01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
80 817
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
571 196 574,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
36.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
207 547 552 zł
36.34%
CIT
10 165 150 zł
1.78%
Podatki od nieruchomości
48 000 000 zł
8.4%
Inne podatki i opłaty lokalne
74 972 660 zł
13.13%
Dotacje
94 725 331 zł
16.58%
Subwencje
101 820 061 zł
17.83%
Pozostałe dochody
33 965 820 zł
5.95%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
751 534 734,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
211 645 192,00 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
211 645 192,00 zł
Wydatki bieżące
72%
539 889 542,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
252 828 080,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
156 120 972,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
75 292 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
73 112 811,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
39 093 972,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
25 145 964,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
18 116 636,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
48 588 146,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
28 814 220,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 877 248,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
9 379 310,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 143 600,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 996 040,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 166 780,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 483 100,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
375 855,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piaseczno w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
211 645 192,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.37%
Infrastruktura
31.67%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
126 015 262,00 zł
59 240 887,00 zł
Drogi krajowe i autostardy

Drogi krajowe i autostardy

Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego;
Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania;

Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie;
Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej;
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika;
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873;

Całkowity koszt
1 382 375,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie;
Sciezka rowerowa wzdłuz ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie;
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W;
Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej.

Całkowity koszt
6 672 750,00 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

obsługa trasy S7;
trakt nad Perełką;
Skwer Jana Pawła II w Piasecznie
układy komunikacyjne trasy S7;
budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Piaseczno;

Całkowity koszt
88 452 438,00 zł
Drogi gminne - projekty i budowa

Drogi gminne - projekty i budowa

Projekt i budowa łącznika ul. Bema- ul.Poniatowskiego w Piasecznie
Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie
Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej
Projekt i budowa skrzyzowania ul. Powstanców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie
Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu

Całkowity koszt
1 087 311,00 zł
Drogi gminne - Obsługa komunikacyjna

Drogi gminne - Obsługa komunikacyjna

- historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie
- strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie
- strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul.Opornikowa w Piasecznie
- szkoły w Julianowie

Całkowity koszt
4 844 594,00 zł
Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

Modernizacja sygnalizacji świetlnej

Całkowity koszt
880 000,00 zł
Ochrona i promocja bioróżnorodności

Ochrona i promocja bioróżnorodności

oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno- dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno

Całkowity koszt
1 097 300,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

wokół szkoły - SP 1 ul. Świetojańska w Piasecznie
wokół szkoły - SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie
na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej
na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków
wokół szkoły - SP w Gołkowie
wokół szkoły - SP Złotokłos
wokół szkoły- SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)

Całkowity koszt
6 216 434,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

na terenie Gminy Piaseczno

Całkowity koszt
5 794 882,00 zł
Rozbudowa infrastruktury parkingowej

Rozbudowa infrastruktury parkingowej

parking wielopoziomowy na terenie gminy;
parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu;
parking przy ZSP Jazgarzew;

Całkowity koszt
970 018,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego;
Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego;
Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajączków w Kuleszówce- fundusz sołecki
Antoninów-Kuleszówka;
Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym;
Modernizacja oswietlenia ulicznego- likwidacja opraw rteciowych w Gminie Piaseczno;
Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz - fundusz sołecki Mieszkowo;
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie;
Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa - fundusz sołecki Jesówka;
Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy - fundusz sołecki Gołków;

Całkowity koszt
6 623 725,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Należącego do Gminy "Park Uroczy " - Fundusz Sołecki Henryków Urocze; 35 435
Plac Targowy i okolica - Fundusz Sołecki Złotokłos; 30 000
Zagospodarowanie parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - Wólka Pęcherska; 8 000
Terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich; 200 000
Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie; 180 000
Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie; 240 000

Całkowity koszt
693 435,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomosci znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Gospodarka komunalna - pozostała działalność

Gospodarka komunalna - pozostała działalność

Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 1 500 000
Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim; 1 000
Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym; 137 950,00
Modernizacja placów zabaw i placów sołeckich na terenie miasta i gminy Piaseczno; 150 000,00

