01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
81 537
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
584 852 299,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
33.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
196 627 578 zł
33.62%
CIT
14 838 192 zł
2.54%
Dotacje
35 718 433 zł
6.11%
Subwencje
127 995 892 zł
21.89%
Środki na dofinansowanie zadań
36 174 018 zł
6.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
80 990 000 zł
13.85%
Podatki od nieruchomości
58 000 000 zł
9.92%
Pozostałe dochody
34 508 186 zł
5.9%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
771 752 181,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
205 754 141,00 zł
stanowiły 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
205 754 141,00 zł
Wydatki bieżące
73%
565 998 040,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
272 570 654,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
161 727 291,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
79 015 864,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
43 006 497,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
41 493 489,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
31 353 653,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
52 437 389,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 426 743,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
24 213 525,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
11 407 797,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 660 662,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 108 684,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 468 200,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 741 450,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 678 290,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 307 005,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
134 988,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piaseczno w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
205 754 141,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.19%
Infrastruktura
41.81%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
119 723 514,00 zł
86 030 627,00 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • Poidła dla Józefosławia
Całkowity koszt
82 500,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - 2 000 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - 160 000,00 zł
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - 3 938,00 zł
Całkowity koszt
2 163 938,00 zł
Ścieżki pieszo - rowerowe

Ścieżki pieszo - rowerowe

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów ul. Górna w miejscowości Jazgarzew do miejscowości Wólka Pęcherska - 150 000,00 zł
 • Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - 300 000,00 zł
 • Ścieżki rowerowe - 1 600 000,00 zł
Całkowity koszt
2 050 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - 2 300 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - 3 979 744,00 zł
 • Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej - 150 000,00 zł
 • Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
6 579 744,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Drogi 2KDD w Piasecznie - 1 500 000,00 zł
 • Drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - 900 000,00 zł
 • Drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - 150 000,00 zł
 • Ul. Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - 370 000,00 zł
 • Ul. Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - 1 260 000,00 zł
 • Ul. Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - 300 000,00 zł
 • Ul. Głogowa w Piasecznie - 298 327,00 zł
 • Ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - 9 379,00 zł
 • Ul. Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - 2 250 000,00 zł
 • Ul. Nadarzyńska w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Ul. Polna w Chylicach - 2 985 333,00 zł
 • Ul. Słoneczny Sad w Józefosławiu - 250 000,00 zł
 • Ul. Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - 4 415 200,00 zł
 • Ul. Urbanistów w Piasecznie - 1 599 404,00 zł
 • Ul. Aleja Kasztanów w Piasecznie - 496 362,00 zł
 • Ul. Balladyny w Piasecznie - 120 000,00 zł
 • Ul. Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - 274 000,00 zł
 • Ul. Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - 2 460,00 zł
 • Ul. Karłowatej Sosny w Pilawie - 91 943,00 zł
Całkowity koszt
17 572 408,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa c.d.

Drogi gminne - budowa i przebudowa c.d.

 • Ul. Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - 180 000,00 zł
 • Ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - 200 000,00 zł
 • Ul. Jana Pawła II w Piasecznie - 280 000,00 zł
 • Ul. Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - 9 810,00 zł
 • Ul. Kordiana w Piasecznie - 1 239 927,00 zł
 • Ul. Księdza Marka w Piasecznie - 520 652,00 zł
 • Ul. Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - 245 650,00 zł
 • Ul. Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - 5 720,00 zł
 • Ul. łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - 190 000,00 zł
 • Ul. Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okrężnej w Piasecznie - 180 000,00 zł
 • Ul. Przejazd w Chylicach - 157 440,00 zł
 • Ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - 26 287 233,00 zł
 • Ul. Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - 120 000,00 zł
 • Ul. Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław -330 993,00 zł
 • Ul. Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Urocze i w Złotokłosie - 585 830,00 zł
 • Ul. Żabia i Wąska w Piasecznie - 250 000,00 zł
 • Ul. Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814 W - 6 950 000,00 zł
 • Ul. Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - 150 000,00 zł
 • Ul. Wiśniowa w Piasecznie - 715 119,00 zł
 • Ul. Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - 2 113 186,00 zł
Całkowity koszt
40 711 560,00 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekt i budowa łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie - 453 520,00 zł
 • Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Projekt ul: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej -20 664,00 zł
 • Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu - 50 000,00 zł
 • Projekty drogowe dróg gminnych - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
974 184,00 zł
Drogi gminne - układy komunikacyjne

