Mieszkam w
Piasecznie

i razem ze mną mieszka oficjalnie 82 247 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2023 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
196 627 578 zł
30.74%
CIT
14 838 192 zł
2.32%
Dotacje
46 129 928,97 zł
7.21%
Subwencje
128 959 079 zł
20.16%
Środki na dofinansowanie zadań
29 249 378,85 zł
4.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
86 436 041,35 zł
13.51%
Podatki od nieruchomości
61 287 199,73 zł
9.58%
Pozostałe dochody
76 150 602,13 zł
11.9%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
290 300 386,12 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
115 745 431,71 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
74 528 261,36 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
34 851 280,36 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
27 638 685,82 zł
Rodzina
całkowity koszt
26 799 504,61 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
53 524 575,89 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 819 306,79 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
18 557 314,58 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
13 496 913,99 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 408 393,53 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 852 684,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 585 498,16 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 753 560,79 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 556 840,36 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 720 684,46 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
890 263,01 zł