Gmina Żary

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Żary
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 207
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
60 021 499,21 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 117 930 zł
18.52%
CIT
CIT
690 139,34 zł
1.15%
Podatki od nieruchomości
8 006 957,10 zł
13.34%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 172 009,53 zł
8.62%
Dotacje
Dotacje
20 937 014,65 zł
34.88%
Subwencje
Subwencje
10 903 811 zł
18.17%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 193 637,59 zł
5.32%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
56 011 561,44 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 807 663,01 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
9 807 663,01 zł
Wydatki bieżące
82%
46 203 898,43 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_Wks3Rl9.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 212 636,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_rD7kBlW.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 822 915,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_zdoxt5c.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 942 365,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_fwc4HOf.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 572 288,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_3eF2kD4.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 947 249,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_gm56Q01.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 095 417,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_8f5nlce.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 780 002,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_dTZXm0F.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 705 334,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_xuhVCm4.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
787 389,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_dnDg7di.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
740 464,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_Ep5Y2Pu.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
656 415,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_FUjoCj9.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
749 081,68 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Żary za 2019 rok.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_Wks3Rl9.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 212 636,05 zł
Wydatki bieżące
13 693 471,41 zł
Wydatki majątkowe
2 519 164,64 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_rD7kBlW.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 822 915,02 zł
Wydatki bieżące
14 822 915,02 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_zdoxt5c.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 942 365,41 zł
Wydatki bieżące
3 737 806,20 zł
Wydatki majątkowe
1 204 559,21 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_fwc4HOf.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 572 288,69 zł
Wydatki bieżące
4 525 597,89 zł
Wydatki majątkowe
46 690,80 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_3eF2kD4.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 947 249,48 zł
Wydatki bieżące
1 907 467,32 zł
Wydatki majątkowe
2 039 782,16 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_gm56Q01.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 095 417,76 zł
Wydatki bieżące
2 753 107,88 zł
Wydatki majątkowe
342 309,88 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_8f5nlce.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 780 002,50 zł
Wydatki bieżące
700 345,73 zł
Wydatki majątkowe
2 079 656,77 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_dTZXm0F.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 705 334,76 zł
Wydatki bieżące
2 170 254,62 zł
Wydatki majątkowe
535 080,14 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_xuhVCm4.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
787 389,72 zł
Wydatki bieżące
404 722,72 zł
Wydatki majątkowe
382 667,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_dnDg7di.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
740 464,68 zł
Wydatki bieżące
366 540,69 zł
Wydatki majątkowe
373 923,99 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_Ep5Y2Pu.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
656 415,69 zł
Wydatki bieżące
388 561,27 zł
Wydatki majątkowe
267 854,42 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_FUjoCj9.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
749 081,68 zł
Wydatki bieżące
733 107,68 zł
Wydatki majątkowe
15 974,00 zł
Wydatki bieżące
9 933 676,27 zł
Wydatki majątkowe
73 806,45 zł
Szkoły podstawowe
10 007 482,72 zł
Wydatki bieżące
2 265 433,27 zł
Wydatki majątkowe
2 445 358,19 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
4 710 791,46 zł
Wydatki bieżące
750 572,40 zł
Dowożenie uczniów do szkół
750 572,40 zł
Wydatki bieżące
270 052,09 zł
Gimnazja
270 052,09 zł
Wydatki bieżące
206 006,42 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
206 006,42 zł
Wydatki bieżące
78 326,84 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowje otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
78 326,84 zł
Wydatki bieżące
46 123,36 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
46 123,36 zł
Wydatki bieżące
143 280,76 zł
Pozostała działalność
143 280,76 zł
Wydatki bieżące
9 633 273,28 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
9 633 273,28 zł
Wydatki bieżące
4 440 457,43 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4 440 457,43 zł
Wydatki bieżące
545 205,87 zł
Wspieranie rodziny
