Piaseczno

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
81 537
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
652 487 540,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
36.17%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
235 985 003,79 zł
36.17%
CIT
10 145 046,85 zł
1.55%
Podatki od nieruchomości
51 786 806,54 zł
7.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
79 719 942,96 zł
12.22%
Dotacje
132 161 918,93 zł
20.26%
Subwencje
109 291 872 zł
16.75%
Pozostałe dochody
33 396 949,89 zł
5.12%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
694 299 498,42 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
121 472 440,49 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
121 472 440,49 zł
Wydatki bieżące
82%
572 827 057,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
256 045 208,28 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
110 049 153,85 zł
Rodzina
całkowity koszt
77 747 598,22 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
64 898 696,98 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
25 947 752,24 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
25 768 228,36 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
43 899 946,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
24 406 157,36 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
23 362 984,33 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 755 839,10 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 414 098,30 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 760 198,40 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 224 645,45 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 115 726,05 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 002 028,25 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 785 114,67 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
116 122,58 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piaseczno w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
92 643 518,30 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
72.28%
Infrastruktura
27.72%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
66 960 889,70 zł
25 682 628,60 zł
Drogi krajowe i autostardy

Drogi krajowe i autostardy

 • Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania.
Całkowity koszt
53 037,60 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie; 
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika.


Całkowity koszt
70 234,50 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie;
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W.
Całkowity koszt
590 596,80 zł
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Obsługa trasy S7;
 • Trakt nad Perełką;
 • Skwer Jana Pawła II w Piasecznie;
 • Układy komunikacyjne trasy S7;
 • Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Piaseczno.
Całkowity koszt
53 620 266,83 zł
Drogi gminne - projekty i budowa

Drogi gminne - projekty i budowa

 • Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej; 
 • Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.
Całkowity koszt
451 559,95 zł
Drogi gminne - Obsługa komunikacyjna

Drogi gminne - Obsługa komunikacyjna

 • Strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie; 
 • Szkoły w Julianowie. 
Całkowity koszt
281 547,76 zł
Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej.
Całkowity koszt
395 169,53 zł
Ochrona i promocja bioróżnorodności

Ochrona i promocja bioróżnorodności

oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno- dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno

Całkowity koszt
1 318,50 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

 • Wokół szkoły - SP Złotokłos; 
 • Na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie  na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej;
 • Na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków;
 • Wokół szkoły- SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).
Całkowity koszt
1 411 397,99 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

 • Na terenie Gminy Piaseczno. 
Całkowity koszt
2 902 165,38 zł
Rozbudowa infrastruktury parkingowej

Rozbudowa infrastruktury parkingowej

 • Parking przy ZSP Jazgarzew; 
 • Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej. 
Całkowity koszt
387 124,12 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego;
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym;
 • Modernizacja oswietlenia ulicznego- likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno;
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie;
 • Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa - fundusz sołecki Jesówka;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy - fundusz sołecki Gołków;
 • Budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego.
Całkowity koszt
5 909 205,89 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

 • Należącego do Gminy "Park Uroczy " - Fundusz Sołecki Henryków Urocze; 
 • Plac Targowy i okolica - Fundusz Sołecki Złotokłos; 
 • Zagospodarowanie parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - Wólka Pęcherska; 
 • Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie;
 • Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.

Całkowity koszt
369 030,41 zł
Gospodarka komunalna - pozostała działalność

Gospodarka komunalna - pozostała działalność

 • Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
 • Modernizacja placów zabaw i placów sołeckich na terenie miasta i gminy Piaseczno; 
 • Poidełka dla ludzi i zwierząt.
Całkowity koszt
518 234,44 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos; 
 • Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno; 
 • Modernizacja garażu  poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów.
Całkowity koszt
86 788,00 zł
Monitoring miejski

Monitoring miejski

 • Modernizacja monitoringu;
 • Rozbudowa monitoringu - rondo T. Mazowieckiego w Piasecznie;
 • Video domofon. 
Całkowity koszt
204 876,09 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń;
 • Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych;
 • Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych. 
Całkowity koszt
263 229,33 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Wykonanie drenażu w okół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym; 
 • SP w Złotokłosie - sala sportowa;
 • SP w Głoskowie - wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej;
 • Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie;
 • Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku;
 • SP w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw;
 • SP w Głoskowie − modernizacja i rozbudowa placówki;
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno; 
 • SP Józefosław - rozbudowa sceny szkolnej. 
Całkowity koszt
10 128 556,33 zł
Przyroda

