Mieszkam w
Starogardzie Gdańskim

i razem ze mną mieszka oficjalnie 42 850 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2021 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
48 749 654 zł
18.29%
CIT
4 048 507,47 zł
1.52%
Podatki od nieruchomości
28 613 121,79 zł
10.74%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 209 223,75 zł
8.33%
Dotacje
88 241 285,63 zł
33.11%
Subwencje
45 310 706 zł
17.0%
Pozostałe dochody
29 358 500,07 zł
11.02%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 721 207,66 zł
Rodzina
całkowity koszt
77 083 655,32 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 064 686,18 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 145 322,70 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
14 123 975,48 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 685 649,99 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 462 741,36 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 276 042,71 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 439 032,37 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 923 798,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 559 860,88 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 294 263,65 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 131 243,34 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
746 124,46 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
101 076,36 zł