545 205,87 zł
Wydatki bieżące
87 714,92 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
87 714,92 zł
Wydatki bieżące
80 668,44 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
80 668,44 zł
Wydatki bieżące
28 990,90 zł
Rodziny zastępcze
28 990,90 zł
Wydatki bieżące
5 276,50 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
5 276,50 zł
Wydatki bieżące
1 327,68 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 327,68 zł
Wydatki bieżące
1 896 584,55 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
1 896 584,55 zł
Wydatki bieżące
687 840,94 zł
Wydatki majątkowe
778 167,51 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 466 008,45 zł
Wydatki bieżące
833 469,88 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
833 469,88 zł
Wydatki majątkowe
416 391,70 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
416 391,70 zł
Wydatki bieżące
130 536,20 zł
Schroniska dla zwierząt
130 536,20 zł
Wydatki bieżące
101 165,92 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
111 165,92 zł
Wydatki bieżące
36 269,28 zł
Oczyszczanie miast i wsi
36 269,28 zł
Wydatki bieżące
51 939,43 zł
Pozostała działalność
51 939,43 zł
Wydatki bieżące
3 232 422,58 zł
Wydatki majątkowe
46 690,80 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3 279 113,38 zł
Wydatki bieżące
483 850,98 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
483 850,98 zł
Wydatki bieżące
164 716,82 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
164 716,82 zł
Wydatki bieżące
161 953,63 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
161 953,63 zł
Wydatki bieżące
85 237,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
85 237,00 zł
Wydatki bieżące
397 416,88 zł
Pozostała działalność
397 416,88 zł
Wydatki bieżące
647 982,58 zł
Wydatki majątkowe
1 813 973,90 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 461 956,48 zł
Wydatki bieżące
717 896,00 zł
Biblioteki
717 896,00 zł
Wydatki bieżące
70 692,44 zł
Wydatki majątkowe
22 338,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
93 030,44 zł
Wydatki bieżące
470 896,30 zł
Wydatki majątkowe
203 470,26 zł
Pozostała działalność
674 366,56 zł
Wydatki bieżące
695 346,35 zł
Ośrodki pomocy społecznej
695 346,35 zł
Wydatki bieżące
534 085,61 zł
Zasiłki stałe
534 085,61 zł
Wydatki bieżące
473 915,45 zł
Domy pomocy społecznej
473 915,45 zł
Wydatki bieżące
297 031,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
297 031,00 zł
Wydatki bieżące
215 729,35 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
215 729,35 zł
Wydatki bieżące
191 540,48 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
191 540,48 zł
Wydatki bieżące
38 906,03 zł
Wydatki majątkowe
91 887,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
130 793,03 zł
Wydatki bieżące
109 654,86 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
109 654,86 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Szpitale ogólne
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
53 611,72 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
53 611,72 zł
Wydatki bieżące
34 543,25 zł
Programy polityki zdrowotnej
34 543,25 zł
Wydatki bieżące
19 281,94 zł
Dodatki mieszkaniowe
19 281,94 zł
Wydatki bieżące
14 975,00 zł
Ośrodki wsparcia
14 975,00 zł
Wydatki bieżące
7 059,05 zł
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
7 059,05 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Izby wytrzeźwień
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
62 927,79 zł
Wydatki majątkowe
150 422,88 zł
Pozostała działalność
213 350,67 zł
Wydatki bieżące
378 143,27 zł
Wydatki majątkowe
1 595 036,77 zł
Drogi publiczne gminne
1 973 180,04 zł
Wydatki bieżące
314 499,06 zł
Wydatki majątkowe
484 620,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
799 119,06 zł
Wydatki bieżące
3 655,96 zł
Drogi publiczne powiatowe
3 655,96 zł
Wydatki bieżące
3 383,28 zł
Drogi publiczne krajowe
3 383,28 zł
Wydatki bieżące
664,16 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
664,16 zł
Wydatki bieżące
1 566 677,07 zł
Wydatki majątkowe
535 080,14 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 101 757,21 zł
Wydatki bieżące
24 976,69 zł
Molieracje wodne
24 976,69 zł
Wydatki bieżące
21 109,46 zł
Izby rolnicze
21 109,46 zł
Wydatki bieżące
557 491,40 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
557 491,40 zł
Wydatki bieżące
380 277,92 zł
Wydatki majątkowe
262 667,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Ochotnicze straże pożarne
642 944,92 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
75 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Straż Graniczna
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 444,80 zł
Obrona cywilna
4 444,80 zł
Wydatki bieżące
366 540,69 zł
Wydatki majątkowe
373 923,99 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
740 464,68 zł
Wydatki bieżące
156 320,12 zł
Wydatki majątkowe
267 854,42 zł
Obiekty sportowe
424 174,54 zł
Wydatki bieżące
232 241,15 zł
Zadania z zakresu kultury fizycznej
232 241,15 zł
Wydatki bieżące
294 761,78 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
294 761,78 zł
Wydatki bieżące
116 725,34 zł
Wydatki majątkowe
15 974,00 zł
Działalność usługowa
132 699,34 zł
Wydatki bieżące
111 055,04 zł
Obsługa długu publicznego
111 055,04 zł
Wydatki bieżące
87 024,56 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
87 024,56 zł
Wydatki bieżące
85 937,99 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
85 937,99 zł
Wydatki bieżące
30 148,04 zł
Obrona narodowa
30 148,04 zł
Wydatki bieżące
5 652,27 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Różne rozliczenia
5 652,27 zł
Wydatki bieżące
1 802,66 zł
Dostarczanie wody
1 802,66 zł
04