Drogi gminne - układy komunikacyjne

 • Trasy S7 węzeł Antoninów -DP3/2 - 12 651 726,00 zł
 • Dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - 2 338 377,00 zł
 • W rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - 451 414,00 zł
 • W rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - 800 000,00 zł
 • W rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - 97 232,00 zł
 • W rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - 886 973,00 zł
 • W rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - 600 000,00 zł
Całkowity koszt
17 225 722,00 zł
Obsługa komunikacyjna

Obsługa komunikacyjna

 • Historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - 200 000,00 zł
 • Strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - 600 000,00 zł
 • Strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - 2 492 498,00 zł
 • Strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - 1 500 000,00 zł
 • Szkoły w Julianowie - 11 167 231,00 zł
 • Trasy S7- drogi gminne - 250 613,00 zł
 • W rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - 600 000,00 zł
Całkowity koszt
16 810 342,00 zł
Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

 • Na drogach gminnych - 500 000,00 zł
 • Wokół szkoły - SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie- 202 676,00 zł
 • Wokół szkoły - SP Złotokłos - 3 754 575,00 zł
 • Wokół szkoły-SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) - 1 111 440,00 zł
 • Wokół szkoły - SP w Gołkowie - 40 000,00 zł
 • Na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
5 758 691,00 zł
Parkingi

Parkingi

 • Budowa i poprawa infrastruktury parkingowej:
  - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - 860 000,00 zł
  - parking wielopoziomowy na terenie gminy - 100 000,00 zł
  - parking przy ZSP Jazgarzew - 1 043 450,00 zł
  - parkingi przy PKP Zalesie Górne - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
2 153 450,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna - 200 000,00 zł
 • Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - 613 195,00 zł
 • Trakt nad Perełką - 1 271 012,00 zł
 • Drobne inwestycje drogowe - 600 000,00 zł
Całkowity koszt
2 684 207,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - 100 000,00 zł
 • Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - 950 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - 860 468,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - 1 600 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie - 250 000,00 zł
 • Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego - 12 500,00 zł
 • Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Piasecznie - 111 000,00 zł
Całkowity koszt
3 883 968,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich
Całkowity koszt
572 800,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Budynek ul. Puławska 42A -Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - 483 000,00 zł
 • Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - 260 000,00 zł
 • Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 139 668,00 zł
 • Wykupy gruntów - 15 000 000,00 zł
 • Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - 506 765,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 500 000,00 zł
 • Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - 89 000,00 zł
Całkowity koszt
16 978 433,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - 1 000 000,00 zł
 • Projekt i realizacja termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - 31 313,00 zł
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania - 400 000,00 zł
 • Modernizacja sieci Lan Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy" - 95 000,00 zł
Całkowity koszt
1 526 313,00 zł
E-usługi

E-usługi

 • Nowe funkcjonalności w Mobilnej Karcie Mieszkańca - 50 000,00 zł
 • Zakup aplikacji dla szkół podstawowych w ramach projektu E-usługi - 150 037,00 zł
Całkowity koszt
200 037,00 zł
Policja

Policja

 • Wsparcie finansowe Policji
Całkowity koszt
130 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP
Całkowity koszt
130 000,00 zł
Straż gminna

Straż gminna

 • Samochód służbowy dla SM
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu - 75 000,00 zł
 • System analityki obrazu dla potrzeb SM - 108 557,00 zł
 • Zakup systemu dyspozytorskiego - 265 910,00 zł
Całkowity koszt
449 467,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - 106 000,00 zł
 • Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 2 101 000,00 zł
 • Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - 408 260,00 zł
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - 340 000,00 zł
 • Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 30 000,00 zł
 • Wykonanie nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu - 130 000,00 zł
 • Zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu - 18 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - 6 659 000,00 zł
Całkowity koszt
9 792 260,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - poprawa infrastruktury - 100 000,00 zł
 • System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - 64 821,00 zł
Całkowity koszt
164 821,00 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 • Dotacja dla Powiatu - Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami
Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 50 000,00 zł
 • Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niiskiej emisji - 300 000,00 zł
 • Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - 1 539 100,00 zł
 • Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy - 1 500 000,00 zł
 • Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja - 100 000,00 zł
 • Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
3 509 100,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

 • Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - 327 100,00 zł
 • Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - 1 075 818,00 zł
 • Zazielenienie Placu Piłsudskiego - 833 000,00 zł
 • Parki kieszonkowe na terenie i miasta gminy Piaseczno - 210 000,00 zł
 • Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu - 130 000,00 zł
Całkowity koszt
2 575 918,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul.Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - 500 000,00 zł
 • Świetlica sportowa w Żabieńcu - 3 201 600,00 zł
 • Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 814 368,00 zł
 • Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - 3 935 000,00 zł
 • Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie - 135 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesne - 2 039 000,00 zł
Całkowity koszt
10 624 968,00 zł
Muzea

Muzea

 • Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja - 2 126 637,00 zł
 • Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - 200 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - 4 296 377,00 zł
 • Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku muzealno - konferencyjnego w Piasecznie - 4 695 750,00 zł
Całkowity koszt
11 318 764,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - 95 600,00 zł
 • Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - 4 245 800,00 zł
Całkowity koszt
4 341 400,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej - 21 764 146,00 zł
 • GOS Bobrowiec - budowa boiska naturalnego - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa Infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - 800 000,00 zł
 • GOSiR - zakup maszyny czyszczącej (szorowarki) - 50 000,00 zł
 • Stadion miejski - zakup kosiarki samojezdnej - 25 000,00 zł
 • GOS Chylice - zakup wiat stadionowych - 20 000,00 zł
 • GOS Jazgarzew - zakup trybuny sportowej - 140 000,00 zł
 • GOS Zalesie Górne - zakup kontenera socjalnego - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
22 979 146,00 zł
Skatepark

Skatepark

 • Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec
Całkowity koszt
160 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

82 500,00 zł

Dostarczanie wody

 • Poidła dla Józefosławia
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

2 163 938,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - 2 000 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - 160 000,00 zł
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - 3 938,00 zł
Ścieżki pieszo - rowerowe

Całkowity koszt

2 050 000,00 zł

Ścieżki pieszo - rowerowe

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów ul. Górna w miejscowości Jazgarzew do miejscowości Wólka Pęcherska - 150 000,00 zł
 • Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - 300 000,00 zł
 • Ścieżki rowerowe - 1 600 000,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

6 579 744,00 zł

Drogi powiatowe

 • Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - 2 300 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - 3 979 744,00 zł
 • Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej - 150 000,00 zł
 • Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - 150 000,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

17 572 408,00 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Drogi 2KDD w Piasecznie - 1 500 000,00 zł
 • Drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - 900 000,00 zł
 • Drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - 150 000,00 zł
 • Ul. Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - 370 000,00 zł
 • Ul. Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - 1 260 000,00 zł
 • Ul. Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - 300 000,00 zł
 • Ul. Głogowa w Piasecznie - 298 327,00 zł
 • Ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - 9 379,00 zł
 • Ul. Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - 2 250 000,00 zł
 • Ul. Nadarzyńska w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Ul. Polna w Chylicach - 2 985 333,00 zł
 • Ul. Słoneczny Sad w Józefosławiu - 250 000,00 zł
 • Ul. Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - 4 415 200,00 zł
 • Ul. Urbanistów w Piasecznie - 1 599 404,00 zł
 • Ul. Aleja Kasztanów w Piasecznie - 496 362,00 zł
 • Ul. Balladyny w Piasecznie - 120 000,00 zł
 • Ul. Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - 274 000,00 zł
 • Ul. Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - 2 460,00 zł
 • Ul. Karłowatej Sosny w Pilawie - 91 943,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa c.d.

Całkowity koszt

40 711 560,00 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa c.d.

