Gmina Żary

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Żary
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 150
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
58 260 443,70 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.24%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 209 866 zł
19.24%
CIT
CIT
350 000 zł
0.6%
Podatki od nieruchomości
7 122 084 zł
12.22%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 385 777 zł
7.53%
Dotacje
Dotacje
20 672 355,28 zł
35.48%
Subwencje
Subwencje
11 421 391 zł
19.6%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 098 970,42 zł
5.32%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
61 324 771,70 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 205 852,41 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
9 205 852,41 zł
Wydatki bieżące
85%
52 118 919,29 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_rD7kBlW.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 237 642,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_Wks3Rl9.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 898 563,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_3eF2kD4.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 335 789,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_zdoxt5c.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 274 824,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_gm56Q01.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 033 127,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_8f5nlce.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 673 366,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_fwc4HOf.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 071 805,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_dTZXm0F.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 832 894,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_dnDg7di.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 413 888,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_xuhVCm4.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
860 883,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_Ep5Y2Pu.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
496 933,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_FUjoCj9.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 195 052,08 zł

Źródło: Zmiany do budżetu Gminy Żary z dnia 14.05.2020r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_rD7kBlW.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 237 642,55 zł
Wydatki bieżące
18 237 642,55 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_Wks3Rl9.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 898 563,00 zł
Wydatki bieżące
15 709 863,00 zł
Wydatki majątkowe
188 700,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_3eF2kD4.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 335 789,81 zł
Wydatki bieżące
2 224 363,59 zł
Wydatki majątkowe
2 111 426,22 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_zdoxt5c.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 274 824,76 zł
Wydatki bieżące
2 895 052,68 zł
Wydatki majątkowe
1 379 772,08 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_gm56Q01.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 033 127,10 zł
Wydatki bieżące
3 033 127,10 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_8f5nlce.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 673 366,99 zł
Wydatki bieżące
750 986,04 zł
Wydatki majątkowe
1 922 380,95 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_fwc4HOf.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 071 805,78 zł
Wydatki bieżące
5 051 805,78 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_dTZXm0F.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 832 894,67 zł
Wydatki bieżące
1 852 894,67 zł
Wydatki majątkowe
1 980 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_dnDg7di.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 413 888,96 zł
Wydatki bieżące
397 915,80 zł
Wydatki majątkowe
1 015 973,16 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_xuhVCm4.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
860 883,00 zł
Wydatki bieżące
376 883,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_Ep5Y2Pu.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
496 933,00 zł
Wydatki bieżące
443 333,00 zł
Wydatki majątkowe
53 600,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_FUjoCj9.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 195 052,08 zł
Wydatki bieżące
1 145 052,08 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 171 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
13 171 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 312 142,12 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4 312 142,12 zł
Wydatki bieżące
536 624,43 zł
Wspieranie rodziny
536 624,43 zł
Wydatki bieżące
87 600,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
87 600,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Rodziny zastępcze
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
276,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
276,00 zł
Wydatki bieżące
11 449 447,00 zł
Wydatki majątkowe
158 700,00 zł
Szkoły podstawowe
11 608 147,00 zł
Wydatki bieżące
2 810 290,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego
2 840 290,00 zł
Wydatki bieżące
800 957,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