Przyroda

 • Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno;
 • Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy;
 • Zazielenienie Placu Piłsudskiego;
 • Plac zabaw przy ul. Północnej w Kamionce - wymiana urzadzeń i uzupełnienie zagospodarowania;
 • Infrastruktura techniczna - przystanki miejskie;
 • Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie;
 • Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.
Całkowity koszt
648 847,28 zł
Domy i Ośrodki Kultury

Domy i Ośrodki Kultury

 • Świetlica sportowa w Żabieńcu;
 • Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
 • Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko;
 • Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;         
 • Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie.

Całkowity koszt
4 516 928,69 zł
Centra Kultury i Sztuki

Centra Kultury i Sztuki

 • Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.
Całkowity koszt
3 380 341,83 zł
Muzea

Muzea

 • Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny;
 • Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja;
 • Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie.
Całkowity koszt
1 226 431,68 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.
Całkowity koszt
100 199,24 zł
Pozostała działalność w ochronie zabytków

Pozostała działalność w ochronie zabytków

 • Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.
Całkowity koszt
1 975 734,84 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa toru modelarskiego z zapleczem RC PARK Ul. Syrenki 1;
 • Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie;
 • GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS)- Budowa boiska do p. nożnej z nawierzchnią naturalną;
 • Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej;
 • GOS Zalesie Grn. ul. Pionierów - budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną.
Całkowity koszt
3 075 695,29 zł
Instytucje kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

 • Wi-Fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie.
Całkowity koszt
75 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi krajowe i autostardy

Całkowity koszt

53 037,60 zł

Drogi krajowe i autostardy

 • Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania.
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

70 234,50 zł

Drogi wojewódzkie

 • Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie; 
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika.


Drogi powiatowe

Całkowity koszt

590 596,80 zł

Drogi powiatowe

 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie;
 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W.
Drogi gminne - budowa i przebudowa

Całkowity koszt

53 620 266,83 zł

Drogi gminne - budowa i przebudowa

 • Obsługa trasy S7;
 • Trakt nad Perełką;
 • Skwer Jana Pawła II w Piasecznie;
 • Układy komunikacyjne trasy S7;
 • Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Piaseczno.
Drogi gminne - projekty i budowa

Całkowity koszt

451 559,95 zł

Drogi gminne - projekty i budowa

 • Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej; 
 • Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.
Drogi gminne - Obsługa komunikacyjna

Całkowity koszt

281 547,76 zł

Drogi gminne - Obsługa komunikacyjna

 • Strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie; 
 • Szkoły w Julianowie. 
Sygnalizacja świetlna

Całkowity koszt

395 169,53 zł

Sygnalizacja świetlna

 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej.
Ochrona i promocja bioróżnorodności

Całkowity koszt

1 318,50 zł

Ochrona i promocja bioróżnorodności

oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno- dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

Całkowity koszt

1 411 397,99 zł

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

 • Wokół szkoły - SP Złotokłos; 
 • Na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie  na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej;
 • Na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków;
 • Wokół szkoły- SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

2 902 165,38 zł

Ścieżki rowerowe

 • Na terenie Gminy Piaseczno. 
Rozbudowa infrastruktury parkingowej

Całkowity koszt

387 124,12 zł

Rozbudowa infrastruktury parkingowej

 • Parking przy ZSP Jazgarzew; 
 • Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej. 
Oświetlenie

Całkowity koszt

5 909 205,89 zł

Oświetlenie

 • Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego;
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym;
 • Modernizacja oswietlenia ulicznego- likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno;
 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie;
 • Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa - fundusz sołecki Jesówka;
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy - fundusz sołecki Gołków;
 • Budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego.
Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

369 030,41 zł

Zagospodarowanie terenu

 • Należącego do Gminy "Park Uroczy " - Fundusz Sołecki Henryków Urocze; 
 • Plac Targowy i okolica - Fundusz Sołecki Złotokłos; 
 • Zagospodarowanie parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - Wólka Pęcherska; 
 • Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie;
 • Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.

