Budżet gminy
Olecko

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Olecko

Budżet 2021

Dochody 129 309 791,68 zł

38,88% Dotacje
20,33% Subwencje
12,42% PIT
11,02% Podatek od nieruchomości
9,7% Pozostałe dochody
7,53% Inne podatki i opłaty lokalne
0,12% CIT

Wydatki 138 404 196,59 zł

Oświata i wychowanie 31,53%
Administracja publiczna 12,92%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,74%
Transport i łączność 9,2%
Kultura fizyczna 7,83%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,12%
Pomoc społeczna 7,0%
Gospodarka mieszkaniowa 5,39%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,62%
Rodzina 1,53%
Obsługa długu publicznego 1,41%
Różne rozliczenia 1,26%
Działalność usługowa 1,19%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,74%
Pozostałe wydatki 0,43%
Ochrona zdrowia 0,1%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Olecko

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Olecko

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.