Mieszkam w
Starogardzie Gdańskim

i razem ze mną mieszka oficjalnie 42 845 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2022 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
41 480 102 zł
18.62%
CIT
5 337 440 zł
2.4%
Podatki od nieruchomości
32 319 533 zł
14.51%
Inne podatki i opłaty lokalne
27 226 958 zł
12.22%
Dotacje
47 830 080 zł
21.47%
Subwencje
46 243 927 zł
20.76%
Pozostałe dochody
22 324 939 zł
10.02%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
89 338 505,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
40 498 614,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
23 536 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 830 432,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
14 416 730,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 557 633,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 365 579,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 521 086,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 653 981,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 735 602,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 436 632,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 864 180,00 zł