Mieszkam w
Pyskowicach

i razem ze mną mieszka oficjalnie 16 000 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2023 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
18 061 663 zł
13.95%
CIT
1 428 493 zł
1.1%
Dotacje
21 467 096,20 zł
16.58%
Subwencje
18 714 446 zł
14.45%
Środki na dofinansowanie zadań
19 356 391,16 zł
14.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 871 994,98 zł
10.71%
Podatki od nieruchomości
13 120 000 zł
10.13%
Pozostałe dochody
23 463 065,24 zł
18.12%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
41 792 426,75 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
23 472 558,77 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 491 977,57 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 238 991,44 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 060 597,67 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 988 604,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 923 019,94 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 183 972,37 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 947 747,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 170 078,97 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
740 255,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
699 645,21 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
426 338,94 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
737 088,52 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
500 532,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 087 624,52 zł