Budżet gminy
Miasteczko Śląskie

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Miasteczko Śląskie

Budżet 2021

Dochody 43 516 555,43 zł

26,58% Dotacje
25,1% Podatki od nieruchomości
14,16% Subwencje
14,03% PIT
10,17% Pozostałe dochody
7,43% Inne podatki i opłaty lokalne
2,53% CIT

Wydatki 50 590 068,28 zł

Transport i łączność 25,83%
Administracja publiczna 16,08%
Oświata i wychowanie 15,59%
Gospodarka mieszkaniowa 9,36%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,88%
Pomoc społeczna 5,68%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,35%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,79%
Kultura fizyczna 2,67%
Rodzina 1,97%
Pozostałe wydatki 1,31%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,3%
Ochrona zdrowia 1,17%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,02%
Działalność usługowa 0,99%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Miasteczko Śląskie

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Miasteczko Śląskie

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 419
2017
7 449
2018
7 442
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2018
11
2019
12
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.