Budżet gminy
Długołęka

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Długołęka

Budżet 2021

Dochody 249 798 707,91 zł

30,81% Dotacje
26,96% PIT
16,42% Subwencje
11,65% Podatki od nieruchomości
9,93% Inne podatki i opłaty lokalne
3,35% Pozostałe dochody
0,88% CIT

Wydatki 294 537 528,67 zł

Transport i łączność 27,03%
Oświata i wychowanie 25,1%
Administracja publiczna 13,41%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,81%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,28%
Gospodarka mieszkaniowa 3,87%
Kultura fizyczna 3,87%
Rolnictwo i łowiectwo 3,59%
Pomoc społeczna 2,13%
Rodzina 2,06%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,94%
Obsługa długu publicznego 1,04%
Różne rozliczenia 0,62%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,5%
Działalność usługowa 0,45%
Ochrona zdrowia 0,29%
Pozostałe wydatki 0,02%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Długołęka

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Długołęka

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

32 153
2018
33 838
2019
35 144
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

5
2018
5
2019
8
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

21
2017
20
2018
19
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.