Zadania inwestycyjne

Żary w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 807 663,01 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.59%
Infrastruktura
65.41%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 392 904,42 zł
6 414 758,59 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktora_wodociagowa_37zPuLV.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup i montaż radiowych systemów rozliczania zużycia wody;
Monitoring pracy urządzeń sterujących na stacjach SUW i przepom. Złotnik, Lubomyśl, Łaz, Drożków;
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy;
Wymiana złóż filtracyjnych na SUW Olbrachtów;
Wykonanie nowego sterowania pracą na SUW na wodociągu w m. Łaz;
Renowacja dwóch studni na ujęciu wody w m. Łaz i Sieniawa Żarska.

Całkowity koszt
535 080,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokalny_transport.jpg

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

Całkowity koszt
484 620,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_9k95PHf.jpg

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Budowa zjazdu z drogi krajowej w m. Olbrachtów;
Wzmocnienie nawierzchni drogi gruntowej w m. Surawa;
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Olbrachtów.

Całkowity koszt
1 595 036,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_UBtnaH9.jpg

Oświetlenie

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych;
Zakup i montaż lamp solarnych.

Całkowity koszt
778 167,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_80vPtln.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Remont lokali w miastach Stawnik i Mirostowice Dolne;
Wykonanie instalacji elektr. wraz z rozdzielnią w budynku w m. Grabik;
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Olbrachtów 53.

Całkowity koszt
373 923,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_EZQxhDd.jpg

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich Policji, Straży Granicznej, Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
Dokumentacja techniczna budowy garażu przy remizie OSP Złotnik;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt
382 667,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_mjo9x6t.jpg

Placówkie oświatowe

Rewitalizacja sali sportowej, remont pokrycia dachowego, renowacja korytarza w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie;
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku.

Całkowity koszt
2 519 164,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_zdrowia.jpg

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla szpitali;
Utworzenie 1 mieszkania chronionego Mirostowice Dolne, realizacja w ramach Programu - Rozwój sieci mieszkań chronionych ustanowionych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem";
Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora w Mirostowicach Górnych.

Całkowity koszt
342 309,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_YkydaDF.jpg

Kultura

Renowacja pałacu we Włostowie;
Zakup polbruku, krawężników i wykonanie chodnika przy świetlicy w Mirostawicach Dolnych;
Modernizacja świetlicy w Lubanicach, w m. Drozdów i Drożków;
Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Wykonanie elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Mirostawice Górne i Stawnik;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy toalety zewnętrznej przy świetlicy w m. Mirostowice Górne;
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku świetlicy w m. Drozdów,
Dokumentacja projektowa zabudowy rowu przy świetlicy w Złotniku;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 961 267,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_QMUnBtC.jpg

Sport i rekreacja

Zakup budynku gospodarczego, wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe;
Wyposażenie i rozbudowa placów zabaw;
Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek;
Doposażenie placu zabaw elementami siłowni zewnętrznej;
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie;
Wykonanie ogrodzej placów zabaw i boisk;
Wykonanie wiaty z zadaszeniem w m. Łaz;
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
346 368,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale.jpg

Pozostałe inwestycje

Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Grabik i Sieniawa Żarska;
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż klimatyzacji w sali posiedzeń;
Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
489 056,50 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktora_wodociagowa_37zPuLV.jpg

