Mieszkam w
Gminie Żary

i razem ze mną mieszka oficjalnie 12 150 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
11 667 253 zł
17.7%
CIT
796 090,46 zł
1.21%
Podatki od nieruchomości
8 564 516,19 zł
12.99%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 398 617,56 zł
8.19%
Dotacje
21 800 357,36 zł
33.07%
Subwencje
11 508 858 zł
17.46%
Pozostałe dochody
6 194 835,63 zł
9.4%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 197 672,45 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 587 400,45 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 129 288,55 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 731 246,65 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 984 421,46 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 311 642,98 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 032 095,22 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 218 155,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 368 839,26 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
948 493,01 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
470 504,69 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
824 892,51 zł