Budżet gminy
Gmina Tczew

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Gmina Tczew

Budżet 2021

Dochody 77 866 384,0 zł

30,71% Dotacje
20,68% Podatki od nieruchomości
18,92% PIT
15,63% Subwencje
11,17% Inne podatki i opłaty lokalne
1,75% Pozostałe dochody
1,16% CIT

Wydatki 93 360 396,0 zł

Oświata i wychowanie 27,0%
Rodzina 24,38%
Transport i łączność 11,75%
Administracja publiczna 10,42%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,41%
Rolnictwo i łowiectwo 6,32%
Pomoc społeczna 3,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,8%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,68%
Kultura fizyczna 1,0%
Gospodarka mieszkaniowa 0,83%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,67%
Pozostałe wydatki 0,67%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,63%
Różne rozliczenia 0,54%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Gmina Tczew

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Gmina Tczew

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 628
2018
15 035
2019
15 335
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2018
9
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.