 • Ul. Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - 180 000,00 zł
 • Ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - 200 000,00 zł
 • Ul. Jana Pawła II w Piasecznie - 280 000,00 zł
 • Ul. Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - 9 810,00 zł
 • Ul. Kordiana w Piasecznie - 1 239 927,00 zł
 • Ul. Księdza Marka w Piasecznie - 520 652,00 zł
 • Ul. Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - 245 650,00 zł
 • Ul. Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - 5 720,00 zł
 • Ul. łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - 190 000,00 zł
 • Ul. Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okrężnej w Piasecznie - 180 000,00 zł
 • Ul. Przejazd w Chylicach - 157 440,00 zł
 • Ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - 26 287 233,00 zł
 • Ul. Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - 120 000,00 zł
 • Ul. Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław -330 993,00 zł
 • Ul. Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Urocze i w Złotokłosie - 585 830,00 zł
 • Ul. Żabia i Wąska w Piasecznie - 250 000,00 zł
 • Ul. Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814 W - 6 950 000,00 zł
 • Ul. Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - 150 000,00 zł
 • Ul. Wiśniowa w Piasecznie - 715 119,00 zł
 • Ul. Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - 2 113 186,00 zł
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

974 184,00 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekt i budowa łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie - 453 520,00 zł
 • Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - 300 000,00 zł
 • Projekt ul: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej -20 664,00 zł
 • Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu - 50 000,00 zł
 • Projekty drogowe dróg gminnych - 150 000,00 zł
Drogi gminne - układy komunikacyjne

Całkowity koszt

17 225 722,00 zł

Drogi gminne - układy komunikacyjne

 • Trasy S7 węzeł Antoninów -DP3/2 - 12 651 726,00 zł
 • Dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - 2 338 377,00 zł
 • W rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - 451 414,00 zł
 • W rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - 800 000,00 zł
 • W rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - 97 232,00 zł
 • W rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - 886 973,00 zł
 • W rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - 600 000,00 zł
Obsługa komunikacyjna

Całkowity koszt

16 810 342,00 zł

Obsługa komunikacyjna

 • Historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - 200 000,00 zł
 • Strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - 600 000,00 zł
 • Strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - 2 492 498,00 zł
 • Strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - 1 500 000,00 zł
 • Szkoły w Julianowie - 11 167 231,00 zł
 • Trasy S7- drogi gminne - 250 613,00 zł
 • W rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - 600 000,00 zł
Sygnalizacja świetlna

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Sygnalizacja świetlna

 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej
Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Całkowity koszt

5 758 691,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

 • Na drogach gminnych - 500 000,00 zł
 • Wokół szkoły - SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie- 202 676,00 zł
 • Wokół szkoły - SP Złotokłos - 3 754 575,00 zł
 • Wokół szkoły-SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) - 1 111 440,00 zł
 • Wokół szkoły - SP w Gołkowie - 40 000,00 zł
 • Na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - 150 000,00 zł
Parkingi

Całkowity koszt

2 153 450,00 zł

Parkingi

 • Budowa i poprawa infrastruktury parkingowej:
  - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - 860 000,00 zł
  - parking wielopoziomowy na terenie gminy - 100 000,00 zł
  - parking przy ZSP Jazgarzew - 1 043 450,00 zł
  - parkingi przy PKP Zalesie Górne - 150 000,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Całkowity koszt

2 684 207,00 zł

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna - 200 000,00 zł
 • Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - 613 195,00 zł
 • Trakt nad Perełką - 1 271 012,00 zł
 • Drobne inwestycje drogowe - 600 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

3 883 968,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - 100 000,00 zł
 • Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - 950 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - 860 468,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - 1 600 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie - 250 000,00 zł
 • Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego - 12 500,00 zł
 • Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Piasecznie - 111 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

572 800,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich
Sprawy społeczne, kultura i sport
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

16 978 433,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Budynek ul. Puławska 42A -Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - 483 000,00 zł
 • Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - 260 000,00 zł
 • Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 139 668,00 zł
 • Wykupy gruntów - 15 000 000,00 zł
 • Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - 506 765,00 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 500 000,00 zł
 • Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - 89 000,00 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 526 313,00 zł