Całkowity koszt
1 788 950,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos;
Wykonanie koncepcji i projektu budowy straznicy OSP;
OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce;
Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno;

Całkowity koszt
212 750,00 zł
Monitoring miejski

Monitoring miejski

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
System analityki obrazu dla potrzeb SM;
Modernizacja monitoringu;
Rozbudowa monitoringu - rondo T. Mazowieckiego w Piasecznie;
Video domofon;

Całkowity koszt
335 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń;
Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno;
Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych;

Całkowity koszt
1 056 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Wykonanie drenażu w okół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Sp w Głoskowie -wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej;
Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie;
Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku;
Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw;

Całkowity koszt
18 734 372,00 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.;

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Przyroda

Przyroda

Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno;
Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy;
Zazielenienie Placu Piłsudskiego;
Plac zabaw przy ul. Północnej w Kamionce - wymiana urzadzen i uzupełnienie zagospodarowania;
Infrastruktura techniczna - przystanki miejskie;
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie;
Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.

Całkowity koszt
1 770 805,00 zł
Domy i Ośrodki Kultury

Domy i Ośrodki Kultury

Świetlica sportowa w Żabieńcu;
Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej;
Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie;
Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie;

Całkowity koszt
10 524 689,00 zł
Centra Kultury i Sztuki

Centra Kultury i Sztuki

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej;

Całkowity koszt
5 005 081,00 zł
Muzea

Muzea

Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-
konferencyjny;
Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja;
Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie;
Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie;

Całkowity koszt
6 316 790,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie;

Całkowity koszt
195 800,00 zł
Pozostała działalność w ochronie zabytków

Pozostała działalność w ochronie zabytków

Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja

Całkowity koszt
3 100 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Budowa toru modelarskiego z zapleczem RC PARK Ul. Syrenki 1;
Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie;
Boiska sportowe w Józefosławiu;
Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach;
Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki;
Centrum sportu - baseny letnie;
GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS)- Budowa boiska do p. nożnej z nawierzchnią naturalną;
Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej;
GOS Zalesie Grn. ul. Pionierów:
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną;
- Budowa bieżni 60m i skoczni w dal;

Całkowity koszt
9 389 600,00 zł
Instytucje kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie;

Całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi krajowe i autostardy

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Drogi krajowe i autostardy

Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego;
Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania;

Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

1 382 375,00 zł

Drogi wojewódzkie

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie;
Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej;
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika;
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873;

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

6 672 750,00 zł

Drogi powiatowe

Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie;
Sciezka rowerowa wzdłuz ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie;
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W;
Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej.

Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

88 452 438,00 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

obsługa trasy S7;
trakt nad Perełką;
Skwer Jana Pawła II w Piasecznie
układy komunikacyjne trasy S7;
budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Piaseczno;

Drogi gminne - projekty i budowa

Całkowity koszt

1 087 311,00 zł

Drogi gminne - projekty i budowa

Projekt i budowa łącznika ul. Bema- ul.Poniatowskiego w Piasecznie
Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie
Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej
Projekt i budowa skrzyzowania ul. Powstanców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie
Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu

Drogi gminne - Obsługa komunikacyjna

Całkowity koszt

4 844 594,00 zł

Drogi gminne - Obsługa komunikacyjna

- historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie
- strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie
- strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul.Opornikowa w Piasecznie
- szkoły w Julianowie

Sygnalizacja świetlna

Całkowity koszt

880 000,00 zł

Sygnalizacja świetlna

Modernizacja sygnalizacji świetlnej

Ochrona i promocja bioróżnorodności

Całkowity koszt

1 097 300,00 zł

Ochrona i promocja bioróżnorodności

oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno- dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

Całkowity koszt

6 216 434,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

wokół szkoły - SP 1 ul. Świetojańska w Piasecznie
wokół szkoły - SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie
na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej
na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków
wokół szkoły - SP w Gołkowie
wokół szkoły - SP Złotokłos
wokół szkoły- SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