Całkowity koszt

535 080,14 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup i montaż radiowych systemów rozliczania zużycia wody;
Monitoring pracy urządzeń sterujących na stacjach SUW i przepom. Złotnik, Lubomyśl, Łaz, Drożków;
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy;
Wymiana złóż filtracyjnych na SUW Olbrachtów;
Wykonanie nowego sterowania pracą na SUW na wodociągu w m. Łaz;
Renowacja dwóch studni na ujęciu wody w m. Łaz i Sieniawa Żarska.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokalny_transport.jpg

Całkowity koszt

484 620,00 zł

Lokalny transport

Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_9k95PHf.jpg

Całkowity koszt

1 595 036,77 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg;
Budowa zjazdu z drogi krajowej w m. Olbrachtów;
Wzmocnienie nawierzchni drogi gruntowej w m. Surawa;
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Olbrachtów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_UBtnaH9.jpg

Całkowity koszt

778 167,51 zł

Oświetlenie

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia;
Montaż dodatkowych punktów świetlnych;
Zakup i montaż lamp solarnych.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_80vPtln.jpg

Całkowity koszt

373 923,99 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Remont lokali w miastach Stawnik i Mirostowice Dolne;
Wykonanie instalacji elektr. wraz z rozdzielnią w budynku w m. Grabik;
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Olbrachtów 53.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_EZQxhDd.jpg

Całkowity koszt

382 667,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Komend wojewódzkich Policji, Straży Granicznej, Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
Dokumentacja techniczna budowy garażu przy remizie OSP Złotnik;
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_mjo9x6t.jpg

Całkowity koszt

2 519 164,64 zł

Placówkie oświatowe

Rewitalizacja sali sportowej, remont pokrycia dachowego, renowacja korytarza w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie;
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola w Grabiku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_zdrowia.jpg

Całkowity koszt

342 309,88 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla szpitali;
Utworzenie 1 mieszkania chronionego Mirostowice Dolne, realizacja w ramach Programu - Rozwój sieci mieszkań chronionych ustanowionych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem";
Remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora w Mirostowicach Górnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_YkydaDF.jpg

Całkowity koszt

1 961 267,60 zł

Kultura

Renowacja pałacu we Włostowie;
Zakup polbruku, krawężników i wykonanie chodnika przy świetlicy w Mirostawicach Dolnych;
Modernizacja świetlicy w Lubanicach, w m. Drozdów i Drożków;
Budowa budynku Centrum Spotkań Mieszkańców w m. Lubomyśl;
Wykonanie elewacji zewnętrznej w świetlicy wiejskiej w m. Mirostawice Górne i Stawnik;
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy toalety zewnętrznej przy świetlicy w m. Mirostowice Górne;
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku świetlicy w m. Drozdów,
Dokumentacja projektowa zabudowy rowu przy świetlicy w Złotniku;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_QMUnBtC.jpg

Całkowity koszt

346 368,98 zł

Sport i rekreacja

Zakup budynku gospodarczego, wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe;
Wyposażenie i rozbudowa placów zabaw;
Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek;
Doposażenie placu zabaw elementami siłowni zewnętrznej;
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie;
Wykonanie ogrodzej placów zabaw i boisk;
Wykonanie wiaty z zadaszeniem w m. Łaz;
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Olbrachtów;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale.jpg

Całkowity koszt

489 056,50 zł

Pozostałe inwestycje

Opracowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Grabik i Sieniawa Żarska;
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż klimatyzacji w sali posiedzeń;
Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Żary zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/biedrzychowice_dolne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/bieniow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/bgumilow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/drozdow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/drozkow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/grabik.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/kad%C5%82ubia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/lubanice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/lubomysl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%82az.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81ukawy_Fhcm1W5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/marszow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/mi%C5%82owice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/mirostawice_dolne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/mirostawice_gorne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/olbrachtow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/olszyniec.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/roscice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sieniawa_zarska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Siod%C5%82o_X7UOCeZ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/stawnik.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/noname_Nk8uXHD.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/w%C5%82ostow-dabrowiec.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/z%C5%82otnik.jpg

Całkowity koszt

20 156,50 zł

Biedrzychowice Dolne

Utrzymanie czystości;
Organizacja imprez;
Wyposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

40 611,66 zł

Bieniów

Zakup i montaż lustra drogowego, lamp solarnych, tablic informacyjnych z nr domów;
Zakup i transport tłucznia;
Wykonanie podjazdu dla wózków zamiast schodów;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego.

