Budżet gminy
Miasteczko Śląskie

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Miasteczko Śląskie

Budżet 2021

Dochody 45 082 250,21 zł

27,61% Dotacje
24,62% Podatki od nieruchomości
13,55% PIT
13,49% Subwencje
11,23% Pozostałe dochody
7,07% Inne podatki i opłaty lokalne
2,44% CIT

Wydatki 52 618 967,7 zł

Transport i łączność 24,56%
Administracja publiczna 14,99%
Oświata i wychowanie 14,86%
Gospodarka mieszkaniowa 9,03%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,96%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,88%
Pomoc społeczna 5,22%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,9%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,3%
Kultura fizyczna 2,63%
Rodzina 1,85%
Ochrona zdrowia 1,07%
Pozostałe wydatki 0,92%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,92%
Działalność usługowa 0,9%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Miasteczko Śląskie

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Miasteczko Śląskie

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 449
2018
7 442
2019
7 418
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2017
4
2018
4
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.