Budżet gminy
Lesko

Zobacz budżet 2020 Lesko

Budżet 2020

Dochody 58 644 258,77 zł

32,48% Dotacje
24,64% Subwencje
16,19% Pozostałe dochody
11,72% PIT
8,59% Podatki od nieruchomości
6,07% Inne podatki i opłaty lokalne
0,31% CIT

Wydatki 35 566 989,13 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17,87%
Administracja publiczna 14,57%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,01%
Gospodarka mieszkaniowa 10,17%
Transport i łączność 9,79%
Różne rozliczenia 9,17%
Kultura fizyczna 9,11%
Rolnictwo i łowiectwo 5,66%
Pozostałe wydatki 4,43%
Rodzina 3,45%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,11%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 0,66%
Oświata i wychowanie 0,0%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Lesko

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Lesko

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2016
2017
2018

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2016
2017
2018

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2016
2017
2018
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.