800 957,00 zł
Wydatki bieżące
423 210,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
423 210,00 zł
Wydatki bieżące
58 566,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
58 566,00 zł
Wydatki bieżące
167 393,00 zł
Pozostała działalność
167 393,00 zł
Wydatki bieżące
850 100,16 zł
Wydatki majątkowe
1 865 828,49 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 715 928,65 zł
Wydatki bieżące
777 000,00 zł
Biblioteki
777 000,00 zł
Wydatki bieżące
65 700,00 zł
Wydatki majątkowe
126 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
191 700,00 zł
Wydatki bieżące
531 563,43 zł
Wydatki majątkowe
119 597,73 zł
Pozostała działalność
651 161,16 zł
Wydatki bieżące
1 830 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
1 830 000,00 zł
Wydatki bieżące
780 000,00 zł
Wydatki majątkowe
979 772,08 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 759 772,08 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
119 700,00 zł
Schroniska dla zwierząt
119 700,00 zł
Wydatki bieżące
69 352,68 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
69 352,68 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Pozostała działalność
51 000,00 zł
Wydatki bieżące
959 957,17 zł
Ośrodki pomocy społecznej
959 957,17 zł
Wydatki bieżące
468 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
468 000,00 zł
Wydatki bieżące
434 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
434 000,00 zł
Wydatki bieżące
298 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
298 000,00 zł
Wydatki bieżące
218 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowej i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
218 000,00 zł
Wydatki bieżące
217 200,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
217 200,00 zł
Wydatki bieżące
116 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
116 000,00 zł
Wydatki bieżące
97 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
97 000,00 zł
Wydatki bieżące
49 700,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
49 700,00 zł
Wydatki bieżące
20 289,93 zł
Dodatki mieszkaniowe
20 289,93 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 980,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
17 980,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Izby wytrzeźwień
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
104 500,00 zł
Pozostała działalność
104 500,00 zł
Wydatki bieżące
350 220,00 zł
Wydatki majątkowe
637 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
987 220,00 zł
Wydatki bieżące
3 660,00 zł
Wydatki majątkowe
860 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
863 660,00 zł
Wydatki bieżące
393 041,04 zł
Wydatki majątkowe
425 380,95 zł
Lokalny transport zbiorowy
818 421,99 zł
Wydatki bieżące
3 400,00 zł
Drogi publiczne krajowe
3 400,00 zł
Wydatki bieżące
665,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
665,00 zł
Wydatki bieżące
3 793 336,78 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3 813 336,78 zł
Wydatki bieżące
483 888,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
483 888,00 zł
Wydatki bieżące
166 700,00 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
166 700,00 zł
Wydatki bieżące
113 050,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
113 050,00 zł
Wydatki bieżące
65 472,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
65 472,00 zł
Wydatki bieżące
429 359,00 zł
Pozostała działalność
429 359,00 zł
Wydatki bieżące
1 503 028,32 zł
Wydatki majątkowe
1 950 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 453 028,32 zł
Wydatki bieżące
19 600,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Molieracje wodne
49 600,00 zł
Wydatki bieżące
20 700,00 zł
Izby rolnicze
20 700,00 zł
Wydatki bieżące
309 566,35 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
309 566,35 zł
Wydatki bieżące
397 915,80 zł
Wydatki majątkowe
1 015 973,16 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 413 888,96 zł
Wydatki bieżące
356 283,00 zł
Wydatki majątkowe
334 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
690 283,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Straż Graniczna
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 600,00 zł
Obrona cywilna
2 600,00 zł
Wydatki bieżące
254 948,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
254 948,00 zł
Wydatki bieżące
188 385,00 zł
Wydatki majątkowe
53 600,00 zł
Obiekty sportowe
241 985,00 zł
Wydatki bieżące
428 855,45 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
468 855,45 zł
Wydatki bieżące
353 000,00 zł
Różne rozliczenia
353 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 786,67 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Działalność usługowa
150 786,67 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 360,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
70 360,00 zł
Wydatki bieżące
31 822,96 zł
Obrona narodowa
31 822,96 zł
Wydatki bieżące
18 727,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
18 727,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Dostarczanie wody
1 500,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Żary w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
9 205 852,41 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.71%
Infrastruktura
47.29%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 852 153,03 zł
4 353 699,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sekcja_4_zadania_inwestycyjne_infrastruktura_wodociagowa_1.jpg

Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy;
Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt.

Całkowity koszt
1 950 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sekcja_4_zadania_inwestycyjne_lepsze_drogi_s3LxC9w.jpg

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacja celowa na pomoc finansową na zadania i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 497 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokaly_transport.JPG

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Całkowity koszt
425 380,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sekcja_4_zadania_inwestycyjne_oswietlenie.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec, Marszów, Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Grabik;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
979 772,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_2Vmcv5b.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 015 973,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_SqsZtLC.jpg

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich i państwowych Straży Pożarnej;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Całkowity koszt
484 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_u6zmsIh.jpg

Placówki oświatowe

Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych;
Malowanie korytarzy w Zespole Szkół w Grabiku;
Naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie;
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Grabik;
Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie.

Całkowity koszt
228 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_xNA7usM.jpg

Dla dzieci

Doposażenie placów zabaw w mieście: Łukawy, Lubanice, Marszów, Miłowice, Mirostowice Górne, Stawnik, Mirostowice Dolne;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
109 696,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_MS6TF9J.jpg

Kultura

Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej na parking w m. Sieniawa Żarska;
Wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia opęknięć w budynku świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne;
Renowacja placu we Włostowie;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
1 991 828,49 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_M9hmr2J.jpg

Sport i rekreacja

Zakup i montaż altany - grilla w m. Mirostowice Dolne;
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego;
Wykonanie altanki na boisku sportowym w Złotniku;
Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wymiana instalacji elektrycznej w szatni sportowej w m. Złotnik;
Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w m. Drożków;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
63 501,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_YB5SdVd.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy świetlicy i remizie OSP w Złotniku;
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Włostów;
Zadania w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
460 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sekcja_4_zadania_inwestycyjne_infrastruktura_wodociagowa_1.jpg

Całkowity koszt

1 950 000,00 zł

Infratsruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy;
Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sekcja_4_zadania_inwestycyjne_lepsze_drogi_s3LxC9w.jpg

Całkowity koszt

1 497 000,00 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Opracowanie dokumentacji na budowę dróg;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacja celowa na pomoc finansową na zadania i zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokaly_transport.JPG

Całkowity koszt

425 380,95 zł

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sekcja_4_zadania_inwestycyjne_oswietlenie.jpg

Całkowity koszt

979 772,08 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec, Marszów, Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Grabik;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy;
Montaż lamp solarnych na terenie Gminy;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_2Vmcv5b.jpg

Całkowity koszt

1 015 973,16 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_SqsZtLC.jpg

Całkowity koszt

484 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich i państwowych Straży Pożarnej;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_u6zmsIh.jpg

Całkowity koszt

228 700,00 zł

Placówki oświatowe

Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych;
Malowanie korytarzy w Zespole Szkół w Grabiku;
Naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie;
Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Grabik;
Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_xNA7usM.jpg

Całkowity koszt

109 696,00 zł

Dla dzieci

Doposażenie placów zabaw w mieście: Łukawy, Lubanice, Marszów, Miłowice, Mirostowice Górne, Stawnik, Mirostowice Dolne;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_MS6TF9J.jpg

Całkowity koszt

1 991 828,49 zł

Kultura

Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej na parking w m. Sieniawa Żarska;
Wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia opęknięć w budynku świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Dolne;
Renowacja placu we Włostowie;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_M9hmr2J.jpg

Całkowity koszt

63 501,73 zł

Sport i rekreacja

Zakup i montaż altany - grilla w m. Mirostowice Dolne;
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego;
Wykonanie altanki na boisku sportowym w Złotniku;
Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz wymiana instalacji elektrycznej w szatni sportowej w m. Złotnik;
Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w m. Drożków;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_YB5SdVd.jpg

Całkowity koszt

460 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa przepustu na rowie melioracyjnym przy świetlicy i remizie OSP w Złotniku;
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Włostów;
Zadania w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
Zakupy inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Żary zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Biedrzychowice_Dolne_2_rEiKy6c.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Bieniow_Dxm0woR.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Bogumi%C5%82ow_Janikow_qeSMeQH.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Drozdow_Rusocice_ceOSGmq.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Drozkow_MP2bxad.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Grabik_qTGxROy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Kad%C5%82ubia_FFzERZQ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Lubanice_BlDnJ5n.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Lubomysl_1_CX7qXlu.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_%C5%81az_PHTOEau_4bAqpSD.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_%C5%81ukawy_9Z2WbRh.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Marszow_BszN2jX.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Mi%C5%82owice_iqZomuy_ccfMqIJ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Mirstowice_Dolne_PtCaQ9I.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Mirostowice_Gorne_NiIIg4D_tSN7fUX.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Olbrachtow_3nADNVA_fGDqeba.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Olszyniec_o7eaqHB.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Roscice_uYvDb6k_1MwwV6L.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Sieniawa_Zarska_DXsdkm8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Siod%C5%82o_1_VArTX7S.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Stawnik_v0FsrSl_7JNp1CK.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Surowa_eTI81ZP_pt2pz2c.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_W%C5%82ostow_Dabrowa_nztM9uM_oXj5Pd3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Z%C5%82otnik_hSswCIA.jpg

Całkowity koszt

20 422,08 zł

Biedrzychowice Dolne

Modernizacja sieci oświetlenia;
Utrzymanie czystości;
Organizacja imprez;
Zakup kosiarki bijakowej.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Bieniów

Zakup i montaż luster drogowych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosy spalinowej;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

20 048,51 zł

Bogumiłów - Janików

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Zakup namiotu ekspresowego;
Wyposażenie świetlicy - montaż klimatyzacji;
Organizacja imprez;
Rozbudowa placu zabaw.

