Mieszkam w
Pyskowicach

i razem ze mną mieszka oficjalnie 16 000 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2023 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
18 061 663 zł
13.98%
CIT
1 428 493 zł
1.11%
Dotacje
21 123 766,02 zł
16.34%
Subwencje
18 652 706 zł
14.43%
Środki na dofinansowanie zadań
19 593 201,31 zł
15.16%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 456 083,18 zł
10.41%
Podatki od nieruchomości
13 120 000 zł
10.15%
Pozostałe dochody
23 801 019,13 zł
18.42%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 441 779,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
23 352 328,55 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 330 765,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 650 904,32 zł
Rodzina
całkowity koszt
8 662 127,90 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 752 023,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 321 425,55 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 220 550,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 867 747,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 222 640,17 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
856 196,74 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
840 255,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
693 574,14 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
669 615,72 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
417 912,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
915 395,53 zł