Mieszkam w
Gminie Żary

i razem ze mną mieszka oficjalnie 12 178 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2021 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
12 090 033 zł
20.65%
CIT
450 000 zł
0.77%
Podatki od nieruchomości
7 598 127 zł
12.98%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 377 356 zł
7.48%
Dotacje
19 759 649 zł
33.75%
Subwencje
11 900 509 zł
20.33%
Pozostałe dochody
2 374 253 zł
4.06%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 238 267,38 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 304 506,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 466 365,21 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 600 641,47 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 515 816,66 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 784 465,34 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 203 163,67 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 065 167,93 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
859 566,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
529 062,50 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
500 150,83 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
358 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
486 753,61 zł