Budżet gminy
Olecko

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Olecko

Budżet 2021

Dochody 130 857 466,94 zł

39,49% Dotacje
20,09% Subwencje
12,27% PIT
10,89% Podatek od nieruchomości
9,48% Pozostałe dochody
7,66% Inne podatki i opłaty lokalne
0,12% CIT

Wydatki 139 951 871,85 zł

Oświata i wychowanie 30,57%
Administracja publiczna 12,89%
Transport i łączność 10,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,69%
Kultura fizyczna 8,01%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,21%
Pomoc społeczna 6,98%
Gospodarka mieszkaniowa 5,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,61%
Rodzina 1,53%
Obsługa długu publicznego 1,41%
Działalność usługowa 1,19%
Różne rozliczenia 1,16%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,74%
Pozostałe wydatki 0,39%
Ochrona zdrowia 0,11%
Rolnictwo i łowiectwo 0,04%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Olecko

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Olecko

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

22 106
2018
22 025
2019
21 957
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2018
3
2019
3
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

17
2017
18
2018
17
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.