Gospodarka komunalna - pozostała działalność

Całkowity koszt

518 234,44 zł

Gospodarka komunalna - pozostała działalność

 • Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
 • Modernizacja placów zabaw i placów sołeckich na terenie miasta i gminy Piaseczno; 
 • Poidełka dla ludzi i zwierząt.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

86 788,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos; 
 • Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno; 
 • Modernizacja garażu  poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów.
Monitoring miejski

Całkowity koszt

204 876,09 zł

Monitoring miejski

 • Modernizacja monitoringu;
 • Rozbudowa monitoringu - rondo T. Mazowieckiego w Piasecznie;
 • Video domofon. 
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

263 229,33 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń;
 • Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych;
 • Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych. 
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

10 128 556,33 zł

Szkoły podstawowe

 • Wykonanie drenażu w okół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym; 
 • SP w Złotokłosie - sala sportowa;
 • SP w Głoskowie - wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej;
 • Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie;
 • Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku;
 • SP w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw;
 • SP w Głoskowie − modernizacja i rozbudowa placówki;
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno; 
 • SP Józefosław - rozbudowa sceny szkolnej. 
Przyroda

Całkowity koszt

648 847,28 zł

Przyroda

 • Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno;
 • Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy;
 • Zazielenienie Placu Piłsudskiego;
 • Plac zabaw przy ul. Północnej w Kamionce - wymiana urzadzeń i uzupełnienie zagospodarowania;
 • Infrastruktura techniczna - przystanki miejskie;
 • Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie;
 • Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.
Domy i Ośrodki Kultury

Całkowity koszt

4 516 928,69 zł

Domy i Ośrodki Kultury

 • Świetlica sportowa w Żabieńcu;
 • Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora;
 • Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko;
 • Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;         
 • Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie.

Centra Kultury i Sztuki

Całkowity koszt

3 380 341,83 zł

Centra Kultury i Sztuki

 • Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.
Muzea

Całkowity koszt

1 226 431,68 zł

Muzea

 • Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny;
 • Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja;
 • Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie.
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

100 199,24 zł

Ochrona zabytków

 • Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.
Pozostała działalność w ochronie zabytków

Całkowity koszt

1 975 734,84 zł

Pozostała działalność w ochronie zabytków

 • Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

3 075 695,29 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa toru modelarskiego z zapleczem RC PARK Ul. Syrenki 1;
 • Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie;
 • GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS)- Budowa boiska do p. nożnej z nawierzchnią naturalną;
 • Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej;
 • GOS Zalesie Grn. ul. Pionierów - budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną.
Instytucje kultury fizycznej

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Instytucje kultury fizycznej

 • Wi-Fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie.
05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

118 978,90 zł

Ilość głosów

1 482

Pokonamy smog zielenią - nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, kwiaty, zielone ściany w Piasecznie!

Całkowity koszt

0,00 zł

Ilość głosów

1 310

SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw 

Realizacja przeniesiona na kolejny rok budżetowy 

Całkowity koszt

48 000,00 zł

Ilość głosów

1 256

Bezpłatny basen dla Młodzieży

Całkowity koszt

129 000,00 zł

Ilość głosów

1 245

Naprawa murawy sztuczne boisko na Stadionie Miejskim

Całkowity koszt

129 565,74 zł

Ilość głosów

1 243

SP Józefosław - rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotarowaniem

Całkowity koszt

18 500,00 zł

Ilość głosów

1 202

SP Józefosław - wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia w stołówce szkolnej

Całkowity koszt

23 300,00 zł

Ilość głosów

1 184

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt -"Dudi" im. Tomasza Dudka

Całkowity koszt

0,00 zł

Ilość głosów

1 123

Wiszące mosty dla wiewiórek w naszej gminie

Zrezygnowano z realizacji.

