprzętu; utrzymanie porządku na terenie sołectwa; piknik rodzinny; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; doposażenie placu zabaw; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Głosków

Organizacja Dnia Dziecka; zagospodarowanie gminnych terenów publicznych na terenie sołectwa; cele oświatowe - SP Głosków; zakup wyposażenia OSP Jazgarzew; monitoring plac zabaw; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Gołków

Oświetlenie przejść dla pieszych; zakup wyposażenia do świetlicy; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; doposażenie placu zabaw; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

30 653,00 zł

Grochowa Pęchery

Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla mieszkańców; utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa; oczyszczanie i pogłębianie rowów; utrzymanie porządku na placu zabaw; doposażenie pomieszczeń w OSP Grochowa; dofinansowanie do przebudowy oświetlenia ulicznego; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

48 252,00 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu; organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

39 479,00 zł

Jastrzębie

Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton"; konserwacja systemu odwodnienia; opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie "Balaton"; naprawa nieutwierdzonych dróg we wsi; zakup wiat przystankowych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw; realizacja projektu placu sołeckiego; nasadzanie roślin ozdobnych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

46 737,00 zł

Jesówka

Budowa oraz utrzymanie placu zabaw we wsi; utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych we wsi; doposażenie jednostki OSP Jazgarzew.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Józefosław

Seniorzy dofinansowanie; budki na książki; organizacja Dnia Dziecka; oświetlenie LED boiska w parku; dofinansowanie festiwalu Con Fuoco; miejsce dla młodzieży; nowa strona internetowa sołectwa; remont dróg gminnych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Julianów

Zakup urządzeń rekreacyjnych; wyposażenie przejść dla pieszych; dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów; dofinansowanie biegu J&J; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Kamionka

Utrzymanie dróg; prace porządkowo-konserwacyjne; zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej; odwodnienie ulic; organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

24 074,00 zł

Łbiska

Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony.

Całkowity koszt

16 658,00 zł

Mieszkowo

Utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie porządku w świetlicy; zakup wyposażenia do świetlicy. 

Całkowity koszt

35 928,00 zł

Orzeszyn Pilawa

Porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg; organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych; naprawa dróg gminnych; wsparcie działalności zespołu Leśne Echo; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

22 716,00 zł

Robercin

Zakup sprzętu dla OSP Bobrowiec; stojak na rowery; zakup i ułożenie kostki; zorganizowanie warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci.

Całkowity koszt

31 071,00 zł

Runów

Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska; utrzymanie czystości w domu sołeckim; wykonanie projektu i budowa placu zabaw; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

32 795,00 zł

Siedliska

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

26 058,00 zł

Szczaki

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw; dokończenie budowy wiata i stojaka na rowery; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

43 865,00 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa; zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych; realizacja imprez sportowo - kulturalnych i integracyjnych dla miszkańców wsi; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Wólka Kozodawska

Plac zabaw dla dzieci; remont dróg w tym odwodnienie; utrzymanie ładu i porządku w miejscowości; zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.

Całkowity koszt

18 591,00 zł

Wólka Pracka

Projekt i budowa oświetlenia ul. Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej. 

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Zalesie Górne

Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych; remont i konserwacja wiaty i siedzisk; wykonanie studni chłonnej; wyposażenie placu zabaw; wsparcie imprez kulturalnych; prace porządkowe we wsi; zajęcia dla mieszkańców; pozostałe wydatki.

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Złotokłos

Utrzymanie porządku; drogi gminne; organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych; zakup sprzętu, narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie; pozostałe wydatki. 

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Żabieniec

Montaż kamer; zagospodarowanie terenu placu zabaw; organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców; wsparcie Klubu Seniora; remont dróg gminnych; pozostałe wydatki.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Antoninow-Kuleszowka.jpg

Całkowity koszt

19 948,00 zł

Antoninów-Kuleszówka

Wyrównanie dróg gminnych; wyposażenie altany na placu zabaw i świetlicy; odśnieżanie dróg.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Baszkowka.jpg

Całkowity koszt

36 398,00 zł

Baszkówka

Odwodnienie terenów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bakowka.jpg

Całkowity koszt

20 940,00 zł

Bąkówka

Odwodnienie terenów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bobrowiec-.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego; pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze; utrzymanie świetlicy; zakup i montaż urządzeń; zakup sprzęty dla Ochotniczej Straży Pożarnej; organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych; naprawa dróg gminnych; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bogatki.jpg

Całkowity koszt

39 531,00 zł

Bogatki

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych; zakup materiałów i sprzętu do prac ogrodniczych; naprawa dróg gminnych; zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chojnow.jpg

Całkowity koszt

24 178,00 zł

Chojnów

Bieżące naprawy ulic gminnych; utrzymanie porządku i czystości terenu, odśnieżanie terenów, montaż i eksploatacja systemu alarmowego; realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych; wsparcie działalności zespołu Leśne Echo, pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_t.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych; zagospodarowanie terenu wokół Sz. P.; wyposażenie boiska i budynku sołeckiego; utrzymanie terenu placu zabaw i boiska; wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej; remont dróg gminnych; zakup i montaż urządzeń, pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Chyliczki.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Chyliczki

