Budżet gminy
Krasnystaw

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Krasnystaw

Budżet 2021

Dochody 42 760 458,55 zł

31,69% Dotacje
26,67% Subwencje
14,48% Podatki od nieruchomości
11,22% PIT
8,35% Pozostałe dochody
7,48% Inne podatki i opłaty lokalne
0,12% CIT

Wydatki 44 136 697,55 zł

Oświata i wychowanie 36,59%
Rodzina 24,61%
Transport i łączność 14,59%
Administracja publiczna 8,11%
Pomoc społeczna 4,99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,83%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,74%
Pozostałe wydatki 1,73%
Rolnictwo i łowiectwo 1,43%
Gospodarka mieszkaniowa 0,8%
Obsługa długu publicznego 0,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,78%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Krasnystaw

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Krasnystaw

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

8 619
2018
8 529
2019
8 460
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2018
6
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.