Całkowity koszt

19 395,92 zł

Bogumiłów - Janików

Zakup materiałów do remontu przystanków;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Rozbudowa placu zabaw.

Całkowity koszt

12 856,67 zł

Drozdów-Rusocice

Zakup tłucznia;
Odśnieżanie dróg;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Wykonanie części ogrodzenia boiska.

Całkowity koszt

14 053,75 zł

Drożków

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy i boiska sportowego;
Organizacja imprez;
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza prądu do boiska.

Całkowity koszt

34 981,81 zł

Grabik

Zakup i montaż progów zwalniających;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup traktorka - kosiarki;
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

30 061,32 zł

Kadłubia

Zakup materiałów do utwardzenia dróg;
Transport materiałów;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup budynku gospodarczego, wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe.

Całkowity koszt

32 970,35 zł

Lubanice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

27 628,89 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały i drabinę;
Organizacja imprez;
Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek.

Całkowity koszt

27 171,30 zł

Łaz

Zakup luster, znaków i słupków kierunkowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Animator podczas Mikołajek;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

13 029,52 zł

Łukawy

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosiarki bijakowej;
Organizacja imprez;
Remont pomieszczenia łazienki w świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

26 670,64 zł

Marszów

Wytyczenie i utwardzenie drogi;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wyposażenie kuchni;
Wykonanie szafek kuchennych i blatów;
Organizacja imprez;
Oprawa muzyczna na Dzień Seniora/animator na Mikołajki.

Całkowity koszt

20 285,41 zł

Miłowice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosy spalinowej;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

40 989,51 zł

Mirostowice Dolne

Zakup masy/materiału do utwardzenia drogi gminnej, znaków kierunkowych, polbruku i krawężników do wykonania chodnika przy świetlicy;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

26 986,24 zł

Mirostowice Górne

Wykonanie witaczy;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Oświetlenie drogowe - zakup lampy solarnej;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw;
Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą grillową.

Całkowity koszt

40 238,13 zł

Olbrachtów

Zakup i montaż lustra drogowego, spowalniaczy, tablic ogłoszeniowych, lamp solarnych i oświetleniowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

22 197,08 zł

Olszyniec

Utrzymanie czystości;
Nasadzanie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją;
Projekt oświetlenia;
Organizacja imprez.

Całkowity koszt

12 319,68 zł

Rościce

Utrzymanie czystości;
Zakup lampy solarnej;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

39 879,28 zł

Sieniawa Żarska

Zakup znaków drogowych, progów zwalniających, lamp solarnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie boiska sportowego.

Całkowity koszt

19 798,26 zł

Siodło

Zakup i transport tłucznia lub frezowiny;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zakupem i montażem namiotu.

Całkowity koszt

16 499,87 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

16 423,40 zł

Surowa

Zakup kruszywa betonowego do utwardzenia dróg i zakup betonu na podłogę placu zabaw;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Remont placu zabaw.

Całkowity koszt

18 368,61 zł

Włostów-Dąbrowiec

Utrzymanie czystości;
Zakup lamp solarnych;
Organizacja imprez;
Wyposażenie boiska i placu zabaw;
Transport piasku.

Całkowity koszt

41 102,05 zł

Złotnik

Zakup i transport tłucznia;
Remont przystanków w sołectwie;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie dokumentacji oświetlenia;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/biedrzychowice_dolne.jpg

Całkowity koszt

20 156,50 zł

Biedrzychowice Dolne

Utrzymanie czystości;
Organizacja imprez;
Wyposażenie placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/bieniow.jpg

Całkowity koszt

40 611,66 zł

Bieniów

Zakup i montaż lustra drogowego, lamp solarnych, tablic informacyjnych z nr domów;
Zakup i transport tłucznia;
Wykonanie podjazdu dla wózków zamiast schodów;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/bgumilow.jpg

Całkowity koszt

19 395,92 zł

Bogumiłów - Janików

Zakup materiałów do remontu przystanków;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Rozbudowa placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/drozdow.jpg

Całkowity koszt

12 856,67 zł

Drozdów-Rusocice

Zakup tłucznia;
Odśnieżanie dróg;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Wykonanie części ogrodzenia boiska.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/drozkow.jpg

