Budżet gminy
Pruchnik

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Pruchnik

Budżet 2021

Dochody 51 740 648,18 zł

39,97% Dotacje
37,81% Subwencje
7,62% PIT
7,23% Inne podatki i opłaty lokalne
3,68% Podatki od nieruchomości
3,31% Pozostałe dochody
0,39% CIT

Wydatki 56 464 354,06 zł

Rodzina 30,22%
Oświata i wychowanie 28,18%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9,73%
Administracja publiczna 7,33%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,16%
Pomoc społeczna 5,72%
Transport i łączność 5,19%
Pozostałe wydatki 2,17%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,71%
Kultura fizyczna 1,02%
Działalność usługowa 0,85%
Gospodarka mieszkaniowa 0,72%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Pruchnik

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Pruchnik

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 793
2018
9 681
2019
9 654
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2018
9
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.