Naprawa dróg gminnych; uzupełnienie oświetlenia; porządkowanie zieleni; zajęcia sportowe prozdrowotne dla mieszkańców; pikniki; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_G%C5%82oskow_Letnisko.jpg

Całkowity koszt

43 239,00 zł

Głosków Letnisko

Zakup sprzętu; utrzymanie porządku na terenie sołectwa; piknik rodzinny; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; doposażenie placu zabaw; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_G%C5%82oskow.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Głosków

Organizacja Dnia Dziecka; zagospodarowanie gminnych terenów publicznych na terenie sołectwa; cele oświatowe - SP Głosków; zakup wyposażenia OSP Jazgarzew; monitoring plac zabaw; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Go%C5%82kow.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Gołków

Oświetlenie przejść dla pieszych; zakup wyposażenia do świetlicy; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; doposażenie placu zabaw; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Grochowa_Pechery--.jpg

Całkowity koszt

30 653,00 zł

Grochowa Pęchery

Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla mieszkańców; utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa; oczyszczanie i pogłębianie rowów; utrzymanie porządku na placu zabaw; doposażenie pomieszczeń w OSP Grochowa; dofinansowanie do przebudowy oświetlenia ulicznego; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Henrykow_Urocze.jpg

Całkowity koszt

48 252,00 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu; organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jastrzebie-.jpg

Całkowity koszt

39 479,00 zł

Jastrzębie

Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton"; konserwacja systemu odwodnienia; opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie "Balaton"; naprawa nieutwierdzonych dróg we wsi; zakup wiat przystankowych; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jazgarzew-Wolka_Pecherska.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew; Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw; realizacja projektu placu sołeckiego; nasadzanie roślin ozdobnych; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jesowka.jpg

Całkowity koszt

46 737,00 zł

Jesówka

Budowa oraz utrzymanie placu zabaw we wsi; utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych we wsi; doposażenie jednostki OSP Jazgarzew.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jozefos%C5%82aw.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Józefosław

Seniorzy dofinansowanie; budki na książki; organizacja Dnia Dziecka; oświetlenie LED boiska w parku; dofinansowanie festiwalu Con Fuoco; miejsce dla młodzieży; nowa strona internetowa sołectwa; remont dróg gminnych; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Julianow.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Julianów

Zakup urządzeń rekreacyjnych; wyposażenie przejść dla pieszych; dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów; dofinansowanie biegu J&J; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kamionka.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Kamionka

Utrzymanie dróg; prace porządkowo-konserwacyjne; zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej; odwodnienie ulic; organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_%C5%81biska.jpg

Całkowity koszt

24 074,00 zł

Łbiska

Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mieszkowo.jpg

Całkowity koszt

16 658,00 zł

Mieszkowo

Utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie porządku w świetlicy; zakup wyposażenia do świetlicy. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Orzeszyn_Pilawa-.jpg

Całkowity koszt

35 928,00 zł

Orzeszyn Pilawa

Porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg; organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych; naprawa dróg gminnych; wsparcie działalności zespołu Leśne Echo; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Robercin.jpg

Całkowity koszt

22 716,00 zł

Robercin

Zakup sprzętu dla OSP Bobrowiec; stojak na rowery; zakup i ułożenie kostki; zorganizowanie warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Runow-.jpg

Całkowity koszt

31 071,00 zł

Runów

Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska; utrzymanie czystości w domu sołeckim; wykonanie projektu i budowa placu zabaw; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Siedliska-.jpg

Całkowity koszt

32 795,00 zł

Siedliska

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Szczaki-.jpg

Całkowity koszt

26 058,00 zł

Szczaki

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw; dokończenie budowy wiata i stojaka na rowery; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wola_Go%C5%82kowska.jpg

Całkowity koszt

43 865,00 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa; zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych; realizacja imprez sportowo - kulturalnych i integracyjnych dla miszkańców wsi; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wolka_Kozodowska.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Wólka Kozodawska

Plac zabaw dla dzieci; remont dróg w tym odwodnienie; utrzymanie ładu i porządku w miejscowości; zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych; zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wolka_Pracka-.jpg

Całkowity koszt

18 591,00 zł

Wólka Pracka

Projekt i budowa oświetlenia ul. Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zalesie_Gorne-.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Zalesie Górne

Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych; remont i konserwacja wiaty i siedzisk; wykonanie studni chłonnej; wyposażenie placu zabaw; wsparcie imprez kulturalnych; prace porządkowe we wsi; zajęcia dla mieszkańców; pozostałe wydatki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Z%C5%82otok%C5%82os-.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Złotokłos

Utrzymanie porządku; drogi gminne; organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych; zakup sprzętu, narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie; pozostałe wydatki. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zabieniec.jpg

Całkowity koszt

52 221,00 zł

Żabieniec

Montaż kamer; zagospodarowanie terenu placu zabaw; organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców; wsparcie Klubu Seniora; remont dróg gminnych; pozostałe wydatki.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.