5 794 882,00 zł

Ścieżki rowerowe

na terenie Gminy Piaseczno

Rozbudowa infrastruktury parkingowej

Całkowity koszt

970 018,00 zł

Rozbudowa infrastruktury parkingowej

parking wielopoziomowy na terenie gminy;
parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu;
parking przy ZSP Jazgarzew;

Oświetlenie

Całkowity koszt

6 623 725,00 zł

Oświetlenie

Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego;
Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego;
Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajączków w Kuleszówce- fundusz sołecki
Antoninów-Kuleszówka;
Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym;
Modernizacja oswietlenia ulicznego- likwidacja opraw rteciowych w Gminie Piaseczno;
Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz - fundusz sołecki Mieszkowo;
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie;
Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa - fundusz sołecki Jesówka;
Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy - fundusz sołecki Gołków;

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

693 435,00 zł

Zagospodarowanie terenu

Należącego do Gminy "Park Uroczy " - Fundusz Sołecki Henryków Urocze; 35 435
Plac Targowy i okolica - Fundusz Sołecki Złotokłos; 30 000
Zagospodarowanie parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - Wólka Pęcherska; 8 000
Terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich; 200 000
Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie; 180 000
Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie; 240 000

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomosci znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Gospodarka komunalna - pozostała działalność

Całkowity koszt

1 788 950,00 zł

Gospodarka komunalna - pozostała działalność

Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 1 500 000
Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim; 1 000
Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym; 137 950,00
Modernizacja placów zabaw i placów sołeckich na terenie miasta i gminy Piaseczno; 150 000,00

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

212 750,00 zł

Bezpieczeństwo

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos;
Wykonanie koncepcji i projektu budowy straznicy OSP;
OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce;
Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno;

Monitoring miejski

Całkowity koszt

335 000,00 zł

Monitoring miejski

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
System analityki obrazu dla potrzeb SM;
Modernizacja monitoringu;
Rozbudowa monitoringu - rondo T. Mazowieckiego w Piasecznie;
Video domofon;

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 056 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń;
Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno;
Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych;

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

18 734 372,00 zł

Szkoły podstawowe

Wykonanie drenażu w okół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Sp w Głoskowie -wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej;
Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie;
Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku;
Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw;

Urząd Miasta

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Urząd Miasta

Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.;

Przyroda

Całkowity koszt

1 770 805,00 zł

Przyroda

Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno;
Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy;
Zazielenienie Placu Piłsudskiego;
Plac zabaw przy ul. Północnej w Kamionce - wymiana urzadzen i uzupełnienie zagospodarowania;
Infrastruktura techniczna - przystanki miejskie;
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie;
Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.

Domy i Ośrodki Kultury

Całkowity koszt

10 524 689,00 zł

Domy i Ośrodki Kultury

Świetlica sportowa w Żabieńcu;
Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej;
Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie;
Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie;

Centra Kultury i Sztuki

Całkowity koszt

5 005 081,00 zł

Centra Kultury i Sztuki

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej;

Muzea

Całkowity koszt

6 316 790,00 zł

Muzea

Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-
konferencyjny;
Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja;
Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie;
Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie;

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

195 800,00 zł

Ochrona zabytków

Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie;

Pozostała działalność w ochronie zabytków

Całkowity koszt

3 100 000,00 zł

Pozostała działalność w ochronie zabytków

Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

9 389 600,00 zł

Obiekty sportowe

Budowa toru modelarskiego z zapleczem RC PARK Ul. Syrenki 1;
Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie;
Boiska sportowe w Józefosławiu;
Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach;
Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki;
Centrum sportu - baseny letnie;
GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS)- Budowa boiska do p. nożnej z nawierzchnią naturalną;
Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej;
GOS Zalesie Grn. ul. Pionierów:
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną;
- Budowa bieżni 60m i skoczni w dal;

Instytucje kultury fizycznej

Całkowity koszt

1 600 000,00 zł

Instytucje kultury fizycznej

Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie;

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

1 482

Pokonamy smog zielenią - nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, kwiaty, zielone ściany w Piasecznie!