Całkowity koszt

4 660,00 zł

Ilość głosów

1 090

BEZPIECZNE drogi gminne na przejazdach kolejowych - malowanie PASÓW akustyczno-wibracyjnych przed przejazdami

Całkowity koszt

128 100,00 zł

Ilość głosów

1 080

SP Józefosław - Szkolna Agencja Informacyjna – sprzęt do tworzenia relacji i streamingów

Całkowity koszt

36 500,00 zł

Ilość głosów

1 072

Poidełka dla ludzi i zwierząt

Całkowity koszt

1 904,04 zł

Ilość głosów

1 043

Stojaki na rowery

Całkowity koszt

129 900,03 zł

Ilość głosów

1 024

Doposażenie OSP Chojnów w specjalistyczny sprzęt do usuwania lokalnych podtopień na terenie gminy Piaseczno

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Ilość głosów

1 010

Wi-fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie

Całkowity koszt

10 296,60 zł

Ilość głosów

967

Defibrylator AED daleko od szpitala - Henryków - Urocze

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

25 709,54 zł

Antoninów - Kuleszówka

 • Hantle do ćwiczeń;
 • Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców;
 • Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie;
 • Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Tłuczeń i wyrównanie dróg.

Całkowity koszt

53 518,91 zł

Baszkówka

 • Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe) rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych.

Całkowity koszt

27 980,78 zł

Bąkówka

 • Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

67 668,49 zł

Bobrowiec

 • Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd);
 • Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT);
 • Utrzymanie świetlicy sołeckiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołeckiej;
 • Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny Internet (abonament);
 • Internet (abonament);
 • Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę,tłuczeń, itp.);
 • Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu;
 • Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi;
 • Zakup koszy na psie odchody;
 • Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji.

Całkowity koszt

48 522,38 zł

Bogatki

 • Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP;
 • Konserwacja monitoringu na terenie gminnym;
 • Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki;
 • Zakup sprzętu dla OSP Bogatki;
 • Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców;
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno- porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki;
 • Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).

Całkowity koszt

30 637,77 zł

Chojnów

 • Bieżące naprawy i utrzymanie przejazdowości dróg gminnych;
 • Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa;
 • Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi;
 • Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi;
 • Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych;
 • Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe;
 • Zakup sprzętu dla OSP Chojnów.

Całkowity koszt

69 353,76 zł

Chylice

 • Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic;
 • Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach;
 • Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, zakup akcesoriów;
 • Remont dróg gminnych na terenie sołectwa;
 • Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia;
 • Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw;
 • Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej: żyłka, serwis, paliwo.

Całkowity koszt

68 352,02 zł

Chyliczki

 • Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki;
 • Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie.

Całkowity koszt

57 881,22 zł

Głosków Letnisko

 • Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej;
 • Przeglądy techniczne sprzętu;
 • Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach;
 • Wynajem Toi-Toi (plac zabaw);
 • Piknik rodzinny;
 • Memoriał im. Lecha Abramowicza;
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców;
 • Zakup koszy na śmieci;
 • Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa;
 • Zakup i montaż luster drogowych 2 sztuki.

Całkowity koszt

69 090,72 zł

Głosków

 • Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska i ul. Wspólna;
 • Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków
 • (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne);
 • Na cele oświatowe - SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoł);
 • Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, teatrzyk, itp.;
 • Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa;
 • Zakup i montaż koszy na śmieci;
 • Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw ul. Wspólna;
 • Opróżnianie koszy na śmieci;
 • Zakup z montażem elementów małej architektury na plac zabaw w Głoskowie ul. Kasztelańska.

Całkowity koszt

68 398,25 zł

Gołków

 • Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy;
 • Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy;
 • Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami.

Całkowity koszt

37 624,64 zł

Grochowa - Pęchery

 • Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.);
 • Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie);
 • Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw;
 • Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny);
 • Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa;
 • Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego;
 • Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery;
 • Zakup i montaż fotopułapki na parku kieszonkowym.

Całkowity koszt

60 279,58 zł

Henryków Urocze

 • Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy";
 • Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym;
 • Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów;
 • Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- edukacyjnych dla mieszkańców;
 • Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos.

Całkowity koszt

51 183,82 zł

Jastrzębie

 • Konserwacja systemu odwodnienia;
 • Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym ""Balaton";
 • Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi;
 • Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

67 475,21 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

 • Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.;
 • Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym;
 • Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia plazu zabaw i parku sołeckiego;
 • Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej;
 • Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie;
 • Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołeckiego;
 • Zakup piłkochwytów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej
 • Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym;
 • Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (Własność Gminy);
 • Wyposażenie sali teatralnej w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie;
 • Zakup stołów z ławkami na potrzeby sołectwa wraz z dostawą oraz niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości.