Całkowity koszt

14 053,75 zł

Drożków

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy i boiska sportowego;
Organizacja imprez;
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza prądu do boiska.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/grabik.jpg

Całkowity koszt

34 981,81 zł

Grabik

Zakup i montaż progów zwalniających;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup traktorka - kosiarki;
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/kad%C5%82ubia.jpg

Całkowity koszt

30 061,32 zł

Kadłubia

Zakup materiałów do utwardzenia dróg;
Transport materiałów;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Zakup budynku gospodarczego, wykonanie wylewki pod budynek oraz zakup ławek na boisko sportowe.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/lubanice.jpg

Całkowity koszt

32 970,35 zł

Lubanice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/lubomysl.jpg

Całkowity koszt

27 628,89 zł

Lubomyśl

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały i drabinę;
Organizacja imprez;
Wykonanie utwardzonego boiska do siatkówki i koszykówki oraz ścieżek.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%82az.jpg

Całkowity koszt

27 171,30 zł

Łaz

Zakup luster, znaków i słupków kierunkowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Animator podczas Mikołajek;
Doposażenie placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81ukawy_Fhcm1W5.jpg

Całkowity koszt

13 029,52 zł

Łukawy

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosiarki bijakowej;
Organizacja imprez;
Remont pomieszczenia łazienki w świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/marszow.jpg

Całkowity koszt

26 670,64 zł

Marszów

Wytyczenie i utwardzenie drogi;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Wyposażenie kuchni;
Wykonanie szafek kuchennych i blatów;
Organizacja imprez;
Oprawa muzyczna na Dzień Seniora/animator na Mikołajki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/mi%C5%82owice.jpg

Całkowity koszt

20 285,41 zł

Miłowice

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Zakup kosy spalinowej;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/mirostawice_dolne.jpg

Całkowity koszt

40 989,51 zł

Mirostowice Dolne

Zakup masy/materiału do utwardzenia drogi gminnej, znaków kierunkowych, polbruku i krawężników do wykonania chodnika przy świetlicy;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/mirostawice_gorne.jpg

Całkowity koszt

26 986,24 zł

Mirostowice Górne

Wykonanie witaczy;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Oświetlenie drogowe - zakup lampy solarnej;
Wyposażenie świetlicy;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw;
Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą grillową.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/olbrachtow.jpg

Całkowity koszt

40 238,13 zł

Olbrachtów

Zakup i montaż lustra drogowego, spowalniaczy, tablic ogłoszeniowych, lamp solarnych i oświetleniowych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/olszyniec.jpg

Całkowity koszt

22 197,08 zł

Olszyniec

Utrzymanie czystości;
Nasadzanie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją;
Projekt oświetlenia;
Organizacja imprez.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/roscice.jpg

Całkowity koszt

12 319,68 zł

Rościce

Utrzymanie czystości;
Zakup lampy solarnej;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/sieniawa_zarska.jpg

Całkowity koszt

39 879,28 zł

Sieniawa Żarska

Zakup znaków drogowych, progów zwalniających, lamp solarnych;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Siod%C5%82o_X7UOCeZ.jpg

Całkowity koszt

19 798,26 zł

Siodło

Zakup i transport tłucznia lub frezowiny;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zakupem i montażem namiotu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/stawnik.jpg

Całkowity koszt

16 499,87 zł

Stawnik

Utrzymanie czystości w miejscowości;
Organizacja imprez;
Doposażenie placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/noname_Nk8uXHD.jpg

Całkowity koszt

16 423,40 zł

Surowa

Zakup kruszywa betonowego do utwardzenia dróg i zakup betonu na podłogę placu zabaw;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Remont placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/w%C5%82ostow-dabrowiec.jpg

Całkowity koszt

18 368,61 zł

Włostów-Dąbrowiec

Utrzymanie czystości;
Zakup lamp solarnych;
Organizacja imprez;
Wyposażenie boiska i placu zabaw;
Transport piasku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/z%C5%82otnik.jpg

Całkowity koszt

41 102,05 zł

Złotnik

Zakup i transport tłucznia;
Remont przystanków w sołectwie;
Utrzymanie czystości w miejscowości;
Wykonanie dokumentacji oświetlenia;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez;
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Żary?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żary (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.