Całkowity koszt

109 482,00 zł

Ilość głosów

1 310

SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw

Całkowity koszt

48 000,00 zł

Ilość głosów

1 256

Bezpłatny basen dla Młodzieży

Całkowity koszt

129 000,00 zł

Ilość głosów

1 245

Naprawa murawy sztuczne boisko na Stadionie Miejskim

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

1 243

SP Józefosław - rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotarowaniem

Całkowity koszt

18 500,00 zł

Ilość głosów

1 202

SP Józefosław - wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia w stołówce szkolnej

Całkowity koszt

23 300,00 zł

Ilość głosów

1 184

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt -"Dudi" im. Tomasza Dudka

Całkowity koszt

24 900,00 zł

Ilość głosów

1 123

Wiszące mosty dla wiewiórek w naszej gminie

Całkowity koszt

5 500,00 zł

Ilość głosów

1 090

BEZPIECZNE drogi gminne na przejazdach kolejowych - malowanie PASÓW akustyczno-wibracyjnych przed przejazdami

Całkowity koszt

128 100,00 zł

Ilość głosów

1 080

SP Józefosław - Szkolna Agencja Informacyjna – sprzęt do tworzenia relacji i streamingów

Całkowity koszt

36 500,00 zł

Ilość głosów

1 072

Poidełka dla ludzi i zwierząt

Całkowity koszt

2 000,00 zł

Ilość głosów

1 043

Stojaki na rowery

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Ilość głosów

1 024

Doposażenie OSP Chojnów w specjalistyczny sprzęt do usuwania lokalnych podtopień na terenie gminy Piaseczno

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Ilość głosów

1 010

Wi-fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie

Całkowity koszt

8 500,00 zł

Ilość głosów

967

Defibrylator AED daleko od szpitala - Henryków - Urocze

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

26 524,00 zł

Antoninów - Kuleszówka

Hantle do ćwiczeń
Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców
Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie
Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju
zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych
System monitorowania (kamery + rejestrator) w Świetlicy w Mieszkowie
Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajączków w Kuleszówce
Tłuczeń i wyrównanie dróg

Całkowity koszt

53 604,00 zł

Baszkówka

Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe)
Rowy melioracyjne - odtworzenie,opracowanie rowów melioracyjnych

Całkowity koszt

27 982,00 zł

Bąkówka

Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)
Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)
Utrzymanie świetlicy sołeckiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej)
wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołeckiej
Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny Internet (abonament)
Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę,tłuczeń, itp.)
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe
Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu
Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi
Zakup koszy na psie odchody
Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji

Całkowity koszt

51 451,00 zł

Bogatki

Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP
Konserwacja monitoringu na terenie gminnym
Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki
Zakup sprzętu dla OSP Bogatki
Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców
Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno- porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki
Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)
Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)

Całkowity koszt

32 218,00 zł

Chojnów

Bieżące naprawy i utrzymanie przejazdowości dróg gminnych
Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa
Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów
włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi
Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi
Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów
eksploatacyjnych, budowlanych
Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe
Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego
Rewitalizacja miejsc pamięci - prace konserwacyjne, remontowe krzyża okolicznościowego ustawionego
na część zastrzelonych w tej okolicy, w sierpniu 1944 roku przez hitlerowców mieszkańców
Chojnowa oraz innych miejscowości
Zakup sprzętu dla OSP Chojnów

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach
Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, zakup akcesoriów
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa
Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia
Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw
Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej: żyłka, serwis, paliwo

Całkowity koszt

69 431,00 zł

Chyliczki

Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki
Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa
Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie w/w.