Całkowity koszt

13 365,67 zł

Drozdów - Rusocice

Zakup artykułów do promocji sołectwa na dożynkach gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Wykonanie prac ziemnych terenu wokół świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup tłucznia, materiałów do remontu placu zabaw, przystanków i do ogrodzenia boiska.

Całkowity koszt

29 636,93 zł

Drożków

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wyposażenie świetlicy i boiska sportowego;
Organizacja imprez;
Zakup materiałów do wykonania zadaszenia na boisku.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Grabik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wykonanie oświetlenie drogowego;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

30 633,13 zł

Kadłubia

Zakup materiałów do utwardzenia dróg;
Zakup luster drogowych;
Wykonanie napraw dróg gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Orgnizacja imprez.

Całkowity koszt

33 331,16 zł

Lubanice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

27 478,49 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

27 727,54 zł

Łaz

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjnego;
Doposażenie placu zabaw i boiska.

Całkowity koszt

13 241,15 zł

Łukawy

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

Całkowity koszt

27 769,05 zł

Marszów

Zakup tłocznia na drogi gminne;
Transport tłucznia;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Uporządkowanie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

20 754,15 zł

Miłowice

Zakup tablic informacyjnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Doposażenie świetlicy wiejskich;
Organizacja imprez;
Zmiana planu zagospodarowania terenu placu zabaw.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Mirostowice Dolne

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy i placu zabaw;
Zakup materiałów i wykonanie prac zabezpieczających "Arkad" przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Zakup i montaż altany - grilla na placu zabaw.

Całkowity koszt

27 852,07 zł

Mirostowice Górne

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw;
Wykonanie podłoża pod wiatą grillową;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Olbrachtów

Wyposażenie budynku użyteczności publicznej;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Zakup namiotów ekspresowych.

Całkowity koszt

22 040,91 zł

Olszyniec

Utrzymanie czystości;
Wykonanie oświetlenia drogowego;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

12 618,00 zł

Rościce

Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych;
Utrzymanie czystości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Sieniawa Żarska

Zakup luster drogowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na parking;
Doposażenie boiska sportowego;
Wyrównanie terenu, montaż elementów na boisku sportowym.

Całkowity koszt

20 463,59 zł

Siodło

Zakup i transport tłucznia lub frezowiny na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego;
Wykonanie monitoringu placu sportowo-rekreacyjnego.

Całkowity koszt

16 850,00 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup materiałów budowlanych do wykonania wylewki w budynku gospodarczym;
Wykonanie monitoringu placu zabaw;
Doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe.

Całkowity koszt

16 478,80 zł

Surowa

Zakup polbruku w celu wykonania chodnika przy drodze;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

20 339,07 zł

Włostów - Dąbrowiec

Zakup tablic informacyjno-kierunkowych;
Utrzymanie czystości;
Wykonanie projektu oświetlenia w m. Dąbrowiec;
Zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych;
Organizacja impraz;
Wyposażenie boiska i placu zabaw;
Transport piasku.

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Złotnik

Zakup i transport tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie dokumentacji oświetlenia;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie altanki na boisku sportowym.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Biedrzychowice_Dolne_2_rEiKy6c.jpg

Całkowity koszt

20 422,08 zł

Biedrzychowice Dolne

Modernizacja sieci oświetlenia;
Utrzymanie czystości;
Organizacja imprez;
Zakup kosiarki bijakowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Bieniow_Dxm0woR.jpg

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Bieniów

Zakup i montaż luster drogowych;
Zakup tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosy spalinowej;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Bogumi%C5%82ow_Janikow_qeSMeQH.jpg

Całkowity koszt

20 048,51 zł

Bogumiłów - Janików

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Zakup namiotu ekspresowego;
Wyposażenie świetlicy - montaż klimatyzacji;
Organizacja imprez;
Rozbudowa placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Drozdow_Rusocice_ceOSGmq.jpg

Całkowity koszt

13 365,67 zł

Drozdów - Rusocice

Zakup artykułów do promocji sołectwa na dożynkach gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Wykonanie prac ziemnych terenu wokół świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup tłucznia, materiałów do remontu placu zabaw, przystanków i do ogrodzenia boiska.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Drozkow_MP2bxad.jpg

Całkowity koszt

29 636,93 zł

Drożków

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wyposażenie świetlicy i boiska sportowego;
Organizacja imprez;
Zakup materiałów do wykonania zadaszenia na boisku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Grabik_qTGxROy.jpg

