Mieszkam w
Gminie Wiązowna

i razem ze mną mieszka oficjalnie 13 400 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2023 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
29 842 685 zł
21.79%
CIT
2 530 191 zł
1.85%
Dotacje
17 453 598,69 zł
12.75%
Subwencje
21 350 863 zł
15.59%
Środki na dofinansowanie zadań
19 425 820 zł
14.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 036 094,80 zł
13.9%
Podatki od nieruchomości
21 000 000 zł
15.34%
Pozostałe dochody
6 292 980,77 zł
4.6%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata
całkowity koszt
45 554 001,02 zł
Transport i drogi
całkowity koszt
36 540 710,92 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 545 613,13 zł
Nieruchomości i planowanie
całkowity koszt
10 004 446,69 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 314 940,15 zł
Kultura
całkowity koszt
6 275 718,88 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 606 791,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 706 204,35 zł
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
3 779 292,75 zł
Sport i turystyka
całkowity koszt
1 282 774,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 366 639,96 zł