Urząd Gminy

 • Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - 1 000 000,00 zł
 • Projekt i realizacja termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - 31 313,00 zł
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania - 400 000,00 zł
 • Modernizacja sieci Lan Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy" - 95 000,00 zł
E-usługi

Całkowity koszt

200 037,00 zł

E-usługi

 • Nowe funkcjonalności w Mobilnej Karcie Mieszkańca - 50 000,00 zł
 • Zakup aplikacji dla szkół podstawowych w ramach projektu E-usługi - 150 037,00 zł
Policja

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Policja

 • Wsparcie finansowe Policji
Ochotnicza Straż Pożarna

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP
Straż gminna

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Straż gminna

 • Samochód służbowy dla SM
Monitoring

Całkowity koszt

449 467,00 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu - 75 000,00 zł
 • System analityki obrazu dla potrzeb SM - 108 557,00 zł
 • Zakup systemu dyspozytorskiego - 265 910,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

9 792 260,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - 106 000,00 zł
 • Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 2 101 000,00 zł
 • Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - 408 260,00 zł
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - 340 000,00 zł
 • Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 30 000,00 zł
 • Wykonanie nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu - 130 000,00 zł
 • Zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu - 18 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - 6 659 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

164 821,00 zł

Przedszkola

 • Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - poprawa infrastruktury - 100 000,00 zł
 • System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - 64 821,00 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 • Dotacja dla Powiatu - Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 509 100,00 zł

Ochrona środowiska

 • Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 50 000,00 zł
 • Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niiskiej emisji - 300 000,00 zł
 • Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - 1 539 100,00 zł
 • Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy - 1 500 000,00 zł
 • Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja - 100 000,00 zł
 • Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich - 20 000,00 zł
Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

2 575 918,00 zł

Utrzymanie zieleni

 • Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - 327 100,00 zł
 • Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - 1 075 818,00 zł
 • Zazielenienie Placu Piłsudskiego - 833 000,00 zł
 • Parki kieszonkowe na terenie i miasta gminy Piaseczno - 210 000,00 zł
 • Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu - 130 000,00 zł
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

10 624 968,00 zł

Ośrodki kultury

 • Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul.Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - 500 000,00 zł
 • Świetlica sportowa w Żabieńcu - 3 201 600,00 zł
 • Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 814 368,00 zł
 • Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - 3 935 000,00 zł
 • Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie - 135 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesne - 2 039 000,00 zł
Muzea

Całkowity koszt

11 318 764,00 zł

Muzea

 • Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja - 2 126 637,00 zł
 • Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - 200 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - 4 296 377,00 zł
 • Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku muzealno - konferencyjnego w Piasecznie - 4 695 750,00 zł
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

4 341 400,00 zł

Ochrona zabytków

 • Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - 95 600,00 zł
 • Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - 4 245 800,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

22 979 146,00 zł

Obiekty sportowe

 • Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej - 21 764 146,00 zł
 • GOS Bobrowiec - budowa boiska naturalnego - 100 000,00 zł
 • Rozbudowa Infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - 800 000,00 zł
 • GOSiR - zakup maszyny czyszczącej (szorowarki) - 50 000,00 zł
 • Stadion miejski - zakup kosiarki samojezdnej - 25 000,00 zł
 • GOS Chylice - zakup wiat stadionowych - 20 000,00 zł
 • GOS Jazgarzew - zakup trybuny sportowej - 140 000,00 zł
 • GOS Zalesie Górne - zakup kontenera socjalnego - 80 000,00 zł
Skatepark

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Skatepark

 • Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec
05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

1 167

 • SP Józefosław - nowa nawierzchnia (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim

Całkowity koszt

66 750,00 zł

Ilość głosów

1 160

 • Stop smog! Drzewa, kwiaty, ozdobne rośliny antysmogowe - nasi sprzymierzeńcy w walce o czyste powietrze.

