Piaseczno

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
77 345
mieszkańców
W 2015 roku planowane są dochody w wysokości
309 640 333,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
44.34%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
icon-pit
PIT
137 307 200 zł
44.34%
icon-podatki-lokalne
Podatki lokalne
49 669 000 zł
16.04%
icon-subwencja-oswiatowa
Subwencja oświatowa
58 491 618 zł
18.89%
icon-pozostale
Inne
64 172 515 zł
20.72%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2015 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
351 609 198,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
61 018 971,00 zł
stanowią 100% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
100%
61 018 971,00 zł
Wydatki bieżące
0%
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.67%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport
całkowity koszt
11 936 091,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi
całkowity koszt
28 414 780,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa i wykupy gruntów
całkowity koszt
30 097 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
169 750 327,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 388 698,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
6 128 284,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 985 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
19 935 935,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 534 765,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dzierdzictrwa narodowego
całkowity koszt
6 921 950,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 290 130,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 050 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-janosikowe.svg
Janosikowe
całkowity koszt
2 034 665,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe
całkowity koszt
2 776 845,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
1 364 128,00 zł

Źródło: Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 45/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Drogi
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport
całkowity koszt
11 936 091,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa i wykupy gruntów
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi
całkowity koszt
28 414 780,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa i wykupy gruntów
całkowity koszt
30 097 300,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
169 750 327,00 zł
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 388 698,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
6 128 284,00 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 985 300,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
19 935 935,00 zł
Kultura i ochrona dzierdzictrwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 534 765,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dzierdzictrwa narodowego
całkowity koszt
6 921 950,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 290 130,00 zł
Janosikowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 050 000,00 zł
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-janosikowe.svg
Janosikowe
całkowity koszt
2 034 665,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe
całkowity koszt
2 776 845,00 zł
Transport
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
1 364 128,00 zł
Rewitalizacja i utrzymanie dworca PKP
3 020 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
8 916 091,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Przedszkola gminne
16 171 823,00 zł
Dotacje dla przedszkoli prywatnych publicznych i upublicznionych
37 532 286,00 zł
Dotacje dla przedszkoli poza terenem gminy Piaseczno
4 000 000,00 zł
Szkoły podstawowe
73 469 329,00 zł
Gimnazja
24 124 141,00 zł
Dowożenie uczniów
1 918 854,00 zł
Obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół
3 224 912,00 zł
Stołówki szkolne
2 980 285,00 zł
Świetlice i pomoc materialna dla uczniów
5 285 632,00 zł
Pozostałe
1 043 065,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Ochotnicze straże pożarne
3 395 084,00 zł
Straż miejska
1 949 200,00 zł
Pozostałe
784 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Domy pomocy społecznej
1 775 000,00 zł
Świadczenia rodzinne
8 922 924,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze
2 758 823,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej
4 080 300,00 zł
Usługi opiekuńcze
1 049 000,00 zł
Pozostałe
1 349 888,00 zł
Gospodarka odpadami
14 346 100,00 zł
Oczyszczanie gminy
4 737 918,00 zł
Utrzymanie zieleni
2 350 680,00 zł
Schroniska dla zwierząt
405 000,00 zł
Oświetlenie ulic
5 586 899,00 zł
Pozostałe
4 108 168,00 zł
Biblioteki
1 860 000,00 zł
Centrum kultury
4 811 950,00 zł
Pozostałe
250 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 563 680,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
5 211 700,00 zł
Dotacje na kluby
2 514 750,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Rolnictwo i łowiectwo
23 300,00 zł
Dostarczenie wody
15 000,00 zł
Cmentarze
401 500,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
422 268,00 zł
Prace geodezyjne i kartograficzne
493 000,00 zł
Pozostałe
9 060,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.