Piaseczno

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Piasecznie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
80 817
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
708 578 115,46 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
33.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
235 638 614 zł
33.26%
CIT
10 977 927,41 zł
1.55%
Podatki od nieruchomości
50 516 649,48 zł
7.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
78 726 174,32 zł
11.11%
Dotacje
182 641 155,24 zł
25.78%
Subwencje
102 179 036 zł
14.42%
Pozostałe dochody
47 898 559,01 zł
6.76%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
681 172 516,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
101 493 297,63 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
101 493 297,63 zł
Wydatki bieżące
85%
579 679 218,96 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
226 098 611,45 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
92 557 419,34 zł
Rodzina
całkowity koszt
152 730 355,13 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
15 342 831,88 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
64 457 075,84 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
26 491 354,62 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
38 027 525,65 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
20 094 186,36 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 767 026,55 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
8 056 509,06 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 499 233,01 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 779 543,81 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 091 483,09 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
51 299,46 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 312 480,81 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 815 580,53 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Piaseczno w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
101 493 297,63 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.95%
Infrastruktura
29.05%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
54 630 802,68 zł
22 364 174,44 zł
Infastruktura kolejowa

Infastruktura kolejowa

Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki wąskotorowej przy ul.Stołecznej w Piasecznie.

Całkowity koszt
36 800,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wejewódzkich, powiatowych i gminnych, skrzyżowań oraz układów komunikacyjnych;
Budowa łączników pomiędzy ulicami;
Budowa tablic przystankowych;
Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych;
Trakt nad Perełką;
Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej, trasy S7;
Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki;
Ścieżki rowerowe i rekreacyjne;
Pozostałe inwestycje dot. dróg w Piasecznie.

Całkowity koszt
51 560 123,52 zł
Parkingi

Parkingi

Rozbudowa infrastruktury parkingowej-parking przy ZSP Jazgarzew.
Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie w tym:
Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.

Całkowity koszt
362 546,34 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

Zagospodarowanie terenu:
- przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu;
- u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa;
- przy ul. Cyraneczki na działce 35/4 w Józefosławiu
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie;
Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.

Całkowity koszt
1 093 580,66 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego;
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie;
Poprawa bezpiecześstwa na przejściach dla pieszych;
Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego;
Oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy.

Całkowity koszt
1 157 299,78 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu:
- przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich;
Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołęckiego w Jazgarzewie;
Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa;
Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym;
Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy";
Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno;
Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Pl. Piłsudskiego 3 i 4;
Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw.

Całkowity koszt
420 452,38 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń;
Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.

Całkowity koszt
439 175,72 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja;
Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.;
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.

Całkowity koszt
217 710,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna;
Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno;
Wymiana bramy garażowej na bramę segmentową otwieraną automatycznie;
Modernizacja budynku Straży Miejskiej przy ul. Czajewicza 1A w P-nie;
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego;
System łączności radiowej dla SM.

Całkowity koszt
533 128,37 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja i rozbudowa placówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piaseczno;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Rozbudowa monitoringu szkolnego;
Zakup serwera;
Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno- Multimedialnym w Piasecznie;
Zielona strefa relaksu dla uczniów - Budżet Obywatelski;
Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych;
Przedszkole nr 3 przy ul. Jaworowej 4 - projekt modernizacji kuchni;
Montaż okapu kuchennego;
Budowa nowej instalacji wentylacyjno-nawiewnej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie;
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym.

Całkowity koszt
9 347 912,71 zł
Kultura

Kultura

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno- konferencyjny;
Modernizacja budynków "Mleczarni", pałacu tzw."Platerówki" w Parku Miejski, przy Placu Piłsudzkiego 1, Poniatówki w Parku Miejskim, świetlice;

Całkowity koszt
8 133 464,30 zł
Sport i reakreacja

Sport i reakreacja

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSIR ul. Sikorskiego 20;
RC PARK ul.Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem;
GOS Złotokłos, GOS Jazgarzew - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego;
Skateparki-Henryków, Józefosław,Wólka Kozodawska i Bobrowiec;
Wykonaie instalacji fotowoltaicznej-obiekt sportowy w Chylicach;
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Głoskowie;
Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej;
Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - Budżet Obywatelski;
Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich;
Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego;
Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie;
Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona- uzupełnienie infrastruktury.

Całkowity koszt
3 692 783,34 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infastruktura kolejowa

Całkowity koszt

36 800,00 zł

Infastruktura kolejowa

Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki wąskotorowej przy ul.Stołecznej w Piasecznie.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

51 560 123,52 zł

Lepsze drogi

Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg wejewódzkich, powiatowych i gminnych, skrzyżowań oraz układów komunikacyjnych;
Budowa łączników pomiędzy ulicami;
Budowa tablic przystankowych;
Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej;
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych;
Trakt nad Perełką;
Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej, trasy S7;
Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki;
Ścieżki rowerowe i rekreacyjne;
Pozostałe inwestycje dot. dróg w Piasecznie.