Całkowity koszt

111 000,00 zł

Ilość głosów

1 102

 • Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Piasecznie

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Ilość głosów

917

 • Cień na placach zabaw

Całkowity koszt

33 000,00 zł

Ilość głosów

884

 • Badanie stóp dzieci klas 1- 6 w Gminie Piaseczno

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

840

 • Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu

Całkowity koszt

71 400,00 zł

Ilość głosów

822

 • Laboratorium robotyki

Całkowity koszt

31 300,00 zł

Ilość głosów

799

 • Ortoptyczne badania diagnostyczne dzieci w wieku 5-8 lat na terenie gminy Piaseczno

Całkowity koszt

8 750,00 zł

Ilość głosów

767

 • Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - informacje dla rodziców i specjalistów

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ilość głosów

753

 • Nakrętkowe Serce

Całkowity koszt

3 000,00 zł

Ilość głosów

702

 • Stojaki na rowery w Zalesiu Górnym

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Ilość głosów

616

 • TABLICE HISTORYCZNE - Oryginalne MAPY HISTORYCZNE Piaseczna - punkty z przezroczystymi tablicami oraz opisem

Całkowity koszt

82 500,00 zł

Ilość głosów

608

 • Poidła dla Józefosławia

Całkowity koszt

68 200,00 zł

Ilość głosów

605

 • Uczeń w spektrum autyzmu - spotkania psychoedukacyjne dla dzieci, rodziców i specjalistów

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Ilość głosów

601

 • Festiwal gier planszowych

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ilość głosów

579

 • Tydzień pierwszej pomocy w Głoskowie

Całkowity koszt

32 864,00 zł

Ilość głosów

586

 • Aktywny senior nie tylko w mieście - gimnastyka dla seniorów, prowadzona na obszarach podmiejskich/wiejskich gminy Piaseczno

Całkowity koszt

50 500,00 zł

Ilość głosów

525

 • Badanie FMS dzieci uprawiających sport w wieku 8-14 lat

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ilość głosów

220

 • Jednodniówka "Piaseczno 60+"
Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

30 238,00 zł

Antoninów - Kuleszówka

 • Ekran projekcyjny do rzutnika;
 • Szafa do butli gazowej;
 • Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości;
 • Tłuczeń i wyrównanie dróg;
 • Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla
 • dzieci i młodzieży;
 • Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika).

Całkowity koszt

64 010,00 zł

Baszkówka

 • Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

32 359,00 zł

Bąkówka

 • Zakup koszy na śmieci i opróżnianie;
 • Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Bobrowiec

 • Utrzymanie świetlicy sołeckiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia;
 • Abonament internet do świetlicy sołeckiej;
 • Naprawa dróg gminnych;
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe;
 • Założenie strony internetowej sołectwa;
 • Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27);
 • Remont świetlicy sołeckiej;
 • Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne).

Całkowity koszt

58 198,00 zł

Bogatki

 • Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP;
 • Konserwacja monitoringu na terenie gminnym;
 • Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców;
 • Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej;
 • Naprawa dróg gminnych;
 • Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe;
 • Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny);
 • Zakup sprzętu dla OSP Bogatki;
 • Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.

Całkowity koszt

36 678,00 zł

Chojnów

 • Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych;
 • Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa;
 • Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa;
 • Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych;
 • Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych;
 • Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego;
 • Zakup sprzętu OSP Chojnów.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Chylice

 • Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic;
 • Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu;
 • Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska;
 • Remont dróg gminnych na terenie sołectwa;
 • Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Chyliczki

 • Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.;
 • Konserwacje, naprawy, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki.

Całkowity koszt

64 796,00 zł

Głosków Letnisko

 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców;
 • Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa);
 • Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna;
 • Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj - wrzesień 2023 r. przy placu zabaw;
 • Organizacja Pikniku Rodzinnego;
 • Memoriał im. Lecha Abramowicza;
 • Zakup i montaż 2 koszy na śmieci;
 • Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Głosków

 • Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska;
 • Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne);
 • Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły);
 • Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, teatrzyk itp.);
 • Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa;
 • Opróżnianie koszy na śmieci;
 • Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska;
 • Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce";
 • Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos;
 • Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew;
 • Zakup i rozplantowanie tłucznia na drogach gminnych.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Gołków

 • Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw;
 • Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy;
 • Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami;
 • Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej.

