Budżet gminy
Długołęka

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Długołęka

Budżet 2021

Dochody 249 798 707,91 zł

30,81% Dotacje
26,96% PIT
16,42% Subwencje
11,65% Podatki od nieruchomości
9,93% Inne podatki i opłaty lokalne
3,35% Pozostałe dochody
0,88% CIT

Wydatki 294 537 528,67 zł

Oświata i wychowanie 28,44%
Rodzina 22,9%
Transport i łączność 17,37%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,58%
Administracja publiczna 7,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,47%
Rolnictwo i łowiectwo 2,95%
Kultura fizyczna 2,14%
Gospodarka mieszkaniowa 2,14%
Pomoc społeczna 1,41%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,07%
Obsługa długu publicznego 0,58%
Ochrona zdrowia 0,58%
Różne rozliczenia 0,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,28%
Działalność usługowa 0,25%
Pozostałe wydatki 0,01%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Długołęka

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Długołęka

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

32 153
2018
33 838
2019
35 144
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

5
2018
5
2019
8
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

20
2018
19
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.