Całkowity koszt

58 256,00 zł

Głosków Letnisko

Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej
Przeglądy techniczne sprzętu
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach
Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)
Piknik rodzinny
Memoriał im. Lecha Abramowicza
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców
Zakup koszy na śmieci
Zakup wyposażenia świetlicy

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Głosków

Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska i ul. Wspólna
Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków
(koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)
Na cele oświatowe - SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoł)
Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, teatrzyk, itp.
Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa
Zakup i montaż koszy na śmieci
Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw ul. Wspólna
Opróżnianie koszy na śmieci

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Gołków

Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy
Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy
Zapup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami
Zakup kwiatów, krzewów, drzew na działkę świetlicową.

Całkowity koszt

39 161,00 zł

Grochowa - Pęchery

Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, na konferansjera, kabaret,
Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.)
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)
Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw
Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny)
Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa
Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)
Monitorign na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"
Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym
Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów
Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- edukacyjnych dla mieszkańców
Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego
Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos

Całkowity koszt

52 215,00 zł

Jastrzębie

Konserwacja systemu odwodnienia
Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie
rekreacyjnym ""Balaton"
Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi
Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa

Całkowity koszt

69 157,00 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.
Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym
Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew
Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia plazu zabaw i parku sołeckiego
Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej
Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie
Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołeckiego
Zakup piłkochwytów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej
Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym
Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (Własność Gminy)

Całkowity koszt

62 491,00 zł

Jesówka

Utrzymanie dróg gminnych
Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa
Przygotowanie biuletynu - kampania informacyjna

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Józefosław

Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ
Zakup piłkochwytów wraz z montażem
Festyn Dni Józefosławia
Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców
Warsztaty kreatywne dla dzieci
Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Julianów

Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa
Organizacja pikniku naukowego
Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"
Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych
Zakup i instalacja piłko chwytów wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków
Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa
Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim
Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Kamionka

Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka
Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)
Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu
Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka
Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka
Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1
Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku

Całkowity koszt

32 704,00 zł

Łbiska

Utwardzenie ubytków w drodze gminnej ul. Królowej Bony (teren Gminy)
Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren Gminy)
Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew
Kontynuacja projektu utwardzenia nawierzchni nakładką asfaltową drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły
(teren Gminy) wykonanie na tyle ile pozwolą środki
Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka)
Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"

Całkowity koszt

24 302,00 zł

Mieszkowo

Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych)
Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne
Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz
Ławki zewnętrzne
Podgrzewacz/warnik do wody
Mikrofon
Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych

Całkowity koszt

47 910,00 zł

Orzeszyn - Pilawa

Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa zakup materiałów
Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia
Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych
Opłata za monitoring
Zakup sprzętu OSP Chojnów
Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie
Zakup podkaszarki
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie

Całkowity koszt

31 523,00 zł

Robercin

Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie
Abonament internetowy
Na cele oświatowe dla SP Głosków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)
Zakup środków czystości do Domu Ludowego
Zakup paliwa do podkaszarki
Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego

Całkowity koszt

41 800,00 zł

Runów

Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)
Zatrudnienie opiekuna do świetlicy
Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.
Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatorzy, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)
Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy
Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie

Całkowity koszt

44 855,00 zł

Siedliska

Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami
Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców
Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci
Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia
Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa
Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego

Całkowity koszt

34 787,00 zł

Szczaki

Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw ""tuje" teren gminny
Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołeckim teren gminny
Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny

Całkowity koszt

60 686,00 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa
Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły
Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej
Realizacja imprez spottowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi
Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej
Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych
Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Wólka Kozodawska

Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej
Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew
Remonty dróg w tym odwodnienie
Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury
Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości
Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii
Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew
Zakup piłkochwytów na boisko w Wólce Kozodawskiej

Całkowity koszt

24 580,00 zł

Wólka Pracka

Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Zalesie Górne

Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie
Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych
Naprawa dróg gminnych
Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów
Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4
Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych
Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4
Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych
Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Złotokłos

Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica
Projektowanie terenu Placu Targowego
Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie
Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie…)
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych
Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos
Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa
Zakup sprzętu do świetlicy gminnej
Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych
Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym

Całkowity koszt

69 435,00 zł

Żabieniec

Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców
Serwis monitoringu wiejskiego
Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)
Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20
Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)
Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.)
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.