Całkowity koszt

45 789,00 zł

Grochowa - Pęchery

 • Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (m.in. animatorzy dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne;
 • Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno;
 • Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw;
 • Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny);
 • Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa;
 • Zakup stolików i ławek;
 • Zakup kosiarki spalinowej;
 • Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa;
 • Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Henryków Urocze

 • Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy);
 • Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym;
 • Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

59 219,00 zł

Jastrzębie

 • Konserwacja systemu odwodnienia;
 • Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton";
 • Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi;
 • Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

 • Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.;
 • Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia plazu zabaw i parku sołeckiego;
 • Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa;
 • Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż;
 • Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego;
 • Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej;
 • Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym;
 • Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Łeśnej oraz map;
 • Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Leśnej.

Całkowity koszt

70 686,00 zł

Jesówka

 • Utrzymanie dróg we wsi Jesówka;
 • Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki;
 • Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców;
 • Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Józefosław

 • Dni Józefosławia;
 • Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką;
 • Zakup i montaż ławek;
 • Zakup i montaż koszy na śmieci;
 • Koszty administracyjne sołectwa Józefosław;
 • Kiermasz bożonarodzeniowy;
 • Międzynarodowy Festiwal Musica Classica.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Julianów

 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa;
 • Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa;
 • Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego);
 • Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa;
 • Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny);
 • Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług).

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Kamionka

 • Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka;
 • Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy);
 • Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec;
 • Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami;
 • Organizacja zjęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami;
 • Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka;
 • Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka.

Całkowity koszt

36 914,00 zł

Łbiska

 • Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa;
 • Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego;
 • Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny);
 • Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

28 667,00 zł

Mieszkowo

 • Dwa duże namioty - zakup;
 • Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki;
 • Zakup rzutnika;
 • Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point);
 • Stojak na rowery;
 • Abonament roczny za internet;
 • Organizacja Dnia Dziecka;
 • Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców;
 • Urządzenie na plac zabaw.

Całkowity koszt

54 271,00 zł

Orzeszyn - Pilawa

 • Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa;
 • Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia;
 • Zakup sprzętu OSP Chojnów;
 • Opłata za monitoring
 • Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie;
 • Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć.

Całkowity koszt

35 186,00 zł

Robercin

 • Paliwo do podkaszarki;
 • Środki czystości do domu ludowego;
 • Abonament internetowy;
 • Na cele oświatowe dla SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły);
 • Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem;
 • Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa;
 • Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym.

Całkowity koszt

47 203,00 zł

Runów

 • Zatrudnienie opiekuna do świetlicy;
 • Utrzymanie czystości w świetlicy;
 • Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizaja seniorów (animatorzy, zespoły, kabarety, teatr itp.);
 • Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy;
 • Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.;
 • Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie chwastów itp.);
 • Prace remontowe w budynku świetlicy;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

50 737,00 zł

Siedliska

 • Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska.

Całkowity koszt

39 584,00 zł

Szczaki

 • Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy";
 • Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy";
 • Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy";
 • Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.

Całkowity koszt

69 587,00 zł

Wola Gołkowska

 • Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym;
 • Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska;
 • Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego;
 • Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi;
 • Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos;
 • Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa;
 • Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Wólka Kozodawska

 • Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej;
 • Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew;
 • Remont dróg w tym odwodnienie;
 • Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury;
 • Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych;
 • Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości;
 • Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii;
 • Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno).

Całkowity koszt

27 882,00 zł

Wólka Pracka

 • Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka;
 • Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Zalesie Górne

 • Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie;
 • Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych;
 • Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów;
 • Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych;
 • Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych;
 • Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego;
 • Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi;
 • Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego;
 • Zakup i montaż małej architektury we wsi;
 • Porządkowanie dróg gminnych;
 • Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Złotokłos

 • Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos;
 • Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie;
 • Drogi i przepusty;
 • Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych;
 • Warsztaty dla mieszkańców;
 • Materiały promocyjne sołectwa;
 • Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa;
 • Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej;
 • Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych;
 • Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym.

Całkowity koszt

78 540,00 zł

Żabieniec

 • Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.);
 • Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.;
 • Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.);
 • Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.);
 • Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.);
 • Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.);
 • Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla pieszych;
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.