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Grabik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wykonanie oświetlenie drogowego;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Kad%C5%82ubia_FFzERZQ.jpg

Całkowity koszt

30 633,13 zł

Kadłubia

Zakup materiałów do utwardzenia dróg;
Zakup luster drogowych;
Wykonanie napraw dróg gminnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Orgnizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Lubanice_BlDnJ5n.jpg

Całkowity koszt

33 331,16 zł

Lubanice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Lubomysl_1_CX7qXlu.jpg

Całkowity koszt

27 478,49 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_%C5%81az_PHTOEau_4bAqpSD.jpg

Całkowity koszt

27 727,54 zł

Łaz

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjnego;
Doposażenie placu zabaw i boiska.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_%C5%81ukawy_9Z2WbRh.jpg

Całkowity koszt

13 241,15 zł

Łukawy

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Marszow_BszN2jX.jpg

Całkowity koszt

27 769,05 zł

Marszów

Zakup tłocznia na drogi gminne;
Transport tłucznia;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw;
Uporządkowanie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Mi%C5%82owice_iqZomuy_ccfMqIJ.jpg

Całkowity koszt

20 754,15 zł

Miłowice

Zakup tablic informacyjnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Doposażenie świetlicy wiejskich;
Organizacja imprez;
Zmiana planu zagospodarowania terenu placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Mirstowice_Dolne_PtCaQ9I.jpg

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Mirostowice Dolne

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy i placu zabaw;
Zakup materiałów i wykonanie prac zabezpieczających "Arkad" przy świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Zakup i montaż altany - grilla na placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Mirostowice_Gorne_NiIIg4D_tSN7fUX.jpg

Całkowity koszt

27 852,07 zł

Mirostowice Górne

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw;
Wykonanie podłoża pod wiatą grillową;
Doposażenie boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Olbrachtow_3nADNVA_fGDqeba.jpg

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Olbrachtów

Wyposażenie budynku użyteczności publicznej;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Zakup namiotów ekspresowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Olszyniec_o7eaqHB.jpg

Całkowity koszt

22 040,91 zł

Olszyniec

Utrzymanie czystości;
Wykonanie oświetlenia drogowego;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Roscice_uYvDb6k_1MwwV6L.jpg

Całkowity koszt

12 618,00 zł

Rościce

Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych;
Utrzymanie czystości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Sieniawa_Zarska_DXsdkm8.jpg

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Sieniawa Żarska

Zakup luster drogowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na parking;
Doposażenie boiska sportowego;
Wyrównanie terenu, montaż elementów na boisku sportowym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Siod%C5%82o_1_VArTX7S.jpg

Całkowity koszt

20 463,59 zł

Siodło

Zakup i transport tłucznia lub frezowiny na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego;
Wykonanie monitoringu placu sportowo-rekreacyjnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Stawnik_v0FsrSl_7JNp1CK.jpg

Całkowity koszt

16 850,00 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup materiałów budowlanych do wykonania wylewki w budynku gospodarczym;
Wykonanie monitoringu placu zabaw;
Doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Surowa_eTI81ZP_pt2pz2c.jpg

Całkowity koszt

16 478,80 zł

Surowa

Zakup polbruku w celu wykonania chodnika przy drodze;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_W%C5%82ostow_Dabrowa_nztM9uM_oXj5Pd3.jpg

Całkowity koszt

20 339,07 zł

Włostów - Dąbrowiec

Zakup tablic informacyjno-kierunkowych;
Utrzymanie czystości;
Wykonanie projektu oświetlenia w m. Dąbrowiec;
Zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych;
Organizacja impraz;
Wyposażenie boiska i placu zabaw;
Transport piasku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sekcja_5_fundusz_so%C5%82ecki_so%C5%82ectwo_Z%C5%82otnik_hSswCIA.jpg

Całkowity koszt

41 508,30 zł

Złotnik

Zakup i transport tłucznia na drogi gminne;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie dokumentacji oświetlenia;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie altanki na boisku sportowym.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Żary rozlicza tylko 67% mieszkańców.

Teraz
67%
11 209 866,00 zł
Prognoza
100%
16 576 124,72 zł
Zobacz, jak brakujące +33%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3 km
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 15
Oświetlenie uliczne
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+1
Lepsza oświata
+1
zmodernizowana placówka
+3 km
Większa wygoda
+3 km
sieci wodociągowej
+1
Więcej rekreacji
+1
obiekt sportowo-rekreacyjny
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Żary?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żary (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.