Mieszkam w
Piasecznie

i razem ze mną mieszka oficjalnie 81 537 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2022 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
235 985 003,79 zł
36.17%
CIT
10 145 046,85 zł
1.55%
Podatki od nieruchomości
51 786 806,54 zł
7.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
79 719 942,96 zł
12.22%
Dotacje
132 161 918,93 zł
20.26%
Subwencje
109 291 872 zł
16.75%
Pozostałe dochody
33 396 949,89 zł
5.12%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
256 045 208,28 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
110 049 153,85 zł
Rodzina
całkowity koszt
77 747 598,22 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
64 898 696,98 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
25 947 752,24 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
25 768 228,36 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
43 899 946,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
24 406 157,36 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
23 362 984,33 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 755 839,10 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 414 098,30 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 760 198,40 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 224 645,45 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 115 726,05 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 002 028,25 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 785 114,67 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
116 122,58 zł