Mieszkam w
Piasecznie

i razem ze mną mieszka oficjalnie 81 537 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2023 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
196 627 578 zł
33.62%
CIT
14 838 192 zł
2.54%
Dotacje
35 718 433 zł
6.11%
Subwencje
127 995 892 zł
21.89%
Środki na dofinansowanie zadań
36 174 018 zł
6.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
80 990 000 zł
13.85%
Podatki od nieruchomości
58 000 000 zł
9.92%
Pozostałe dochody
34 508 186 zł
5.9%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
272 570 654,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
161 727 291,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
79 015 864,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
43 006 497,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
41 493 489,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
31 353 653,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
52 437 389,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 426 743,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
24 213 525,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
11 407 797,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 660 662,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 108 684,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 468 200,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 741 450,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 678 290,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 307 005,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
134 988,00 zł