Parkingi

Całkowity koszt

362 546,34 zł

Parkingi

Rozbudowa infrastruktury parkingowej-parking przy ZSP Jazgarzew.
Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie w tym:
Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

1 093 580,66 zł

Utrzymanie zieleni

Zagospodarowanie terenu:
- przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu;
- u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa;
- przy ul. Cyraneczki na działce 35/4 w Józefosławiu
Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie;
Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 157 299,78 zł

Oświetlenie

Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego;
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie;
Poprawa bezpiecześstwa na przejściach dla pieszych;
Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego;
Oświetlenie miejsc publicznych na terenie gminy.

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

420 452,38 zł

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu:
- przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich;
Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołęckiego w Jazgarzewie;
Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa;
Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym;
Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy";
Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno;
Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Pl. Piłsudskiego 3 i 4;
Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

439 175,72 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń;
Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

217 710,00 zł

Urząd Gminy

Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja;
Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.;
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

533 128,37 zł

Bezpieczeństwo

OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna;
Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno;
Wymiana bramy garażowej na bramę segmentową otwieraną automatycznie;
Modernizacja budynku Straży Miejskiej przy ul. Czajewicza 1A w P-nie;
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego;
System łączności radiowej dla SM.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

9 347 912,71 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja i rozbudowa placówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piaseczno;
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa;
Rozbudowa monitoringu szkolnego;
Zakup serwera;
Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno- Multimedialnym w Piasecznie;
Zielona strefa relaksu dla uczniów - Budżet Obywatelski;
Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych;
Przedszkole nr 3 przy ul. Jaworowej 4 - projekt modernizacji kuchni;
Montaż okapu kuchennego;
Budowa nowej instalacji wentylacyjno-nawiewnej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie;
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym.

Kultura

Całkowity koszt

8 133 464,30 zł

Kultura

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie;
Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej;
Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno- konferencyjny;
Modernizacja budynków "Mleczarni", pałacu tzw."Platerówki" w Parku Miejski, przy Placu Piłsudzkiego 1, Poniatówki w Parku Miejskim, świetlice;

Sport i reakreacja

Całkowity koszt

3 692 783,34 zł

Sport i reakreacja

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSIR ul. Sikorskiego 20;
RC PARK ul.Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem;
GOS Złotokłos, GOS Jazgarzew - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego;
Skateparki-Henryków, Józefosław,Wólka Kozodawska i Bobrowiec;
Wykonaie instalacji fotowoltaicznej-obiekt sportowy w Chylicach;
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Głoskowie;
Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej;
Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - Budżet Obywatelski;
Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich;
Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego;
Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie;
Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona- uzupełnienie infrastruktury.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Piaseczno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

25 777,00 zł

Antoninów - Kuleszówka

Tłuczeń, wyrównywanie dróg, koszenie poboczy.

Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych

Całkowity koszt

48 766,07 zł

Baszkówka

Odwodnienie terenu wsi.

Całkowity koszt

25 830,00 zł

Bąkówka

Wymiana oświetlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej na energooszczędne ledowe.

Całkowity koszt

57 844,44 zł

Bobrowiec

Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego;
Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych;
Utrzymanie świetlicy sołeckiej;
Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na istniejącym placu zabaw;
Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny;
Zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia dla OSP, wyposażenia do świetlicy sołeckiej, internetu;
Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych;
Naprawa dróg gminnych.

Całkowity koszt

48 439,03 zł

Bogatki

Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP

Konserwacja monitoringu na terenie gminnym

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo- ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.

Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)

Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)

Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki

Zakup i montaż fotopułapek

Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Bogatki

Całkowity koszt

28 133,55 zł

Chojnów

Bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych

Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa

Montaż, eksploatacja, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa

Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo- integracyjnych - usługi

Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych

Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony sprzętu sołeckiego, opłaty serwisowe

Zakup i montaż stelaża oraz tablicy informacyjnej, historycznej dotyczącej pacyfikacji wsi Chojnów w sierpniu 1944 roku

Zakup miksera muzycznego do nagłaśniania imprez oraz okablowania, serwis sprzętu muzycznego

Zakup sprzętu OSP Chojnów

Całkowity koszt

64 227,94 zł

Chylice

Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic

Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp.

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach

Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska

Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa

Zakup kosy spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej

Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup roślin, nasadzenia, nawodnienie

Całkowity koszt

66 000,00 zł

Chyliczki

Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa;
Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie.

Całkowity koszt

52 286,04 zł

Głosków Letnisko

Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej

Przeglądy techniczne sprzętu

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.

Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)

Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa

Całkowity koszt

66 121,20 zł

Głosków

Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska

Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków 

Na cele oświatowe - SP Głosków (np.: pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)

Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, teatrzyk, itp.)

Zakup sprzętu sportowego dla Victorii Głosków

Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew

Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Złotokłos

Całkowity koszt

63 823,51 zł

Gołków

Zakup wyposażenia i materiałów oraz środków czystości do świetlicy.

Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami

Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz sprzętu (ławki, śmietniki, itp.)

Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew

Zakup tłucznia na potrzeby wsi Gołków na ulice gminne


Całkowity koszt

35 461,86 zł

Grochowa Pęchery

Organizacja imprez integracyjno- edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa

Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw

Zakup i montaż zabawki ""bocianie gniazdo""na plac zabaw w Pęcherach

Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego

Montaż krat w budynku OSP Grochowa

Montaż szyldu podświetleniowego na budynku OSP Grochowa

Całkowity koszt

63 305,97 zł

Henryków Urocze

Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy ""Park Uroczy""

Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym

Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów

Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- edukacyjnych dla mieszkańców

Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego

Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos

Całkowity koszt

45 545,62 zł

Jastrzębie

Konserwacja systemu odwodnienia

Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym ""Balaton"

Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi

Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa

Całkowity koszt

66 218,05 zł

Jazgarzew - Wólka Pęcherska

Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa

Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew

Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw

Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej

Całkowity koszt

59 592,27 zł

Jesówka

Utrzymanie dobrego stanu dróg sołectwa
Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia

Całkowity koszt

64 258,12 zł

Józefosław

Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz zakup materiałów biurowych

Zakup urządzeń dla dzieci i młodzieży:

na organizację i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych

na organizację Kiermaszu Świątecznego

na organizację i realizację ogrodów społeczno- permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki

na działalność Klubu Filmowego Rewers.

na rozbudowę sceny szkolnej, która mogłaby być użytkowana również przez Sołectwo

Całkowity koszt

63 094,60 zł

Julianów

Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa

Organizacja pikniku naukowego

Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" oraz kontynuacja zajęć sportowych w Sali gimnastycznej

Działalność informacyjna dla mieszkańców ("gazetka sołecka" i inne)

Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole Podstawowej w Józefosławiu

Utrzymanie i konserwacja zieleni

Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołeckim

Całkowity koszt

63 608,71 zł

Kamionka

Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka

Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu

Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga

Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka

Całkowity koszt

31 000,00 zł

Łbiska

"Prace związane z uporządkowaniem działki nr 9 użyczonej sołectwu Łbiska położonej w obr. Pęchery- Łbiska PGR w rejonie ulic Żeligowskiegodziałki

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie

Całkowity koszt

21 530,27 zł

Mieszkowo

Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości)

Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych

Całkowity koszt

43 336,80 zł

Orzeszyn-Pilawa

Umowa z pracownikiem do utrzymanie porządku na terenie Sołectwa

Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych

Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych

Zakup stelaża i tablicy informacyjnej wraz z montażem dotyczącej Rzeczpospolitej Chojnowskiej

Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony kontenera

Opłata za monitoring i serwis monitoringu

Zakup sprzętu OSP Chojnów

Naprawa, konserwacja i utrzymanie przejezdności dróg gminnych

Zakup materiałów i serwis sprzętu nagłaśniającego

Renowacja i konserwacja miejsc pamięci poświęconych drugiej wojnie światowej na terenie sołectwa Pilawa- Orzeszyn

Całkowity koszt

28 076,03 zł

Robercin

Remont domu ludowego w Robercinie

Instalacja sieci WI-FI w Domu Ludowym w Robercinie

Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie

Warsztaty edukacyjne dla dzieci

Całkowity koszt

38 884,00 zł

Runów

Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie

Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos

Całkowity koszt

41 869,20 zł

Siedliska

Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska

Poprawa nawierzchni dróg gminnych

Całkowity koszt

33 371,60 zł

Szczaki

Oświetlenie placu zabaw - oświetlenie ledowe

Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw, teren gminny, według projektu

Zakup sprzętu ratunkowego dla OSP Złotokłos

Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw, teren gminny

Całkowity koszt

51 022,67 zł

Wola Gołkowska

Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa

Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły

Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska

Utrzymanie porządku i doposażenie dróg gminnych

Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi

Całkowity koszt

66 253,09 zł

Wólka Kozodawska

Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej

Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew

Remont dróg w tym odwodnienie

Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury

Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości

Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP 5 Jazgarzew

Defibrylator w Wólce Kozodawskiej

Całkowity koszt

23 789,00 zł

Wólka Pracka

Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotokłos

Całkowity koszt

64 104,65 zł

Zalesie Górne

Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie

Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych

Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa

Promocja wsi - zakup i druk materiałów pomocniczych

Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych

Pokrycie kosztów na wydarzenia sportowe i kulturalne

Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów

Porządkowanie dróg gminnych

Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa

Środki na drobne remonty Domu Sołeckiego

Lustro drogowe niezamarzające - wyjazd z Jesionowej

Wykładzina na plac zabaw

Środki na doposażenie i konieczne naprawy/remontu Domu Sołeckiego

Całkowity koszt

63 907,48 zł

Złotokłos

Utrzymanie porządku w sołectwie

Równanie, remonty dróg, oczyszczanie i udrażnianie przepustów

Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

Monitoring

Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos

Zakup i montaż koszy na śmieci

Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa

Zakup zieleni i wykonanie nasadzeń na terenach gminnych

Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego ""Plac targowy"" i okolicach

Całkowity koszt

66 218,89 zł

Żabieniec

Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców

Rozbudowa monitoringu wiejskiego

Wynajem przenośnych toalet na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20

Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (narzędzia, paliwo, itp.)

Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.)

Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Żabieniec (nasadzenia, kora itp.)

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Piasecznie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.