Budżet gminy
Miasteczko Śląskie

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Miasteczko Śląskie

Budżet 2021

Dochody 49 089 120,76 zł

26,5% Dotacje
26,3% Podatki od nieruchomości
13,72% Pozostałe dochody
12,44% PIT
12,42% Subwencje
6,38% Inne podatki i opłaty lokalne
2,24% CIT

Wydatki 53 286 978,98 zł

Oświata i wychowanie 22,73%
Rodzina 20,36%
Transport i łączność 13,07%
Administracja publiczna 9,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,3%
Gospodarka mieszkaniowa 5,76%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5,21%
Pomoc społeczna 3,93%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,41%
Kultura fizyczna 2,72%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,27%
Ochrona zdrowia 1,02%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,59%
Pozostałe wydatki 0,58%
Działalność usługowa 0,55%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Miasteczko Śląskie

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Miasteczko Śląskie

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 449
2018
7 442
2019
7 418
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2018
4
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.