Budżet gminy
Gierałtowice

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Gierałtowice

Budżet 2024

Dochody 91 536 780,73 zł

25,26% Subwencje
24,67% PIT
22,67% Podatki od nieruchomości
16,65% Inne podatki i opłaty lokalne
4,33% Pozostałe dochody
3,7% Dotacje
1,63% Środki na dofinansowanie zadań
1,1% CIT

Wydatki 94 849 555,37 zł

Oświata i wychowanie 45,65%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18,27%
Administracja publiczna 12,11%
Transport i łączność 6,35%
Rodzina 3,3%
Różne rozliczenia 2,44%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,27%
Pomoc społeczna 1,88%
Kultura fizyczna 1,87%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,84%
Obsługa długu publicznego 1,16%
Pozostałe wydatki 1,1%
Gospodarka mieszkaniowa 1,09%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,66%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Gierałtowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Gierałtowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.