Budżet gminy
Pruchnik

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Pruchnik

Budżet 2020

Dochody 52 482 998,0 zł

38,25% Dotacje
36,25% Subwencje
7,7% PIT
7,33% Inne podatki i opłaty lokalne
6,55% Pozostałe dochody
3,63% Podatki od nieruchomości
0,29% CIT

Wydatki 55 902 183,01 zł

Transport i łączność 29,27%
Administracja publiczna 17,42%
Oświata i wychowanie 11,86%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,58%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8,75%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 5,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,01%
Działalność usługowa 2,22%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,92%
Gospodarka mieszkaniowa 1,83%
Kultura fizyczna 1,75%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,59%
Pozostałe wydatki 1,23%
Rodzina 0,81%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Pruchnik

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Pruchnik

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.