Budżet gminy
Lesko

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Lesko

Budżet 2020

Dochody 58 644 258,77 zł

32,48% Dotacje
24,64% Subwencje
16,19% Pozostałe dochody
11,72% PIT
8,59% Podatki od nieruchomości
6,07% Inne podatki i opłaty lokalne
0,31% CIT

Wydatki 65 801 782,29 zł

Oświata i wychowanie 29,17%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11,41%
Administracja publiczna 10,76%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,95%
Gospodarka mieszkaniowa 6,49%
Transport i łączność 6,25%
Kultura fizyczna 5,88%
Różne rozliczenia 5,85%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 4,41%
Pozostałe wydatki 3,93%
Rolnictwo i łowiectwo 3,62%
Rodzina 2,56%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,71%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Lesko

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Lesko

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

11 341
2018
11 319
2019
11 262
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2017
8
2018
9
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.