Całkowity koszt

61 156,00 zł

Jesówka

 • Utrzymanie dróg gminnych;
 • Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

68 929,97 zł

Józefosław

 • Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ;
 • Zakup piłkochwytów wraz z montażem;
 • Festyn Dni Józefosławia;
 • Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców;
 • Warsztaty kreatywne dla dzieci;
 • Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego.

Całkowity koszt

65 183,75 zł

Julianów

 • Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa;
 • Organizacja pikniku naukowego;
 • Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa";
 • Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych;
 • Zakup i instalacja piłko chwytów wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki + 11 słupków;
 • Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim;
 • Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników;
 • Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa.

Całkowity koszt

69 426,85 zł

Kamionka

 • Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka;
 • Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa);
 • Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu;
 • Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka;
 • Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka;
 • Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1;
 • Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku;
 • Zakup tłucznia i wyrównanie ul. Borowa od ul. Wspólna Droga do ul.Tymiankowa oraz ul.Tymiankowej od strony ronda.

Całkowity koszt

30 729,99 zł

Łbiska

 • Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy);
 • Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny);
 • Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno−sportowych w plenerze na terenie gminnym (ławki i stoły zewnętrzne, palenisko z grillem);
 • Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym".

Całkowity koszt

23 836,27 zł

Mieszkowo

 • Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych);
 • Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne;
 • Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz;
 • Ławki zewnętrzne;
 • Podgrzewacz/warnik do wody;
 • Mikrofon;
 • Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych.

Całkowity koszt

47 281,07 zł

Orzeszyn - Pilawa

 • Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa;
 • Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia;
 • Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych;
 • Opłata za monitoring;
 • Zakup sprzętu OSP Chojnów;
 • Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie;
 • Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie;
 • Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn−Pilawa.

Całkowity koszt

30 777,45 zł

Robercin

 • Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie;
 • Abonament internetowy;
 • Na cele oświatowe dla SP Głosków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły);
 • Zakup środków czystości do Domu Ludowego;
 • Zakup paliwa do podkaszarki;
 • Zakup sprzętu sportowego i doposażenia do Domu Ludowego;
 • Drobne remonty domu ludowego w tym malowanie i naprawy.

Całkowity koszt

40 047,98 zł

Runów

 • Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło);
 • Zatrudnienie opiekuna do świetlicy;
 • Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.;
 • Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatorzy, zespoły muzyczne, kabaret, itp.);
 • Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy;
 • Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie.

Całkowity koszt

44 492,04 zł

Siedliska

 • Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami;
 • Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa;
 • Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego.

Całkowity koszt

34 574,50 zł

Szczaki

 • Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny;
 • Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołeckim teren gminny;
 • Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny;
 • Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie terenu gminnego;
 • Zakup płyt EKO teren gminny.

Całkowity koszt

59 327,54 zł

Wola Gołkowska

 • Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa;
 • Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły;
 • Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej;
 • Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi;
 • Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych;
 • Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg;
 • Zakup oraz montaż Router−a dla świetlicy w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11.

Całkowity koszt

64 722,31 zł

Wólka Kozodawska

 • Plac zabaw dla dzieci w Wółce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew;
 • Remonty dróg w tym odwodnienie;
 • Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury;
 • Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych;
 • Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości;
 • Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii;
 • Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska;
 • Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew;
 • Zakup piłkochwytów na boisko w Wólce Kozodawskiej.

Całkowity koszt

24 545,79 zł

Wólka Pracka

 • Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wółka Pracka.

Całkowity koszt

68 516,65 zł

Zalesie Górne

 • Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie;
 • Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych;
 • Naprawa dróg gminnych;
 • Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów;
 • Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4;
 • Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych;
 • Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4;
 • Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych;
 • Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa;
 • Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4.

Całkowity koszt

66 261,59 zł

Złotokłos

 • Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica;
 • Projektowanie terenu Placu Targowego;
 • Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie;
 • Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie…);
 • Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych;
 • Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych;
 • Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos;
 • Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa;
 • Zakup sprzętu do świetlicy gminnej;
 • Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych;
 • Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym.

Całkowity koszt

68 276,95 zł

Żabieniec

 • Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.);
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców;
 • Serwis monitoringu wiejskiego;
 • Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.);
 • Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20;
 • Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.);
 • Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.);
 • Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.).
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.