Mieszkam w
Piasecznie

i razem ze mną mieszka oficjalnie 80 817 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2021 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
235 638 614 zł
33.26%
CIT
10 977 927,41 zł
1.55%
Podatki od nieruchomości
50 516 649,48 zł
7.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
78 726 174,32 zł
11.11%
Dotacje
182 641 155,24 zł
25.78%
Subwencje
102 179 036 zł
14.42%
Pozostałe dochody
47 898 559,01 zł
6.76%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
226 098 611,45 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
92 557 419,34 zł
Rodzina
całkowity koszt
152 730 355,13 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
15 342 831,88 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
64 457 075,84 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
26 491 354,62 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
38 027 525,65 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
20 094 186,36 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 767 026,55 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
8 056 509,06 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 499 233,01 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 779 543,81 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 091 483,09 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
51 299,46 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 312 480,81 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 815 580,53 zł