Mieszkam w
Gminie Żary

i razem ze mną mieszka oficjalnie 12 150 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
11 209 866 zł
19.24%
CIT
350 000 zł
0.6%
Podatki od nieruchomości
7 122 084 zł
12.22%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 385 777 zł
7.53%
Dotacje
20 672 355,28 zł
35.48%
Subwencje
11 421 391 zł
19.6%
Pozostałe dochody
3 098 970,42 zł
5.32%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 237 642,55 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 898 563,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 335 789,81 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 274 824,76 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 033 127,10 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 673 366,99 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 071 805,78 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 832 894,67 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 413 888,96 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
860 883,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
496 933,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 195 052,08 zł